Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 54.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір54.44 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


Теоретичні основи електротехніки


 1. Електричні кола постійного струму, розкрити переваги та недоліки, область застосування. Простіше коло: схеми – принципова та заступна.

 2. Поняття та умовно-позитивні напрямки ЕРС, струму та напруги. Одиниці вимірювання.

 3. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності та енергії, витраченої в опорі.

 4. Проаналізувати закони Кірхгофа, їх фізичний зміст. Приклади складання рівнянь по цим законам до різних кіл.

 5. Дати оцінку режимам генерування та приймання електроенергії джерелами ЕРС. Ознаки роботи джерела ЕРС генератором та приймачем електроенергії.

 6. Дати оцінку послідовному з’єднанню приймачів. Схема, формули для еквівалентного опора, напруги, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки з’єднання. Область застосування.

 7. Дати оцінку паралельному з’єднанню приймачів. Схема, формули для еквівалентної провідності, струму, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки з’єднання. Область застосування.

 8. Дати оцінку змішаному з’єднанню приймачів. Розрахунок кола з змішаним з’єднанням приймачів. Формула переходу від еквівалентного опора до провідності та навпаки.

 9. Проаналізувати однофазні електричні кола змінного струму: переваги та область застосування. Промислове одержання синусоїдних ЕРС, напруги та струму.

 10. Однофазні кола: ЕРС, напруга, струм. Відношення між миттєвими, амплітудними, діючими значеннями напруги, струму та ЕРС.

Література

1.Рибалко М.П., Есауленко В.О., Костенко В.І. Теоретичні основи електротехніки: Підручник. - Донецьк: Новий світ, 2003.-513с.


Електричні машини


 1. Характеристики КЗ АД (механічна та електромеханічна).

 2. Поясніть принцип дії асинхронного двигуна, як проявлення індукційної та механічної дії магнітного поля. Обертове магнітне поле статора. Виникнення під його впливом ЕРС, струмів та сил в провідниках ротора, а також обертаючого електромеханічного момента. Чому двигун звуть асинхронним?

 3. Схема вмиканння АД з КЗ ротором у мережу. Реверсування двигуна. Формула обертаючого моменту (формула Клосса).

 4. Магнітні кола, основні параметри магнітних кіл.

 5. Будова та принцип дії АД.

 6. Однофазний трансформатор (будова, принцип дії).

 7. Робота однофазних трансформаторів при холостому ході і при навантаженні. Рівняння електричного та магнітного станів трансформаторів. Зовнішні характеристики трансформаторів.

 8. Трифазний трансформатор – будова, схеми з’єднання обмоток, коефіцієнти трансформації.


Література

1. Вольдек А. І. Електричні машини. Підручник для вузів. Л., Енергія.- 1974. - 840с.


Електроніка


 1. Напівпровідниковий прилад – діод. Його будова, характеристика, позначення, галузі застосування. Накреслити схему увімкнення.

 2. Дати визначення тиристору. Привести його будову, вольт-амперну характеристику, схему увімкнення. Проаналізувати основні властивості.

 3. Проаналізувати основні типи однофазних некерованих випрямлячів. Накреслити схему однофазного однонапівперіодного випрямляча. Проаналізувати принцип формування вихідної напруги. Визначити основні співвідношення. Накреслити для діода часову діаграму вихідної напруги. Накреслити для одного діода часові діаграми струму та напруги.

 4. Проаналізувати принцип дії двохнапівперіодного нульового випрямляча. Обгрунтувати форму вихідної напруги. Накреслити для одного діода часові діаграми струму та напруги.

 5. Схема однофазного мостового некерованого випрямляча. Проаналізувати принцип формування вихідної напруги. Визначити основні співвідношення.

 6. Проаналізувати принцип дії трифазного мостового випрямляча. Накреслити схему, часові діаграми вихідної напруги.

 7. Проаналізувати принцип дії трифазного нульового некерованого випрямляча. Накреслити схему, часові діаграми вихідної напруги.

Література

1.Горбачев Г.Н., Чаплигін Е.Е. Промислова електроніка: Підручник для вузів.- М. ; Енергоатоміздат, 1988. - 320с.


Теорія автоматичного керування


 1. Які питання розглядаються у курсі ТАК?

 2. Класифікація систем автоматичного керування

 • за принципом дії,

 • за завданням, які повинна виконати схема,

 • за характером перетворення інформації.

 1. Лінійні і нелінійні системи. Їх особливості.

 2. Передавальна функція.

 3. Поняття стійкості системи автоматичного керування.

 4. Які критерії стійкості ви знаєте?

 5. Що таке структурна схема?

 6. Що таке функціональна схема?

 7. Що таке частотна характеристика?

Література

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теорія систем автоматичного керуваня.- М.: Наука, 1975. - 768с.


Електропривод


 1. Основне рівняння руху електропривода, характеристики величин, які входять до нього.

 2. Сім’я реостатних електромеханічних і механічних характеристик двигуна постійного струму з незалежним збудженням. Схеми його включення.

 3. Сім’я реостатних електромеханічних і механічних характеристик двигуна постійного струму з незалежним збудженням при зміні напруги на якорі. Схема включення.

 4. Сім’я реостатних електромеханічних і механічних характеристик двигуна постійного струму з незалежним збудженням при зміні магнітного потоку. Схема включення.

 5. Сім’я реостатних електромеханічних і механічних характеристик двигуна постійного струму с послідовним збудженням. Схема включення.

 6. Сім’я реостатних електромеханічних і механічних характеристик двигуна постійного струму с послідовним збудженням при зміні напруги. Схема включення.

 7. Сім’я реостатних механічних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором. Схема включення.

 8. Сім’я реостатних швидкісних характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором. Схема включення.

 9. Сім’я механічних характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при зміні напруги.

 10. Сім’я механічних характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при зміні опору в колі статора.

 11. Сім’я механічних характеристик асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при зміні частоти живлячої напруги.

 12. Сім’я механічних характеристик синхронного двигуна при зміні частоти живлячої напруги.

 13. Режими гальмування двигунів постійного струм з незалежним збудженням.

 14. Режими гальмування двигунів постійного струму з послідовним збудженням.

 15. Режими гальмування асинхронних двигунів.


Література

1.Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: учебник для вузов.- М. Энергоиздат, 1981. - 576с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи