Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» icon

Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації»
Скачати 65.43 Kb.
НазваМіжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації»
Дата07.05.2013
Розмір65.43 Kb.
ТипДокументи

Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Національна академія наук України

Таврійський національний університет
імені. В. І. Вернадського

Міжнародна асоціація академій наук

Державний фонд фундаментальних досліджень України Неурядовий екологічний фонд ім. В.І.Вернадського

Кримський науковий центр НАНУ&МОНМСУ Кафедра UNESCO
«Відновлювальна енергія та сталий розвиток»


Міжнародна конференція

«В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації»

Україна, Крим, Сімферополь

23-25 квітня, 2013
^ Під впливом наукової думки та людської праці біосфера переходить у новий станноосферу.

В. І. Вернадський


Конференція присвячена 150-річчю від дня народження видатного мислителя ХХ століття В. І. Вернадського, ідеї якого відіграли значущу роль у становленні сучасної наукової картини світу. За рішенням ЮНЕСКО ювілей В. І. Вернадського було внесено до календаря міжнародних пам'ятних дат 2013 року.

^ Мета конференції – обговорення широкого кола тем, які пов'язані з науковою спадщиною В. І. Вернадського в контексті глобальних проблем цивілізації.
Формат конференції обумовлено необхідністю діалогу науки, влади та громадськості. До участі в роботі конференції запрошуються представники органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій та академічних кіл різних країн.

Тематичні симпозіуми

 1. ^ ВНЕСОК В. І. ВЕРНАДСКОГО В СУЧАСНУ НАУКОВУ КАРТИНУ СВІТУ
 • В. І. Вернадський: мислитель, просвітитель, гуманіст.

 • Кримський період життя та наукової діяльності В. І. Вернадського.

 • Наукова спадщина В. І. Вернадського: минуле, сьогодення та майбутнє.

 • Людина, культура та глобальні виклики цивілізації у світлі ідей В. І. Вернадського.


^ 2. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НООСФЕРИ


 • Поняття «ноосфери»: предметна царина та межі тлумачень.

 • Ноосферна концепція – pro et contra.

 • Принципи філософії ноосферного розвитку. Коеволюційний розвиток людини та всіх живих систем на засадах здійснення екологічного імперативу.^ 3. ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛИЙ НООСФЕРНИЙ РОЗВИТОК

 • Пошук шляхів сталого екологічного розвитку сучасного світу на тлі ідей В.І. Вернадського. Ноосферний розвиток − безальтернативний шлях цивілізації.

 • Зміна парадигми: від суспільства ризику до суспільства управління ризиками.

 • Сучасна глобальна та регіональна інфраструктура спостереження за Землею та її роль в управлінні екологічними ризиками та попередженні катастроф.

 • Міжнародний, національний і регіональний досвід ноосферного розв'язання проблем сталого розвитку.

 • Організація територій із метою сталого розвитку, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття.

 • Природні катаклізми та зміна клімату – виклики часу та загрози біосфері.

 • Учення В. І. Вернадського про природні води та сучасна проблема водних ресурсів.

 • Здоров'я та навколишнє середовище.
 1. ^ ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ СТАЛОГО НООСФЕРНОГО РОЗВИТКУ
 • Розробка ноосферних підходів до рішення глобальних і регіональних проблем енергетичного забезпечення сталого біосферного розвитку.

 • В. І. Вернадський і становлення ядерної енергетики. Чи можлива безпечна ядерна енергетика?

 • Альтернативна енергетика: оптимізація ефективності і вартості.

 • Перехід до «Low energy civilization»: формування стимулів та інститутів.

 • Енергетична глобалізація чи регіональна самодостатність?

 • Альтернативна енергетика в Причорноморському регіоні.
 1. ^ ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА
 • Економічна цінність природних об'єктів як регуляторів екологічної рівноваги, методи оцінки «амортизації природи».

 • Виклики часу: виснаження природного капіталу, економічна нерівність людей і країн.

 • Концептуальні підходи до формування зеленої економіки: мінімізація тиску на довкілля.

 • Концепція «зеленого» росту як національна стратегія: досвід скандинавських країн.

 • Державні та приватні інвестиції в «зелені» сектори та нові технології.

 • Нові політичні та правові рамки для «зеленої економіки».

 • Інноваційні економічні стратегії та моделі систем управління для переходу на більш конкурентоспроможні «зелені» технології.


^ 6. оСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО НООСФЕРНОГО РОЗВИТКУ

 • Становлення ноосферного світогляду − ключова особливість XXI століття.

 • 2005-2014 – Декада ООН «Освіта для сталого розвитку»: досвід роботи кафедр та асоційованих шкіл ЮНЕСКО, університетів-учасників Програми ООН «Academic Impact».

 • Інноваційні підходи до екологічної освіти та виховання.

 • Інформаційні технології для сталого ноосферного розвитку.


Конкурс

У межах конференції відбудеться конкурс на кращу роботу серед молодих дослідників (студентів, аспірантів, докторантів).


Робочі мови

українська, російська, англійська.


ФОРМИ ПреЗЕНТАЦІЇ доповідеЙ


Пленарна доповідь – 20 хв.; усна доповідь – 10 хв.; стендова доповідь, заочна участь. Остаточне рішення щодо форми представлення доповідей буде прийняте Програмним оргкомітетом після отримання тез.


Основні дати

Реєстраційна форма 5 квітня 2013

Тези 10 квітня 2013

Підтвердження прибуття 15 квітня 2013

Статті 10 червня 2013


Публікація матеріалів конференції

Тези Обсяг тез доповідей – 1 повна сторінка формату А4. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 3 см, праве – 2 см. При використанні MS Word – шрифт Times New Roman, 12 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5. Зверху сторінки – назва доповіді (жирний шрифт, 12 пт), рядком нижче – ПІБ автора, назва та адреса організації. Після порожнього рядка – текст тез. Тези повинні бути подані у вигляді MS Word-файлу або текстового файлу в архіві WinZip або PkZip за адресою vernadsky@crimea.edu.

Статті Після рецензування доповіді публікуватимуться в колективній монографії.


Культурна програма


Екскурсія «В. І. Вернадський у Криму»

Екскурсія заповідним Кримом


Реєстрація


Реєстрація учасників здійснюєтся на сайті конференції http://www.vernadsky.crimea.edu, також на сайті міститься інформація щодо організаційного внеску.

Місце проведення конференції

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь, пр. Акад. В. І. Вернадського, 4)


Адреса оргкомітету

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

95007 Сімферополь, Україна

Телефони: (+380652) 637595,

факс (+380652)545246

E-mail: vernadsky@crimea.edu

http://www.vernadsky.crimea.edu


^ Контактна особа

Вчений секретар конференції:

Андрющенко Ірина Олександрівна,

e-mail: winter301@yandex.ua


Реєстраційна форма

^ Міжнародна конференція

«В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації».

23-25 квітня 2013, Сімферополь, АРК, Україна

Ім'я .............................................................................

По батькові ...............................................................

Прізвище ...................................................................

Звання ........................................................................

Посада .......................................................................

Організація................................................................

Адреса: ......................................................................

Код/місто...................................................................

Країна ........................................................................

Телефон/факс ............................................................

e-mail: ........................................................................

Назва доповіді ........................................................

Номер секції: ...........................................................

Плен. Усна Стенд. Заочна Без доповід.

доповідь доповідь доповідь участь
Супроводжуюча особа

Необхідність готелю

E-mail: vernadsky@crimea.edu

http://www.vernadsky.crimea.edu

Схожі:

Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconП’ята міжнародна наукова конференція «українська діаспора: проблеми дослідження»
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconПлан на 2013 рік
Хііі міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Глобальні тенденції світового господарства та їх вплив на соціально-економічний...
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconПовідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року
Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів та природокористування України
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconРекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році
Роль цивілізації у розвитку людини І суспільства. Основні ознаки сучасної цивілізації
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Міжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації» iconЕкології для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету
Екологія як наука та навчальна дисципліна: предмет, завдання, структура і методи сучасної екології. Основні екологічні закони. Навколишнє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи