Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік icon

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Скачати 197.81 Kb.
НазваЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Дата06.05.2013
Розмір197.81 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

з наукової та науково-технічної діяльності

кафедри загальної екології, педагогіки та психології

за 2012 навчальний рік


Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють на кафедрі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури

2009

10,4 %

1

-

2010

9,55 %

2

-

2011

10,03 %

2

-

2012

11,3 %

2

50 %^ Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Німеччина

Дельфтський університет

Трансдисциплінарний підхід до вирішення екологічних проблем суспільства та природиРосія

Міжнародний незалежний еколого-політологічний університет

Методологічні проблеми екологічної освіти у вищому навчальному закладіШвейцарія

Цюріхський технологічний університет

Трансдисциплінарний підхід до вирішення екологічних проблем суспільства та природи

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Тема прикладного дослідження або розробки (код КПКВ 2201040): Фітомоніторинг стану урбанізованих та природних біогеоценозів

^ Керівник проекту: к.б.н., доц. кафедри загальної екології, педагогіки та психології Чемерис І. А.

Виконавці проекту Білик Л.І., д.пед.н., професор, зав. кафедри загальної екології, педагогіки та психології, Рига Т.М., к.б.н., доцент загальної екології, педагогіки та психології , Зражевський С.Ф., к.ф.н., доцент загальної екології, педагогіки та психології. Бондаренко Ю.Г., к.м.н., доцент кафедри загальної екології, педагогіки та психології, санітарний лікар Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції, сумісник, Джулай О.С., к.м.н., доцент загальної екології, педагогіки та психології, санітарний лікар Черкаської міської санітарно-епідеміологічної станції, сумісник, Левицький А.Ю., викладач, головний спеціаліст відділу лісового господарства Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.

^ Проблематика дослідження: об’єкт дослідження: соснові деревостани Черкаського та Чигиринського борів, а також деревні рослини м. Черкаси. Предмет дослідження - біологічні особливості змін лісових борових біогеоценозів на прикладі сосни звичайної під впливом абіотичних факторів (забруднення повітряного середовища кислотними та лужними аерозольними викидами); біологічні особливості змін дендрофлори м. Черкаси під впливом комплексу антропогенихьфакторів. Проблема, що вирішується - для оптимізації стану міського середовища активно використовується озеленення. Але проблема полягає в тому, що, з одного боку, зелені рослини підвищують комфортність проживання в містах шляхом здійснення цілого ряду фітомеліоративних функцій (є терморегуляторами, фітофільтрами, мають ландшафтне, санітарно-гігієнічне, рекреаційне та естетичне значення), що вивчено достатньо широко, а з іншого боку, відчуваючи негативний вплив антропогенних факторів, можуть використовуватися для моніторингу стану компонентів міського середовища. Останній напрямок вивчення взаємовідносин рослин та урбанізованого середовища вивчений недостатньо повно, хоча сьогодні проводяться активні наукові розробки, присвячені фітомоніторингу як одному з методів оцінки якості навколишнього середовища. Також існує потреба у системному моніторингу стану Черкаського та Чигиринського борів у зв’язку з поступовим розвитком деградаційних процесів ссонових насаджень.

^ Очікуванна наукова та науково-технічна продукція: При роботі над проектом планується створення програмного матеріалу для біометричних досліджень, що дасть можливість швидко підраховувати статистичні величини та визначати достовірність отриманих результатів. Також передбачене створення методичних рекомендацій при проведенні польової практики студентів з використанням методів фітоіндикації. Планується створення словника з фітоіндикації та стендового матеріалу, який буде використовуватися в навчальному процесі. Наукові результати повністю відповідають світовому рівню, оскільки виконані з використанням вітчизняних та зарубіжних методик, а також оригінальних власних підходів, які планується патентувати.

^ Використання результатів: При проведенні дослідження передбачається безпосередня участь студентів у опрацюванні окремих питань проекту. Робота над проектом передбачає безпосереднє залучення студентів до роботи. Студент обирає певне питання, яке потребує розробки, працює над ним, результати на Днях студентської науки, бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. Результати роботи планується використовувати при підготовці кваліфікаційних та дипломних робіт. Опрацьовані методики будуть впроваджуватися для розробки лабораторних робіт з природничих дисциплін для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Отриманих результати будуть використовуватися при проведенні лекцій та практичних занять. Методики вивчення фіттостроми при передбачається використовувати при проведенні польової практики студентів-екологів. Уніфікація методик, розробка експрес-методів діагностики дозволить впровадити їх для використання учнями шкіл при підготовці наукових робіт у Малу Академію Наук. Можливим є використання методик для проведення широкої просвітницької діяльності, а саме, у екологічних таборах. Також можливим є патентування власних методик фітомніторингу, зокрема методика визначення площі ураження листкового апарату дерев та інших розробок.


^ Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології та природокористування за 2012 рік

6.

Публікації

2012

6.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

-

6.1.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.1.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій

-

6.1.5.

з них, відповідно до вимог МОНмолодьспорту, усього одиниць:

-

6.1.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.1.5.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій відповідно до вимог Монолодьспорту

-

6.1.6.

з них за кордоном, усього одиниць:

-

6.1.6.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.1.6.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.6.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.6.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном

-

6.2.

Опубліковано підручників, всього одиниць:

-

6.2.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.2.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.2.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.2.4.

всього обліково-видавничих аркушів підручників

-

6.2.5.

з них, з грифом МОНмолодьспорту, усього одиниць:

-

6.2.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.2.5.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.2.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.2.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів підручників з грифом МОНмольспорту

-

6.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:
6.3.1.

за фундаментальними дослідженнями

1

6.3.2.

за прикладними дослідженнями

2

6.3.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.3.4.

всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників

39,42

6.3.5.

з них:. з грифом МОНмолодьспорту, усього одиниць:

1

6.3.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.3.5.2.

за прикладними дослідженнями

1

6.3.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.3.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників
з грифом МОНмолодьспорту

10,32

6.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:
6.4.1.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

35

6.4.1.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.4.1.2.

за прикладними дослідженнями

35

6.4.1.3

в межах другої половини робочого дня

5

6.4.1.4.

всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статтей)

7,59

6.4.2.

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus), усього одиниць:

-

6.4.2.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.4.2.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.4.2.3.

в межах другої половини робочого дня

-

9.

Наукова робота студентів
9.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ

-

9.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

-

9.2.1.

з них: - з оплатою із загального фонду бюджету

-

9.2.2.

- з оплатою із спеціального фонду

-

9.2.3.

- без оплати

-

9.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього,

-

9.3.1.

в тому числі: - на міжнародних олімпіадах

-

9.4.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

1

9.4.1.

з них: - переможци Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

1

9.5.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

2

9.5.1.

з них: самостійно

-

9.6.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

2

10

Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)
10.1.

Чисельність молодих учених у ВНЗ, НУ, усього
10.1.1.

з них: - докторів наук

-

10.1.2.

- кандидатів наук

1

10.1.3.

- аспірантів

1

10.1.4.

- докторантів

-

10.1.5.

без ступеня

-

10.4.

Публікації, конференції
10.4.1

Опубліковано монографій

-

10.4.1.1

з них, відповідно до вимог МОНмолодьспорт

-

10.4.1.2.

з них, відповідно за кордоном

-

10.4.2.

Опубліковано підручників

-

10.4.2.1.

з них, з грифом МОНмолодьспорт

-

10.4.3.

Опубліковано навчальних посібників

3

10.4.3.1.

з них:. з грифом МОНмолодьспорт

1

10.4.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

49 (35)

10.4.4.1.

з них: статей у зарубіжних виданнях

28

 

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus), усього одиниць

-10.4.5.

Взято участь у наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозиумів)

13

10.4.5.1.

з них: всеукраїнських

6

10.4.5.2.

міжнародних, всього

7За 2012 навчальний рік викладачі кафедри загальної екології, педагогіки та психології видали близько 35 статей та 49 тез.

№ п/п

Викладач

Кількість статей

Кількість тез

1

Білик Л.І.

д.пед.н., професор

10

10

2

Лещинський О.П.

д.пед.н., професор

2

2

3

Рига Т.М.

к.б.н., доцент

6

7

4

Чемерис І.А.

к.б.н., доцент

4

17

5

Старовойтенко Н.В.

к.пед.н., доцент

7

5

6

Ключка С.І.

к.пед.н., ст. викладач

4

5

7

Зражевський С.Ф.

к.ф.н., ст. викладач

2

3Кафедрою загальної екології, педагогіки та психології (зав. кафедри, д.пед.н., професор Білик Людмила Іванівна) сумісно з відділом фізіології розвитку НДІ фізіології імені М. Босого Черкаського національного університету (завідувач к.мед.н., доцент Сисоєнко Надія Василівна) та ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я ЧНУ (директор к.пед.н., доцент Безкопильний Олександр Петрович) було проведено VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологія та освіта: актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф». В роботі конференції взяли участь фахівці міської та обласної санітарно-епідеміологічні станцій, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області, Державної екологічної інспекції у Черкаській області, КП „Черкасиводоканал”, відділу екології у Департаменті житлово-комунального комплексу Черкаського міськвиконкому, Державного лісогосподарського об’єднання „Черкасиліс”, Державної станції захисту рослин Черкаської області, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Під час конференції було заслухано 94 доповіді, з них 16 – на пленарному засіданні, 23 доповіді по секції „Освітні аспекти екології”, 15 – по секції „Медичні аспекти екології”, 28 доповідей по секції „Моніторинг природного середовища”, 12 доповідей по секції „Промислова екологія”. За матеріалами конференції надруковано збірник тез та подано до друку у Вісник ЧНУ (серія „Педагогічні науки”), затверджений ВАК 12 статей. У роботі конференції взяли участь близько 100 вчених та фахівців в галузі охорони природи – представники з Нідерландів, Росії, Білорусії, Болгарії. Широка географічна представленість і українських учасників – вчені Києва, Харкова, Чернігова, Вінниці, Одеси, Кіровограду, Кам’янеця-Подільського, Рівного, Дніпропетровська, Львова, Житомира (45 осіб).

Кафедра загальної екології, педагогіки та психології залучає студентів до наукової роботи, підтвердженням цього є їх активна участь у конференції під час Днів студентської науки.

Відповідно до структурної організації кафедри працюють дві секції:

  • екології,

  • педагогіка та психологія.

Тому було проведено 2 засідання, на яких було представлено 48 доповідей.

Секція екології. Засідання було проведено 17.04.2012 в. а. 134, к.2. Були присутні викладачі: зав. кафедри д.пед.н., професор Білик Л.І., к.б.н., доцент Рига Т.М., к.б.н., доцент Чемерис І.А., к.ф.н., аспірант Конякін С. М. Заслухано 38 доповідей, з них 4 доповіді учнів 11-х класів, слухачів відділення біології МАН м. Черкаси. На засіданні були присутні 38 студенти та 4 учнів-слухачів відділення біології МАН та 4 викладача. Визначено наступних переможців: І місце – Урбанас Давид Олександрович, ст. 3 курсу гр. Ек-94. Тема доповіді: „Екомережа Черкаського району: стан та перспективи розвитку”. Керівник к.б.н., доцент Чемерис І.А.; ІІ місце – Коваль Ольга Павлівна , ст.3-го курсу гр. ЕК-94. Тема доповіді: „Еколого-географічні аспекти використання агроландшафтів в Черкаській області”. Керівник к.б.н., доцент Рига Т.М.; ІІІ місце – Бардиш Юля , ст. 1-го курсу гр. ЕК-12. Тема доповіді „Визначення забруднення навкорлишнього середовища міста Черкаси пилом за його накопиченням на листкових пластинках рослин”. Керівник к.б.н., доцент Чемерис І.А.

Секція педагогіки та психології . Засідання було проведено 17.04.2012 в. а. 318, к.2. Були присутні викладачі: д.п.н., професор Лещинський О.П., к.пед.н., доцент Старовойтенко Н.В., викл. Пилипенко Н.М., аспірант Ключка С.І. Заслухано 10 доповідей студентів факультетів ФЕУ, ФЕФ. На засіданні були присутні 10 студентів та 4 викладача. Визначено наступних переможців: І місцеГузовська Світлана Вадимівна, ст. 2-го курсу гр. Т-05. Тема доповіді: „Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі”. Керівник к.пед.н., доцент Старовойтенко Н.В.; ІІ місце – Петренко Аліна Ігорівна, ст. 2-го курсу гр. Т-05. Тема доповіді: „Поезія як психотерапевтичний засіб”. Керівник: к.пед.н., доцент Старовойтенко Н.В.ІІІ місце – Мичак Наталія Олександрівна, ст. 3-го курсу гр. БО-94. Тема доповіді: „Психологічні особливості та аналіз снів”. Керівник: д.п.н., професор Лещинський О.П.

Схожі:

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconЗвіт з наукової діяльності кафедри за 2012-2013 навчальний рік За 2012-2013 рік викладачами кафедри підготовано 58 тез зі студентами: Молода академія-2013 36 тез
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Металургія ХХІ століття очима молодих» секція Екологія та охорона навколишнього...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconНаказ №283 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2013 рік, та на підставі...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Звіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік iconПлан роботи науково-технічної ради кременчуцького національного університету імені михайла остроградського на 2011-2012 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2011 – 2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи