Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Скачати 57.61 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Дата09.11.2012
Розмір57.61 Kb.
ТипДокументиУкраїна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра вищої математики ім. В. В. ПакаІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


науково-методичної конференції

«Навчання математики в технічному університеті»,


присвяченої 90-річчю з дня заснування ДонНТУ


9 – 11 червня

м.Донецьк


2011 р.

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В.В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої науково-методичної конференції, присвяченій 90-річчю з дня заснування Донецького національного технічного університету: Навчання математики в технічному університеті,

Конференція відбудеться 9-11 червня 2011 року

Робота конференції буде здійснюватися за чотирма секціями.

 1. Розробка і впровадження новітніх технологій навчання математики:

  • Проектування цілей та змісту навчання математики;

  • Контроль результатів навчальної діяльності;

  • Методика навчання окремим розділам математики;

  • Підготовка навчально-методичної літератури;

 2. Математики в підготовці кваліфікованого інженера:

  • Математика у професійній діяльності інженера;

  • Формування математичної культури інженера;

  • Особливості навчання математики в технічному університеті;

  • Використання шнформаційно комунікаційних технологій у навчанні.

3. Математика у самостійній і науково-дослідницькій діяльності студентів:

  • Організація самостійної роботи студентів з математичних дисциплін;

  • Застосування математики в професійно-орієнтованих дисциплінах;

  • Математика у дипломному і курсовому проектуванні.

 1. Забезпечення наступності навчання математики у середній школі і технічному ВНЗ:

  • Професійна спрямованість навчання математики у профільних класах;

  • Удосконалення навчання математики в середній школі;

  • Евристичне навчання математики в школі;

  • Комп’ютерно-орієнтоване навчання математики.

^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. До участі у конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, аспиранти, студенти та науковці. Ви маєте можливість прийняти участь у роботі конференції особисто, або заочно, надавши доповідь для друку. Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо надіслати заявку за поштовою або електронною адресою оргкомітету до 15 квітня 2011 року за зразком:

  • П. І.Б. учасника, вчений ступінь, вчене звання.

  • Назва установи, де працює учасник, підрозділ, посада.

  • Назва доповіді, назва секції.

  • Повна поштова адреса учасника.

  • Телефони (мобільний, робочий, домашній).

  • E-mail.

  • Форма участі: будуособисто, візьму участь заочно.


Видання матеріалів: планується видання збірника статей з матеріалами конференції.

Термін подання статей: до 1 травня 2011 року.

Оргкомітет має можливість рекомендувати статті до друку в міжнародному збірнику наукових робіт: «Дидактика математики: проблеми і дослідження», який включено до переліку наукових фахових видань з педагогічних наук. Правила оформлення та умови публікації розміщено за адресою www.dm.donnu.edu.ua або www.donnu.edu.ua/journals/dm.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

У збірнику публікуються наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені питанням дидактики математики та математичного моделювання. До друку приймаються статті обсягом 6-8 сторінок формату А5, написаних українською або російською мовою.

^ СТРУКТУРА СТАТТІ

Стаття повинна містити логічно пов‘язані розділи. Розділи мають починатися заголовком, виділеним жирним шрифтом.

Анотація (українською мовою, обсягом до 6 строк).

I. Вступ (Опис проблеми в загальному вигляді і її зв‘язок з останніми дослідженнями та публікаціями, а також з важливими науковими та практичними завданнями з обов‘язковим посиланням в тексті на літературу, що використовувалась. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність).

^ II. Постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, що розглядається).

III. Результати (приведення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).

IV.Висновки ( наукова новизна і практичне значення отриманих результатів. Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку).

Література (список використаних джерел).

^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Доповіді приймаються в електронному варіанті за адресою ееg.donntu@rambler.ru у вигляді файлу ПРІзвИще.doc (Microsoft Word 97.),98,2000. Обсяг статті – 6-8 друкованих сторінок.

^ Параметри сторінки:

Формат сторінки: A5 (14,8см х 21 см);

орієнтація сторінки – книжна; абзац: 1 см;

поля: верхнє – 1,5 см; нижнє – 1,5 см; ліве – 2 см; праве – 2 см;

від краю колонтитула: верхнього – 0,5 см; нижнього – 0,5 см;

міжрядковий інтервал: 1,2.

Номера формул вирівнювати по правому краю.

Малюнки, графіки, діаграми, фотографії розміщуються по тексту статті.

Таблиці: ширина малої таблиці не більше 78 мм, великої таблиці – 170 мм. Нумерація таблиць наскрізна. Заголовок – зверху справа таблиці.

Малюнки: ширина та нумерація малюнків аналогічно таблицям. Надпис – під малюнком ( вирівнювання по ширині). Формат малюнка: *.jpg, *.bmp, чорно-білий варіант.

^ Перша сторінка:

УДК

Назва статті (великими літерами шрифтом Times New Roman 14);

ПІБ авторів (напівжирним курсивом шрифту Times New Roman 14);

Місце роботи повністю (курсивом шрифту ^ Times New Roman 12);

Анотація українською мовою (курсивом шрифту Times New Roman Cyr 10);

Текс статті (шрифтом Times New Roman Cyr 10);

Остання сторінка:

Після закінчення тексту статті через інтервал заголовок

Література(по центру курсивом шрифту Times New Roman 10)

Перелік використаних джерел (шрифтом ^ Times New Roman Cyr 10).


Матеріали надсилати за адресою:

Електронна адреса: ееg.donntu@rambler.ru

Телефон для довідок:

(0622) 3010901 кафедра вищої математики ДонНТУ;

(050) 4728948 Євсеєвa Оленa Геннадіївнa.


Розмір організаційного внеску складає 100 гривень. Проїзд до місця проведення конференції, плату за харчування та проживання учасники сплачують самостійно.

Організаційний внесок сплачувати: безпосередньо у оргкомітеті або поштовим переказом за адресою:

Євсеєвій Олені Геннадіївні б. Шкільний, буд.4, кв. 89, м. Донецьк-15, 83015

Адреса проведення конференції: 3-й навчальний корпус Донецького національного технічного університету за адресою м.Донецьк, вул. Артема, 96, кафедра вищої математики. Їхати тролейбусом або автобусом №2 до зупинки Студгородок.

Адреса для листування: 83000, м. Донецьк - 00, вул.Артема - 58,

ДонНТУ, кафедра вищої математики, оргкомітет конференції

Навчання математики в технічному університеті ”.


СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ

У КОНФЕРЕНЦІЇ!


З повагою, оргкомітет конференції.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет»
Роботу виконано на кафедрі загальної хімії Донецького національного технічного університету
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconУвага! Бланк угоди роздруковується на одному
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconУвага! Бланк угоди роздруковується на одному
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи