Крок Стоматологія icon

Крок Стоматологія
НазваКрок Стоматологія
Сторінка1/5
Дата04.11.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Крок 1. Стоматологія

5.0 Біохімія

1

У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З

приводу чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна

підтвердити?

A *Біохімічним

B Статистичним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Популяційним


2

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців

вистеляє сперматогенний епітелій. Що це за орган?

A *Сім’яник.

B Придаток сім’яника.

C Простата.

D Молочна залоза.

E Яєчник.


3

У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість

функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості

гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори надниркових залоз

порушена?

A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E Клітини Х-зони


4

В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин

епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому

послаблюються?

A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози

C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація


5

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться

при цьому?

A * Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин


6

У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції

підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до

порушення розщеплення:

A *Білків

B Фосфоліпідів

C Полісахаридів

D Нуклеїнових кислот

E Ліпідів


7

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї,

екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110/хв. Вміст яких гормонів

доцільно визначити в крові пацієнта?

A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.


8

При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у

людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A *60

B 50

C 70

D 80

E 100


9

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові.

Причиною цього є збільшена концентрація в крові кого гормону:

A *Адреналін

B Тироксин

C Соматотропін

D Кортизол

E Плазмін


10

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції

такого гормону:

A *паратгормону

B тирокальцитоніну

C альдостерону

D вазопресину

E соматотропного


11

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?

A *білків

B жирів

C вуглеводів

D вітамінів

E мінеральних речовин


12

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%.

Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину


13

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген


14

З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше

значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це

амінокислота?

A * Оксипролін

B Серин

C Треонін

D Тирозин

E Гомосерин


15

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний

захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього.

A * IgA

B IgG

C IgM

D IgD

E IgE


16

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку

бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

A *Лізоцин

B Альфа- амілаза

C ліпаза

D Лужна фосфатаза

E Мальтаза


17

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та

порушуються процеси мінералізації кісток та зубів?

A * Вітамін D

B Вітамін E

C Вітамін A

D Вітамін K

E Вітамін P


18

Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

A * Колаген

B Альбумін

C Глобулін

D Еластин

E Фібронектин


19

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?

A * Емаль

B Дентин

C Пародонт

D Пульпа

E Кістки


20

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

A * Фтор

B Фосфор

C Кальцій

D Натрій

E Калій


21

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій

кількості?

A * Гідроксиапатит [Ca10(PO4)6(OH)2]

B Карбонатапатит [Ca10(PO4)5CO3]

C Фторапатит [Ca10(PO4)6F2]

D Хлорапатит [Ca10(PO4)6Cl2]

E Фосфат кальцію [Ca10(PO4)6]


22

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес

мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

A *Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А

D Вітаміну В2

E Вітаміну К


23

При аналізі слини у пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого

процесу є основною причиною підвищення лактату?

A *Анаеробного розпаду глюкози

B Аеробного розпаду глюкози

C Розпаду глікогену

D Травлення вуглеводів

E Глюкозо-лактатного циклу


24

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має

місце у немовляти.

A *D3

B А

C К

D РР

E Е


25

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен.

Порушенням якого процесу це обумовлене?

A * Гідроксилювання залишків проліну та лізину

B Згортання крові

C Синтезу гемоглобіну

D Розпаду тирозину

E Синтезу гідрокортизону


26

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар

стоматолог призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес

активується під впливом вікасолу.

A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину


27

У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть,

утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в

тканинах пародонта.

A *Лактату

B Рибозо-5-фосфату

C Глікогену

D Глюкозо-6фосфату

E НАДФН


28

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс

якої речовини порушується пацієнта у першу чергу.

A *Кальцію

B Натрію

C Калію

D Води

E Фосфатів


29

Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу

під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

A *Росту та диференцііювання клітин

B Гідроксилювання проліну

C Карбоксилювання глутамінової кислоти

D Темнового зору

E Кольорового зору


30

У пациента 38-ми лет через месяц после перенесенной тяжелой операции

наступило выздоровление и наблюдается положительный азотистый баланс.

Снижение концентрации какого азотсодержащего вещества может отмечаться в

моче у данного пациента?

A * Мочевины

B Лактата

C Стеркобилиногена

D Галактозы

E 17-кетостероидов


31

У пациентки 23 лет после неконтролируемого врачами длительного голодания

развились признаки белковой дистрофии. Выберите из предложенных ответов

состояние, характерное для белкового голодания.

A * Снижение синтеза мочевины в печени

B Гипергликемия

C Положительный азотистый баланс

D Увеличение онкотического давления крови

E Гематурия


32

У ребенка,не получавшего в течение зимы свежих овощей и фруктов, при осмотре

обнаружены множественные подкожные кровоизлияния, воспаления десен,

кариозные полости в зубах. Комбинацию каких витаминов следует назначить

ребенку?

A *Аскорбиновой кислоты и рутина

B Тиамина и пиридоксина

C Фолиевой кислоты и кобаламина

D Рибофлавина и никотинамида

E Кальциферона и аскорбиновой кислоты


33

У больного с почечной недостаточностью развилась остеодистрофия,

сопровождающаяся интенсивной деминирализацией костей. Нарушение образования

активной формы какого витамина явилось причиной данного осложнения?

A *Кальциферола

B Ретинола

C Тиамина

D Нафтохинона

E Рибофлавина


34

При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті

нагромадження в організмі продуктів обміну:

A *Сечової кислоти

B Сечовини

C $\beta$-аланіну

D Гомогентизинової кислоти

E Фенілпіровиноградної кислоти


35

Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є

специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку:

A *Утворення глутаміну

B Утворення сечовини

C Утворення аспарагіну

D Утворення NH4+

E Утворення креатину


36

Гиповитаминоз С приводит к уменьшению образования органического матрикса,

задержке процессов реминерализации, нарушению синтеза коллагена, так как этот

витамин участвует в процессах:

A *Гидроксилирования пролина и лизина

B Карбоксилирования пролина

C Карбоксилирования лизина

D Гидроксилирования пролина

E Гидроксилирования лизина


37

Основным белком тканей зуба является коллаген, который составляет

нерастворимую фракцию белков. Коллаген содержит в большом количестве

аминокислоты :

A *Пролин, гидроксипролин, и глицин

B Пролин и лизин

C Пролин, гидроксилизин

D Лигин,гидроксилизин и глицин

E Лизин и глицин


38

Какой из витаминов в сочетании с витамином С усиливает терапевтический эффект

лечения цинги:

A

B А

C Д

D Е

E К


39

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із

розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокрапчастих

крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну

пояснюються ці симптоми?

A *Гіповітаміноз С

B Гіпервітаміноз D

C Гіпервітаміноз С

D Гіповітаміноз D

E Гіповітаміноз А


40

У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота,

запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком:

A *Гіповітамінозу вітаміну Д

B Гіповітамінозу вітаміну С

C Гіповітамінозу вітаміну А

D Гіповітамінозу вітаміну В1

E Гіповітамінозу вітаміну В2


41

Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз,

слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток:

A *Карієсу

B Флюорозу

C Стоматиту

D Гінгівіту

E Пульпіту


42

α-амілаза слини каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю.

Активатором її є іони:

A *Натрію

B Калію

C Міді

D Свинцю

E Цинку


43

Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює

секрецію такого гормону :

A *Інсулін

B Глюкагон

C Адреналін

D Норадреналін

E Кортизол


44

Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і

тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний

механізм його дії ?

A * Активує експресію генів синтезу Ca2+ - зв‘язуючих білків

B Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

C Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

D Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E Активує процес синтезу холекальциферолу


45

Недостатність яких компонентів харчування у дітей викликає порушення процесу

утворення зубів у хворих на "квашиоркор"?

A * Білкове голодування

B Ліпідне голодування

C Вуглеводне голодування

D Недостатність вітамінів

E Недостатність хромопорфіринів


46

Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?

A *Розчином солей кальцію

B Розчином солей натрію

C Розчином солей калію

D Розчином солей ртуті

E Розчином солей срібла.


47

Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?

A *Гідролізує N-глікозидні зв"язки в пептидогліканах.

B Гідролізує глікозидні зв"язки в глікогені

C Розщеплює пептидні зв"язки в білках

D Розщеплює складно-ефірні зв"язки в ліпідах

E Гідролізує N-глікозидні зв"язки в нуклеїнових кислотах.


^ 48

Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

A * Селен

B Барій

C Стронцій

D Залізо

E Мідь.


49

Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен?

A *Вітамін С, К, Р

B Вітамінів В1, Е, Д

C Вітамінів В2, А, В6

D Вітамінів В3, Н, В12

E Вітамінів В5, А, В1.


50

Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції

білявушної залози?

A * Амілаза

B Мальтаза

C Лізоцим

D Глюкокіназа

E Фосфатаза


51

Який вітамін є абсолютно необхідним для утворення функціонально активного білка

колагену, що бере участь в мінералізації зубів та кісток?

A * Вітамін С

B Вітамін Д

C Вітамін В1

D Вітамін А

E Вітамін В2


52

Який фермент слини має антимікробну дію?

A *Лізоцим

B Мальтаза

C Амілаза

D Фосфатаза

E Гексокіназа

  1   2   3   4   5

Схожі:

Крок Стоматологія iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Стоматологія iconКрок 1 Стоматологія
З метою підтвердження діагнозу “Туляремія” мисливцю, госпіталізованому на 5 день
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
Хворий 48 років звернувся зі скаргами на на пухлиноподібне новоутворення в ділянці
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи