Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 51.95 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір51.95 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМАвступних випробувань
з англійської мови
для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти
Донецьк 2012

ВСТУП

Вступне випробування з англійської мови у формі екзамену передбачає визначення рівня навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності відповідно до вимог Загальноєвропейських Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.


^ Рівень сформованості навчальних досягнень учнів з англійської мови перевіряється за наступними видами мовленнєвої діяльності:


Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Тексти побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у англомовних країнах. Відбір текстів здійснювався за двома основними підходами:

 • шляхом добору автентичних текстів (основні ознаки – відображення реалій справжнього життя, обізнаність учасника тестування з життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер;

 • добору завдань з огляду на критерії: лінгвістична складність, тип тексту, обсяг тексту.


Письмо. Перевіряється рівень сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення практичних цілей, а саме: вміння передати в письмовій формі необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформити і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.


Такі завдання спрямовані на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися англійською мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні.

Від учасників вступного випробування очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів; відповідних граматичних форм (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо).^ Теми, що розглядаються

Знання та вміння

Навички

Читання
з періодичних видань; листи (особисті, тощо); оголошення, реклама; розклади розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, тощо); особисті нотатки, повідомлення

Виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); виокремлювати загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; розрізняти фактографічну інформацію від враження

Читати короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі; розуміти зміст прочитаного; зна-ходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення не-знайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою).

Письмо
Автобіографія, заповнення анкет, формулярів; повідомлення, особистий лист, довідкова інформація, опис людини, предмета, місця, ситуації, події

Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Безособові речення. Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous. Речення з there is/ are.

Складносурядні речення зі сполучниками and, but. Складнопідрядні речення зі сполучниками because, so, if, when, that, that is why. Іменники у формі множини, утворені за правилом і винятки. Вживання артиклів. Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займен-ники, похідні від some, any, no, every. Прикметники у зви-чайному, вищому та найвищому ступенях порівняння, утворені за правилом, а також винятки.

Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. Числівники: кількісні, поряд-кові. Прийменники місця, напряму, часу.

Писати особистий лист, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті у країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти та події свого життя, з висловленням власних міркувань і почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху; передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця); написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє^ Структура тесту

Тест складається з двох частин:

І. Читання

ІІ. Письмо.


Загальна кількість завдань – 51.

На виконання тесту відведено – 120 хвилин.


Орієнтовна тематика завдань


 1. Особа та її характеристика.

 2. Будинок. Житло.

 3. Опис місцевості.

 4. Повсякденне життя.

 5. Стосунки між людьми.

 6. Спілкування в сім’ї і школі.

 7. Відпочинок, розваги та захоплення.

 8. Подорожі та поїздки.

 9. Сфера послуг.

 10. Вивчення мови.

 11. Література.

 12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні місця, видатні особистості.

 13. Природа та охорона навколишнього середовища.

 14. Науково-технічний прогрес.

 15. Сучасний світ професій.

 16. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі.ЛІТЕРАТУРА


 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр.вид. докт. пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 2. Плахотнік В. М. Підручник з англійської мови (9 – 11клас)

 3. Карпюк О. Д. Підручник з англійської мови (9 – 11клас)

 4. Несвіт А.М. Підручник з англійської мови (9 – 11клас)

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи