Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України icon

Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Скачати 80.93 Kb.
НазваЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Дата13.10.2014
Розмір80.93 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-29-75 ministry@mon.gov.ua
Від 13.01.14 6/2-6-14

На № від
Проректорам із наукової роботи

вищих навчальних закладів

Ш-ІV рівнів акредитації,

директорам наукових установ,

що належать до сфери управління

МОН України

Щодо подання робіт на здобуття

щорічних Премій Верховної Ради

України
Згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. № 775-V «Про Премію найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Інструкція), розробленої Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі - Комітет), просимо до 24 лютого 2014 року подати до Міністерства роботи на здобуття премій у 2014 році.

Премія найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку присуджується 20 Премій у розмірі 20 тис. грн. кожна.

Просимо при поданні робіт на здобуття Премій враховувати наступне.

На здобуття Премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи, мати значний творчий внесок у роботу.

До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 квітня 2014 року. Премія повторно не присуджується.

Представлення робіт до Комітету провадиться колегією Міністерства.

1. Відповідно до вимог Інструкції претенденти подають:

1.1. Коротке резюме (2 примірники) до 1-ї сторінки на українській, російській та англійській мовах, у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи (текстовий редактор Microsoft World, розмір шрифту 14). Резюме також подається на електронному носії;

1.2. Том 1 - документи;

1.3. Том 2 - роботи;

1.4. Додаткові примірники анотації роботи.

2. Загальні вимоги, викладені в Інструкції до оформлення документів та матеріалів робіт.

2.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на здобуття Премії.

2.2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.

2.3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів - 297x210 мм.

2.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірниках анотації обов'язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю на Премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.

2.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

2.6. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

2.7. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

2.8. Том 1, том 2 та додаткові документи складаються у пакет.

3. Вимоги, викладені в Інструкції, до оформлення тому 1 – документи.

3.1. Лист - подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.

3.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами.

3.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на Премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.

3.4. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії. У анотації до роботи зокрема вказуються основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект. Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл.

3.5. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої (науково - технічної) ради вищого навчального закладу, установи про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.

3.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування за колектив претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.

3.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

3.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.

3.9. Відомості на претендента (в паперовому та електронному вигляді):

- прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);

- дата народження;

- освіта;

- спеціальність;

- почесні звання;

- науковий ступінь та вчене звання;

- місце роботи; посада;

- службова адреса та телефони (міський та мобільний);

- домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити міністерство та Комітет.

3.10. Зазначені у пунктах 3.1-3.9 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі в зазначеній послідовності.

4. Робота - Том 2.

4.1. Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані).

Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;

- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.

4.2. До 2-го тому включаються:

- копії основних статей, що відображають зміст роботи;

- копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.

Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

Роботи, оформлені з порушенням вимог інструкції, до розгляду не приймаються.

Роботи, які не пройшли відбір у міністерстві, до вищих навчальних закладів та наукових установ, що їх висунули на здобуття Премій не повертаються.


Директор департаменту О. В. Якименко

Телефон для довідок та консультацій:

(044)481-32-90

Схожі:

Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2012 року подати до Міністерства роботи...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconЩодо подання претендентів та робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет) просимо до 15. 03. 2011 подати до міністерства претендентів...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, директорам наукових установ, що належать до сфери...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconКонкурс на здобуття премій Верховної Ради України у 2012 році
Зразки матеріалів по оформленню роботи для подання на Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
...
Щодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України iconІнструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки Загальні вимоги до оформлення документів І матеріалів робіт
На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи