Вимоги до оформлення тез icon

Вимоги до оформлення тез
Скачати 67.58 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез
Дата10.11.2012
Розмір67.58 Kb.
ТипДокументи


Вимоги до оформлення тез

Тези доповідей подаються у форматі Microsoft Word document 2003 (шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см; поля з усіх боків – 2,0 см, формули в редакторі Equation; рисунки, графіки, таблиці – в Microsoft Excel, у книжковій орієнтації, не повинні виходити за межі основного тексту). Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих дужках праворуч. Обсяг тез доповідей – 2-3 повні сторінки.

Назва файлів тез, заявки та квитанції на електронному носії повинна відповідати прізвищу з ініціалами першого автора. Наприклад, ІвановаСА-тези.doc, ІвановаСА-заявка.doc та ІвановаСА-квитанція.doc або ІвановаСА-квитанція.jpg.

При подачі тез доповідей студентами необхідно вказати відомості про наукового керівника та заповнити відповідні поля у заявці (зразок для заповнення надається).

Рукопис повинно бути побудовано за такою схемою:

 • назва – великими буквами мовою оригіналу, жирним шрифтом, вирівнювання по центру рядка;

 • один міжрядковий інтервал;

 • прізвище, ініціали автора (авторів), із вказівкою наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи (ВНЗ), міста – мовою оригіналу, без скорочень і абревіатур, жирним шрифтом та курсивом, вирівнювання по правому краю;

 • один міжрядковий інтервал;

 • текст (без списку літератури), вирівнювання по ширині;

 • нумерація сторінок – відсутня.

Редакційна колегія залишає за собою право (при необхідності) вносити зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

^ Рукописи, що оформлені у не відповідності до зазначених вимог та подані без заявки, не розглядаються.


Організаційний комітет:

Реутов В. Є. – директор КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.е.н., голова;

Головченко Н. З. – голова Ради молодих учених КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, заст. голови;

Наливайченко С. П. – заступник директора з наукової роботи КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.е.н., професор;

Гордієнко Т. П. – заступник директора з науково-педагогічної роботи КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.пед.н.;

Зінов’єв Ф. В. – зав. кафедрою управління персоналом КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.е.н., професор;

Чепурко В. В. – зав. кафедрою фінансів КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», д.е.н., професор;

Чеботарьова Г. В. – зав. кафедрою спеціальних правових дисциплін, к.ю.н., доцент;

Буценко І. М. – доцент кафедри міжнародної економіки КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», к.е.н., доцент;

Ілясова Ю. В. – доцент кафедри міжнародної економіки КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», к.е.н.;

Гіндес О. Г. – доцент кафедри економічної теорії та державного управління КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», к.н. з держ. упр.;

Відповідальний секретар семінару – Костюченко С. А.


Контактні засоби зв’язку оргкомітету:

Телефон / факс: (0652) 27-05-65, кафедра міжнародної економіки КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (м. Сімферополь).


^ E-mail: seminar_smu@ceikneu.edu.ua


Адреса оргкомітету:

95015, м. Сімферополь,

вул. Севастопольська, 21/4,

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»


Чекаємо на Вашу участь у роботі Всеукраїнського семінару молодих учених та студентів!


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Автономної Республіки Крим

Академія економічних наук України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кримський економічний інститут


Інформаційний лист


Шановні колеги!

^ 05 квітня 2012 року на базі Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Сімферополь) відбудеться ІІ Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів «Участь України у глобалізаційних процесах» відповідно до плану проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.


Регламент проведення семінару


05 квітня 2012 р.


9.00 – 10.00 – Реєстрація учасників

10.00 – 13.00 – Пленарне засідання

13.00 – 14.00 – Обідня перерва

14.00 – 16.00 – Продовження роботи семінару


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Місце проведення семінару: актовий зал Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», вул. Севастопольська 21/4, ауд. 207.


У разі необхідності, розміщення в готелях та харчування учасники семінару здійснюють самостійно.


Основні напрямки роботи семінару:


 1. Стратегічні вектори участі України та її регіонів у глобалізаційних процесах соціально-економічного та екологічного розвитку.
 1. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних процесів, участь у них України
 1. Глобалізація сталого розвитку у сучасних інтеграційних моделях.
 1. Інноваційна та інвестиційна політика та практика в Україні та її регіонах: сучасний стан та можливості її активізації в умовах глобалізації.
 1. Сучасний розвиток фінансово-кредитних відносин та обліково-аудиторської системи України та її регіонів.
 1. Юридичні механізми забезпечення прав людини: становлення та розвиток в Україні та на міжнародній арені.
 1. Державне регулювання ефективної реалізації економічного потенціалу України в умовах глобалізації.
 1. Проблеми та перспективи запровадження інформаційних систем економічного розвитку.
 1. Проблеми підготовки затребуваних фахівців для забезпечення кадрами національних та регіональних економічних систем.


Заявка

на участь у ІІ Всеукраїнському

семінарі молодих учених та студентів

«Участь України у глобалізаційних процесах»

05 квітня 2012 р.

Форма для викладачів

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, кафедра, організація (ВНЗ), без скорочень та абревіатур

Контактна адреса, індекс

Контактний телефон (моб., роб.) та e-mail

Назва відповідного напрямку семінару

Тема доповіді

Форма для студентів

Прізвище, ім’я, по батькові

Курс, спеціальність, організація (ВНЗ), без скорочень та абревіатур

Контактна адреса, індекс

Контактний телефон (моб., дом.) та e-mail

Назва відповідного напрямку семінару

Тема доповіді

Науковий керівник (відомості про наукового керівника подаються за формою заявки для викладачів).


У якій формі планується взяти участь (відповідне позначити):

 виступити на пленарному засіданні;

 виступити на секційному засіданні;

 взяти участь як слухач;

 публікація тез доповіді (заочна форма участі).


Умови участі у семінарі

Заявки на участь у семінарі (згідно з наведеним зразком), тези доповідей і копію платіжного документа про сплату за видання збірників тез семінару просимо надіслати до 15 березня 2012 р. електронною поштою на адресу оргкомітету: seminar_smu@ceikneu.edu.ua

Збірник тез доповідей буде видано до початку роботи семінару. При заочній формі участі збірник тез доповідей буде надіслано протягом місяця з дати проведення семінару.

Друк тез семінару буде здійснено після одержання оргкомітетом заявки на участь у семінарі, тез доповідей і копії платіжного документу про сплату організаційного внеску.


Внесок учасників семінару

Внесок учасників семінару включає: видання збірника тез доповідей і програми семінару, інформаційних листків і запрошень.

Сума внеску становить 50 грн. з урахуванням ПДВ.

Вартість додаткового збірника праць – 25 грн.


Платіжні реквізити:

ФОП Бровко А.А.

ОКПО: 2605211811

МФО: 351005

Р/Р: 26003052133200

в АКІБ «УкрСіббанк»

м. Харків

ІПН 2605211811

Призначення платежу: за видання збірників тез семінару молодих учених та студентів.


Обов’язково вказати прізвище та ініціали учасника!

Схожі:

Вимоги до оформлення тез iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез iconВимоги до оформлення тез
move to 849-14169
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи