Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді icon

Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді
Скачати 73.74 Kb.
НазваВимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді
Дата08.06.2013
Розмір73.74 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Вимоги до оформлення текстів доповідейОбсяг доповіді – від 1-3 повних сторінок формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі Microsoft Word for Windows. До доповіді повинна бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з України додають акт експертизи про можливість опублікування тексту доповіді (2 примірники). Учасники з інших країн повинні повідомити про можливість відкритої публікації тексту доповіді (2 примірники).


Оформлення тез доповідей


Всі поля сторінки – 2,2 см. Сторінка – А4, книжна. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний. Формули: 12 (-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру. Формули — написані в програмі Equation Editor 3.0/3.1 (редактор формул у Microsoft Word). Рисунки: вставляти наступним чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу: 1) УДК: зліва у верхньому рядку (11pt); 2) Автори: пропустивши рядок, друкуються рядковими літерами ініціали і прізвища співавторів, науковий ступінь, вчене звання; bold (напівжирний, 12pt); 3) Назва доповіді: у наступному рядку посередині прописними літерами, bold (12pt), інтервал перед і після 6pt; 4) 7-10 Ключових слів; 5) Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt; 6) Список літературних джерел.


Структура:

УДК 621.317

В.Ю.Кучерук, д.т.н., проф.; І.В.Коломійчук, аспірант

^ ТАХОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З НИЗЬКОЧАСТОТНИМ ВИХІДНИМ СИГНАЛОМ

—— (ключові слова) ——

—— (текст доповіді) ——

—— (список літературних джерел) ——
Заявка на участь у конференції
(для кожного співавтора окремо)


Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Держава, місто, підприємство (установа)

Посада

Адреса

Телефон

E-mail

Форма участі (доповідь, співавторство,

участь у обговоренні)


^ Культурна програма


Для учасників конференції плануються оглядові екскурсії визначними місцями м. Вінниці й Вінницької області. Вінниця – місто над Бугом, центр одного з наймальовничіших регіонів України – Поділля. Органічне поєднання чудових природних ландшафтів з сучасною урбаністичною цивілізацією створює неповторний колорит. Історія міста налічує понад шість століть, протягом яких через нього прокочувалися хвилі війн і революцій, розбудов і руйнувань. Всі вони залишили свій відбиток у цікавих пам’ятках архітектурного та культурного надбання України.

2-а Міжнародна наукова

конференція


^ ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ


(ВКДТС -2013)


Перше інформаційне повідомлення

та вимоги до матеріалів


Вінниця


29-31 жовтня 2013 року

Організатори конференції

 • Міністерство освіти і науки України

 • Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)

 • Академія метрології України

 • Новий університет Лісабону

 • Технічно-гуманітарна академія м. Бєльсько-Бяло (Польща)

 • Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Система"

 • Державне підприємство "Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

 • Учбово-науковий центр «Паллада»


Конференція присвячена пам’яті завідувача кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ, доктора технічних наук, професора Поджаренка В.О. Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.


Напрямки роботи конференції:

 • Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики.

 • Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори.

 • Прилади та методи контролю речовин, матеріалів та виробів.

 • Метрологічне забезпечення засобів вимірювань, контролю та діагностики.
 • ^

  Метрологія та кваліметрія.


 • Стандартизація та сертифікація, випробування та надійність.

 • Проблеми освіти в області метрології, метрологічного забезпечення, контролю та діагностики.

 • Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання, контролю та діагностики.
 • ^

  Інформаційно-вимірювальні системи.


 • Біотехнічні та медичні прилади і системи.

 • Невизначеність вимірювань.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

^

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова

Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету

Заступники голови

Володарський Є.Т., д.т.н., проф. (Україна, Київ, НТУ «КПІ»)

Igor Piotr Kurytnik, prof., dr hab. Inz. (Poland, University of Bielsko-Biala)


^ Члени комітету:

Kazimierz Nikodem, prof. dr hab. (Poland, University of Bielsko-Biala)

Milan Dado, prof. ing. (Slovak Republic, University of Zilina)

Tadeusz Skubis, prof., dr hab inz. (Poland, Silesian University of Technology)

Valentina Vassilenko, prof. ass. (Portugal, Universidade NOVA de Lisboa)

Zygmunt Lech Warsza (Poland, Industrial Research Institute of Automation and Measurements)

Большаков В.Б., д.т.н., проф. (Україна, Харків)

Квєтний Р.Н., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

Кухарчук В.В., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

Мокін Б.І., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

Руженцев І.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)

Стадник Б.І., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Столярчук П.Г., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Хакімов О.Ш., д.т.н., проф. (Узбекистан, Ташкент)


ОРГКОМІТЕТ

Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
^

Заступник голови


Кучерук В.Ю., д.т.н., проф., зав. каф. метрології та промислової автоматики ВНТУ

Члени оргкомітету

Васюра А.С., Богачук В.В., Ковальчук В.І., Розводюк М.П., Ковтун В.В., Тарновський М.Г., Ігнатенко О.Г., Власюк А.І.
^

ВАЖЛИВІ ДАТИ


Подання тез та заявок до 20 вересня

Повідомлення про включення до програми конференції

до 1 жовтня

Оплата реєстраційних внесків до 10 жовтня

Початок реєстрації ^ 28 жовтня о 9:00

Відкриття конференції 29 жовтня

Реєстраційний внесок за одну роботу (без ПДВ)
Громадяни України

Іноземні громадяни

Науковці

200 грн.

$50

Аспіранти та студенти

150 грн.

$35

Заочна участь (збірник надсилається поштою)

150 грн.

$35

У вартість реєстраційного внеску входять: участь у роботі конференції, обслуговування, обладнання та інформаційно-консультативне забезпечення. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки після отримання повідомлення про включення до програми конференції. В разі неявки на конференцію сплачені внески не повертаються.
^ Реєстраційні внески потрібно сплачувати на такі рахунки

Для гривень: Одержувач: УНЦ «Паллада» Код 133005876

р/р 26003060505750

Банк: ПАТ «Приватбанк» в м. Вінниці

МФО 302689

з поміткою: оргвнесок «ВКДТС-2013» без ПДВ

^ Без оплати представлені матеріали публікуватися не будуть!

Проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему оплату). Вартість проживання буде повідомлена додатково.

^ Матеріали конференції:

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції та у вигляді збірника праць. Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до публікації, будуть опубліковані (після коригування та за додаткову оплату відповідно вимог журналу) в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ДАК України або входять у міжнародні науко-метричні бази даних: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології», "Наукові праці ВНТУ", «Метрологія та прилади», «Pomiary Automatyka Kontrola (PAK)» (Poland), «Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE)» (Slovak Republic).

^

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:


measurement.vntu@gmail.com

та по пошті за адресою:

д.т.н., проф. Кучеруку В.Ю.

кафедра метрології та промислової автоматики,

Вінницький національний технічний університет

Хмельницьке шосе, 95,

м.Вінниця, 21021, Україна


Довідки за телефоном:

Тел.: (0432)-598672,

Коломійчук Інна Вікторівна (відповідальний секретар)


Звертаємо Вашу увагу: запрошення, заявки на участь в конференції, а також іншу інформацію можна знайти на сайтах:

https://sites.google.com/site/measurementvntu/

http://www.inaeksu.vntu.edu.ua/mpa/

http://conf.vntu.edu.ua/measurement/2013/

Схожі:

Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconОформлення текстів/доповідей Обсяг повідомлення
Прошу замовити мені місце для проживання на території академмістечка □, кімнату у готелі □ (відзначити необхідне)
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення текстів доповідей
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft...
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення текстів доповідей
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft...
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення текстів доповідей матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003. Необхідно надіслати
Сті нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику...
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації...
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді iconДодаток Вимоги щодо оформлення текстів доповідей
Текст статті обсягом до 5 друкарських сторінок формату А4 повинен бути підготовлений в текстовому редакторі word 97-2003. Статті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи