Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) icon

Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку)
Скачати 27.12 Kb.
НазваГігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку)
Дата02.03.2014
Розмір27.12 Kb.
ТипДокументи

ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕСТ-КУЛЬТУРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТРАНСЛОКАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЩОДО КАДМІЮ І СВИНЦЮ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ)

Григоренко Л.В.,

Науковий керівник – к..м..н., доц. Шевченко О.А.

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра гігієни та екології

Важкі метали (ВМ), які надходять з ґрунту в рослини, передаються за ланцюгами харчування і можуть викли­кати токсичний вплив на рослину і людину. Актуальність проблеми є в тому, що надходження ВМ відбувається по складній системі: ґрунт – рослина – людина, ґрунт – рослина – тварина – людина, ґрунт – вода – людина, ґрунт – пові­тря – людина, ґрунт – водойма – мешканці водойм – людина.

Як твердять Крамарьов С.М. та ін., 2005, за ступенем зниження урожайності озимих зернових культур, виро­щених на забруднених солями кадмію і свинцю ґрунтах, їх слід розмістити в такій послідовності: озимий ячмінь > озима пшениця > тритікале > озиме жито. За толерантністю до дії кадмію і свинцю, ярі зернові культури розміщува­лись в такий ряд: ярий ячмінь > горох > овес. За даними Колодочки О.М., 2006, овочеві культури в порядку зростання в них вмісту ВМ розташовані в послідовності: картопля > капуста > морква >столовий буряк. На відміну від розпо­всюджених у Дніпропетровському регіоні тест – культури зернових, які переважно обираються для вивчення трансло­каційних властивостей ВМ, зарубіжні дослідники перевагу віддають наступним культурам: горішки сімейства Arachis hypogaea L., соєві та бобові, деревокореневі культури, сумішки багаторічних культур різного складу, коренеплоди картоплі Solanum tuberosum L., насіння льону, пшениця, клівер, проростки кукурудзи, сої та гороху, бобові, виноград, тощо. Так, An YJ. et al., 2004 визначали екотоксичність тест-культур: кукурудза, пшениця, огірки і сорго в ґрунтах південної Кореї. Проте Evans G., 1997 твердить, що найліпше кадмій акумулюють такі сорти як: кормовий буряк, ко­чанний салат, шпинат, кроп, петрушка, листя і корені сельдерея, ревінь, посередньо – пшениця, лук-порій, редис, чер­воний буряк, морква, бороздоплідник, савойська, червона й листова капуста, лук-різанець, найгірше поглинають кад­мій: біла і брюссельська капуста, брокколі, кольрабі, картопля, редис, бобові, цукіні, гарбуз, томати, яблука, груші, сливи, кукурудза, овес, ячмінь, рож, що суперечить вітчизняним дослідженням.

За даними Скопецької О.В., 2001 озима пшениця придатна як тест-культура для вивчення акумуляції свинцю. В аналогічних дослідах Козьякова Н.О., 2002 вивчено міграцію кадмію і свинцю в опідзолених ґрунтах Полісся та Лісостепу України, використовуючи в якості тест-культури ярий ячмінь. А от в Закарпатті визначили тенденцію до накопичення свинцю у травах (суміш злакових). Ці результати не співпадають з думкою зарубіжних авторів, згідно з якою саме бульбо – та коренеплоди є найбільш оптимальними культурами для вивчення транслокації ВМ.

Як стверджує Шевченко О.А., 1994 саме кормові багатолітні трави є найбільш корисним тест-об’єктом на ґрун­тах, забруднених важкими металами. Вивчення кумуляції металів з різною фітотоксичністю показало, що рослини не мають вибіркової здатності по відношенню до конкретних ВМ, а реагують, напевне, тільки на їх концентрації у ґрун­тових розчинах. Таким чином, можна підсумувати, що з метою вивчення транслокації кадмію і свинцю, вітчиз­няні вчені рекомендують тест-культуру ячменю ярого. Варто зауважити, що дослідження українських науковців ціл­ком пристосовані до місцевих грунтово-кліматичних умов і проводились на чорноземах звичайних малогумусних, розпо­всюджених у центральних регіонах України, де розташована і Дніпропетровська область. Запропоновані ж зару­біж­ними дослідниками сільськогосподарські культури, вимагають адаптації і поглибленого вивчення в умовах нашої країни, що пов’язане з багатьма труднощами. Виходячи з цього, ми дійшли висновку, що не існує єдиної уніфікованої тест-культури, яку можна використати за будь-яких типів грунтів, адже, на думку Шевченко О.А., 2007 рослини не мають вибіркової здатності акумулювати конкретні хімічні елементи. Обравши тест-культуру ячменю ярого, ми вра­хували також гранулометричний склад ґрунту, який в умовах Дніпропетровської області характеризується як „легкий” для чорноземів звичайних малогумусних.

Схожі:

Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "вивчення магнітних властивостей феромагнетиків"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Вивчення магнітних властивостей феромагнетиків”...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "модифікація властивостей продуктів коксохімії"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Модифікація властивостей продуктів коксохімії для студентів, які навчаються за спеціальністю
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconПатентно-інформаційні дослідження
Патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження проводять з урахуванням результатів патентно-інформаційних досліджень на основі...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconЗвіт про науково-дослідну роботу патогенетичне обгрунтування вибору тактики та об’єму оперативних втручань при гострій та хронічній хірургічній патології (заключний) Керівник ндр
Патогенетичне обгрунтування вибору тактики та об’єму оперативних втручань при гострій та хронічній хірургічній патології
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconРозділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обгрунтування вибору суб’єктами ринку способів...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
По можливості, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
За можливістю, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconВміст свинцю у сечі новонароджених зі звур
Незрілість ферментативних систем І систем виділення сприяють депонуванню в організмі новонароджених зі звур (затримкою внутрішньоутробного...
Гігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2011-2012 навчальному році
Головною метою вивчення предмета «Світова література»в загальноосвітній школі є виховання в шкільної молоді високої читацької І загальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи