Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), icon

Попередження встановлені Законом України "Про засади запобігання І протидії корупції" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ),
Скачати 62.05 Kb.
НазваПопередження встановлені Законом України "Про засади запобігання І протидії корупції" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ),
Дата10.11.2012
Розмір62.05 Kb.
ТипЗакон

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету та які відповідно до цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави


1. Відповідно до статті 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі – Закон ) особам, прирівняним до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

2. Стаття 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон) встановлює, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цього пункту, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Передбачене обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки, які:

1) даруються (здійснюються) близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Дарунки, одержані особами, прирівняними до осіб, уповноважених на виконання функцій держави як подарунки державі. Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Відповідно до статті 9 Закону, особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідною особою).

Безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням (стаття І Закону України. "Про засади запобігання і протидії корупції").

Особи, прирівняні до осіб, у повно важених на виконання функцій держави, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Положення щодо заборони безпосереднього підпорядкування близьких осіб чи безпосереднього підпорядкування близьким особам не поширюються на:

- близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв'язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді;

- осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах;

- осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті ^ 9 Закону, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Особам, прирівняним до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

4. Статтею 12 Закону встановлено, що особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

У разі відкриття особою, прирівняною до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

5. Статтею 14 Закону визначено, що особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зобов'язані:

1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

6. Статтею 16 Закону встановлено, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забороняється:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;

2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).


Про обмеження встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" стосовно осіб, прирівняних до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, попереджений(-а):

____ _________201 р. ___________________

(підпис, ПІБ)

Схожі:

Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconПопередження встановлені Законом України
Стаття 8 Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції" (далі Закон) встановлює, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених...
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconПраво. Політика. Економіка. Правознавство
України. "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень",...
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconПовідомлення вельмишановний ( на) ! Інформуємо, що з 01 липня 2011р вступив в дію Закон України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Відповідно до вимог ст. 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції», Ви зобов’язані щорічно...
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconПоложення статті 4 Закону «Про засади запобігання та протидії корупції», а саме: яка діяльність буде підпадати під визначення «інша оплачувана діяльність» (будь-яка оплачувана діяльність, що не є підприємницькою)?
Президента Одеської національної юридичної академії С. В. Ківалова поставлені запитання щодо доктринального тлумачення низки положень...
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 40, ст. 404 )
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconЮридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 80 Цк україни юридичною особою є організація, створена І зареєстрована у встановленому законом порядку
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconКиївський національний університет будівництва і архітектури наказ
України від 13. 02. 2012 №152 "Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання І протидії корупції", з метою...
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconПоложення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що додається. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє
Попередження встановлені Законом України \"Про засади запобігання І протидії корупції\" обмеження стосовно посадових осіб, юридичних осіб публічного права (керівники комунальних та інших установ), iconДодаток до Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції" від 7 квітня 2011 року №3206vі декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік
move to 1143-74976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи