Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows icon

Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
НазваВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
Дата22.11.2012
Розмір58.8 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS.

Кількість тез від одного автора не повинна перевищувати двох.

На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації сторінок. Друкований варіант повинен повністю відповідати електронній версії.

Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

Структура тез доповідей:

 • ліворуч у верхньому рядку проставляється УДК (обов`язково);

 • праворуч у цьому ж рядку малими літерами курсивом друкуються ініціали і прізвища авторів, з нового рядка під прізвищами авторів – місто і країна проживання;

 • пропустивши рядок, посередині аркуша великими літерами напівжирним шрифтом друкується назва доповіді;

 • анотація англійською мовою;

 • пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний текст;

 • література друкується 10 кеглем через один рядок після основного тексту. Заголовок „Література:” друкується по центру 12 кеглем;

 • формули та малюнки розміщуються у тексті. Формули створюються в редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюються в графічних редакторах.


Приклад оформлення тез доповідей

УДК 000.000 ініціали та прізвища авторів

м. Місто, Країна


^ НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст тез доповідей подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для виготовлення збірника матеріалів доповідей конференції.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться і автору не повертаються.


Вимоги до оформлення наукових статей

Статті, які подаються до фахових збірників "Пожежна безпека" та "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" (обсяг – 5-7 сторінок), повинні відповідати вимогам ВАК України.

Правила оформлення статей наведені на останній сторінці друкованих видань або на сайті університету за адресою www.ubgd.lviv.ua (розділ "Наукова діяльність").

Заявка (зразок)

на участь у Міжнародній

науково-практичній конференції

“Екологічна безпека як основа сталого розвитку

суспільства”

(м. Львів, 29–30 листопада 2012 року):


Прізвище_____________________________________

Ім`я _________________________________________

По батькові __________________________________

Місце роботи _________________________________

Науковий ступінь________Вчене звання __________

Організація (установа) _________________________

Посада_______________________________________

Адреса для листування _________________________

__________________________________________________________________________________________

Телефон/факс дом. _________служб._____________

E-mail _______________________________________


Планую (потрібне підкреслити):

Виступити з доповіддю на пленарному засіданні

Виступити з доповіддю на секційному засіданні

Виступити з повідомленням

Взяти участь як слухач

Подати тези доповіді

Подати статтю у збірник наукових праць

Тема доповіді або повідомлення _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Потреба в технічних засобах:

□ мультимедійний проектор,

□ кодоскоп (графопроектор)


Потреба в житлі (так, ні)______

Підпис_____________________


Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності


І МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


^ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»


II інформаційне повідомлення


29 – 30 листопада


ЛЬВІВ – 2012

^ Склад оргкомітету:

Голова оргкомітету:

Рак Тарас Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-дослідної роботи ЛДУ БЖД;


^ Заступники голови оргкомітету:

Мовчан Іван Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, директор інституту цивільного захисту ЛДУ БЖД.

Стойко Степан Михайлович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД


^ Члени оргкомітету:

Кучерявий Володимир Панасович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУ України;

^ Меньшикова Ольга Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту цивільного захисту ЛДУ БЖД.

Юрим Микола Федорович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД

^ Карабин Василь Васильвич, кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД

Петрова Маріанна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД

^ Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 29-30 листопада 2012 року на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.


На конференції планується розглянути такі питання:

 • екологічні імперативи сталого розвитку;

 • екологічна та техногенна безпека промислових об'єктів;

 • правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • управління в екологічній діяльності, екологічний менеджмент і аудит.^

Форми участі в конференції:


- виступ з доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв);

- виступ з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв);

- виступ з повідомленням (до 5 хв);

- публікація тез доповіді (2-3 стор.);

- публікація статті у збірнику наукових праць (5-6 стор.).


Робочі мови конференції – українська, російська,
англійська, польська.


Програма конференції:

 1. Відкриття конференції.

 2. Пленарне засідання.

 3. Секційні засідання.

 4. Підсумкове засідання.

 5. Екскурсія історичними місцями Львова.


Повна програма конференції буде надана учасникам разом з матеріалами під час реєстрації

^

Адреса оргкомітету


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007.


Телефони:

+38-067-887-91-28 Петрова Маріанна Анатоліївна

+38-097-516-69-29 Карабин Василь Васильович


Факс:

+38-032-233-00-88.

E-mail:


ecology.konference@gmail.com


Умови участі в роботі конференції

Для участі в роботі конференціїi необхідно надіслати в оргкомітет:

до 20 жовтня 2012 року:

- заявку на участь у конференції за формою, що додається (на кожного учасника окремо);

- тези обсягом 1-2 повні сторінки в електронному вигляді (надіслати електронною поштою за вищевказаною адресою);

- копію квитанції про оплату.


Фінансування

50 грн. – організаційний внесок учасника конференції, що включає в себе публікацію тез доповіді та отримання електронного варіанту збірника матеріалів конференції.

75 грн. – вартість друкованого збірника матеріалів конференції.

Публікація у фахових збірниках ЛДУБЖД наукових статей, оформлених відповідно до вимог, здійснюється після окремої оплати у розмірі 15 грн за сторінку.

Оплата за проїзд, проживання та харчування учасниками здійснюється за власний рахунок.

Грошові перекази за участь у роботі конференції необхідно перерахувати до 20 жовтня 2012 р. поштовим переказом за адресою:

79053, м.Львів, 53, вул. Володимира Великого буд. 34 кв. 171

до запитання на ім’я Петрової Маріанни Анатоліївни, з обов’язковою поміткою (конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства» від ________.)Схожі:

Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення матеріалів доповідей
Матеріали доповідей повинні бути обсягом до 5 сторінок друкованого тексту формату а матеріали виконуються комп’ютерним способом,...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 4 сторінок формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 4 сторінок формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 2 сторінок формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез
Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі ms word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез
Тези подаються українською мовою набрані у текстовому редакторі ms word І надруковані тільки на лазерному або струйному принтері...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез
Тези подаються українською мовою набрані у текстовому редакторі ms word І надруковані тільки на лазерному або струйному принтері...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез
Тези доповідей обсягом до 3-4 сторінок формату а 4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconДо оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 3 сторінок формату а-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно...
Вимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows iconВимоги до оформлення тез доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження. Обсяг тез до 3 сторінок формату А4 (297х210 мм), орієнтація книжкова
Гарнітура: Times New Roman розміром 14 з одинарним міжрядковим інтервалом, поля з усіх боків — 20мм, абзацний відступ – 10 мм. Тези...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи