Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету icon

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
Скачати 177.07 Kb.
НазваОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
Дата06.05.2013
Розмір177.07 Kb.
ТипДокументи

Факультет економіки та управління був створений у складі Черкаського інженерно-технологічного інституту у 1996 році шляхом виділення в самостійний підрозділ з фінансово-економічного факультету. До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління розвитком туризму, які є випусковими та кафедри філософії й історії України, що є обслуговуючими.

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету

На факультеті проводиться робота над такими науково-дослідними темами, а саме: «Ефективний механізм економічного розвитку в контексті формування нової цивілізаційної моделі України»; «Стратегічне управління ресурсами інституціональними одиницями»; «Теорія та методологія формування моделі “нової” економіки України в умовах глобалізації»; «Економічні основи модернізації регіональних господарських комплексів в інвестиційно-інноваційному напрямі»; «Регулювання сталого розвитку регіональних економічних систем в умовах трансформаційних змін»; «Теорія та методологія розробки регіональних брендів, поліпшення бізнес-клімату регіонів та залучення інвестицій»; «Сучасна історія України: регіональний аспект». Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів, регулювання регіональних міжгалузевих зв’язків, формування кластерних, мережевих та інших новітніх територіально-виробничих форм оптимізації господарства; розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

^ Науково-педагогічні кадри

На факультеті економіки та управління працює 8 докторів наук та 54 кандидати наук. Протягом останніх трьох років на факультеті захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій, з них:

- каф. економіки та управління 2 кандидатські (Скорик О.О., Ковальчук Я.О.);

- каф. менеджменту 2 докторські (Коломицева О.В., Шпильова В.О.), 4 кандидатські (Мартинова Т.О., Бейлін П.Г., Малинська О.О., Білокінь Т.Г.);

- каф. філософії;

- каф. історії України 2 кандидатські (Фрондзей Я.Р., Ярославська Л.П.);

- каф. економічної кібернетики 1 кандидатська (Бурцева Т.І.).


^ Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Дармограй В.И.

Концептуальные особенности социальной политики в стратегии развития региона

Зб. наук. праць “Проблеми економічної ефективності господарювання в процесах трансформації польської економіки”

Katowice. 2012. – С. 221-231.

2

Дармограй В.И.

Построение эффективного экономического механизма социального развития

Сборник научных трудов Ставропольского университета

Ставрополь, 2012. − С. 458-468.

3

Дармограй В.И.

Регулирование социального развития хозяйственных систем

Сборник научных трудов Московского университета

Москва, 2012. − С. 120-125.

4

Дармограй В.И.

Модели управления инвестиционными процессами на региональном уровне

Восьма Міжнародна наукова конференція «Підприємництво в освіті»

Болгарія: ВУМК-Албена, 2012. − Т. 5. − Ч. 1. − С. 214-218.

5

Величко В.В.

Viktor Velychko , Ph.D. candidate, The strategic area of development as a segment of regional space

Збірник наукових праць. – Грузія, 2012.

С. 24-30.

^ Статті, прийняті редакцією до друку

1

Дармограй В.И.

Концептуальные особенности социальной политики в стратегии развития региона

Зб. наук. праць “Проблеми економічної ефективності господарювання в процесах трансформації польської економіки”

Katowice. 2012. – С. 221-231.

2

Дармограй В.И.

Построение эффективного экономического механизма социального развития

Сборник научных трудов Ставропольского университета

Ставрополь, 2012. − С. 458-468.

3

Дармограй В.И.

Регулирование социального развития хозяйственных систем

Сборник научных трудов Московского университета

Москва, 2012. − С. 120-125.

4

Дармограй В.И.

Модели управления инвестиционными процессами на региональном уровне

Восьма Міжнародна наукова конференція «Підприємництво в освіті»

Болгарія: ВУМК-Албена, 2012. − Т. 5. − Ч. 1. − С. 214-218.


№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи


^ Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють на факультеті

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури

2012

180 (35%)

53

65,5


^ Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Болгарія

Міжнародний університетський коледж (МУК), м. Добрич

Співпраця та партнерство між ВНЗ в науковій, навчально-методичній та культурній сферах

Договір підписаний 25.05.10

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» викладачів з МУК

Болгарія

Міжнародний університетський коледж (МУК), м. Добрич

Співпраця та партнерство у сфері навчання студентів ЧДТУ за програмами бакалаврату МУК (м.Добрич, Болгарія)

Договір підписаний 16.03.11

Стажування 2 студентів напряму підготовки «Туризм» в Міжнародному університетському коледжі

Болгарія, м. Добрич

Міжнародний університетський коледж

Програма TEMPUS

проект Ла-Манш

Договір

3 роки

з жовтня 2012 р.


Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

1) Проведення круглого столу на тему: «Наука та бізнес: партнерство заради розвитку» 20.12.2012 р. спільно з облдержадміністрацією в Черкаській області.

2) 20 вересня 2012 р. викладачі кафедри брали участь в Обласному Інвестиційному Форумі «Черкащина – територія співпраці» в секції «Інвестиційний потенціал туристичного комплексу Черкащини». На цій секції доповідали доц. Чепурда Л.М. та доц. Скрипник Л.В.


Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

На факультеті економіки та управління проводиться робота над такими темами у межах робочого часу: «Стратегічне управління ресурсами інституціональними одиницями», керівник д.т.н., проф. Хомяков В.І. Метою теми є науково-методичне і практичне обґрунтування та розроблення організаційних засад ефективного функціонування системи стратегічного управління ресурсами інституціональними одиницями. «Теорія та методологія формування моделі “нової” економіки України в умовах глобалізації», керівник д.т.н., проф. Хомяков В.І.. Мета теми полягає у проведенні детального аналізу отриманих в процесі оцінювання та моделювання значень з врахуванням впливів імовірних змін стану факторів макроекономічного середовища в умовах глобалізації, формулюванні напрямів ефективних способів господарювання, використання наявного соціально-економічного потенціалу в розрізі окремих галузей та ресурсів, розробленні рекомендацій щодо ефективного використання потенціалу економіки та забезпечення економічної безпеки держави та розробленні моделей виробничого, ресурсного, ринкового потенціалів, що створить умови для функціонування “нової” економіки в Україні. «Теорія та методологія розробки регіональних брендів, поліпшення бізнес-клімату регіонів та залучення інвестицій», керівник к.е.н., доц. Чепурда Л.М. Тема: «Ідея чуда в системі християнського світогляду». Виконавець: к.ф.н., доц. Гудима І.П. Науковий керівник: д.ф.н., проф.. Саган О.Н. Захист докторської дисертації заплановано на 2013 р. Тема: «Довіра як ціннісна основа соціальної взаємодії». Виконавець: к.ф.н., доц. Кожем’якіна О.М. Науковий керівник: д.ф.н., проф. Єрмоленко А.М. Захист докторської дисертації заплановано на 2014 р.

ПОКАЗНИКИнаукової та науково-технічної діяльності факультету економіки та управління за 2012 р.6.

Публікації

2012

6.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

2

6.1.1.

за фундаментальними дослідженнями

2

6.1.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій

19,1

6.1.5.

з них, відповідно до вимог МОНмолодьспорту, усього одиниць:

2

6.1.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

2

6.1.5.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій відповідно до вимог Монолодьспорту

19,1

6.1.6.

з них за кордоном, усього одиниць:
6.1.6.1.

за фундаментальними дослідженнями
6.1.6.2.

за прикладними дослідженнями
6.1.6.3.

в межах другої половини робочого дня
6.1.6.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном
6.2.

Опубліковано підручників, всього одиниць:
6.2.1.

за фундаментальними дослідженнями
6.2.2.

за прикладними дослідженнями
6.2.3.

в межах другої половини робочого дня
6.2.4.

всього обліково-видавничих аркушів підручників
6.2.5.

з них, з грифом МОНмолодьспорту, усього одиниць:
6.2.5.1.

за фундаментальними дослідженнями
6.2.5.2.

за прикладними дослідженнями
6.2.5.3.

в межах другої половини робочого дня
6.2.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів підручників з грифом МОНмольспорту
6.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

6

6.3.1.

за фундаментальними дослідженнями
6.3.2.

за прикладними дослідженнями

1

6.3.3.

в межах другої половини робочого дня

3

6.3.4.

всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників

71,8

6.3.5.

з них:. з грифом МОНмолодьспорту, усього одиниць:

2

6.3.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

2

6.3.5.2.

за прикладними дослідженнями
6.3.5.3.

в межах другої половини робочого дня

2

6.3.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників
з грифом МОНмолодьспорту

32,4

6.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

166

6.4.1.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

13

6.4.1.1.

за фундаментальними дослідженнями

14

6.4.1.2.

за прикладними дослідженнями

30

6.4.1.3

в межах другої половини робочого дня

113

6.4.1.4.

всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статтей)

97,4

6.4.2.

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus), усього одиниць:
6.4.2.1.

за фундаментальними дослідженнями
6.4.2.2.

за прикладними дослідженнями
6.4.2.3.

в межах другої половини робочого дня
9.

Наукова робота студентів
9.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ

505

9.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб
9.2.1.

з них: - з оплатою із загального фонду бюджету
9.2.2.

- з оплатою із спеціального фонду
9.2.3.

- без оплати
9.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього,

2

9.3.1.

в тому числі: - на міжнародних олімпіадах
9.4.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

7

9.4.1.

з них: - переможци Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

3

9.5.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

140

9.5.1.

з них: самостійно

1

9.6.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України
10

Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)
10.1.

Чисельність молодих учених у ВНЗ, НУ, усього

53

10.1.1.

з них: - докторів наук
10.1.2.

- кандидатів наук

27

10.1.3.

- аспірантів

18

10.1.4.

- докторантів
10.1.5.

без ступеня

8

10.4.

Публікації, конференції
10.4.1

Опубліковано монографій

2

10.4.1.1

з них, відповідно до вимог МОНмолодьспорт

2

10.4.1.2.

з них, відповідно за кордоном
10.4.2.

Опубліковано підручників
10.4.2.1.

з них, з грифом МОНмолодьспорт
10.4.3.

Опубліковано навчальних посібників

4

10.4.3.1.

з них:. з грифом МОНмолодьспорт

1

10.4.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

137

10.4.4.1.

з них: статей у зарубіжних виданнях

8

 

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus), усього одиниць
10.4.5.

Взято участь у наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозиумів)

98

10.4.5.1.

з них: всеукраїнських

25

10.4.5.2.

міжнародних, всього

73

Схожі:

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconОбґрунтування вибору першочергових напрямків інноваційної діяльності на 2007-2009 роки
Останнім часом були підготовлені уточнені середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня,...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconО. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств
Соціальна І екологічна діяльність розглянута як складові розвитку конкурентоспроможності І репутації підприємств. Визначені основні...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету icon2. 08. 2011 на базі іппочо відбулася інструктивно-методична нарада-семінар за участю завідувачів рмк/ммк «Пріоритетні напрями роботи методичної служби області у 2011/2012 н р.»
Ппочо відбулася інструктивно-методична нарада-семінар за участю завідувачів рмк/ммк «Пріоритетні напрями роботи методичної служби...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconЗвіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання на найближчий період»
В. П. Руденка «Про основні напрями роботи деканату географічного факультету з 15 вересня 2010 р до 20 вересня 2011 р. І завдання...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconІнститут економіки та управління
Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету icon"Погоджено": Декан обліково-економічного факультету В. В. Бабіна " " 2012 р
Економіка комунального господарства. Основні напрями формування ринкових відносин
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconЛекція Тема «Предмет І завдання психології, її місце в системі наук» План Предмет та об’єкт психології. Основні розділи психології. Методи дослідження в психології
На всіх етапах історії суспільні потреби людей визначали пріоритетні напрями розвитку науки. Тривалий час на першому місці була механіка,...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconНапрями наукової роботи
...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconЗвіт декана географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за період з 20 вересня 2011 до 19 вересня 2012 р. І завдання на найближчий період"
Чну ім. Ю. Федьковича проф. В. П. Руденка "Про основні напрями роботи деканату географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича за...
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету iconВважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Вченої ради географічного ф-ту чну ім. Ю. Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи