Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту
Скачати 68.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту
Дата07.05.2013
Розмір68.75 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ІV МІЖНАРОДНА
НАУКОВО–ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ"


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання теорії та практики менеджменту", яка відбудеться 20-21 березня 2013 року у місті Луганськ.

^ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики менеджменту.

На конференції планується робота секцій з таких наукових напрямів:

 • сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту;

 • економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;

 • стратегічний менеджмент та управління конкурентоспроможністю економічних систем в контексті інноваційного розвитку;

 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • ділове і функціональне адміністрування та управління людськими ресурсами;

 • функціональні області менеджменту: фінансового, операційного, маркетинг-менеджменту;

 • менеджмент і кібернетика: проблеми взаємозв'язку, використання інформаційних технологій та математичних методів у менеджменті.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Голова програмного комітету:

Голубенко О. Л., д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. АПН України

^ Члени програмного комітету:

Бузько І. Р., д.е.н., професор, заступник голови, проректор з науково-педагогічної роботи СНУ ім. В. Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Воронкова А. Е., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності СНУ ім. В. Даля

Даніч В. М., д.е.н., професор, заступник голови, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля

Козаченко Г. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту СНУ ім. В. Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Надьон Г. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністрування СНУ ім. В. Даля

Рамазанов С. К., д.е.н., д.т.н., професор, декан факультету інноваційної економіки та економічної кібернетики, завідувач кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В. Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Рач В. А., д.т.н., професор, завідувач кафедри управ­ління проектами та прикладної статистики СНУ
ім. В. Даля, заслужений діяч науки і техніки України

Сумцов В. Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економічної теорії СНУ ім. В. Даля


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Голова організаційного комітету:

Даніч Віталій Миколайович, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля


Заступники голови комітету та вчений секретар:

Безбожний Володимир Леонідович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, заступник голови комітету

^ Погорелов Юрій Сергійович, д.е.н., професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, заступник голови комітету

Шаріпова Ольга Сергіївна, д.е.н., професор кафедри адміністрування, заступник голови комітету

^ Дєєва Катерина Андріївна, аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки, вчений секретар організаційного комітету


Члени організаційного комітету:


Атанасова Катя Атанасова, ст. гр. МН-182м

Високоленко Анастасія Генадіївна, ст. гр. МН-101

Радионова Олена Юріївна, ст. гр. МН-292

^ Рубанов Максим Миколайович, аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки

Себаштіау Юлія Адаувна, ст. гр. МН-292

Скіріч Марія Олександрівна, ст. гр. МН-101

^ Трошин Олександр Сергійович, ст. гр. МН-291

Уварова Ганна Валеріївна, ст. гр. МН-182

Чогадзе Ія Теймуразівна, ст. гр. МН-182м

Шарко Олена Романівна, лаборант кафедри адміністрування

Шеховцова Катерина Валеріївна, аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки


^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові:

Назва доповіді:

Науковий напрям:

Науковий ступінь, вчене звання, посада
(для молодого вченого); навчальне становище (студент чи аспірант):

Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника (для студента та аспіранта):

Навчальний заклад (установа):

Контактна інформація:

Поштова адреса (з індексом):

Моб. тел.: E-mail:

Тел.: факс:

Передбачувані дати

прибуття:

від'їзду:

Потреба у житлі (готель чи гуртожиток, вказати):

Потреба у кількості примірників матеріалів конференції (1, 2 чи більше – вказати, бо кількість примірників буде надруковано по кількості заяв):

Планую:

 • виступити з доповіддю;

 • взяти участь як слухач;

 • заочно;

Потрібні технічні засоби:

 • мультимедійний проектор;

 • комп’ютер;

Вкажіть, будь ласка, джерело, з якого Ви дізналися про можливість участі у конференції.


Примітка: робота секцій буде забезпечена технічними засобами (ПК з CD-ROM та USB, мультимедійний проектор)


Програму конференції буде надіслано разом з запрошенням кожному учаснику.


Вимоги до оформлення тез:

 • матеріали оформлюються однією з робочих мов конференції у форматі Microsoft Word for Windows; обсяг тез до 2 сторінок;

 • назва файлу повинна починатися з прізвища автора (першого, якщо їх декілька) та містити перші одне-два слова назви;

 • параметри сторінки: розмір – A5, поля зверху, знизу, справа – 2 см, зліва – 1,5 см; шрифт Тimes New Roman, 10 пт; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1 см; вирівнювання основного тексту по ширині;

 • тези розпочинаються заголовком (напівжирним), наступний рядок – ініціали й прізвище авторів (через кому, якщо декілька), наступний рядок – назва організації, звідки автори, місто, держава; все по центру;

 • рисунки і таблиці повинні не перевищувати за шириною 10 см, за висотою – 16 см;

 • всі формули мають бути набраними в редакторі Microsoft Equation - 3.0.


Робочі мови конференції:

українська; російська; англійська.


Тези, які не відповідають вимогам, не буде прийнято до друку.


Для участі необхідно до 1 березня 2013 року надіслати на електронну (бажано) чи звичайну адресу:

 • заявку на участь;

 • тези;

 • копію чи електронну скан-копію квитанції про сплату оргвнеску.


Бланк заявки учасника та шаблон оформлення тез можна знайти на сайті конференції

http://management.snu.edu.ua/apm

Використання бланку та шаблону значно полегшить роботу оргкомітету по обробці заяв та тез, які надішлють учасники.

Умови подачі заявок на участь

Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Співавтори доповіді надсилають спільну заявку на участь конференції та сплачують організаційний внесок у розмірі 140 грн. за одну доповідь (у заявці на доповідь слід вказати кількість зарезервованих примірників матеріалів конференції та сплатити 40 грн. за кожний додатковий примірник). Вартість оргвнеска включає часткові витрати на організацію конференції та видання її матеріалів. Матеріали буде вручено учасникам конференції під час реєстрації.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції не входять до оргвнеску.

Копія квитанції про сплату організаційного внеску має бути надісланою разом з заявою на участь конференції.


Кошти слід перерахувати за адресою:

ПП Шаріпова О.С., ЕГРПОУ 2598800166

Р/р 26002060438802 в ПАО КБ "Приватбанк"
м. Луганськ; МФО 304795,


Призначення платежу:

за інформаційно-консультаційні
послуги без ПДВ;


Прізвище І.Пб.

Звертатися:

з організаційних питань та питань друку матеріалів конференції:

Дєєва Катерина моб. тел. (066)9497681

Безбожний Володимир: моб.тел. (066)1885001

з питань приїзду та розміщення:

Шеховцова Катерина: моб.тел. (050)2362952

Адреса оргкомітету: факультет менеджменту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, вул. Тухачевського, 11 (12-й корпус), м. Луганськ, 91034, Україна,
конт. т/ф: (0642) 47-84-17, (0642) 34-18-75
Е-mail: apm@snu.edu.ua

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни молоді та спорту східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
move to 0-3206491
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
Конкурс поетичного перекладу проводиться у межах лінгвокультурного проекту “Переклад як феномен пізнання І культури”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
Конкурс поетичного перекладу проводиться у межах лінгвокультурного проекту “Переклад як феномен пізнання і культури”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи