Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 66.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір66.44 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050502 «Інженерна механіка»

Напрям підготовки: 6.050503 «Машинобудування»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


Мета вступного іспиту — з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування ними бакалаврських програм за відповідними спеціальностями та проходження конкурсу. Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з дисциплін фундаментального циклу та професійно-орієнтованих фахової підготовки молодшого спеціаліста; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання практичних ситуацій.


^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову освіту за однойменним напрямом підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальнотехнічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.


^ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ


Програма вступних іспитів охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у Донецькому національному технічному університеті з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки “Машинобудування” і «Інженерна механіка».

Випускники коледжів та технікумів за відповідним напрямом підготовки складають тестові випробування з курсів нормативних дисциплін фундаментального циклу, загально-технічної підготовки і окремих дисциплін за рішенням відповідних методичних комісій спеціальностей

Тестові завдання включають запитання, узгоджені методичними комісіями спеціальностей і дозволяють охопити весь базовий матеріал освітньо-професійної програми молодих спеціалістів за відповідними напрямами підготовки.


^ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається Правилами прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра до Донецького національного технічного університету в 2012 році.


^ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


3.1 Вимоги до знань базових понять


Абітурієнт повинен досконало володіти базовими поняттями з технічної механіки, такі як: матеріальна точка; абсолютно тверде тіло; сила; система сил; момент сили; деформація; напруження; епюра; міцність; жорсткість; швидкість; прискорення; робота; потужність; енергія; механізм; машина; механічна передача; модуль; передаточне число.


^ 3.2 Назва змістових блоків


1. Статика

1.1. Основні поняття та аксіоми статики

1.1.1. Аксіоми статики

1.2. Плоска та просторова системи сил

1.2.1. Плоска система збіжних сил

1.2.2. Пара сил

1.2.3. Плоска система довільно розташованих сил

1.2.4 Просторова система сил

1.2.5. Центр ваги


2. Опір матеріалів

2.1. Основні положення

2.1.1. Основні задачі опору матеріалів

2.2. Прості деформації

2.2.1. Розтяг і стиск

2.2.2. Кручення

2.2.3. Згин

2.3. Складні деформації

2.3.1. Гіпотези міцності і їх застосування

2.3.2. Стійкість стислих стержнів

2.4. Кінематика

2.4.1. Основні поняття кінематики

2.4.2. Кінематика матеріальної точки

2.4.3. Прості рухи твердого тіла

2.4.4. Складний рух точки

2.4.5. Складний рух твердого тіла

2.5. Динаміка

2.5.1. Основні поняття і аксіоми динаміки

2.5.2. Динаміка матеріальної точки

2.5.3. Робота і потужність

2.5.4. Загальні теореми динаміки


3. Деталі машин

3.1. Міцність при сталих ударних та циклічних навантаженнях

3.1.1. Надійність деталей машин

3.2. Механічні передачі

3.2.1. Загальні відомості про передачі

3.2.2. Фрикційні передачі

3.2.3. Зубчасті передачі

3.2.4. Передача гвинт-гайка

3.2.5. Черв'ячні передачі

3.2.6. Пасові передачі

3.2.7. Ланцюгові передачі

3.3. Вузли валів

3.3.1. Вали і осі

3.3.2 Підшипники

3.3.3. Муфти

^ 3.3.4. Шпонкові і шліцові з’єднання

3.4. Механізми

3.4.1. Механізми зворотно-поступального, коливального і переривчастого руху

3.5. Редуктори

3.5.1. Основні типи редукторів

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 319 с.

2. Писаренко Г.С. та ін.. Опір матеріалів: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 655 с.

3. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов: Учеб. для машиностр. спец. техникумов. – М.: Высшая школа, 1989. – 325 с.

4. Фролов М.И. Техническая механика: Детали машин: Учеб. для машиностр. спец. техникумов. – М.: Высшая школа, 1990. – 325 с.

5. Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб пособие для машиностр. спец. техникумов. – М.: Машиностроение, 1987. – 416 с.

6. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов: Учеб. пособие. – К.: Высшая школа, 1990. – 151 с.


Додаткова:

 1. Мовнин М.С. и др.. Основы технической механики: Учебник для техникумов. – Л.: Машиностроение, 1990. – 288 с.

 2. Березовский Ю.Н. и др. Детали машин: Учебник для машиностр. техникумов. – М.: Машиностроение, 1983. – 384 с.

 3. Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механики: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Высшая школа, 1977. – 400 с.

 4. Пак В.В., Носенко Ю.Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996. – 260с.

 5. Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. М., 1982.

 6. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М., 1985.

 7. Курсовое проектирование деталей машин / Под ред. В.Н. Кудрявцева. Л., 1984.

 8. Орлов П.И. Основы конструирования. М., 1977.

 9. Решетов Д.Н. Детали машин. М., 1974.

 10. Технологія металів та матеріалознавство / Кнорозов Б.В., Усов Л.Ф., та інш. – М.: Металургія, 1987. – 800с.

 11. Технологія конструкційних матеріалів / Дальский А.М. та інші. – М.: Машинобудування. – 1985. – 448с.

 12. Павловський М.А. Теоретична механіка.-К.: Техніка, 2002. – 512 с.

 13. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов. – Киев: Вища школа. –

 14. 1986. – 775с.

 15. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Высш. шк., 1991. - 432 с.: ил.

 16. Справочник по инженерной графике. А.В. Потишко, Д.П. Крушевская. Под редакцией А.В. Потишко. Киев, «Будiвельник», 1976, стр.256.

 17. Суворов С.Г., Суворова Н.С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах: Справочник. – М.: Машиностроение, 1984. – 352 с., ил.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи