Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. icon

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р.
Скачати 256.8 Kb.
НазваПро затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р.
Дата01.03.2014
Розмір256.8 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за вересень 2013 року


  1. ^ Політика в галузі освіти


Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. № 1135 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2013. – № 65. – С. 263-267.Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р. № 466 / Україна. Міністерство освіти і науки // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155. – 29 серпня. – С. 15-16.Україна. Президент.

Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155.- 29 серпня. – С. 9-11.

Дмитро Табачник: «Україна увійшла до десятки світових лідерів з надання освітніх послуг»: інтерв'ю з Міністром освіти і науки України Дмитром Табачником // Освіта України. – 2013. – № 35. – 2 вересня. – С. 4.  1. Організація вищої освіти


378.014.24(063) М58

Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 6-18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013. – 144 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.4:001.89 П59

Порев, С.М. Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань : монографія / С.М.Порев. – К. : Хімджест, 2012. – 384 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

Гриневич, Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети / Л.Гриневич // Голос України. – 2013. – № 162. – 3 вересня. – С. 6.Гуськова, Н.Д. Стратегическое партнерство вуза: принципы формирования и развития / Н.Д.Гуськова, И.Н.Краковская // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 95-98.Жорнова, О. Talent management у вітчизняному ВНЗ: вибір оптимального шляху розвитку / О.Жорнова, О.Жорнова // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 50-58.Загричук, Г.Я. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу / Г.Я.Загричук, В.П.Марценюк, І.Р.Мисула // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 8-11.Малімон, Н. Сто стипендій і диплом європейського зразка : чому університети України та Польщі зацікавлені у співпраці? На засідання Консорціуму в Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки приїхали представники різних вишів України, в тому числі і представники від СумДУ / Н.Малімон // День. – 2013. – № 163. – 12 вересня. – С. 9.Півняк, Г. Інноваційні дослідження в діяльності університе-ту / Г.Півняк, О.Бешта, С.Шевченко // Вища школа. – 2013. – № 7. – С.  43-49.Степко, М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М.Степко // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 13-22.Суліма, Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти: фундаментальною передумовою модернізації вищої освіти в Україні визначається створення нової законодавчої бази / Є.Суліма // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 7-12.Чупрунов, Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В.Чупрунов, Р.Г.Стронгин, А.О.Грудзинский // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 11-18.  1. Рейтингові вимірювання


Абламейко, С.В. Вузы стран-участниц СНГ в мировом вебометрическом рейтинге: анализ с учетом профиля их деятельности / С.В.Абламейко, М.А.Журавков, В.В.Самохвал // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 25-31.Сероштан, М.В. Какая система ранжирования российских университетов нам нужна? / М.В.Сероштан, Б.М.Владимирский // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 32-39.

4. Вища школа за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін


Військова освіта
Воскрекасенко, О.А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному процессу военного вуза / О.А.Воскрекасенко, О.А.Бучнева // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 136-140.Економічна освіта
Селиверстова, С.Ю. Роль знаково-контекстной технологии обучения в развитии учебно-профессиональной мотивации студентов экономико-управленческого профиля / С.Ю.Селиверсто-ва // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 6. – С. 58-61.Фахові організації: на шляху реформування вітчизняної системи освіти. У 2013 році ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» у взаємодії з МОН України ініціювала проведення пілотного проекту з розроблення новітніх професійних стандартів та стандартів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 3. – С. 4-6.

Інженерно-технічна освіта
Бушмакина, Н.С. Квалиметрический подход к определению структуры инженерно-графической компетенции студента в техническом вузе / Н.С.Бушмакина, О.В.Жуйкова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 6. – С. 34-37.Моісеєва, Т. Інженери стають затребуваними : з огляду на потреби економіки цього року збільшилися обсяги прийому у виші на непопулярні раніше спеціальності / Т.Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 151. – 21 серпня. – С. 1, 4.Приходько, В.М. Новый формат реализации задач международной интеграции инженерного образования / В.М.Приходько, Л.Г.Петрова, А.Н.Соловьев // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 18-24.

ІТ-освіта
Гармонізація системи підготовки ІТ-фахівців з вищою освітою із сучасними вимогами ІТ-індустрії // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 3-4.Осадчий, В.В. Повышение уровня знаний студентов по дисциплине «Операционные системы» средствами автоматизированного учебно-контролирующего комплекса / В.В.Осадчий, А.В.Чорна // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 438-449.Таренко, Л.Б. Особенности использования дистанционных технологий при подготовке студентов информационно-ориентированных специальностей / Л.Б.Таренко, А.Н.Козин // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 552-560.Шарнин, Л.М. Компетентностный подход при разработке учебных планов: реализация компетентностного подхода при формировании учебных планов направления подготовки бакалавров 230100 «Информатика и вычислительная техника» / Л.М.Шарнин, В.А.Суздальцев, С.А.Зарайский // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 428-437.

Медична освіта
Бляхман, Ф.А. Нужен ли нам новый образовательный стандарт в медицинском образовании? [в России] / Ф.А.Бляхман, В.А.Телешев // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 145-147.Бурова, Л.М. Інтерактивні технології заочного навчання студентів-фармацевтів / Л.М.Бурова // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 69-71.Впровадження системи дистанційного навчання в робочій практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини / В.К.Гринь, О.І.Бассов, Д.В.Соболєв, А.С.Воробйов // Український журнал хірургії. – 2013. – № 2. – С. 171-174.Гаїна, Н.І. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою з анатомії людини / Н.І.Гаїна, Т.В.Процак // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 67-68.Городецький, В.Є. Особливості викладання клінічної імунології та алергології для студентів стоматологічного факультету зі спеціальності "Стоматологія" / В.Є.Городецький // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 75-76.Капшитарь, А.В. Роль мотивации студентов в выборе профессии хирурга при прохождении цикла "Общая хирургия" / А.В.Капшитарь // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3. – С. 114-115.Коваленко, Ю.В. Отдельные аспекты преподавания цикла "Офтальмология" для семейных врачей / Ю.В.Коваленко // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 3-4. – С. 179-181.Кривецький, В.В. Інформаційні технології в навчанні студентів на кафедрі анатомії людини ім. М.Г. Туркевича : [Буковинський державний медичний університет] / В.В.Кривецький, Б.Г.Макар, Ф.Д.Марчук // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 61-63.Кузняк, Н.Б. Методи і форми контролю успішності студентів на практичних заняттях з дисципліни "Хірургічна стоматологія" / Н.Б.Кузняк, Р.Р.Дмитренко, О.О.Галагдин // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 59-60.Кузняк, Н.Б. Методика підготовки і читання лекцій з хірургічної стоматології / Н.Б.Кузняк, С.В.Ткачик, Я.В.Гориць-кий // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 35-36.Марущак, М.І. Особливості навчального процесу при викладанні дисципліни "Клінічна патофізіологія" в університетах Сполучених Штатів Америки / М.І.Марущак, О.В.Денефіль, І.Я.Криницька // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 28-30.Мельнікова, О.В. Контроль ефективності самостійної роботи студентів при вивченні патофізіології / О.В.Мельнікова // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3. – С. 116-117.Методологічні особливості викладання теми "Сепсис" відповідно до вимог Болонської декларації / О.Ю.Іоффе, В.С.Кульбака, О.М.Коваленко, Ю.О.Супрун // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С.  100-102.Нікіфорова, Т.О. Методична розробка міждисциплінарного практичного заняття на тему "Грип у вагітних в умовах пандемії" із застосуванням інтерактивного методу аналізу конкретних проблемних ситуацій / Т.О.Нікіфорова, Т.П.Яремчук, М.М.Чуйко // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 55-58.Особливості післядипломної освіти акушерів-гінекологів в опануванні ендоскопічних методів / Н.В.Авраменко, Д.Є.Барковський, О.А.Нікіфоров, О.В.Кабаченко // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3. – С. 111-113.Підвищення мотиваційного компонента навчального процесу шляхом використання сучасних технологій дистанційного навчання у викладанні кардіології / Ю.І.Карпенко, Ю.М.Крижановський, К.М.Павловська, О.І.Перстньов // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 31-34.

  1. \

Сидоренко, О.Л. Особливості проведення практичних занять з кардіології для студентів 6 курсу медичного факультету на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги в умовах кредитно-модульної системи навчання / О.Л.Сидоренко // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 91-94.Стефанко, С.Л. Сучасні підходи до типології і структури заняття при вивченні клінічних дисциплін у медичних ВНЗ / С.Л.Стефанко // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 43-44.Сучасні підходи до викладання біофізики для студентів- фармацевтів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи навчання / Е.І.Личковський, М.В.Вісьтак, О.М.Маланчук, Р.В.Фафула // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 64-66.Тригубчак, О.В. Досвід викладання дисципліни "Фармакоекономіка" для студентів спеціальності "Клінічна фармація" / О.В.Тригубчак // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 85-87.Чурпій, К.Л. Місце духовності у підготовці фахівця-реабілітолога / К.Л.Чурпій // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 98-99.Щоб лікар був компетентним : у Донецькому національному медичному університеті імені М.Горького переконані, що якість освіти в медичних ВНЗ має постійно підвищуватися // Освіта України. – 2013. – № 35.- 2 вересня. – С. 15.Природничо-математична освіта
Автоматизированное управление практико-ориентирован-ным обучением естественнонаучным дисциплинам (на примере дисциплины «физика») / А.Г.Кравец, А.С.Бобков, А.Д.Кравец, Д.А.Абрамичев // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 521-540.Баяндин, Д.В. Мультиплетная структура виртуальной среды обучения и технологизация учебного процесса: возможности повышения эффективности обучения физике за счет применения компьютерной учебной среды / Д.В.Баяндин // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 465-487.Галимянов, А.Ф. Объектный подход в преподавании вычислительной математики / А.Ф.Галимянов, А.Г.Фанис // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 714-720.Головенкін, В. Успішність засвоєння фізики студентами першого курсу / В.Головенкін // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 92-98.Ефремова, О.Н. Опыт организации самостоятельной работы студентов: предлагается организация самостоятельной работы студентов по математике посредством включения в учебный процесс интегративных проектов по математике и информатике / О.Н.Ефремова // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 160-162.

Фізичне виховання та спорт. Стан здоров’я студентів
Антонова, О.Є. Здоров'язберігаюча компетентність особистості / О.Є.Антонова, Н.М.Поліщук // Магістр медсестринства. – 2013. – № 1. – С. 10-17.Намозова, С.Ш. Организация физической культуры и спорта в классическом университете / С.Ш.Намозова, Ш.З.Хуббиев // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 9. – С. 94-100.Опыт преподавания физической культуры в нефизкультурном вузе / С.В.Казначеев, О.В.Лопатина, Ж.Ю.Боголюбова, В.П.Казначеев // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 101-105.Футорний, С. Характеристика стану здоров'я студентів вищих навчальних закладів / С.Футорний, О.Рудницький // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 99-105.

Філологічна освіта
Воробьев, Г.А. Электронная образовательная среда инновационного университета : анализируются основные элементы электронной образовательной среды Пятигорского государственного лингвистического университета / Г.А.Воробьев // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 59-64.

Юридична освіта
Бошицький, Ю.Л. Новації та перспективи в підготовці юристів у Київському університеті права НАН України / Ю.Л.Бошицький // Освіта України. – 2013. – № 33. – 19 серпня. – С. 14.Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Право України. – 2013. – № 5. – С. 405-408.Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Студентський юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 167-172.

Педагогічна освіта
Фінансово стабільно, соціально престижно : держава сприяє підвищенню популярності педагогічних професій // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155. – 29 серпня. – С. 20.^ 5. Вища освіта за кордоном
Бляхман, Ф.А. Нужен ли нам новый образовательный стандарт в медицинском образовании? [в России] / Ф.А.Бляхман, В.А.Телешев // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 145-147.Бондарєва, Х. Український університет у центрі Європи. Ярослава Мельник: "Заклад вбачає свою місію у тому, щоб наші студенти поверталися в Україну і там могли ефективно відповідати на виклики сучасного життя в різних царинах". Інтерв’ю із ректором Українського вільного університету Я. Мельник про те, у якому стані перебувають україністичні студії в Європі, як ведеться університету та чому інтерес до України падає не тільки в суспільних, а й в академічних колах / Х.Бондарєва // День. – 2013. – № 150-151.- 23-24 серпня. – С. 8.Лойко, О.Т. Сравнительно-педагогические исследования систем образования России и зарубежных стран / О.Т.Лойко, А.Р.Демченко // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013. – № 2. – С. 59-64.Лощилова, М.А. Профессиональное и высшее образование Великобритании / М.А.Лощилова // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013. – № 2. – С. 55-59.Марущак, М.І. Особливості навчального процесу при викладанні дисципліни "Клінічна патофізіологія" в університетах Сполучених Штатів Америки / М.І.Марущак, О.В.Денефіль, І.Я.Криницька // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 28-30.Мосичева, И.А. Реализация программ аспирантуры в условиях действия ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" / И.А.Мосичева, Е.В.Караваева, В.Л.Петров // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 3-10.^ 6. Академічна мобільність.

Навчання іноземних студентів
Бухтоярова, Ю. Злоті за навчання : як і чому українці стають студентами польських університетів / Ю.Бухтоярова // Україна молода. – 2013. – № 119.- 21 серпня. – С. 8.Воскрекасенко, О.А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному процессу военного вуза / О.А.Воскрекасенко, О.А.Бучнева // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 136-140.Сорокина, Н.В. Влияние зарубежных стажировок на национальные стереотипы студентов: проблемы межкультурного обучения / Н.В.Сорокина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013. – № 2. – С. 103-110.Усі прапори – до нас у гості : іноземці дедалі частіше обирають для навчання українські виші // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155.- 29 серпня. – С. 21.

^ 7. Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
Бухман, Л.М. О некоторых недостатках централизованного интернет-тестирования / Л.М.Бухман, Н.С.Бухман // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 95-101.Константінова, Н. Психолого-педагогічний аналіз та оцінка якості проведення навчальних занять різних форм / Н.Константінова // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 79-91.Косенко, В.М. Метод пошуку та відкриття як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / В.М.Косенко // Магістр медсестринства. – 2013. – № 1. – С. 53-59.Куликова, Л.М. Самостоятельная работа студентов в период производственной практики как фактор становления профессиональной компетентности / Л.М.Куликова, Л.М.Кули-ков // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 8. – С. 41-45.Лихачев, В.В. Мультимедийная тестирующая система контроля знаний / В.В.Лихачев, О.А.Кан // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16№ 3. – С. 541-551.Муц, Л.Б. Застосування педагогічних програмних засобів освіти в навчальному процесі вищої школи / Л.Б.Муц // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 40-42.Новикова, Е.Ю. Балльно-рейтинговая оценка: мнение студентов / Е.Ю.Новикова // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 132-136.Организация СРС в рамках модульно-рейтинговой системы : [самостоятельная работа студентов] / Г.С.Березовский, М.С.Волхонов, А.Ф.Иванова, И.А.Мамаева // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 156-158.Пан, Н.В. Информационно-методическое обеспечение дисциплины как фактор повышения качества образовательного процесса / Н.В.Пан // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 49-50.Пішак, В.П. З досвіду застосування кейс-методу та проактивної презентації при читанні лекційного матеріалу / В.П.Пішак, О.І.Захарчук, М.І.Кривчанська // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 16-20.Шумко, Б.І. Студентський науковий гурток як шлях підвищення рівня знань за кредитно-модульною системою / Б.І.Шумко, В.В.Шульгіна, Л.Я.Федонюк // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 81-82.Юзвікевич, П. Роль сучасних технологій в університетському навчанні / П.Юзвікевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2013. – Вип. 8. – С. 49-58.^ 8. Підготовка науково-педагогічних кадрів.

Підвищення кваліфікації викладачів
378.091.212:005.963 С60

Солдатенко, М.М. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційного суспільства: когнітивний аспект : монографія / М.М.Солдатенко. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 168 с.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 7, Схов. – 2, ДБВі. – 2, КФПт. – 1, КУпр. – 1, КЕко. – 1, ІШос. – 2, ІКон. – 2, Мед. – 1, Мед. – 1)

Думанський, Ю.В. Реорганізація системи підготовки наукових кадрів у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького / Ю.В.Думанський, О.М.Сулаєва, І.І.Зінкович // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 12-15.Малишева, О. Опановуємо зміни до порядку атестації педагогічних працівників / О.Малишева // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2013. – № 33. – С. 6-8.Прийма, С.Н. Использование компьютерных онтологий в качестве инструмента обеспечения прозрачности европейской и национальных структур квалификаций / С.Н.Прийма, А.В.Панин // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 450-464.Репина, Е.Я. О проблемах эффективной подготовки высококвалифицированных кадров / Е.Я.Репина, Ю.Н.Мансуров, Д.В.Миклушевский // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 152-153.

9.  Наукова діяльність
378:001.891-057.87(072) Б72

Бобрицька, В.І. Організація науково-дослідної роботи студентів в умовах сучасної університетської освіти : навч.-метод. посіб. / В.І.Бобрицька, Т.П.Голуб. – К. : Київський політехнічний ін-т, 2013. – 116 с. – Дар автора.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Визначено тематики з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за програмою "Наука в університетах" у 2013-2014 роках // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 4-5.Федорова, М.А. Портфолио научно-исследовательской деятельности студента / М.А.Федорова // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. – С. 158-160.

10.  Вчені звання. Дипломи
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2013. – № 64. – С. 77-89.

// Орієнтир. – 2013. – № 34.- 11 вересня. – С. 9-10.

Змінено систему опублікування результатів дисертацій : їх мають надрукувати іноземні або вітчизняні фахові видання, що визнані міжнародною науковою спільнотою // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155. – 29 серпня. – С. 20.Керівники здобувають учені звання : Міністерство освіти і науки сформувало за останні роки кваліфіковане керівництво вищої школи // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155.- 29 серпня. – С. 20.О модернизации системы аттестации кадров высшей квалификации: 5*7 ≠ качество. На основе изучения предложений о реформировании системы подготовки и защиты диссертационных исследований предлагается авторская концепция совершенствования системы подготовки кадров высшей квалификации в России / В.Г.Садков, Д.В.Аронов, А.В.Коськин, П.Н.Машегов // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 148-152.Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 2013. – № 8.- серпень. – С. 24-132.

Серед здобувачів: О.О. Андрусенко - фахівець кафедри системотехніки і інформаційних технологій Шосткинського інституту; А.О. Томас - завідувач лабораторії кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів; Н.В. Печко - викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Шосткинського інституту; С.В. Сауляк - асистент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту.

11.   Зарахування до ВНЗ. ЗНО
ЗНО забезпечило рівний доступ до навчання // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155. – 29 серпня. – С. 19.Степанчук, І. Вступаємо за новими правилами?: абітурієнтам можуть обмежити кількість вишів, у які можна подавати документи / І.Степанчук // Україна молода. – 2013. – № 136. – 20-21 вересня. – С.2.

^ 12. Гранти. Субсидії
Президентські гранти : цього року молоді вчені традиційно отримають гранти Президента // Освіта України. – 2013. – № 34. – 26 серпня. – С. 2.Студентка з числа дітей-сиріт закінчила навчальний заклад: здійснюємо виплати після її працевлаштування // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2013. – № 33. – С. 44-45.

^ 13. Формування та розвиток особистості.

Гуманізація освіти
37.012(075.8) П31

Пєхота, О.М. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / О.М.Пєхота, І.П.Єрмакова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2013. – 287 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття). – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

Компетентностная модель выпускника: опыт проектирова-ния / Н.В.Лобов, И.Д.Столбова, В.Ю.Столбов, А.Н.Данилов // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 6. – С. 25-33.Стронгин, Р.Г. О ценностных ориентирах российского студенчества и воспитательной работе в вузе / Р.Г.Стронгин, А.В.Петров // Высшее образование в России. – 2013. – № 7. – С. 3-9.Чурпій, К.Л. Роль викладача-куратора у виховній роботі зі студентами / К.Л.Чурпій // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 103-104.

14.  Навчальне обладнання. Посібники
Босова, Л.Л. Электронный учебник: вчера, сегодня, завтра / Л.Л.Босова, Н.Е.Зубченок // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 686-701.

15.  Матеріальна база
Костюк, Ю. Помінятися місцями: депутати вирішили першими у гуртожитки заселяти українських студенів, а вже потім - іноземних / Ю.Костюк // День. – 2013. – № 149. – 22 серпня. – С. 8."Малосімейки" для аспірантів : Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ розробляє програму для будівництва "малосімейок", зокрема для аспірантів і студентів // Освіта України. – 2013. – № 34. – 26 серпня. – С. 2.

16. Університети
378.4(438) P

Politechnika Swietokrzyski. Kielce university of technology. – Kielce, 2012. – 190 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.4(477.85-25) П75

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2012. – 100 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.4(477.85-25) Ч-49

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації). – Чернівці : Наші книги, 2012. – 144 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, Схов. – 1)

^ 17. ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Вертіль, О. Екзамен перед рідною землею : 110 років тому у Веретенівці запрацювала сільськогосподарська школа, яка нині набула статусу коледжу Сумського аграрного університету / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 169.- 18 вересня. – С. 20.Григорьева, А.Н. Рейтинговая система оценки подготовки студентов [в колледже] / А.Н.Григорьева // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 15-23.Зубарев, С.В. Проект создания учебно-производственной базы колледжа как фактор повышения качества профессиональной подготовки специалистов / С.В.Зубарев // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 10-14.Попова, Л.Ф. Рейтинговая система контроля знаний студентов [в колледже] / Л.Ф.Попова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 24-27.

^ 18. Професійно-технічна освіта
Демин, В.М. Приоритеты развития профессионального образования в России / В.М.Демин // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 4-10.Демин, В.М. Стратегические направления развития профессионального образования / В.М.Дёмин // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 6. – С. 16-19.Золотарева, Н.М. Присоединение России к WorldSkills International: WorldSkills International - международная организация, которая занимается развитием профессионального образования, обучением посредством обмена опытом и практикой, организацией международных и национальных соревнований профессионального мастерства / Н.М.Золотарева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013. – № 2. – С. 19-23.Мулярів навчатимуть за державним стандартом : підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 520 професіями // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 155. – 29 серпня. – С. 7.Робочі руки для економіки : як професійно-технічні навчальні заклади готуються до нового навчального року // Освіта України. – 2013. – № 34. – 26 серпня. – С. 8.

19.  Загальні питання освіти
37.014.54/.6(075.8) П12

Падалка, О.С. Економіка освіти та управління : посібник / О.С.Падалка, І.С.Каленюк. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 184 с.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 8, НауЗ. – 1, ДБВі. – 2, КФПт. – 1, КУпр. – 1, КЕко. – 1, ІШос. – 2, ІКон. – 2, Мед. – 1, Мед. – 1)

Глобалізація і якість освіти / Є.В.Кузьмінський, О.М.Швед, К.О.Щурська, О.В.Швед // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 6. – С. 52-60.Що рік навчальний нам готує? : підготовка дітей до школи, особливості вступної кампанії-2013, нововведення для школярів і студентів // Профспілкові вісті. – 2013. – № 35.- 29 серпня. – С. 8-9.

^ 20. Сумський державний університет
Вертіль, О. З військового плацу – до цивільної праці : у СумДУ відбувся черговий випуск слухачів курсів соціальної адаптації військовослужбовців / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 158. – 3 вересня. – С. 6.Вертіль, О. Студент розумний, якщо... здоровий : на базі СумДУ розпочав роботу лікувально-профілактичний заклад санаторного типу / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 166. – 13 вересня. – С. 6.Геренко, О. Анатолій Васильєв: "Ми готові здійснювати найсміливіші плани" : на базі СумДУ відкрито лікувально-профілактичний заклад санаторного типу для студентів та співробітників СумДУ та інших ВНЗ Сумщини / О. Геренко // Сумщина. – 2013. – № 36. – 11 вересня. – С. 7.Дягилева, И. Меняю профессию на трудоустройство : чтобы не остаться без работы, эксперты советуют не гнаться за престижными профессиями, а исходить из реальных перспектив трудоустройства. В обсуждении принимала участие и руководитель координационного центра гуманитарной политики СумГУ Нина Свитайло / И. Дягилева // Данкор. – 2013. – № 36. – 4 сентября. – С. А9-А10.Жмурков, В. Санаторій щодня прийматиме півсотні відвідувачів : на базі СумДУ відкрився студентський санаторій / В. Жмурков // Голос України. – 2013. – № 165. – 6 вересня. – С. 9.Жмурков, В. Учені займуться обігрівом : науковцям СумДУ довірено розробку Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Сумської області / В. Жмурков // Голос України. – 2013. – № 162. – 3 вересня. – С. 4.Із лекцій на оздоровлення : в СумДУ відкрили санаторій-профілакторій, обладнаний найновішими моделями техніки // Освіта України. – 2013. – № 36. – 9 вересня. – С. 3.Кудлай, Е. Дружно в полуфинал : 10-12 сентября в Чернигове проходили игры представителей одной из групп первого раунда Кубка Украины. В нем принимали участие и две сумские команды - "Химпром" и "Химпром-СумГУ" / Е. Кудлай // Данкор. – 2013. – № 38. – 18 сентября. – С. А13.Кудлай, Е. Последние летние старты : на летнем чемпионате Украины по биатлону сумские спортсмены завоевали медали. Лучшей среди сумчан стала Юлия Джима - магистрантка СумГУ, выигравшая гонку преследования / Е. Кудлай // Данкор. – 2013. – № 38. – 18 сентября. – С. А13.Липа, О. Олександр Волков: "Молодь Сумщини завжди в авангарді": [на Всеукраїнському молодіжному фестивалі "Студентська республіка" Сумщину гідно представили і студенти СумДУ: Євген Блінний має "срібло" у змаганнях з воркауту, Дмитро Рубан посів 2-ге місце за краще аматорське відео, а Олександр Приходченко виборов місце у студентському парламенті] / О. Липа // Панорама. – 2013. – № 37. – 11-18 сентября. – С. А2.МИД высоко оценил международный вектор деятельности СумГУ : СумГУ с рабочим визитом посетил Специальный представитель МИД Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Геннадий Латий // Наша сотня. – 2013. – № 5. – 10 сентября. – С. 2.Научный потенциал признано на Всеукраинском уровне : Сумской государственный университет стал одним из девяти высших учебных заведений Украины, которые получат государственное финансирование на научные исследования // Наша сотня. – 2013. – № 6. – 17 сентября. – С. 3.Ольшанская, Д. Чем богаты, тем и рады: в Сумах презентовали первый за годы независимости Украины путеводитель "Сумы. Приглашаем к знакомству". На презентации выступил рецензент путеводителя – кандидат исторических наук, преподаватель СумГУ – Сергей Дегтярев / Д. Ольшанская // Данкор. – 2013. – № 38. – 18 сентября. – С. А12.Санаторий-профилакторий для студентов : 2 сентября на территории бывшей усадьбы Параскевы Штеричевой (район Басов) открылся санаторий-профилакторий СумГУ // Ваш шанс. – 2013. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 4А.Сергеева, О. На один школьный компьютер – девять школьников: насколько успешно сегодня осуществляется компьютеризация в школах Сумщины эксперты обсудили в пресс-центре "RegioNews". В обсуждении принимал участие и декан факультета электроники и информационных технологий СумГУ Сергей Проценко / О. Сергеева // Данкор. – 2013. – № 38. – 18 сентября. – С. А12.Старосельский, В. Реформа здравоохранения – утопия или реальность? : Владиславу Смеянову – директору мединститута СумГУ, оториноларингологу, кандидату медицинских наук – в онлайн-интервью задавали вопросы о принципах страховой медицины, коррупции в медицинской сфере и качестве образования сегодняшних медиков / В. Старосельский // Ваш шанс. – 2013. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 25А.СумГУ усовершенствует системы теплоснабжения на Сумщине : СумГУ стал победителем соответствующего тендера, объявленного Сумской облгосадминистрацией,- сообщили в отделе информационно-рекламной деятельности университета // Наша сотня. – 2013. – № 5.- 10 сентября. – С. 1.Сумской вуз выполнит самый мощный государственный проект : по результатам победы в тендере, который проводился Министерством образования и науки Украины, Сумский государственный университет заключил соответствующее соглашение на сумму более 3,8 миллионов гривен // Медицина і здоров'я. – 2013. – № 37. – 20 вересня. – С. 1.Сумской вуз модернизирует медицину : сотрудники кафедры социальной медицины, организации и экономики здравоохранения СумГУ завершили первый этап разработки и внедрения современной системы управления качеством медицинской помощи больным артериальной гипертензией // Медицина і здоров'я. – 2013. – № 34–35.- 6 березня. – С. 2.Сумчан наградили ко Дню города : заслуженный мастер спорта Украины, магистрантка СумГУ Екатерина Бурмистрова получила почетную награду горсовета "За заслуги перед городом" І степени // Данкор. – 2013. – № 37. – 11 сентября. – С. А2.Сумчанка в "діамантовій лізі" : магістрантка СумДУ Вікторія П'ятаченко піднялася на п'єдестал легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга" в Швейцарському Цюриху // Освіта України. – 2013. – № 36. – 9 вересня. – С. 3."Якщо не можете дістатися до Вольтера, то їдьте у Попівку, до Паліцина" : ректор СумДУ Анатолій Васильєв ознайомив гостей з історією будівлі санаторію-профілакторію // Сумщина. – 2013. – № 36. – 11 вересня. – С. 7.Місця збереження документів:

НавчЗ - Навчальний зал

Абон - Абонемент в ЦБ

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

КФПтаІСТ-К-ра філ., пол. та ІСТ

КУпр -К-ра. Управління

КЕко -К-ра. Економіки

ІШост - Шостка - Інститут

ІКон - Конотоп - Інститут

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал

Схов - Книгосховище

Інформаційний зал Інтернет
Схожі:

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ № м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2013-2014 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ №498 м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2012-2013 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconПоложення про атестацію педагогічних працівників. Керівникам районних відділів освіти (Богомолова О. М., Мельнікова С. А., Петрова Ю. В., Ускова Л. М.) довести наказ до відома керівників шкіл
України від 11. 08. 1995 р. №638, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24. 10. 2012 р. №1143 «Про проведення...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету
Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Наказ мон №930 від 06. 10. 10 року міністерство освіти І науки україни наказ №930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ №01-01/163 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (методистів) Університету
move to 1812-11599
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ №80 Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. №607, наказу Міністерства освіти і науки України від 17. 09. 2013 №1312 «Про виконання...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ №1456 Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 р. iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи