План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 icon

План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010
Скачати 164.42 Kb.
НазваПлан виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010
Дата27.11.2012
Розмір164.42 Kb.
ТипДокументи

"Затверджую"

Декан факультету інноваційної економіки і кібернетики

____________ проф. Рамазанов С.К.


Ухвалено Виховною радою факультету інноваційної економіки і кібернетики______________________ 2010 р., протокол №

Голова Виховної ради факультету інноваційної економіки і кібернетики ______________ проф. Рамазанов С.К.


П Л А Н


виховної роботи


факультету інноваційної економіки і кібернетики


Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


на 2010-2011 навчальний рік


Луганськ 2010


№№

^ Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

2

3

4

I. Організаційна робота

1.

Обрання та призначення кураторів першого курсу

1 вересня

зав. каф, зам. декана

2.

Розробка плану виховної роботи факультету інноваційної економіки і кібернетики згідно із концепцією та програмою виховної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

27 червня

Завідуючі кафедрами, зам. декана

3.

Затвердження плану виховної роботи факультету інноваційної економіки і кібернетики на засіданні Вченої ради та Виховної ради факультету інноваційної економіки і кібернетики

1 вересня

Декан, члени Вченої ради, члени Виховної ради

4.

Розробка планів виховної роботи кафедр факультету інноваційної економіки і кібернетики

10 вересня

Зав. каф., відповідальні за виховну роботу

5.

Формування та оновлення органів студентського самоврядування спеціальностей, факультету, гуртожитків

Вересень

Зам. декана

6.

Призначення старост і визначення порядку систематичної роботи з ними щодо своєчасного розв’язання проблем студентського життя

15 вересня

Декан, зав. кафедрами

7.

Затвердження планів кафедр на засіданні Вченої ради та Виховної ради факультету інноваційної економіки і кібернетики

20 вересня

Декан, члени Вченої ради, члени Виховної ради

8.

Організація співпраці з установами та організаціями культури, спорту тощо

Протягом року

Зам. декана, куратори

8.

Індивідуальна робота з кураторами груп з питань:

- планування роботи;

- підтримки студентського самоврядування;

- роботи у гуртожитках;

- організації дозвілля, соціального захисту студентів;

- необхідності виконання студентами правил внутрішнього розпорядку;

- участі у суспільно-корисних подіях

- здорового образу життя, зокрема збереження репродуктивного здоров’я, роз’яснення необхідності профілактики захворювань;

- етики міжособистих стосунків в університетському середовищі.

протягом 1-го семестру

Зам. декана, куратори

9.

Планування роботи кураторами груп, студентськими радами факультету та гуртожитку

15 вересня

Куратори, студентські ради

10.

Перевірка проведення кураторами організаційно-виховних годин

протягом року

Декан, зав. кафедрами

11.

Проведення старостатів

1 раз на 2 тижня

Зам. декана

12.

Засідання студентських рад гуртожитку та факультету

3 рази за семестр

зам. декана з виховної роботи, голови відповідних рад

13.

Контроль за виконанням планів виховної роботи усіх суб’єктів виховної діяльності

Постійно

Декан

14.

Проведення навчально-методичних семінарів з кураторами студентських груп

Два рази на семестр

Зам. декана

15.

Проведення семінарів з старостами груп щодо вирішення проблем студентського життя

Два рази на семестр

Зам. декана

16.

Забезпечення художньо-естетичного оформлення виховних заходів, створення естетичного середовища для виховання в університеті

Постійно

Зам. декана

17.

Залучення студентів до науково-дослідницької роботи по вивченню історії Університету, життя та творчості В. Даля

Протягом року

Зам. декана, завідуючі кафедрами

18.

Залучити кураторів до участі у роботі тренінгу «Педагогічне спілкування»

Щомісячно

Завідуючі кафедрами

19.

Залучити студентів факультету до участі в роботі інтелектуального клубу «Ерудит»

Вересень

Заступник декана, куратори груп

20.

Оновити перелік соціально-незахищених і пільгових категорій студентів: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, інвалідів, студентських сімей, дітей студентів

До 1 жовтня 2101 р.

Зам. декана, голова студентської профспілки факультету

21

Сприяти роботі первинної організації Червоного Хреста університету, продовжити співпрацю з благодійним фондом «Адреса милосердия»

Постійно

Куратори груп, волонтер фонду доц.. Соколова Я.В.

^ II. Розвиток студентського самоврядування

1.

Збори студентів факультету, присвячені звіту про роботу студентської ради за минулий період та оновлення складу студентської ради

Вересень-жовтень

голова студентської ради, зам. декана

2.

Формування органів самоврядування в академічних групах 1-го курсу

вересень

куратори груп

3.

Підготовка і проведення студентської наукової конференції

Квітень

зав. кафедрою

^ III. Робота із студентами, які проживають у гуртожитках

1.

Поселення студентів 1-го курсу

25 червня – 1 вересня

Зам. декана факультету

2.

Поселення студентів 2-5-го курсів

До 5 вересня

Зам. декана

3.

Оновлення списків студентів, які мешкають у гуртожитках

вересень

Зам. декана, куратори груп

4.

Щотижневе відвідування кураторами студентів, які мешкають у гуртожитку з метою проведення індивідуальної роботи із студентами

Постійно

зам. декана з виховної роботи, куратори

5.

Відвідування гуртожитків завідувачами кафедрами, деканом згідно із затвердженим графіком

Постійно, згідно із графіком

Декан, завідувачі кафедрами

65.

Проведення «тижня кафедри» у гуртожитках

регулярно

декан, зав. каф., куратори

7.

Роз’яснення правил проживання у гуртожитках, бесіди про шкоду паління, вживання алкоголю

Постійно

Куратори

8.

Підготовка та участь в конкурсі на кращий гуртожиток, поверх, кімнату, орган самоврядування

Січень-травень

зам. декана, голова студентської ради гуртожитку

9.

Виявлення групи ризику серед студентів, які мешкають у гуртожитках з метою посилення індивідуальної роботи

Жовтень-січень

Куратори, голова студ. Ради, зам. декана

10.

Проведення бесід з метою профілактики порушень правил протипожежної безпеки

Постійно

куратори

11.

Проведення роботи із залучення студентів, які мешкають у гуртожитках до участі у колективах художньої самодіяльності

Вересень-жовтень

Куратори

12.

Раціональний розклад робочого дня студентів. Планування учбового та вільного часу студентів (ознайомлення з інформацією про культурно-масові заходи)

Постійно

куратори

13.

Здоровий образ життя студентів. Інформація про спортивні секції і т. ін.

30.09.2010

куратори

14.

Підготовка до тижнів модульного контролю. Розклад контрольних заходів. Психологічна підготовка до контролю знань.

07.10.10-14.10.10

куратори

15.

Методи та форми самостійної роботи студентів. Робота в Інформаційному центрі. Робота в бібліотеці із літературою.

Постійно

куратори

16.

Вплив правильного та повноцінного харчування студентів на їх самопочуття та результати розумової діяльності. Найближчі до гуртожитків точки громадського харчування.

04.11.10

куратори

17.

Пожежна безпека. Правила користування електричними та газовими приладами приготування їжі.

Постійно

куратори

18.

Підготовка кімнат до зими.

жовтень-листопад

хоз. департамент, зав. Гуртожитком

19.

Здоровий образ життя студентів. Пагубний вплив паління, вживання алкоголю і наркотиків.

Постійно

Куратори

20.

Підготовка до тижня модульного контролю (аналіз помилок 1-го модульного контролю, висновки та рекомендації)

16.12.10

Куратори

22.

Про режим та правила поведінки під час святкування Нового року.

30.12.10

Куратори

^ IV. Національно-патріотичне виховання

1.

Участь у заходах, присвячених Дню міста

Вересень

зам. декана з виховної роботи, куратори груп

2.

Проведення тематичних виховних годин:

-Історія України;

- Чи знаєш ти рідний край?

- Історія України в особистостях;

- Видатні українські поети та письменники

- 65-річча з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія»

- Державні символи України

Протягом року

Куратори груп, співробітники бібліотеки

3.

Організація конкурсу на кращу студентську групу

Вересень, протягом року

Зам. декана

4.

Організація відвідування пам’ятних знаків, пов’язаних із подвигом молодогвардійців та проведення уроків пам’яті, «круглі столи», бібліотечні виставки

Вересень-жовтень 2010

Зав. каф.

5.

Організація проведення екскурсій для першокурсників та студентів ІІ-V курсів у Музей історії та досягнень університету

Постійно

Зав. каф.

6.

Участь у заходах 1 вересня7.

Участь у заходах з нагоди Міжнародного дня студентів

Листопад 2010

Декан, зав. каф.

8.

Проведення презентацій спеціальностей, кафедр факультету

Осінній семестр, квітень-травень

зав. кафедрами, зам. декана з виховної роботи

9.

Участь у заходах, присвячених святкування Дня захисника Вітчизни

Грудень

студ. рада, зам. декана з виховної роботи

10.

Зустрічі з ветеранами, присвячені Дню захисника Вітчизни

Лютий

Куратори груп, студентська рада

11.

Святкування 20-ї річниці незалежності України

Протягом року

Куратори, студентські ради

11.

Святкування міжнародного жіночого дня

березень

студ. Рада

12.

Участь у конкурсі на кращий студентський гуртожиток

травень 2011

Студентська рада

13.

Участь у загально університетському конкурсі «Студентська весна»

Березень-квітень 2011

Студентська рада

14.

Участь у заходах, присвячених урочистому випуску

Липень
^ V. Правове виховання

1.

Проведення рейдів студентської служби безпеки спільно з викладачами

Постійно

декан, голова профкому студентів

2.

Проводити зустрічі з працівниками правоохоронних органів

Постійно

Куратори

^ VI. Трудове виховання

1.

Організація роботи трудових загонів (за наявності попиту)

Вересень 2010, травень-серпень 2011

декан, голова профкому студентів

2.

Проведення благоустрою території, закріпленої за факультетом та кафедрами, парку «Університетський»

Протягом року

Зам. декана, зав. каф, зав. лабораторіями

3.

Проведення зустрічей з ветеранами праці, представниками трудових династій, кращими за професією

Протягом року

Куратори груп

4.

Закріплення за академічними групами факультету навчальних аудиторій

Вересень

зав. каф.

^ VIІ. Художньо-естетичне виховання

1.

Залучення студентів до участі в колективах художньої самодіяльності університету

Постійно

Куратори

2.

Творчі звіти колективів художньої самодіяльності

Осінній семестр

студ. Рада

3.

Проведення днів відкритих дверей

весінній семестр

Декан, зав. кафедрами, куратори, студ. рада

4.

Організація на кафедрах роботи гуртків та клубів за напрямом підготовки фахівців

протягом року

зам. декана з виховної роботи, зав. кафедрами, студ. Рада

5.

Участь в конкурсі «Дебют першокурсників»

Жовтень 2010

Студ. Рада, зам.

Декана

6.

Відвідування театрів, музеїв, інших культурно-мистецьких установ і заходів

Протягом року

Куратори груп

7.

Участь студентів факультету в конкурсі колективів художньої самодіяльності

Травень 2011

Зам. Декана, куратори груп

8.

Участь в конкурсі композицій із квітів «Рідному місту присвячується»

Вересень 2010 р.

Студ. рада, зам. Декана

9.

Участь в конкурсі «Студент року»

Листопад 2010

Декан

^ VIІІ. Дослідницький сегмент виховної роботи

1.

Залучення студентів до дослідницької роботи «Чорнобиль вчора і сьогодні: екологічні аспекти»; «Видатні вчені, що проводили дослідження на території Луганської області»; «2010 рік – рік активного туризму на Луганщині», робота студентів у науковій спілці «Фенікс»

Протягом року

Куратори груп, завідуючі кафедрами, керівник наукової спілки «Фенікс»

2.

Залучити викладачів, співробітників та студентів до дослідницької роботи з вивчення історії університету

Протягом року

Завідуючі кафедрами, куратори академічних груп

^ IX. Участь у основних заходах

1.

Посвята в студенти університету «Ми – далівці»

1.09.2010

Куратори академічних груп

2.

Святковий вечір до 209-ї річниці з дня народження В.І. Даля: «Славетне ім’я – славетне коріння»

Листопад 2010 р.

Куратори академічних груп

3.

Участь у конкурсі «Студент року-2010»

Листопад 2010 р.

Куратори академічних груп

4.

Вечір «Славимо захисників Вітчизни»

Лютий 2011

Куратори академічних груп

5.

Участь у шоу-конкурсі «Міс університету-2010»

Березень 2011

Куратори академічних груп

6.

Урочистий вечір, присвячений дню народження Т.Г. Шевченка

Березень 2011

Куратори академічних груп

7.

Участь у конкурсі «Кращий куратор року»

Червень 2011

Куратори академічних груп

8.

Урочиста зустріч із ветеранами Великої Вітчизняної війни

Травень 2011

Куратори академічних групЗам. декана ф-ту інноваційної економіки і кібернетики А.В. Велігура

Схожі:

План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconПлан виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2011-2012 навчальний рік Луганськ 2011
Ухвалено Виховною радою факультету інноваційної економіки і кібернетики 2011 р., протокол №
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconПлан виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2012-2013 навчальний рік Луганськ 2012
Ухвалено Виховною радою факультету інноваційної економіки і кібернетики 2012 р., протокол №
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconНаправлення до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна...
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconНаправлення до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна...
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconНаказ № факультет інноваційної економіки І кібернетики денна форма навчання §1
Затвердити кураторами академічних груп денної форми навчання факультету інноваційної економіки і кібернетики на 2011/2012 навчальний...
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
Залучити студентів до науково- дослідницької роботи з вивчення історії університету, життя та творчості В. Даля з метою формування...
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconПрофесорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету
Друковані праці професорів, викладачів І співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: бібліографічний...
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconКвартал Молодіжний, 20-а м. Луганськ, 91034, телефон ректорату (0642) 41-22-25
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2012-2017 рр
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
move to 0-387307
План виховної роботи факультету інноваційної економіки І кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2010-2011 навчальний рік Луганськ 2010 iconПлан роботи Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2010/2011 навчальний рік
Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук (2007 – 2010 р.) (Комісія)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи