Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, icon

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
Скачати 258.25 Kb.
НазваПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
Дата04.11.2012
Розмір258.25 Kb.
ТипДокументи

Додаток 3 до Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки


За денною формою навчання


^ Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Назва

Код

За кошти Державного бюджету

За кошти фізичних і юридичних осіб

дизайн 

5.02020701

дизайн

6.020207

3

2перукарське мистецтво і декоративна косметика 

5.02020702

дизайн

6.020207

2

3економіка підприємства 

5.03050401

економіка підприємства 

6.030504 

3

фінанси 

5.03050801

фінанси і кредит 

6.030508 

3

2бухгалтерський облік 

5.03050901

облік і аудит 

6.030509 

3

2організація виробництва 

5.03060101

менеджмент 

6.030601 

3

2організація обслуговування на транспорті 

5.03060102 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 

5.04010601

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 

6.040106 

3

прикладна екологія

5.04010602

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

комп'ютерні науки 

6.050101 

3

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

5.05010201

комп'ютерна інженерія 

6.050102 

3

розробка програмного забезпечення 

5.05010301 

програмна інженерія 

6.050103 

3

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 

5.05050201

інженерна механіка 

6.050502 

3

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05050208

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво 

5.05050301

машинобудування  

6.050503

3

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

5.05050302

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 

5.05050303

виробництво абразивного та алмазного інструменту 

5.05050304

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 

5.05050305

виробництво двигунів 

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів 

5.05050307

виробництво сільськогосподарських машин 

5.05050308

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 

5.05050309

важке машинобудування (за видами) 

5.05050310

хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 

5.05050311

виробництво рейкового транспорту (за видами) 

5.05050312

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 

5.05070101

електротехніка та електротехнології 

6.050701 

3

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

5.05070102

електропостачання 

5.05070103

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 

5.05070105

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 

5.05070107

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

5.05070108

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 

5.05070109

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 

5.05090101

радіотехніка 

6.050901 

3

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090104

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку 

5.05090301 

телекомунікації 

6.050903 

3

технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки 

5.05090302 

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

5.05090303 

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 

5.05090304 

обслуговування обладнання підприємств зв'язку 

5.05090305

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення 

5.05090306 

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку рухомої служби

5.05090307 

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

5.05090308 

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 

5.05100301

приладобудування 

6.051003 

3

виробництво органічних речовин 

5.05130101

хімічна технологія 

6.051301 

3

виробництво неорганічних речовин 

5.05130102

переробка нафти і газу 

5.05130103

коксохімічне виробництво 

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин 

5.05130105

виробництво обладнання з високо енергетичними і швидкодіючими сполуками 

5.05130106

виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів 

5.05130107

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв 

5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук 

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів 

5.05130111

виробництво харчової продукції 

5.05170101 

харчові технології та інженерія 

6.051701 

3

консервування 

5.05170102 

зберігання і переробка зерна 

5.05170103 

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

5.05170104 

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 

5.05170105 

бродильне виробництво і виноробство 

5.05170106 

виробництво жирів і жирозамінників 

5.05170107 

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 

5.05170108 

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109 

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 

5.05170110 

зберігання, консервування та переробка молока 

5.05170151 

будівництво та експлуатація будівель і споруд 

5.06010101

будівництво 

6.060101 

3

монтаж промислового устаткування 

5.06010102

будівництво гідротехнічних споруд 

5.06010103

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 

5.06010104

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд 

5.06010105

виготовлення металевих конструкцій 

5.06010106

виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

5.06010107

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 

5.06010108

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів 

5.06010109

будівництво мостів та інших штучних споруд 

5.06010110

будівництво тунелів та метрополітенів 

5.06010111

будівництво теплових і атомних електростанцій 

5.06010112

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 

5.06010113

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 

5.06010114

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

5.07010602

автомобільний транспорт 

6.070106 

3

туристичне обслуговування

5.14010301


туризм

6.140103

3

2
^ За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

Назва

Код

Назва

Код

За кошти Державного бюджету

За кошти фізичних і юридичних осіб

дизайн 

5.02020701

дизайн

6.020207перукарське мистецтво і декоративна косметика 

5.02020702

дизайн

6.020207економіка підприємства 

5.03050401

економіка підприємства 

6.030504 

3

2.5 фінанси 

5.03050801

фінанси і кредит 

6.030508 2.5 бухгалтерський облік 

5.03050901

облік і аудит 

6.030509 2.5 організація виробництва 

5.03060101

менеджмент 

6.030601 2.5 організація обслуговування на транспорті 

5.03060102 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 

5.04010601

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 

6.040106 прикладна екологія

5.04010602

обслуговування  програмних систем і комплексів

5.05010101

комп'ютерні науки 

6.050101 обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

5.05010201

комп'ютерна інженерія 

6.050102 розробка програмного забезпечення 

5.05010301 

програмна інженерія 

6.050103 технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 

5.05050201

інженерна механіка 

6.050502 обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05050208

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво 

5.05050301

машинобудування  

6.0505033технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

5.05050302

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 

5.05050303

виробництво абразивного та алмазного інструменту 

5.05050304

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 

5.05050305

виробництво двигунів 

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів 

5.05050307

виробництво сільськогосподарських машин 

5.05050308

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 

5.05050309

важке машинобудування (за видами) 

5.05050310

хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 

5.05050311

виробництво рейкового транспорту (за видами) 

5.05050312

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 

5.05070101

електротехніка та електротехнології 

6.050701 3будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

5.05070102

електропостачання 

5.05070103

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 

5.05070105

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 

5.05070107

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

5.05070108

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 

5.05070109

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 

5.05090101

радіотехніка 

6.050901 3технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090104

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 

5.05100301

приладобудування 

6.051003 3виробництво органічних речовин 

5.05130101

хімічна технологія 

6.051301 3виробництво неорганічних речовин 

5.05130102

переробка нафти і газу 

5.05130103

коксохімічне виробництво 

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин 

5.05130105

виробництво обладнання з високо енергетичними і швидкодіючими сполуками 

5.05130106

виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів 

5.05130107

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв 

5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук 

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів 

5.05130111

виробництво харчової продукції 

5.05170101 

харчові технології та інженерія 

6.051701 3консервування 

5.05170102 

зберігання і переробка зерна 

5.05170103 

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

5.05170104 

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 

5.05170105 

бродильне виробництво і виноробство 

5.05170106 

виробництво жирів і жирозамінників 

5.05170107 

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 

5.05170108 

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109 

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 

5.05170110 

зберігання, консервування та переробка молока 

5.05170151 

будівництво та експлуатація будівель і споруд 

5.06010101

будівництво 

6.060101 3монтаж промислового устаткування 

5.06010102

будівництво гідротехнічних споруд 

5.06010103

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 

5.06010104

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд 

5.06010105

виготовлення металевих конструкцій 

5.06010106

виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

5.06010107

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 

5.06010108

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів 

5.06010109

будівництво мостів та інших штучних споруд 

5.06010110

будівництво тунелів та метрополітенів 

5.06010111

будівництво теплових і атомних електростанцій 

5.06010112

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 

5.06010113

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 

5.06010114

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

5.07010602

автомобільний транспорт 

6.070106 3
Ректор ЧДТУ Ю.Г. Лега


Схожі:

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconДодаток 2 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи