Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 148.42 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата29.07.2012
Розмір148.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05070205, 8. 05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


Вступ


Дана робоча програма включає в себе основні питання спеціальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка бакалаврів зі спеціальності 6.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», і які виносяться на фахові вступні випробування з даної спеціальності для абітурієнтів, які вступають до ВНЗ з метою навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».


^ Електропостачання і електропривод гірничих підприємств


Особливості виконання рудникового електрообладнання. Рівні та види вибухозахисту рудникового електрообладнання. Вимоги до електрообладнання різних рівнів вибухозахисту. Фактори, що визначають дію електричного струму на організм людини. Види електричних мереж на гірничих підприємствах з точки зору електробезпеки, їх порівняльна характеристика. Захисне заземлення. Приклади заземлення окремих електроапаратів. Апаратура захисту від утікань струму: призначення, принцип роботи і види. Вибір напруги живлення шахтних споживачів електроенергії. Охорона праці під час експлуатації підземного електрообладнання щодо електробезпеки.

Двигуни, що використовуються в підземних умовах шахти: класифікація і конструкція, доцільність використання. Двигуни, що використовуються в технологічному комплексі поверхні шахти: класифікація, конструкція, доцільність використання.

Призначення і класифікація апаратури управління і захисту рудникового електрообладнання. Максимальний струмовий захист. Розрахунок уставок максимального струмового захисту. Мінімальний і нульовий захист електрообладнання. Явища, що виникають в силових контактах електрообладнання змінного і постійного струму. Повітряні і вакуумні камери дугогасіння. Захист від втрати керування. Контроль за станом заземлюючої жили кабеля. Захист від перевантажень. Розрахунок уставки захисту від перевантажень. Захист від пусків двигунів, що не відбулись. Тепловий захист двигунів і обмоток трансформаторів. Блокування від утікань струму, його принципова відмінність від захисту від утікань. Поняття про форсований запуск потужних споживачів. Схеми форсування. Апаратура ручного управління. Класифікація комутаційних апаратів і види контактів в них. Рудникові автоматичні вимикачі серії АВ: призначення, конструкція, складові частини. Вибір автоматичного вимикача і перевірка його комутаційної спроможності. Рудникові пускачі: призначення, серії і конструктивні особливості. Призначення і конструктивні особливості автоматичних вимикачів серії АВ. Робота схеми електричних з’єднань пускачів. Вибір рудникового пускача. Комплексні

пристрої управління. Апаратура дистанційного управління очисними комплексами. Апаратура управління прохідницькими комплексами. Охорона праці при експлуатації пускачів і комплектних пристроїв управління підземними машинами і механізмами. Пускові агрегати для живлення ручних електросвердел: призначення, конструкція, робота схеми апаратів. Рудникове освітлення: основні світлотехнічні величини, норми охорони праці щодо цих величин. Устаткування, принцип роботи і характеристики джерел освітлення. Конструкція рудникових світильників. Освітлювальні апарати. Вибір освітлювального апарата. Переносні світильники, їх конструкція. Автоматизація заряду-розряду переносних світильників.

Шахтні трансформатори: призначення і класифікація. Комплектні трансформаторні підстанції: конструкція, види захистів і блокувань. Робота схеми електричних з’єднань комплектних трансформаторних підстанцій. Розрахунок і вибір трансформаторної підстанції. Комплектні розподільчі пристрої напругою 6 кВ: призначення, серії, конструкція, види захистів і блокувань, робота електричної схеми. Вибір комплектного розподільчого пристрою. Особливості розрахунку і вибору максимального захисту комплектного розподільчого пристрою.

Шахтні кабельні мережі. Класифікація і конструкція силових кабелів. Вибір кабелю по тривалому струму навантаження і механічній міцності. Особливості перевірки якості напруги під час запуску машини. Особливості перевірки якості напруги в нормальному режимі роботи машини. Коротке замикання. Розрахунок струмів короткого замикання. Особливості розрахунку струмів короткого замикання методом приведених довжин. Перевірка перерізу кабелю по термічній стійкості і чутливості максимального захисту. Схема електропостачання вуглевидобувної дільниці шахти. Схема електропостачання підготовчої дільниці шахти. Схема електропостачання конвеєрних ліній на шахті. Схема електропостачання електровозного транспорту на шахті. Центральні підземні підстанції і високовольтні розподільчі пункти. Високовольтна мережа. Автоматика і телемеханіка в схемах електропостачання підземних споживачів.

Головна поверхнева підстанція. Схема комплектування і призначення її окремих елементів. Конструкція елементів схеми головної поверхневої підстанції: роз’єднувачі, автоматичні вимикачі, розрядники, комплектні розподільчі пристрої тощо. Особливості проектування головної поверхневої підстанції. Автоматика і телемеханіка в схемах головної поверхневої підстанції. Схема електропостачання вентиляторних установок на шахті. Схема електропостачання підйомних установок шахти. Схема електропостачання шахти. Поняття системи електропостачання і вимоги до неї. Максимальний струмовий захист і струмова відсічка в мережах електропостачання. Повітряні і кабельні мережі електропостачання. Категорії споживачів електроенергії. Особливості схеми з використанням “глибокого вводу”. Якість електропостачання і її показники. Реактивна потужність і способи її компенсації. Надійність електропостачання, її числові показники. Техніко-економічні показники електропостачання. Нормування електропостачання. Облік електроенергії. Оплата електроенергії. Конструкція і схеми підключення лічильників енергії.


^ Шахтні вентиляторні, водовідливні та пневматичні установки


Основи теорії турбомашин: поняття турбомашини, її робочі параметри. Галузь застосування турбомашин на шахті. Улаштування центробіжної турбомашини. Улаштування вісевої турбомашини. Основне рівняння колеса турбомашини. Теоретичні і дійсні характеристики турбомашин. Втрати напору в турбомашинах. Експлуатаційні характеристики турбомашин: напор, потужність, коефіцієнт корисної дії. Характеристика зовнішньої мережі турбомашини. Поняття опору мережі і еквівалентного отвору турбомашини. Режим роботи турбомашини. Стійкі і нестійкі режими роботи турбомашини; умови стійкої роботи. Потужність і коефіцієнт корисної дії робочого режиму турбомашини. Послідовна і паралельна робота турбомашин. Застосування теорії подібності в розрахунках турбомашин. Закони пропорційності.

Шахтні вентиляторні установки: призначення, класифікація, умови роботи. Установка головного провітрювання з використанням вісевого вентилятора. Конструкція і номенклатура вісевих вентиляторів головного і місцевого провітрювання. Установка головного провітрювання з використанням центробіжного вентилятора. Конструкція і номенклатура центробіжних вентиляторів головного і місцевого провітрювання. Вибір вентилятора головного і місцевого провітрбвання. Способи регулювання режиму роботи шахтної вентиляторної установки. Прибори для вимірів і контролю роботи вентиляторів. Електропривод і аппаратура управління вентиляторних установок. Експлуатація вентиляторних установок. Охорона праці. Розрахунок шахтної вентиляторної установки головного провітрювання. Аппаратура автоматизації шахтних вентиляторних установок головного провітрювання. Аппаратура автоматичного контроля швидкості повітря в тупикових виробках.

Шахтні установки для кондиціонування повітря. Конструкція і обладнання. Принцип роботи. Шахтні калориферні установки. Аппаратура автоматизації шахтних калориферних установок.

Шахтні водовідливні установки: призначення, класифікація. Водовідливні установки шахт з центробіжними насосами. Обладнання, робота, характеристики. Конструкція, принцип дії і номенклатура центробіжних насосів. Вибір насосу. Явище кавітації та засоби боротьби з ним. Гідравлічний удар та засоби його попередження. Трубопроводи водовідливних установок. З’єднання трубопроводів. Вибір трубопроводів. Насосні камери. Електрообладнання водовідливних установок з центробіжними насосами. Засоби освітлення шахтних вод. Експлуатація водовідливних установок. Охорона праці. Розрахунок головної шахтної водовідливної установки. Апаратура автоматизації головної водовідливної установки шахти. Апаратура автоматизації дільничної водовідливної установки шахти. Ерліфтні водовідливні установки шахт. Гідроелеваторні водовідливні установки шахт.

Шахтні пневматичні установки: призначення, класифікація, обладнання. Елементи теорії стискання повітря. Теоретичний процес одноступінчатого стискання. Дійсний процес стискання: умови, втрати тиску. Характеристики стискання. Двохступінчате стискання повітря: необхідність, улаштування двохступінчатих компресорів. Теоретичний і дійсний процеси двохступінчатого стискання повітря. Продуктивність компресорів. Поршневі компресори. Гвинтові компресори. Турбокомпресори: принцип роботи, конструкція. Турбокомпресори: явище помпажу і протипомпажний захист. Повітропровідна мережа. Допоміжне обладнання компресорних станцій. Апаратура виміру і контролю. Експлуатація пневматичних установок шахт. Охорона праці. Вибір компресора. Порядок проектування пневматичних установок.


^ Шахтні підйомні установки


Шахтні підйомні установки: призначення, елементи, класифікація, вимоги. Обладнання шахтних стволів. Конструкція вантажних підйомних сосудів: баддя, скип. Конструкція шахтних клітей. Експлуатація шахтних підйомних сосудів. Охорона праці. Основи вибору шахтних підйомних сосудів. Підйомні канати. Класифікація і основи вибору головних і урівноважуючих канатів. Експлуатація підйомних канатів. Охорона праці. Копри шахтних підйомних установок.

Конструкція підйомних машин з барабанним органом навивки. Конструкція підйомних машин зі шківом тертя. Розташування підйомних установок відносно ствола шахти. Вибір підйомної машини. Експлуатація підйомних машин. Охорона праці. Кінематика підйомних установок. Параметри. Діаграми швидкості і прискорення підйомних установок. Максимальна швидкість підйому: норми безпеки. Середня швидкість підйому. Динаміка підйомних установок. Основне рівняння динаміки. Приведена маса підйомної установки. Діаграми зусиль і потужності для неврівноваженого, врівноваженого і переурівноваженого підйому. Трьохперіодна діаграма підйому. П’ятиперіодна діаграма підйому. Семиперіодна діаграма підйому. Діаграма навантаження двигуна підйомної машини. Попередній і остаточний вибір двигуна. Перевірка обраного двигуна. Розхід електроенергії і коефіцієнт корисної дії шахтної підйомної установки. Режими роботи двигунів підйомних машин.

Принципова схема асинхронного привода підйомної машини. Характеристика режимів роботи асинхронного приводу підйомної машини. Привод підйомної машини постійного струму. Умови раціонального використання. Механічні і електронні перетворювачі електроенергії. Характеристика режимів роботи привода підйомної машини постійного струму. Апаратура управління підйомної машини. Апаратура захисту підйомної машини. Автоматизація підйомних установок з асинхронним приводом. Автоматизація підйомної установки з приводом постійного струму. Автоматизація періоду дотягування скипової підйомної установки. Автоматизовані комплекси обміну вагонеток в кліті.

Гальмівні пристрої підйомних машин. 


^ Транспортні машини і комплекси гірничих підприємств


Призначення і класифікація рудникового транспорту. Шахтні вантажі, вантажопотоки. Техніко-економічні показники роботи транспортних установок. Загальні питання теорії транспортних машин: продуктивність, опори рухові, тягове зусилля, потужність.

Доставка насипних вантажів під дією власної ваги: умови застосування, обладнання. Улаштування бункерів, скатів, гезенків.

Скребкові конвеєри: призначення, принцип роботи, умови застосування, класифікація, конструкція, типи. Запобіжні пристрої в скребкових конвеєрах. Експлуатація скребкових конвеєрів: технічне обслуговування, переміщення на нове робоче місце, ремонт. Розрахунок скребкового конвеєра. Динамічні процеси у ланцюзі скребкового конвеєра. Явище резонансу.

Стрічкові конвеєри: призначення, принцип роботи, умови застосування, класифікація, конструкція. Типажний ряд стрічкових конвеєрів. Уніфіковані стрічкові конвеєри. Приводні станції стрічкових конвеєрів. Тягові, несучі і підтримуючі органи стрічкових конвеєрів. Стикування стрічок. Натяжні і уловлюючи пристрої стрічкових конвеєрів. Завантаження і розвантаження стрічкових конвеєрів. Розрахунок стрічкового конвеєра. Діаграми натягу стрічки конвеєра. Графо-аналітичний спосіб визначення кількості стрічкових конвеєрів, встановлених послідовно. Спеціальні типи стрічкових конвеєрів. Апаратура дистанційного управління стрічковими конвеєрами великої потужності. Апаратура автоматизації шахтного конвеєрного транспорту. Вимоги і функціональні можливості комплексу автоматизованого управління. Засоби автоматизації і контролю параметрів роботи шахтних конвеєрів.

Гідравлічний і пневматичний транспорт на гірничих підприємствах.

Рудникові рейкові колії: призначення, конструкція, експлуатація. Планування рейкової колії. Рудникові вагонетки: призначення, класифікація, конструкція, експлуатація. Опори рухові вагонетки. Задачі стійкості вагонеток.

Локомотивна відкатка: призначення, схеми. Класифікація локомотивів. Конструкція рудникових локомотивів. Акумуляторні батареї рудникових локомотивів: типи акумуляторів, принцип роботи, конструкція, експлуатація. Тягові і перетворювальні підстанції локомотивної відкатки. Робота зарядних столів. Елементи автоматизації заряду-розряду батарей. Способи управління тяговими двигунами рудникових локомотивів, їх порівняльна характеристика. Експлуатація локомотивів і рудникових потягів. Охорона праці на локомотивному транспорті. Рівняння руху потяга. Закони зчеплення і гальмування. Розрахунок локомотивної відкатки. Графіки руху поїздів. Автоматизація стрілкових переводів. Автоматизований контроль роботи локомотивного транспорту шахт.

Загальні відомості про залізничний транспорт кар’єрів: вагони, локомотиви, тягові агрегати, станції.

Канатна відкатка в підземних виробках: призначення, класифікація, основні елементи. Конструкція складових частин комплексу канатної відкатки. Організація робіт на приймально-відправних площадках канатної відкатки. Елементи автоматизації канатної відкатки. Маневрове обладнання рейкового транспорту. Автоматизовані навантажувальні комплекси шахтного рейкового транспорту.

Скреперні установки шахт і рудників. Монорейкові дороги: призначення, класифікація і конструкція. Канатні напочвені і підвісні дороги шахт. Породонавантажувальні машини і комплекси: призначення, класифікація. Конструкція породонавантажувальних машин. Шахтні перекидачі: призначення, конструкція.

Схеми підземного транспорту шахт, що розробляють горизонтальні і слабопохилі пласти. Схеми підземного транспорту шахт, що розробляють похилі пласти. Схема підземного транспорту шахт, що розробляють крутопохилі і круті пласти. Транспорт у приствольних дворах. Комплекси завантаження скипів: елементи автоматизації.

Транспорт поверхні шахти. Комплекс сортування і збагачення корисних копалин.


^ Гірничі машини


Загальні відомості про гірничі машини. Етапи та основнi напрямки розвитку засобiв механiзацiї пiдземних робiт. Основнi технiко-економiчнi показники застосування комплексної механiзацiї на сучасному етапу. Призначення, класифiкацiя, умови експлуатацiї та вимоги, що предявляються до гiрничих машин.

Основнi уявлення про руйнування вуглiв та порiд механiчним засобом. Фiзико-механiчнi якостi гiрничих порiд як руйнуюмих середовищ. Товщина, ширина та форма стружки, кут бокового розвалу борозни рiзання. Види рiзання. Основнi складовi зусилля рiзання при руйнуванi вуглiв та порід.

Виконавчi та навантажуючi органи гiрничих машин. Призначення, умови роботи, класифiкацiя, вимоги. Конструктивнi особливостi, схеми руйнування та навантажування корисних копалин. Порiвняль-ний аналiз типiв виконавчих органiв та напрямки їх вдосконалення.

Механiзми пересування гiрничих машин. Призначення, класифiкацiя, загальне улаштування механiзмiв пересування. Засоби пересування очисних i прохiдницьких комбайнiв. Гiдравличнi та електричнi варiатори швидкостi, структурно-компоновочнi схеми, принцип регулювання швидкостi пересування. Напрямки вдосконалення механiзмiв пересування.

Силове обладнання гiрничих машин. Види енергiїї, що застосовуються для приводу гiрничих машин. Призначення, умови роботи, предявляємi вимоги. Вибухонебезпечнiсть електрообладнання та засоби її досягнення. Поняття про стiйкий момент асинхроного електроприводу. Параметри, режими роботи i засоби охолодження електродвигунiв. Технiко-економiчнi показники i напрямки вдосконалення силового приводу гiрничих машин.

Очиснi комбайни. Призначення, умови роботи, класифiкацiя та вимоги, що пред’являються. Загальне улаштування i технологiчнi схеми роботи. Типовi конструкцiї комбайнiв для пологих та крутих пластiв. Область застосування, компоновочнi схеми, основнi параметри, переваги та недолiки. Експлуатацiйнi показники очисних комбайнiв. Теоритична, тех.нiчна i експлуатацiйна продуктивнiсть комбайнiв. Продуктивнiсть комбайна обумовлена тепловою характеристикою приводного електродвигуна. Аналiз факторiв, що впливають на продуктивнiсть комбайна. Вибір раціонального режиму роботи очисного комбайну. Напрямки вдосконалення очисних комбайнiв та аналiз можливих шляхiв пiдвищення технiко-економiчних показникiв їх застосування.

Струговi установки. Призначення, рацiональна область застосування, склад, принцип дiї i класифiкацiя стругових установок. Типовi конструкцiї та основнi параметри стругових установок. Визначення продуктивностi, вибір раціонального режиму роботи. Напрямки вдосконалення, шляхи пiдвищення технiко-економiчних показникiв їх застосування.

Механiзованi крiплення. Призначення, вимоги i класифiкацiя. Особливостi взаїмодiї з породами, що вміщають вугільний пласт. Принципіальна гідравлічна схема і робоча характеристика гидростiйки. Робочi рiдини i насоснi станцiї механизованих крiплень. Напрямки вдосконалення механiзованих крiплень.

Очиснi механiзованi комплекси i агрегати. Призначення, склад i вимоги, що пред’являються до механiзованих комплексiв та агрегатiв. Технiко-економiчне обгрунтування вибору комплекса для заданих гiрно-геологiчних, гiрно-технiчних та органiзацiйних умов. Типовi очиснi комплекси. склад, область, застосування, технологiчнi cхеми роботи. Агрегати для виймання вугiлля на пластах похилого та крутого падiння, перспективи їх використання. Теоритична, технiчна i експлуатацiйна продуктивнiсть агрегатів для виймання вугiлля на пластах крутого падiння. Аналiз можливих шляхiв пiдвищення технiко-економiчних показникiв застосування очисних комплексів та агрегатів.

Гiрнo-прохiдницькi машини i комплекси.Призначення, вимоги, що предявляються до гiрнопрохiдницьких комбай-нiв. Загальне улаштування i класифiкацiя. Перемоги комбайнового засобу проходження виробок перед буровибуховим. Типовi конструкцiї прохiдницьких комбайнiв i комплексiв вибiркової дiї, нарiзних комбайнiв та комплексiв бурової дiї. Область застосування, загальна компоновка, схема обробки вибiя. Визначення продуктивностi прохiдницьких комбайнiв. Напрямки вдосконалення гiрничо-прохiдницьких машин i комплексiв.

Бурильнi машини.Призначення, класифiкацiя, предявляємi вимоги. Засоби бурiння гiрни-чих порiд. Машини крутiйної, вдарної, крутiйно-вдарної та вдарно-крутiйної дiї. Область застосування, улаштування, основнi параметри. Продуктивнiсть бурильних машин. Зпiввiдношення крiпостi порiд та продуктивностi. Шляхи пiдвищення технiко-економiчних показникiв бурильних машин.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Астахов А.В., Пономаренко Ю.Ф. Гидропривод рудничных машин.- М.: Недра, 1981.- 193 с.

 2. Батицкий В.А., Куроедов В.И., Рыжков А.А. Автоматизация производстственных процессов и АСУ ТП в горной промышленности.- М.: Недра, 1991.-302 с.

 3. Беккер Р.Г., Дегтярев В.В., Седаков А.В. Электрооборудование и электроснабжение участка шахты: Справочник.- М.: Недра, 1983.

 4. Бородино Л.С. Горная электротехника.- М.: Недра, 1981.- 304 с.

 5. Гейер В.Г., Тимошенко Г.М. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки.- М.: Недра, 1987.- 270 с.

 6. Горные машины для подземной добычи угля: Навчальний посібник для вузыв / Горбатов П.А., Петрушкін Г.В, Лисенко М.М., Павленко С.П., Косарев В.В. .– 2-ге вид. перероб. і доп. - Донецьк: Норд Коп’ютер, 2006.- 669с.

 7. Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты.- М.: Недра, 1983.

 8. Димашко А.Д., Гершиков И.Я., Кревневич А.А. Шахтные электрические лебедки и подъемные машины: Справочник.- М.: Недра, 1973.- 364 с.

 9. Завозин Л.Ф. Шахтные подъемные установки.- М.: Недра, 1975.- 368 с.

 10. Картавый Н.Г. Стационарные машины.- М.: Недра, 1981.- 328 с.

 11. Машины и оборудование угольных шахт: Справочник.- Под ред. В.Н.Хорина.- М.: Недра, 1987.

 12. Обладнання очисних вибоїв вугільних шахт/ Довідковий посібник // В.П. Кондрахін, М.І. Стаднік, Г.В. Петрушкін, М.М. Лисенко. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 90 с.

 13. Обслуживание и наладка аппаратуры шахтной автоматики: Справочник.- К.: Техніка, 1988.

 14. Правила безопасности в угольных шахтах.- К.: Либідь, 1996.- 422 с.

 15. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт.- М.: Недра, 1976.

 16. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ.- Под общ. ред. Б.Ф.Братченко.- М.: Недра, 1978.- 423 с.

 17. Скребковые забойные конвейеры.- В.Н.Хорин, И.С.Солопий, В.П.Щенников и др..- М.: Недра, 1981.

 18. Солод В.И., Зайков В.И., Первов К.В. Горные машины и автоматизированные комплексы.- М.: Недра, 1981.- 503 с.

 19. Справочник по электроустановкам угольных предприятий: Электроустановки угольных шахт. Под ред. В.В.Дегтярева, В.И.Серова, Г.Ю.Цепелинского.- М.: Недра, 1989.

 20. Стационарные установки шахт.- Под общ. ред. Б.Ф.Братченко.- М.: Недра, 1977.

 21. Топорков А.А. Машинист горных выемочных машин.- М.: Надра, 1991.- 336с.

 22. Трегубов Н.М., Аксателов Л.Ф. Ремонт горных машин.- М.: Недра, 1978.- 176 с.

 23. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Горная механика.- М.: Недра, 1982.- 407 с.

 24. Шилов П.М. Технология производства и ремонт горных машин.- К.: Вища школа, 1986.- 397 с.

 25. Шиповский И.А. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт.- М.: Недра, 1987.- 216 с.

 26. Электрооборудование на 1140 В для машин и механизмов.- Под ред. Е.С.Траубе.- М.: Недра, 1991.

 27. Электрослесарю добычного и проходческого оборудования: Справочник.- Под общ. ред. В.А.Антипова.- Донецк: Донбасс, 1985.- 135 с.Програма розроблена кафедрою «гірничозаводський транспорт і логістика» Донецького національного технічного університету.


Розглянута і ухвалена на засіданні методичної комісії спеціальності “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”.


Голова фахової атестаційної комісі ___________________ Гутаревіч В.О.

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи