Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
Сторінка1/48
Дата13.10.2014
Розмір6.69 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 2/2012

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка
Заснований у 2004 році
КИЇВ – 2012
УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.
^ Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол №4 від 29 лютого 2012 р.
Голова редакційної колегії:

Бакуменко В.Д., д.держ.упр., професор.

^ Члени редакційної колегії:

Білинська М.М., д.держ.упр., професор;

Васильєва О.І., д.держ.упр., професор;

Гаман П.І.,д.держ.упр., доцент;

Воротін В.Є., д.держ.упр., професор;

Дацій Н.В., д.держ.упр., доцент;

Драган І.О.,д.держ.упр., с.н.с.;

Іваницька О.М., д.держ.упр., доцент;

Іванова Т.В., д.держ.упр., професор;

Кондрашов О.М., д.держ.упр., доцент;

Корецький М.Х., д.держ.упр., професор;

Кураташвілі Альфред Анзорович., д.е.н., д.ю.н., д.філософ.н., професор;

Лощихін О.М., д.ю.н., професор;

Суходоля О.М., д.держ.упр., доцент.
Рецензенти: Васильєва О.І., д.держ.упр., професор;

Руденко О.М., д.держ.упр., доцент

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).
© Академія муніципального

управління, 2012

ЗМІСТ
^ РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Бакуменко В.Д. Загальні моделі діяльнісного підходу як інструмент дослідження суб’єкт-об’єктних відносин 6

Молодцов О.В. Постмодерністські витоки європейського

врядування : методологічний дискурс 19

^ Алейнікова О.В. Механізм виділення ресурсів для державної підтримки АПК в сучасних умовах 25

Анпілогова Ж.Д. Реалізація стратегічних завдань держави щодо удосконалення існуючої структури промисловості 37

^ Антонов А.В. Методи державного регулювання розвитку сільських територій 44

Биркович Т.І. Реалізація пріоритетів енергетичної політики України в умовах глобалізації 51

^ Брус Т.М., Даньшина Ю.В., Організаційні засади надання адміністративних послуг в Україні 58

Бульба В.Г., Кулініч О.В., Меляков А.В. перспективи вдосконалення соціального захисту бездомних громадян в Україні 66

^ Вишиванюк М.В. Роль держави у захисті регіональних пріоритетів 73

Гіндес О.Г. Економіко-правові засади природокористування в Україні 79

Жарая С.Б., Запровадження доктрини “новий публічний менеджмент”

у сфері надання адміністративних послуг з питань ведення підприємницької діяльності 88

^ Ковалевська О.П. Оцінка загальносвітових тенденцій розвитку міжнародного іпотечного кредитування як елементу державної житлової політики 95

Кондратюк Т.В. Використання наукових досліджень у цілях удосконалення державно-управлінської сімейної політики на початку XXI століття 103

^ Литвин Ю.О. Державне управління цілісним соціально-економічним територіальним комплексом держави у просторовому аспекті 111

Матійко С.А. Державні пріоритети відтворювального розвитку промисловості 119

Мокрецов С. Є. Фактори, які визначають стан репродуктивного

здоров’я населення 128

^ Піддубна Л.П. Особливості документування діяльності та планування роботи колегіальних органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні 133

^ Рибачук В.Л. Розвиток методологічних основ державного управління житлово-комунальним господарством 142

Туркіна І.Є. Призначення інститутів судової влади в механізмі держави 147

^ Червякова О.В. Аналіз законодавчого регулювання українського інформаційного суспільства 152

Шпачук В.В. Основні антикризові заходи суб’єктів державного управління банківською системою України в 2008-2009 роках 161

^ Василець О.М. Церква та політика сьогодні: співпраця та самостійність 168

Власенко О.С. Актуальні поблеми та перспективи державного регулювання національної інноваційної системи 174

Галайчук Б.В. Ефективність формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я 185

^ Гаряча Ю.П. Адаптація законодавства країн Балтії до надбання спільноти (acquis communautaire): досвід для України 193

Герасименко І.С. Побудова інвестиційної моделі управління сталим розвитком регіону 201

^ Глеба В.Ю. Формування регіональної інфраструктури геопросторових даних Київської області 207

Замикула І.В. Механізм державного регулювання системи продовольчого забезпечення у соціально-економічному розвитку регіону 216

^ Корецький О.М. Податковий контроль як необхідна умова функціонування ефективної податкової системи 224

Левітан А.Л. Європейський досвід державного управління з протидії незаконній міграції 233

^ Лещенко В.В. Вплив держави на напрями діяльності банківського нагляду в Україні 241

Лосіхін О.О. Сегрегація у професійній сфері за ознакою статі в сучасному українському суспільстві: проблеми та шляхи вирішення 247

^ Мазур С.С. Теоретичні основи державного управління у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (державна охорона) 255

Марінов М.М. Засади державного регулювання рекреаційної сфери 263

^ Петросова О.В. Європейська система освіти підготовки управлінських кадрів у правоохоронній сфері 271

Сергієнко Є.В. Структура та класифікація механізмів взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування 278

^ Синиця М.І. Концептуальні засади технологізації державного управління 290

Тихонович В.В. Застосування механізмів державного управління економічними взаємовідносинами урядами розвинених країн світу 298

^ Тринчук С.В. Оцінка стану реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні 307

Харченко Г.А. Стан розвитку системи державних закупівель в Україні 316

^ Шостак Л.Й. Організація взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій 324

Яцук І.П. Застосування результатів економічної оцінки земель у господарському механізмі 332
^ РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ

Козловський В.О. Концептуальні засади результативності муніципальної влади 341

Сорока М.П. Система моніторингу і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону 346

^ Темиргалієв Р.І. Моделі застосування організаційно-економічних механізмів управління регіоном 354

Євсюкова О.В. Підготовка посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування: особливості та тенденції розвитку в Україні 361

^ Лемешко С.А. Регулювання ринку праці в державній і регіональній політиці зайнятості 371

Цвьок В.І. Наукові засади державної регіональної промислово-інноваційної політики 378

Черняк О.Ю. Сільська територіальна громада,

як основа забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні 384

РОЗДІЛ І

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


УДК 35

Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи Академії муніципального
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи