Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 54.32 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата29.07.2012
Розмір54.32 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05050309, 8.05050309 Гірничі машини та комплекси


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

зміст


ТЕМА 1. Вступ. Загальні відомості про гiрничi машини i комплекси

Призначення, класифікація, умови експлуатації, вимоги до обладнання гiрничих машин і комплексів (ГМіК). Класифікація ГМіК. Види руйнування масиву. Фiзичнi та механiчнi властивостi гiрничих порід, апаратура виміру опору руйнування масиву.


^ ТЕМА 2. Машини очисні. Комбайни очисні. Класифікація, загальні відомості. Функціональні системи. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.

^ Система руйнування. Органи робоч (органи виконавчі, інструмент робочий, засоби кріплення інструмента до органа виконавчого). Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.

Основнi закономiрностi руйнування гiрничого масиву. Сили, які дiють на iнструмент.

^ Система руйнування. Привід органів руйнування. Електродвигуни. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри, характеристики, режими роботи. Система руйнування. Привід органів руйнування. Редуктори. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри, засоби змазування.


^ ТЕМА 4. Машини очисні. Комбайни очисні. Система вивантаження та навантаження.Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


^ ТЕМА 4. Машини очисні. Комбайни очисні. Система змiнювання положення робочих органiв. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


ТЕМА 5. Машини очисні. Комбайни очисні. Система пилопридушення та охолодження. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


^ ТЕМА 6. Машини очисні. Комбайни очисні. Системи пересування.Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри. Конструкцiя варiаторiв швидкості; схеми регулювання режимів роботи електродвигунів


^ ТЕМА 7. Машини очисні. Комбайни очисні. Система забезпеченості усталеності.Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


ТЕМА 8. Машини очисні. Комбайни очисні. Система гальмування та запобігання. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


^ ТЕМА 9. Машини очисні. Система постачання енергії. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


^ ТЕМА 10. Машини очисні. Комбайни очисні. Система управління. Призначення, умови роботи, вимоги, класифікацiя, область застосування, склад, конструктивнi особливостi та параметри.


^ ТЕМА 11. Комбайн як машина очисна в цілому. Типовi структурно-компоновочні схеми, технологічні схеми роботи. Продуктивність комбайнів та їх вибір для заданих гiрничо - геологiчних та гiрничо - технічних умов. Експлуатація комбайнів.


^ ТЕМА 12. Машини очисні. Установки стругові. Призначення, умови роботи, класифiкацiя, вимоги, типовi структурно-компоновочні схеми, технологічні схеми роботи. Функціональні системи. Продуктивність стругових установок та їх вибір для заданих гiрничо - геологiчних та гiрничо - технічних умов. Експлуатація стругових установок.


^ ТЕМА 13. Механiзоване крiплення для очисних вибоїв. Призначення, умови роботи, структура, класифікація, вимоги, параметри, компоновочнi схеми механізованих кріплень для пологих, похилих та крутих пластiв. Функціональні системи.


^ ТЕМА 14. Механiзоване кріплення. Постачальники гiдравличноi енергii - станцiї насоснi уніфіковані. Призначення, умови роботи, структура, класифікація, вимоги, параметри, компоновочнi схеми, характеристики, режими роботи, регулювання режимів роботи.


^ ТЕМА 15. Механiзоване крiплення для лав в цілому. Схеми роботи технологічні. Взаємодiя крiплення з боковими породами. Характеристики, режими роботи гідравлічних стiйок. Фактори, які характеризують умови застосування механiзованого крiплення для лав.


^ ТЕМА 16. Механiзоване крiплення для сполук лави з суміжними виробками. Призначення, умови роботи, класифiкацiя, вимоги, структура, параметри, компоновочнi схеми. Функціональні системи.


^ ТЕМА 17. Комплекси механізовані очисні. Склад комплексів для пологих, похилих та крутих пластiв, технологiчнi схеми роботи. Обгрунтування вибору комплексiв для заданих гiрничо-геологiчних, гiрничо-технiчних умов. Методика розрахунку рацiонального режиму роботи комплексу. Експлуатаційні показники роботи комплексу.

^ ТЕМА 18. Агрегати очисні. Призначення, умови роботи, структура, класифікація, вимоги, параметри, компоновочнi схеми. Функціональні системи. Схеми монтажу та роботи агрегатів. Принципіальні особливості агрегату очисного відносно комплексу механізованого очисного.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.Бойко М.Г. Руйнування вугільних пластів ріжучим інструментом очисних комбайнів. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – 128 с.

2. Бойко М.Г. Привід виконавчих органів очисних комбайнів. - Донецьк: ДУНВГО, 2005. – 140 С.

3. Горбатов П.А. Гірничі машини для підземного видобування вугілля: Навч. посіб. для вузів / П.А. Горбатов, Г.В Петрушкін, М.М Лисенко та інші; Під заг. ред. П.А. Горбатова.- 2-ге вид. перероб. і доп. – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2006. – 669 с., іл.

4. Горбатов П.А. Виймальні комбайни нового покоління як енергетичні системи мехатронного класу: монографія / П.А. Горбатов, В.В. Косарев, М.М. Лисенко; Під заг. ред. П.А. Горбатова. - Донецьк: «Ноулідж», 2010. – 176 с.

5. Комплексная механизация и автоматизация очистных работ в угольных шахтах. /Под общ. ред. Б.Ф. Братченко. М.: Недра, 1977.- 415с.

6. Конструкції гірничих машин. Лабораторний практикум з дисципліни «Гірничі машини та комплекси для видобування та збагачення корисних копалин» / Укладачі: Петрушкін Г.В., Потапов В.Г. – Донецьк: ДонНТУ, 2008.-76 с.

7. Методика проведення занятий на базе учебно-технического комплекса оборудования типа МКД90 для очистных забоев угольных шахт /В.Г. Гуляев, П.А. Горбатов и др. - Донецк: ДонГТУ, 1993. - 43с.

8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу «Гірничі машини і комплекси для видобування корисних копалин». Донецьк: ДонНТУ, 2011. -52с.

9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» (Усіх форм навчання) по дисципліні «Гірничі машини і комплекси для видобування та збагачення корисних копалин» (Розділ «Гірничі машини і комплекси для видобування корисних копалин». Донецьк: ДонНТУ, 2007. – 39 с.

Додаткова

1. Топорков А.А. Машинист горных выемочных машин. М: Недра, 1991.- 334с.

2. Яцких В.Г., Спектор Л.Д., Кучерявый А.Г. Горные машины и комплексы. М.: Недра, 1984.- 400с.


Голова фахової атестаційної комісії __________ А.К.Семенченко

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи