Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри icon

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Скачати 146.43 Kb.
НазваІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Дата06.05.2013
Розмір146.43 Kb.
ТипІнформаціяІнформація

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ХХТНР за 2012 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри

а) Кафедра хімічної технології неорганічних речовин існує 18 років.

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету;

- ресурсо- та енергозбереження;

- озонна технологія;

- мембранні технології;

- водо підготовка та очистка стічних вод;

- малі озонні системи на транспорт та для застосування в медицині;

-синтез нових матеріалів на основі природних амінополісахаридів – хітину та хітозану.

в) науково-педагогічні кадри;

1 д.т.н., професор; 2 к.х.н., доценти; 4 к.т.н., доценти; 3 ст. викладача; 1 асистент.

^ IІ. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або НУ:

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

«Проект технологічної схеми виробництва етилового спирту» Столяренко Г.С., Орлов С.П., Ющенко С.Л.

Зниження вартості біодизелю в 2,3 рази.

ПП «Нитробос» Україна, Черкаська область

02.11.12

Впровадження обладнання, співпраця, виконання бакалаврських, магістрантських випускних робіт, дипломних проектів спеціалістівІІІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Громико А.В., Столяренко Г.С.,

Бараков Р.Ю., Шмиголь С.О.

Використання електрокаталізу в технології очищення відхідних газів виробництв пігментного оксиду титану

Вопросы химии и химической технологии

№1, 2012р.

с.139 – 141

2

Столяренко Г.С., Громико А.В.

іоно – радикальні реакції в гетерофазних озонних системах

NOx-SO2-O2-H2O в зоні тихого розряду

Наукові праці Донецького національного технічного університету

№ 18(198), 2012р.

с. 65 – 70

3

Громико А.В., Столяренко Г.С.

Використання низькотемпературної плазми бар’єрного розряду в процесах електрокаталітичного очищення відпрацьованих газів автомобільних двигунівВісник Черкаського державного технологічного університету

№ 2, 2012р.

с. 86 – 91

4

Громико А.В., Столяренко Г.С.

Вплив озону на екологічні показники двигуна внутрішнього згорання

Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

№ 4(75), 2012р.

с. 145 – 149

5

Громико А.В.,

Васильченко В.Ю.,

Столяренко Г.С.,

Пилипенко О.М.,

Шльончак І.А.


пристрій для живлення двигуна внутрішнього згоряння озонованим бензином

Патент на винахід України

№ 98155

від 25 квітня 2012р

6

Т.В.Солодовнік, Ю.М.Куриленко


Плівки на основі хітозану: одержання, властивості, модифікація та використання (Огляд)

Вопросы химии и химической технологии

№4. 2012 с.65-82.^ Статті, прийняті редакцією до друку

1

Т.В.Солодовнік, Ю.М.Куриленко, О.В.Єгорова.

Модифікація та дослідження кінетики набрякання плівок на основі хітозану


Вісник ОдесНУ

№4, 2012.

2

Т.В.Солодовнік, Ю.М.Куриленко, О.В.Єгорова.

Дослідження структури та кінетики набрякання хітозанових плівок
^

Вісник Харківського національного університету. Серія «Хімія»

№3, 2012.


ІV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють на факультеті

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури

2009

100%

18
2010

100%

21
2011

100%

24
2012

100%

27

^ V. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

1. Міжнародний навчально-науковий центр «Мікронанотехнології та обладнання», ЧДТУ

2. Навчально-дослідна лабораторія фізичного матеріалознавства ім. Г.М. Дубровської, ЧДТУ

3. Лабораторія екологічних проблем, ЧДТУ.

Попередні розробки ЛЕП ЧДТУ були присвячені таким науковим напрямкам:

- використанню озона в медицині;

- розробкам технології очистки стічної води;

- вопопідготовці питної води міста;

- мембранним технологіям;

- озонній технології.

За результатами оригінальних робіт по водопідготовці та очищенню стічної води кафедра ХХТНР булла запрошена для міжнародного співробітництва в Норвезський проект.


^ VI. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Білорусія

Казахстан

Норвегія

Таджикистан

Білоруський державний технологічний університет,

Південно-Казахстанський державний університет ім. М.Ауезова,

Норвезький Університет природничих наук,

Гірсько-металургічний інститут Таджикістану

1. Розробка

трьох узгоджених навчальних модулів з окремих питань в управлінні водними ресурсами та очищення стічних вод і водних ресурсів і включення їх в існуючі навчальні програми.

2. Розробка і включення сучасних та ефективних засобів навчання в навчальний процес.

3. Розширення та узгодження якості наукового змісту в магістратурі та аспірантурі, наукових досліджень, публікацій і конференцій.

4. Зміцнення наукових зв'язків між норвезькими та євразійськими університетами, що ведуть до інноваційного науково-дослідного співробітництва.

Проектний документ

Євразія 2010-2014

Номер проекту

CPEA-2011/10002

Створення науково-педагогічного консорціуму із 8 університетів-партнерів з України, Білорусії, Таджикистану, Казахстану і Норвегії пов'язаних з водою, вищою освітою з метою підвищення її значимості і якості. Гармонізація дослідження і стратегії навчання з хімічної технології серед університетів в Україні. Пдготовка рівня фахівців в галузі водопостачання та очищення стічних вод і раціонального використання водних ресурсів для відповідних країн. Створеня можливості подальшого навчання за програмою аспірантури в країнах учасниках проекту.

Російська федерація

МГУ, Москва

Електрокаталіз та озонування

Договір

2010-2015 р.р.

Участь у конференціях,

Федеративна Республіка Німеччина

Дрезденський технічний університет

Створення нових матеріалів на основі хітинвмісних сполук та колагену

Договір

2009-2012 р.р.

Участь у конференціях, доповіді та статті
Республіка Польща

Фірма «SINOGRAF», м. Торунь

Дослідження властивостей сучасних полімерних та графітових матеріалів

Договір 2009 – 2012 р.р

Участь у конференціях, доповіді та статті
Російська Федерація

Санкт-Петербурзький технологічний університет

Фізико-хімічні основи створення нових керамічних матеріалів

Договір 2009 – 2012 р.р

Участь у конференціях, доповіді та статті
Республіка Польща

Университет Николая Коперника м. Торунь

Дослідження структури та фізико-хімічних властивостей нових полімерних матеріалів

Договір 2009 – 2012 р.р

Участь у конференціях, доповіді та статті


VIІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

 1. Науково-дослідні роботи виконуються спільно з Науково дослідним інститутом Хімії Високомолекулярних сполук НАН України.

Створена установка для дослідження структури полімерів під впливом фізичних полів.

Відбувається стажування студентів і аспірантів на базі інституту Хімії Високомолекулярних сполук НАН України.

Планується захист 2 аспірантів.

Опубліковано 5 наукових робіт, зроблено 5 доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Проводяться науково-дослідні роботи спільно з Норвезським університетом природничих наук. Проект розрахований на 3 роки з щорічним стажуванням 2 магістрів в цьому університеті. Теми стажування: « Автоматизація процесів очистки стічної води», 2Отримання якісної питної води»

Для координації навчяння студентів виділяються кошти для придбання офісної техніки, впроваджено обладнання для лабораторних досліджень, виділені кошти для придбання хімічних реагентів та теактивів. Планується захист 3 кандидатських дисертацій, 1 докторської дисертації. Опубліковано 6 наукових робіт (м. Мінськ. Білорусь). Отримано 2 міжнародних патенти (Білорусь, Росія).

VIІІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

Роботи по вирішенню регіональних проблем Черкащини під керівництвом д.т.н., професора Столяренко Г.С.

 1. Участь у конкурсі інноваційних робіт спільно з ОДА.

- інноваційний проект №1 «Створення ефективної вітчизняної технології виробництва біодизелю» (мета роботи – створення спільного підприємства з виробництва біодизелю за новою ефективною технологією.)

- інноваційний проект №2 «Розробка технології біоконверсного комплексу для переробки відходів агропромислових та харчових виробництв з супутнім синтезом біогазу.» (мета роботи – створення спільного підприємства для комплексної технології переробки органічних відходів сільськогосподарського та промислового походження з супутнім синтезом біогазу)

- інноваційний проект №3 «Отримання моторних палив і горючих газів при газифікації рослинної біомаси» (мета роботи – розробити та впровадити новий метод отримання екологічно чистих рідких моторних палив з рослинної біомаси. Палива не містять сірку, а виділяється при їх горінні діоксин вуглецю та знову бере участь в утворенні рослин. Палива виходять з газів газифікації біомаси повітрям при невисокому тиску і температурі. Використовується техноло7гія низькотемпературної плазми.)

- інноваційний проект №4 «Створення турботермореакторів з підвищеним коефіцієнтом корисної дії» (мета роботи – створення спільного підприємства з виробництва теплогенератора вихрового типу та турботерморектора з вихровим прискорювачем. Розробка двох варіантів схеми – для гарячого водо забезпечення та опалення житлових приміщень. Розробка конструкторської документації на різні типові розміри теплогенераторів.»

- інноваційний проект №5 «Технологія інтенсифікації процесу горіння рідкого палива» (мета роботи – створення автономної автомобільної системи інтенсифікації горіння рідкого палива та зниження концентрації отруйних домішок при роботі двигунів внутрішнього згоряння)

2. Пояснювальна записка губернатору по розвитку виробництва природного палива в Черкаській області. «Аналіз, стан і перспективи виробництва біоетанолу і біодизелю в Україні» (пропозиції щодо виробництва біоетанолу і біодизелю на Камянському спиртогорілчаному комбінаті).

3. Бізнес-план перспективного розвитку паливних ресурсів (газ +рідке паливо) Черкаської області - пояснювальна записка губернатору. (виробництво газохімічних пристроїв (газопереробних міні-заводів) для виробництва метанолу, синтетичного бензину, дизельного палива та іншої хімічної продукції з природного газу за технологією GTL.


ІХ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

Кафедра ХХТНР через Інтернет має доступ до баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність, а саме російська база даних патентів «ru-patent», європейські бази даних патентів «Espacenet», «WIPO», російської електронної бібліотеки «Twirpx», частковий доступ до міжнародних баз «Scopus» та «Elsevier».

^ Х. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Виконуються науково дослідні роботи з напрямків:

 1. Низькотемпературна нерівноважна плазма при інтенсифікації каталітичних окиснювальних процесів (Науковий керівник Столяренко Г.С).

 2. «Фізико – хімічні основи впливу низькотемпературної плазми бар’єрного розряду на паливо-повітряну суміш та компоненти димових газів» (Науковий керівник Громико А.В., співкерівник Столяренко Г.С.).

 3. Фізико хімічні основи створення на основі металоподібних сполук IV-V групи періодичної системи Д.І. Менделєєва (Науковий керівник В.І.Унрод).

 4. Дослідження в галузі створення нових матеріалів на основі хітин та хітозанвмісних сполук та плівок на їх основі (Науковий керівник В.І.Унрод).

 5. Розробка та створення технології отримання сполук цинку з стічних вод і шламів (Науковий керівник Столяренко Г.С).

 6. Зниження вмісту оксидів азоту у хвостових газах виробництва азотної кислоти методом фото каталізу (Науковий керівник Столяренко Г.С).

 7. Озонна технологія очистки технологічного газу від оксидів азоту (Науковий керівник Столяренко Г.С).

 8. Створення мембран, плівок і волокон на основі хітинвмісних сполук та дослідження їх властивостей. (Держ. Реєстр. Номер 0110U006181 від 24.09.10)

За результатами досліджень підготовлено 11 статей, 20 тез доповідей на міжнародних конференціях

^ ХI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

Вартість,

тис. гривень

1

2

3

4Базовий рідинний хроматограф Gilson с программой Мультихром. Насос Gilson 305, спектрофотометр Gilson 119, инжектор Rheodyne 7725i 688200

Расход 0.01-10 мл/мин, длина волны 190-700 нм, аналитическая кювета

Газоаналізатор димових газів

Testo 340

Аналіз димових газів на оксиди азоту, сірки, вуглецю, залишковий кисень, ККД агрегату, температура газового потоку, коефіцієнт надлишку повітря

Визначення складу досліджуваних зразків

1800 дол. США


10 тис евро

140 тис. грн.


10,565 тис грн

Схожі:

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЩодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову І науково-технічну
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЗакон україни про наукову І науково-технічну експертизу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 9, ст. 56 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Поняття наукової І науково-технічної експертизи Наукова І науково-технічна експертиза це діяльність, метою
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи