Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» icon

Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 90.17 Kb.
НазваДодаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка»
Дата30.10.2014
Розмір90.17 Kb.
ТипДодаток


Додаток 9

до Правил прийому

до Національного університету

«Львівська політехніка» у 2014 році


Порядок
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» 1. Загальні положення


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року №  1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1855/24387, 1856/24388 визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та її розгляду Університетом.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі на навчання до Університету (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним Університет і напрям (спеціальність);
особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до Університету та контролює її статус;
статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється Університетом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.
Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником Університету;
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято Університетом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу Університет зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;
«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято Університетом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
«Відмовлено вищому навчальному закладі» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу Університет зазначає причину відмови;
«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі – анулюється в Єдиній базі, якщо:
електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі " або "Потребує уточнення вступником";
електронну заяву анульовано Університетом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення Університетом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, з обов’язковим зазначенням причини анулювання;
«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 16.1 розділу XVI або пунктів 17.3 та 17.4 розділу XVIІ Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році, (далі – Правила прийому);
«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного Університету у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу Університет обов’язково зазначає причину виключення;
«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до Університету.
3. Університет не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, відповідно до затверджених Правил прийому, при цьому для кожного напряму (спеціальності) зазначаються:

 • структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться підготовка;

 • освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

 • назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;

 • форма навчання;

 • курс, на який здійснюється прийом;

 • встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

 • ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

 • обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

 • обсяг встановлених квот цільового прийому;

 • перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;

 • можливість подання заяв в електронній формі.


II. Подання електронної заяви
1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та правилами прийому до Університету. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).


4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.


 1. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.
6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний), із зазначенням телефонних кодів, номер та дата видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.4 розділу VI Правил прийому, та обирає Університет і напрям (спеціальність).

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ Університет, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
9. Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».
^ III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Університету
1. Ректор Університету забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Університету відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому.
2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією Університету не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 31 липня, – до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».
3. На підставі рішення приймальної комісії Університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).
4. При виявленні Університетом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії Університету електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XV Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 – 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 15.2 розділу ХV Правил прийому.
6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 16.1 розділу XVI та пункту 17.3 розділу XVIІ Правил прийому.
7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, ректор Університету на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".
8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією Університету. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих».Схожі:

Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 9 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році Одеський національний економічний університет Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного економічного університету
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь...
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 9 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році Одеський національний економічний університет Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного економічного університету
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь...
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 5 до Правил прийому до внту в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вінницького національного технічного університету
move to 0-287837
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ону імені І.І. Мечникова та Херсонського...
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 6 до Правил прийому до буміб в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Бердянського університету менеджменту І бізнесу I
move to 0-1946555
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 5 до Правил прийому до внту в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вінницького національного технічного університету
Вінницького національного технічного університету (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення...
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 8 до правил прийому до Державного вищого навчального закладу " Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до двнз "іфнму" I
Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011...
Додаток 9 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету «Львівська політехніка» iconДодаток 6 до правил прийому до нметау в 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до нметау I
move to 0-17257
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи