Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 66.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір66.23 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМАвступних випробувань
з немецької мови
для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти
Донецьк 2012


Додаток № 4 до наказу Міністерства освіти і науки України

від 08.12. 2010 р. № 1218


Вимоги щодо практичного володіння видами

мовленнєвої діяльності

1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в німецькомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.


^ Вимоги щодо володіння мовними компетенціями


Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

^ Тематика текстів для читання


Моє місце в світі:

- здоровий спосіб життя в родині;

- захист прав дитини;

Дозвілля:

- особистісні пріоритети;

- відпочинок на природі;

- улюблені розваги молоді в Україні та німецькомовному світі.

Мистецтво:

- культура і види мистецтва;

- видатні митці;

- музеї і виставки;

- молодь і мистецтво.

^ Сучасний німецькомовний світ:

- загальні відомості про сучасний німецькомовний світ.

Шкільне життя:

- міжнародні освітні програми;

- досвід навчання за кордоном;

- плани на майбутнє;

- вибір професії.

^ Наука і технічний прогрес:

- видатні науковці та наукові премії;

- техногенні катастрофи;

- наукові відкриття і досягнення;

- науковий пошук і фантастика.

^ Сучасна Україна:

- загальні відомості про сучасну Україну.

Граматика

Лексичний матеріал


Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складений іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Perfekt, Futurum I).

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dass, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причини із сполучниками weil, da, із сполучниками als для позначення одночасності дії в головному і підрядному реченнях. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.


Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

  1. Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt.

Прикметник. Вживання прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенів порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

  1. Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu, прийменників з родовим відмінком während; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen.


Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». 2 № за/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

1

Німецька мова (8-й рік навчання)

Басай Н.П.

9

Освіта

2009

2

Німецька мова (8-й рік навчання)

Савченко Л.П.

9

Інститут сучасного підручника

2009

3

Німецька мова (8-й рік навчання)

Орап В.І., Кириленко Р.О.

9

Генеза

2009

4

Німецька мова (9-й рік навчання, підручник)

Басай Н.П.

10

Освіта

2006, 2007

5

Німецька мова (9-й рік навчання, рівень стандарту)

Савчук І.Г.

10

Світ

2010

6

Німецька мова (9-й рік навчання, академічний рівень)

Басай Н.П.

10

Освіта

2010

7

Німецька мова (9-й рік навчання, профільний рівень)

Кириленко Р.О., Орап В.І.

10

Генеза

2010

8

Німецька мова (підручник для 10–11 класів)

Лисенко Є.І.

10–11

Освіта

2004

9

Німецька мова (підручник для 1 класу)

Гергель А., Радченко Т., Савелко О.

11

Перун

2004

10

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів

1–11

Hueber Langenscheidt

(Німеччина)

2006
11

Навчально-методичні комплекти з німецької мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів

1–11

Hueber

2010
12

Навчально-методичні комплекти з німецької мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів

1–11

Cornelsen

2009,

2010
13

Passwort Deutsch (для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови)

9–10

Методика

2006
Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи