Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Скачати 40.01 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Дата08.11.2012
Розмір40.01 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05070102, 8.05070102 Електричні системи і мережі


Донецьк, ДонНТУ, 2012р. 1. Основні питання з теорії електричних мереж


Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний). Методи розрахунку режимів. Використання ПЕОМ для розрахунку усталених режимів.

Режими роботи нейтралі трансформаторів.

Метод зустрічного регулювання. Регулювання напруги. Вибір засобів регулювання напруги. Регулювання напруги зміненням коефіцієнту трансформації (РПН, ПБЗ), за допомогою компенсації реактивної потужності, змінення параметрів мережі.

Економічний режим роботи трансформаторів. Визначення умови відключення одного з трансформаторів на підстанції.

Однорідна мережа. Економічний потокорозподіл в замкнених мережах. Визначення доцільності розмикання замкненої мережі. Визначення зрівняльної потужності.

Визначення втрат потужності і електроенергії в елементах мережі. Кількість годин максимального навантаження, максимальних втрат. Графіки навантаження і їх використання при розрахунку режимів. Вплив пристроїв компенсації реактивної потужності на параметри режиму.

Розробка заходів щодо підвищення економічності роботи електричних систем.


 1. ^ Елементи проектування електричних мереж


Методи виконання техніко-економічних розрахунків. Критерії оптимальності при обранні кращого з варіантів електричних мереж. Капіталовкладення, експлуатаційні витрати. Приведені витрати. Умови зіставлення варіантів.

Вибір номінальної напруги. Вибір перетинів проводів. Нагрівання проводів в післяаварійному режимі. Втрати напруги. Механічна міцність проводів. Втрати потужності на корону.

Вибір кількості і потужності трансформаторів споживчих підстанцій. Перевірка завантаження трансформаторів у нормальному і післяаварійному режимах.

Компенсувальні пристрої. Їх конструкція і використання в електричних мережах. Вибір типу і потужності компенсувальних пристроїв. Розподіл потужності компенсувальних пристроїв між секціями трансформаторних підстанцій. Перевірка завантаження трансформаторів за умови компенсації реактивної потужності.


 1. ^ Розрахунок струмів короткого замикання


Усталений режим трифазного короткого замикання. Вплив навантаження та дії АРЗ на значення струмів КЗ. Параметри схем заміщення окремих послідовностей. Правило еквівалентності прямої послідовності. Дослідження струмів короткого замикання для довільного моменту часу. Порівняння струмів різних видів КЗ. Встановлення доцільності розземлення нейтралей трансформаторів в мережі 110 кВ. Застосування ПЕОМ дл розрахунку струмів короткого замикання.


 1. ^ Вибір і перевірка високовольтного обладнення підстанцій


Основні типи вимикачів, їх принципи дії і конструкції. Виникнення електричної дуги в апаратах. Принцип їх гасіння. Дугогасійні пристрої камери, їх призначення, класифікація і принцип дії.

Конструкції олійних, повітряних, електромагнітних та елегазових вимикачів. Умови вибору вимикачів. Приводи вимикачів.

Роз’єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі, заземлювачі, їх призначення. Приводи для роз’єднувачів, короткозамикачів і відокремлювачів. Блокіровки в розподільчих пристроях від неправильних операцій з роз’єднувачами.

Перевірка вимикачів і роз’єднувачів на стійкість дії струмам короткого замикання.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Электрические системы и сети/Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач. – К.: Вища школа, 1986. – 584 с.Ульянов С.А.

 2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

 3. Правила устройства электроустановок.- М. Атомиздат, 1977. – 57с.

 4. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

 5. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/Под ред. С.С. Рокотяна, И.М. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.

 6. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/Под ред. И.А. Баумштейна, М.В. Хомякова. – М.: Энергоиздат, 1981. – 656 с.

 7. Переходные процессы в системах электроснабжения: Учебник / В.И. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Носен и др., Под ред. В.И. Винославского.-К.: Выща шк. Головне видавництво, 1989.-422 с.

 8. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах.-М.: Энергия, 1970. – 520 с.

 9. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций.- М.: Энергия, 1980. – 600с.

 10. Электрическая часть станций и подстанций./Под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Энергия, 1978. – 456с.Голова фахової атестаційної комісії

доцент каф. ЕСИС І.І. ЛарінаСхожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ
«Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2012р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070101, 05070101 Електричні станції Донецьк – 2013 вступ
Студент повинен вміти вибрати правильну відповідь на запитання з кількох запропонованих варіантів, вміти виконати розрахунки струмів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070101, 05070101 Електричні станції Донецьк – 2012 вступ
Студент повинен вміти вибрати правильну відповідь на запитання з кількох запропонованих варіантів, вміти виконати розрахунки струмів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи