Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) icon

Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
НазваАкадемія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
Сторінка1/37
Дата13.10.2014
Розмір7.47 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


МАТЕРІАЛИ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(9 квітня 2010 р.)ЧАСТИНА ДРУГА

КИЇВ – 2010


УДК 35

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол № 5 від 12 травня 2010 р.


Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2010. - с.

Випуск містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку», проведеної 9 квітня 2010 р. спільно Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Київською міською радою, Асоціацією міст України і громад та Академією муніципального управління. Розглянуті, обговорені та узагальнені антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку в контексті науки і практики державного та муніципального управління в Україні, зокрема: організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування (секція 1); економічний механізм подолання кризових явищ у суспільстві (секція 2); теоретичні та прикладні проблеми антикризового управління розвитком держави, регіонів, територіальних громад (секція 3); інноваційні технології в управлінні міським госпо- дарством (секція 4); соціальні та гуманітарні аспекти антикризових програм регіонального та муніципального розвитку (секція 5). У ч.1 увійшли матеріали пленарного засідання, першої та другої секцій. У ч. 2 включено матеріали третьої, четвертої та п’ятої секцій, а також рекомендації конференції.


© Академія муніципального

управління, 2010

ЗМІСТ
^ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (СЕКЦІЯ 3) 15

Клименюк М.М., Безус А.М. Виробничі відносини як важіль подолання економічної кризи 15

Невелєв О.М., Іваненко В.В. Активна експортно-імпортна політика як складова механізму подолання кризових явищ в економіці 17

Бабаєв В.М., Сапатюк Л.А.Управління фінансами міських агломерацій 19

Бакуменко В.Д. Моделі як підгрунтя науково обгрунтованого управління

в соціальних системах. 21

Дацій О.І. Проблеми забезпечення ефективності та зниження собівартості житлово-комунальних послуг 23

Кальниш Ю.Г., Єльчанінов Д.Б. Системологічний підхід до антикризового управління розвитком держави. 25

Корецький М.Х. Узгодження державної та місцевої політики щодо спрямування ресурсів на створення та експлуатацію житла. 27

Лазор О.Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в зарубіжних державах: досвід для України 29

Мартиненко В.Ф. Антикризове управління суспільним розвитком: методологічний аспект. 31

Михненко А.М., Щур Н.О. Світовий досвід реалізації програми боротьби з бідністю та українські реалії. 33

Михненко А.М., Месюк М.П. Взаємодія влади та суспільства в умовах трансформації. 36

Пелих С.А. Структурная политика в промышленности и народном хозяйстве Беларуси. 38

Тимцуник В.І. Удосконалення системи територіальної організації влади: сьогодення та перспективи. 42

Шморгун Л.Г. Використання навчальних тренінгів на підприємстві з напрямку «Управлінське консультування». 44

Артюшина О.Л. Зв'язок мотиваційного управління зі стимулюванням 46

Бєлова А.І. Необхідність підвищення ролі держави в ринковій економіці. 48

Березніченко Н.О. Роль і місце іноземних інвестицій у модернізації економіки України. 50

Блінда Л.В. Демократичне управління як чинник стабільності територіальної громади. 52

Василик О.І. Безпека життєдіяльності людини як пріоритет антикризових програм. 54

Загайнова Л.І. Європейський досвід організації контролю в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. 56

Кудін Б.П., Кудіна Т.М. Функціонально-структурний аспект удосконалення муніципального управління. 59

Малиновський В.Я. Регіональний рівень: вибір виборчої системи 60

немирівський я.в. До питання про сутність публічної адміністрації. 63

Павлова Р.К. Проблеми визначення обсягів закупівель продовольчих товарів торгівельною організацією. 65

Петровська Ю.В. Максимізація корисності забезпечення населення соціально-економічними послугами як фактор антикризового управління розвитком територіальних громад. 66

Редзюк Є.В. Антикризові заходи інвестиційного менеджменту для державної влади та місцевого самоврядування. 68

Рубцова М.Ю. Проблеми стабілізації фінансової системи України

у посткризовий період. 71

Алейнікова О.В. Аналіз проблем державного регулювання агропродовольчого сектора економіки України. 76

Бабінова О.О. Департамент у Франції як територіальне утворення проміжного рівня: функції та повноваження . 78

Бусуйок Д.В. До питання про види планування використання земель . 80

Валентюк І.В. Моніторинг як складова системи превентивних антикризових заходів. 82

Гоголь Т.В. Комплексний розвиток сільських територій як основа стабільного забезпечення ефективності виробництва . 84

Горник В.Г. Напрями формування нових науково-промислових комплексів . 87

Дацій Н.В. Дослідження теоретичних проблем інвестиційної політики та практичної інвестиційної діяльності на регіональному рівні. 89

Жовнірчик Я.Ф. Способи реалізації функцій та повноважень органів територіального управління 91

Кожина А.В. Забезпечення ефективності громад в контексті реформування місцевого самоврядування. 93

Козюра І.В. Міфи розвитку й реформування місцевого самоврядування. 95

Комірна В.В. Удосконалення методології корегування спільної регіональної політики. 96

Кондратюк Т.В. Сімейна політика як складова частина антикризового управління: досвід США. 98

Кравченко С.О. Чинники формування умов здійснення державно-управлінських реформ. 100
Краснейчук А.О. Щодо розвитку України: державно-управлінський

аспект. 102

Кучабський О.Г. Комплексний підхід до організації територіального управління в Україні на сучасному етапі. 104

Кушнір М.О. Термін «Партиципація» у науці державного управління 106

Макаренко Е.М., Іванков Р.Ш. Основні тенденції екологічного менеджменту на сучасному етапі розвитку суспільства. 108

Малиш Н.А. Конкурентні переваги та ризики розвитку підприємництва після входження України до світової організації. 109

Матійко С.А. Місія державного регулювання у сфері функціонування і розвитку транспортної системи України. 112

Павлова Р.К., Турківська О.О. Механізми державного управління забезпечення регіону продовольчими ресурсами. 114

Пазиніч О.В., Приходько Т.О., Бойко О.М. Світовий досвід антикризового управління регіонами. 116

Піддубна Л.П. Механізми державного управління документами. 118

Попов В.М., Попов В.Е. Перспективи розвитку туризму в регіонах України. 120

Приходько І. П. Діяльність органів державного управління по запровадженню інноваційного характеру змісту і функцій надання вищою аграрною освітою освітніх послуг. 122

Радионова Л.А. Жизнеспособный город: теоретико-методологические основы. 124

Руденко О.М. Стабілізаційні моделі в антикризовому управлінні. 126

Садовенко А.П. Стратегічне планування місцевого сталого розвитку. 129

Салтисов І.В., Салтисова Н.Л. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні. 132

Семенко С.В. Ефективність державного управління у сфері контролю за якістю товарів, робіт та послуг: поняття та методика оцінювання. 133

Сич Н.А., Філонов А.В. Креативність та місцеві проекти: активізація під час кризи. 135

Скорнякова І.В. Система індикаторів якості життя населення регіонів у контексті формування соціального капіталу. 137

Снігова О.Ю. Закономірності та протиріччя розвитку старопромислових регіонів. 139

Сурай І.Г. Формування еліти державного управління – кадрова складова антикризового управління розвитком держави. 141

Темиргалієв Р.І. Реалізація загальнодержавних та регіональних програм в Україні. 143

Тинкован О.В. Громадський контроль та громадська експертиза: проблеми співвідношення. 145

Тихонович О.О., Кураченко Л.В. Методика ефективного використання електроенергії в галузі. 147

Тихонович О.О., Пономарьова Л.В. Аналіз і вплив інвестиційної діяльності на регіональний розвиток в Україні. 148

Хвесик Ю.М. Державне регулювання розвитку суб’єктів продовольчого ринку регіону на законодавчій основі. 150

Чернова О.В. Управление инновационной деятельностью в условиях кризиса. 152

Шевченко Н.О. Державне регулювання діяльності суб'єктів аграрного ринку. 154

Бевзюк В.М. Проблеми екологізації агропромислового комплексу України. 156

Воробйова І.М. Поточні складові політики трансформування економіки. Реструктуризація підприємств – шлях до подолання фінансової кризи. 158

Бовсунівська І.В. Перспективи розвитку спільної комунальної власності в умовах економічної кризи в Україні. 160

Бутник О.О. Формування інвестиційної політики регіону як механізм антикризового управління. 162

Власенко О.С. Інноваційний аспект як об'єктивна необхідність сучасного соціально-економічного розвитку. 164

Гречко А.В. Теоретичні засади реалізації трансформаційних перетворень системи залізничного транспорту України в кризових умовах. 166

Гмиря В.П. Перспективи антикризового управління аграрним виробництвом регіону. 168

Горобець О.О. Роль людського чиннику в здійсненні антикризового управління. 169

Григорович В.Р. Проблеми антикризового управління суспільними потребами щодо охорони громадського здоров’я. 171

Грудцина Ю.В. Відповідність потребам споживача як критерій управління якістю. 173

Літвінов О.В. Актуальні проблеми організації та проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. 175

Матвійчук О.В. Інновації як механізм антикризового управління державою. 177

Медвідь А.П. Актуальні проблеми управління кадровим потенціалом в умовах антикризового розвитку держави. 179

Молчанова О.П. Особливості антикризового управління складними соціально-економічними системами. 181

Немирівська О.Я. Про оптимізацію організації публічної влади в місті Києві. 183

Омельяненко Т.Л. Аспекти фінансового забезпечення сфери поводження

з відходами на регіональному рівні. 185

Озимок І.Ю. Європеїзація системи державного управління як складова антикризової політики. 188

Охоцький І.Л. Спосіб формування публічно-самоврядної влади в адміністративному районі як інструмент розвитку держави. 190

Тимошенко В.Ф., Тихонович В.В. Регіональні аспекти двостороннього торговельно-економічного співробітництва. 192

Тимошенко В.Ф., Харчук О.Г. Оцінка послуг, що надаються вагонними дільницями. 195

Толстих О.В. Огляд вітчизняних розробок в сфері оцінки ефективності державного регулювання соціально – економічного розвитку регіонів. 196

Філінська Т.Р., Вертель В.В. Впровадження інформаційних технологій на залізницях України. 198

Чобану Б.Г. Сучасні детермінанти криз у системі державного управління. 200

Юсипів Т.В. Оптимальне використання обмежених місцевих ресурсів. 202

Яскевич А.Й. Інструментарій ЄС як засіб досягнення європейських стандартів державного управління в Україні. 204

Аксьонова Г.Д. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони навколишнього природного середовища. 205

Балденюк В.М. Удосконалення системи самоуправління сільськими територіями Липовецького району Вінницької області. 207

Бачинська К.В. Приватизація як антикризовий захід. 210

Белей І.М. Специфіка розуміння свободи та демократичності українського народу. 212

Бобро А.Ю. Звернення громадян до уряду як один з індикаторів кризових явищ у суспільстві. 214

Бондаренко О.Ю. Теоретичні та прикладні проблеми антикризового управління розвитку держави, регіонів, територіальних громад. 217

Ветвицький Д.О. Визначення на місцяx державної політики у галузі оxорони навколишнього сeрeдовища. 219

Воронов М.П. Створення об’єднаної територіальної громади – як механізм антикризового управління розвитком регіону. 221

Ганєва О.М. Роль соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у розвитку житлового господарства. 222

Гаряча Ю.П. Координаційний механізм державного управління процесом адаптації законодавства України до надбання Спільноти (acquis communautaire). 225

Гнатенко Л.А. Антикризове управління залізничним транспортом. 227

Годзюр М.В. Удосконалення кадрової взаємодії органів державної влади з політичними партіями як чинник подолання кризових явищ у державному управлінні. 229

Гребенюк О.В. Визначення специфічних функцій забезпечення інформаційної безпеки України для захисту національних економічних інтересів. 231

Гричонкова О.В. Антикризовий менеджмент як сучасний напрям стратегічного управління розвитком міста. 233

Грищенко І.М. Організаційні аспекти подолання кризових явищ у роботі представницьких органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня. 235

Гура С.В. Децентралізація ресурсного забезпечення регіону як механізм антикризового управління. 237

Данильченко М.О. Удосконалення кадрової політики державної податкової адміністрації України. 238

Данілко Н.І. Умови та порядок надання та вилучення земельних ділянок

із земель комунальної власності. 240

Дерун Т.М. Роль і місце державного регулювання в подоланні проблем розвитку малих міст. 241

Дончик Н.П. Розкриття сутності та аналіз стану наукових досліджень міжрівневої взаємодії у системі державного управління. 243

Дутко Н.Г., Добривський Т.Г. Перспективи та можливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні. 245

Єремійчук О.Д. Окремі аспекти професіоналізації державної служби

в Україні. 247

Зайцева І.О. Статут територіальної громади: механізм впливу на дії місцевої влади. 249

Застрожнікова І.В. Організація державного процесу інституціональних змін аграрної політики. 252

Зосименко Т.І. Проблема оптимізації трансакційних витрат в національній економіці. 254

Іванова А.М. Проблеми розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів та шляхи їх вирішення. 256

Ільховська М.Ю. Шляхи подолання кризи в житлово-комунальному господарстві України. 258

Ковальська Т.О. Вплив кризових явищ на діяльність транспортного приватного сектору. 260

Ковальський М.Р. Методичні положення формування структури керування земельними ресурсами населених пунктів. 261

Клименюк О.М. Концепція оцінювання правового рівня держави. 263

Кольгофер О.В., Рудас О.М. Самоврядна активність територіальної громади у антикризовому місцевому управлінні. 264

Комашенко Т.А. Державна політика розвитку інвестиційної інфраструктури: першочергові заходи. 266

Кормілецький О.М. Доступ громадян до інформації про діяльність

органів державної влади в Україні. 268

Костіна О.М. Регіональна антикризова система як фактор підвищення стійкості підприємств. 270

Крамаренко Л.В. Шляхи удосконалення механізмів державного управління в соціальній сфері України (на прикладі багатодітних сімей). 272

Крушельницька І.В. Управління персоналом в умовах кризи. 274

Матвєєнко І.В. Науково-теоретичні підходи щодо впливів засобів

масової інформації на становлення громадянського суспільства. 276

Микитенко Д.О. Концепція удосконалення системи державного управління розвитком акушерсько-гінекологічної служби в Україні. 279

Михненко А.А. До методології дослідження інституту глави держави. 282

Мусієнко О.А. Логістика, як інструмент виходу з кризи для компанії

та антикризова програма дій по скороченню витрат компанії-імпортера. 284

Нешик С.С. Реалізація екологічної політики на місцевому рівні у сучасних умовах. 286

Новицька Т.А. Стримуючій вплив держави на рамки інвестиційної політики. 288

Панасюк М.Я. Середньострокове бюджетне планування як елемент антикризового управління розвитком регіонів. 290

Парій Я.П. Досвід формування позитивного інвестиційного клімату

в країнах центральної та східної Європи. 292

Побережний О.В. Шляхи реформування соціальної політики України

в контексті інтеграційних процесів. 294

Рибчинська Л.В., Бакуменко В.Д. Формування оціночної бази механізму оцінювання державного управління за чинником людського виміру. 296

Савелко С.О. Механізм формування інвестиційної політики регіону. 298

Сторчеус О.М. Державний контроль за розвитком тіньової економіки

в промисловому комплексі. 300

Сухорукова А.Л. Деякі пропозиції щодо покращення роботи обласних державних адміністрацій в сучасній Україні. 301

Татусяк С.П. Деякі аспекти антикризового управління на регіональному рівні. 303

Твердохліб О.С. Формування та використання інформаційних ресурсів у сфері державного управління: досвід російської федерації. 305

Фролов А.Ю. Інституціоналізація стратегічних інтересів України при створенні зони вільної торгівлі в контексті євроінтеграції. 307

Шафранова К.В. Перспективні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 309

Швець В.П. Ризики щодо застосування формули розподілу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення. 311

Шклярська І.Ю. Перспективи організації регіональної пенсійної системи України. 313

Щербакова Н.Ф. Інструменти забезпечення функціонування механізму надання послуг бізнесу в контексті державного управління. 315

Щур Н.О. Проблеми формування регіональної соціальної політики. 317

Янчевська А.В. Застосування оцінки впливу в процесі європейської інтеграції. 319
^ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ (СЕКЦІЯ 4). 322

Асланян А.Е., Бельська А.А. Особенности организации эксплуатации по состоянию объектов комунального хозяйства 322

Пустовойтенко В.П., Сегай О.М. Реалізація систем управління якістю та екологічного менеджменту в управлінні міським господарством 324

Черненко П.О. Оперативне прогнозування параметрів режиму енергооб’єднання на внутрішньодобових інтервалах часу 326

Андрощук І.В., Андрощук О.В., Кім-пі-і Т. Методичні рекомендації для розробки програм комплексного управління твердими побутовими відходами для міста Луцька. 329

Бахшалієв А.Ш., Бишевський Б.О. Створення математичної моделі експлуатації складних технічних систем 331

Бахшалієв А.Ш., Бишевський Б.О. Методика оцінки надійності складних технічних систем 333

Карташов С.М. Державне регулювання інноваційного розвитку: зарубіжний досвід 335

Бова Т.В. Мотивація індивідів до здійснення інновацій в державі 337

Вітер Г.П., Кучерук О.О. Віддалене відеоспостереження в транспортному засобі через інтернет. 339

Голдаєвич Є.Л. Застосування інтелектуальних мереж для створення децентралізованих систем «малої» енергетики з автоматичним

управлінням 340

Жарая С.Б. Інноваційні технології в організації надання послуг органами місцевого самоврядування (в контексті євроінтеграції). 341

Любімов В.І. Державна інвестиційна політика щодо вирішення питань національної інвестиційної безпеки. 343

Мельман В.А. Практический аспект применения инструментария управления проектами в городском хозяйстве. 345

Пархоменко В.Л., Нечипоренко О.М. Аналіз надійності технічних систем в сучасних умовах 347

Шматков В.О., Гуйда О.Г. Експериментальне дослідження ефективності гальмівних систем і опору руху транспортних засобів 349

Шубенко Б.П., Шмарін С.Л. Аналіз стану та тенденцій вирішення проблеми твердих побутових відходів в Україні та світі 351

Чикаренко І.А. Проблеми застосування кластерного підходу у реалізації пріоритетів інноваційного розвитку міста. 352

Батіщева С.М. Проектний підхід при здійсненні капітального будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів 355

Беца І.І. Рекламна діяльність, як елемент системи маркетингу і каталізатор ринкової економіки 357

Бородинская Е.М. Направления обеспечения расширенного воспроизводства сельхозмашиностроения республики Беларусь 359

Забродская В.В. Вертикальная интеграция как механизм инновационного развития льняного подкомплекса в переходной экономике 362

Лепьошкіна Т.Я. Соціальний маркетинг як інноваційний інструмент управління місцевим розвитком 365

Макаренко І.О. Державна політика промислового зростання в Україні на інноваційній основі 367

Порвін М.Ю. Державна стратегія інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості 369

Телега Н.Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста 371

Чепіга Т.М. Впровадження інноваційних технологій в управління об’єктами нерухомості територіальної громади 373

Швидка М.С. Актуальні питання водозабезпечення в умовах кризи. 375

Шереметьєва Л.А. Шляхи трансформації політичної системи європейського союзу 377
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconАкадемія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconАкадемія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconДо 15-річчя Академії муніципального управління
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconМіжнародної науково-практичної конференції "антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку"
Організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconМіжнародної науково-практичної конференції " інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління " Робота в секціях
О. П. Литвин, к ю н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconКонференції "антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку"
Організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) icon4 квітня 201 4 року у приміщенні академії муніципального управління
Механізми модернізації державного та муніципального управління соціально-економічним розвитком
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconКонференції "інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління" Робота в секціях
О. П. Литвин, к ю н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку» Дата проведення
Реєстрація учасників: 6 квітня з 00 до 10. 00 у холі конференц-зали на III поверсі (при собі мати копію платіжного документа, посвідчення...
Академія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.) iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку» Дата проведення
Реєстрація учасників: 6 квітня з 00 до 10. 00 у холі конференц-зали на III поверсі (при собі мати копію платіжного документа, посвідчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи