Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
Сторінка1/44
Дата30.10.2014
Розмір9.2 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 3/2010

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка
Заснований у 2004 році
КИЇВ – 2010
УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол №5 від 12 травня 2010 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегіїВ.Д.Бакуменко, д.держ.упр., професор;

члени редакційної колегії:

М.М.Білинська, д.держ.упр., професор;

О.І.Васильєва, к.держ.упр., доцент;

В.Є.Воротін, д.держ.упр., професор;

Т.В.Іванова, к.е.н., професор;

М.Х.Корецький, д.держ.упр., професор;

Т.О.Лукіна, д.держ.упр., професор;

С.В.Майборода, д.держ.упр., професор;

В.І.Тимцуник, д.держ.упр., доцент.

Рецензенти: Корецький М.Х., д.держ.упр., професор;

Іваницька О.М., д.держ.упр., професор.

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).
© Академія муніципального

управління, 2010


^ ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА
Голові редакційної колегії Наукового вісника Академії муніципального управління (Серія «Управління»), доктору наук з державного управління, професору, Заслуженому діячу науки та техніки України БАКУМЕНКУ ВАЛЕРІЮ ДАНИЛОВИЧУ 28 вересня 2010 року виповнюється 65 років.

В. Д. Бакуменко – відомий український вчений у галузі наук «Державне управління», один з її фундаторів. З 1969 по 1979 рр. після закінчення з червоним дипломом Київського політехнічного інституту працював на наукових посадах в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова та Інституті електродинаміки Академії наук УРСР. З 1979 по 1991 рр. він очолював кафедру в Інституті підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства автоматизації та приладобудування СРСР, а з 1991 р. – займав посаду проректора з навчальної та наукової роботи Київського інституту післядипломної освіти. В 1992-1994 рр. – експерт, завідувач сектору, завідувач відділу в першому складі Ради національної безпеки при Президентові України (тоді структурний підрозділ Адміністрації Президента України). У 1994-1996 рр. обіймав посаду вченого секретаря – заступника директора Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України. З 1996 р. – начальник управління наукових досліджень, а з 2002 р. - директор створеного за його ініціативою Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України. З 2006 р. працює в Академії муніципального управління на посаді проректора з наукової роботи. Має 2 ранг державного службовця.

В 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Питання гібридного моделювання електричних та теплофікаційних систем» за спеціальністю 05.13.13 – «обчислювальні машини, системи та мережі», а в 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему "Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень" за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

В.Д. Бакуменком зроблено значний внесок у розвиток вітчизняної науки. Закладено основи теорії формування державно-управлінських рішень. Започатковано фундаментальні системні дослідження та створено наукову школу з теорії та методології державного управління. Проведено ґрунтовне оцінювання, виділено основні проблеми та надано пропозиції і рекомендації щодо політичного та адміністративного реформування в Україні, розвитку політичної та соціально-економічної ситуації, а також євроінтеграційних процесів. Запропоновано шляхи та методи вирішення низки проблем екологічної безпеки та економіки природокористування в Україні, зокрема розроблено та впроваджено сучасні підходи до використання відходів виробництва та споживання, а також подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Науковий доробок В.Д. Бакуменка складає майже 300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі більше 220 робіт у галузі державного управління та місцевого самоврядування, зокрема 8 монографій, 2 енциклопедичні словники, 5 словників-довідників, 15 інших книжкових наукових видань, міжнародний підручник, 14 навчальних та навчально-методичних посібників (в тому числі кілька з рекомендацією Міністерства освіти і науки України), численні статті у наукових фахових виданнях України, Вірменії, Грузії, Росії, понад 20 звітів з зареєстрованих науково-дослідних розробок, більшість з яких виконані під його науковим керівництвом. До 1979 р. займався моделюванням енергетичних та інженерних систем, що знайшло відображення у більше 40 наукових працях та 21 авторському свідоцтві на винаходи.

Результати наукової діяльності В.Д. Бакуменка широко втілено у практиці державного управління та місцевого самоврядування, зокрема при розробці законодавства України, проектів нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, державних програм і концепцій, зокрема Державної програми використання відходів виробництва і споживання (1997 р.), Державної програми проведення досліджень з державного управління та місцевого самоврядування до 2004 р. (2002 р.), Концепції сучасної державної кадрової політики України (2005 р.), в численних аналітичних дослідженнях та експертизах за завданнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, в низці НДР на замовлення Мінекономіки України, Мінприроди України, МНС України, Головдержслужби України, в роботі Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, в навчальному процесі Національної академії державного управління при Президентові України та її Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Академії муніципального управління, Інституту політичних наук. Ці результати широко оприлюднені на численних міжнародних та всеукраїнських конференціях, слуханнях, симпозіумах, семінарах, «круглих столах».

В.Д.Бакуменко приділяє велику увагу підготовці висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів для України. Під його науковим консультуванням та керівництвом підготовлені 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій у галузі науки державного управління, продовжується підготовка 3-х докторантів та кількох аспірантів і здобувачів в Національній академії державного управління при Президентові України та Академії муніципального управління. Він є заступником голови Експертної ради ВАК України та членом Експертної ради ДАК України з державного управління, заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Академії муніципального управління, членом редколегій низки провідних наукових фахових видань України з державного управління.

Діяльність В.Д.Бакуменка характеризується видатними досягненнями у галузі науки державного управління, у підготовці висококваліфікованих наукових кадрів, широко відома науковій громадськості, має міжнародне визнання. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України» (2009 р.). Він нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), нагрудним знаком Міносвіти України «За наукові досягнення» (2006), нагрудним знаком "Державна служба України "За сумлінну працю" (2004), нагрудним знаком Київського міського голови «Знак Пошани» (2008), Почесною грамотою Державної служби України (2005), Почесною грамотою апарату Ради національної безпеки і оборони (2005), Почесною грамотою ВАК України (2009), Почесною грамотою (2004) та подякою Київського міського голови (2002), Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України (2002). За вагомий особистий внесок у розвиток наукової та освітньої галузей державного управління та розбудову Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування йому присвоєно почесне звання «Почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України» (2005). За увагу до церковних заслуг нагороджений орденом Української Православної Церкви «Рівноапостольного князя Володимира», ІІ ступеня (2010).

Колектив Академії муніципального управління та я особисто щиро вітаємо Бакуменка Валерія Даниловича з ювілеєм від Дня народження! Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю на шляху розвитку нашого славного освітнього закладу, який у цьому році відсвяткував своє 15 - річчя. Бажаємо Вам – високопрофесійній, працьовитій, щирій, творчій людині - міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення та справжнього людського щастя.З повагою,

Ректор В.К. Присяжнюк

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 10

^ РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОБОТАХ ВІДОМИХ

ВЧЕНИХ 11

Бакуменко В.Д. Наукометричний аналіз становлення та розвитку

галузі наук «державне управління» (1997-2009 рр.) 11

^ Багмет М.О., Палагнюк Ю.В. Становлення та функціонування медіа-

системи у сучасній Європі 22

Васильєва О.І. Методологічні засади підвищення кваліфікації

державних і муніципальних службовців в Україні 31

^ Гаман М.В. Нормативно-правове регулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності 39

Грицяк І.А. Форми державного устрою: зарубіжний досвід та

перспективи України 50

Дацій О.І. Зміст регуляторної діяльності держави в сфері інноваційного

розвитку 56

Іванова Т.В. Місце і роль академії муніципального управління

у підготовці фахівців для регіональних та муніципальних органів 63

^ Кальниш Ю.Г., Іванченко В.М. Правові аспекти розвитку партійно-

політичної системи в Україні 68

Корецький М.Х. Державна регіональна політика у забезпеченні

територіально цілісного та збалансованого розвитку України 78

^ Кравченко С.О. Форму­вання умов державно-управ­лін­ського

реформування: класифікація чинників впливу 85

Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада: інституціональний підхід 94

^ Лазор О.Я., Лазор О.Д., Заяць О.І. Проблеми визначення системи

законодавства про публічну службу 107

Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційних ресурсів суспільного

розвитку 118

^ Машкаров Ю.Г., Мордвинцев М.В. Еволюція публічного|прилюдного|

адміністрування в умовах впровадження механізмів електронного уряду

Мельтюхова Н.М. Зміст державноуправлінських відносин 127

Михненко А.М. Вплив управлінської еліти України на ефективність

державного управління 143

^ Невелєв О.М., Іванова Т.В. Підготовка магістрів ділового

адміністрування 159

Оболенський О.Ю., Королюк Ю.Г. До питань методології системного

пізнання складних систем 164

^ Рубан Ю.Г. Демократія як чинник формування національної

ідентичності 177

Семенченко А.І. Підхід до електронного урядування в умовах сучасних

викликів та загроз в Україні 185

^ Ситник Г.П. Підвищення ефективності державного управління

сектором безпеки – нагальна потреба сучасного етапу

державотворення 193

Суходоля О.М. Методологічні засади прийняття управлінських

рішень у сфері енергоефективності 207

^ Тимцуник В.І. Удосконалення системи територіальної організації влади: сьогодення та перспективи 223

Tereza Khechoyan. Measuring subjective well-being and happiness 229

Шаров Ю.П. Стратегічні орієнтири професійної діяльності в публічному управлінні:ціннісно-інструментальний аспект 234

^ РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 243

Алейнікова О.В. Особливості досвіду державного регулювання аграрного сектора економіки зарубіжних країн 243

Бова Т.В. Управлінсько-регулятивні механізми реформування сфери інвестиційного забезпечення інноваційних перетворень: зарубіжний

досвід та реалії України 253

^ Бойко-Бойчук О.В. Загальносистемна модель державного управління

розвитком міста 262

Горник В.Г. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної

діяльності промислового комплексу України 275

^ Гурковський В.І. Деякі аспекти інформаційної культури в контексті

формування глобального суспільства 282

Дегтярьова І.О. Аналіз конкурентних переваг Сумської області 289

^ Кондратюк Т.В. Становлення порівняльного публічного

адміністрування як теоретико-методологічного напряму дослідження

механізмів державного управління 297

^ Кушнір М.А. Партиципація у сучасному державотворенні: практичні

проблеми 305

Любімов В.І. Стан та тенденції розвитку державної інвестиційної

політики з урахуванням світового досвіду 311

^ Олійченко І.М. Оцінка цінності інформації в системі вхідних потоків

органу державного управління 321

Онищук С.В. Поняття “адаптація” в науці державного управління:

історія розвитку та сучасні дослідницькі підходи 327

^ Піддубна Л.П. Комунікаційні моделі та їх використання у формуванні ефективних документально-інформаційних комунікацій у системі

державного управління та місцевого самоврядування 334

^ Попов С.А. До питання класифікації інновацій: системно-

діяльнісний підхід 344

Приходько І.П. Методичні підходи до оцінювання інноваційності

змісту освіти 356

^ Руденко О.М. Концепція теоретичного осмислення суспільної

стабільності в пост-некласичній парадигмі державного управління 364

Рудкевич І.В. Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій 378

^ Савченко Б.Г. Авторитет керівника державного управління 388

Семенко С.В. Ефективність державного управління у сфері контролю

за якістю товарів, робіт та послуг: поняття та методика оцінювання 394

^ Хвесик Ю.М. Комплексна система подальшого реформування аграрного

сектору при формуванні сприятливого інвестиційного клімату 404

Черленяк І.І., Кляп М.П. Проблеми управління розвитком

прикордонного співробітництва Україна - ЄС 413

^ Шевченко Н.О. Загальнодержавні заходи та стратегічні функції

державної аграрної політики в умовах економічної кризи 422

Акуленко Л.В Європейська політика сусідства як приклад міждержавного співробітництва ЄС з третіми країнами 431

^ Башкатов В.М. Механізми державного управління демократичними

змінами в Україні 440

Бережний Я.В. Стратегічне планування в державному управлінні: прогнозування на національному рівні 450

^ Весельська Л.А. Соціальна безпека: проблема визначення 457

Глеба В.Ю. Сучасні проблеми, загрози та ризики розвитку

містобудування 462

Годзюр М.В. Кадрові взаємовідносини Верховної Ради України

з політичними партіями 470

^ Єфіменко Л.М. Виявлення основних тенденцій в державній інноваційній політиці України 481

Лосіхін О.О. Історичні передумови гендерно збалансованого державного управління 486

^ Савелко С.О. Методи оцінювання інвестиційного клімату країни 493

Сидора В.С. Типізація форм та механізмів взаємодії між органами

влади і онлайн-спільнотами 501

^ РОЗДІЛ ІІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ 509

Бондарчук Н.В. Стан та тенденції державного управління регіональним розвитком України 509

Темиргалієв Р.І. Оптимальні методичні підходи до оцінки стану

функціонування й напрямків державного регулювання інвестиційних

процесів в регіоні 515

Чала Н.Д. Концептуальна основа моделі-підходу державного

управління регіональним розвитком «4 І» 523

^ Карпенко Н.М. Взаємодія територіального управління антимонопольного комітету України з органами державної влади

в процесі здійснення контролю 530

^ Карташов С.М. Державне регулювання інноваційного розвитку

регіонів 536

Чепіга Т.М. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій

в управління об’єктами нерухомості територіальної громади 543
ПЕРЕДМОВА
Черговий 3/2010 випуск Наукового вісника Академії муніципального управління (серія «Управління»), який є фаховим виданням у галузі науки «Державне управління», присвячений широкому спектру актуальних питань державного та регіонального управління і місцевого самоврядування як в Україні, так і за рубежем. Більшість статей в ньому представлено докторантами, аспірантами та здобувачами.

Наукове видання зорієнтовано, насамперед, на наукові спеціальності 25.00.02 – «механізми державного управління» та 25.00.04 – «місцеве самоврядування» галузі науки «Державне управління», що найбільше відображає напрями освітньої та наукової діяльності його засновника.

У виданні отримали розвиток дослідження з сучасних проблем державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку; розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління; державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до Уряду; аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні; інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління; чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави; процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями та інші.

Даний збірник оформлено відповідно до вимог ВАК України. Для кожної статті наведено анотації на трьох мовах (українській, російській та англійській), зазначено рецензентів.

Зміст збірника виставлено на WEB-сайті Академії муніципального управління: www.amu.kiev.ua.
РОЗДІЛ I

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351: 002.8 Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи

Академії муніципального
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи