В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки icon

В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки
НазваВ. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки
Сторінка1/6
Дата20.08.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА національна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.М. Андрєєва,

М.К. Гнатенко


Розробка основних розділів бізнес-плану

інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації самостійної роботи студентів 5 курсу

спец. 7.050201, 8.050201 - «Менеджмент організацій»

з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»


Харків - ХНАМГ – 2008


«Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта» - методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 5 курсу спец. 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». /Укл. Андрєєва В.М., Гнатенко М.К. - Харків: ХНАМГ, 2008 — 35 с.


Укладачі: В.М. Андрєєва, М.К. Гнатенко


Рецезент: проф. Є.М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол № 1 від 28.08. 2007р.


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 5

^ 1. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ 7

2.ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА 8

2.1 Загальні положення 8

2.2 Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту «Вдосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Перша черга – впровадження екологічних технологій» 13

2.2.1 Резюме 13

2.2.2 Цілі бізнес-плану 14

2.2.3 Підприємство 15

2.2.4 Інвестиційний задум 16

2.2.5 Джерела і об'єкти інвестицій 16

2.2.6 Розрахунок повернення товарного кредиту 21

2.2.7 Ринок споживачів послуг і прогнозування обсягів послуг 21

2.2.8 Розрахунок витрат і прибутку на період інвестування проекту 23

2.2.9 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту 26

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 34ВСТУПВ умовах ринкової економіки процес прийняття інвестиційних рішень досить складний і вимагає серйозного обґрунтування його ефективності. Алгоритм такого обґрунтування або формальний доказ ефективності використання ресурсів, активів, інвестицій включається в поняття інвестиційного проектування.

Реальні інвестиції оформляються у вигляді так званого інвестиційного проекту (далі за текстом ІП).

Інвестиційний проект – комплекс взаємозв'язаних заходів, розроблених для досягнення певної мети впродовж певного часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

На практиці ІП трактується як набір документації, що містить два крупні блоки документів:

- документально оформлене обґрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, включаючи необхідну проектно-кошторисну документацію, розроблену відповідно до законодавства України і затверджену в установленому порядку стандартами (нормами і правилами);

- бізнес-план як опис практичних дій по здійсненню інвестицій.

Метою даної роботи є закріплення студентами теоретичних знань в області інвестиційного проектування і придбання практичних навичок з розробки, аналізу і реалізації основних розділів бізнес-плану інвестиційних проектів.

У першому теоретичному розділі відповідно до варіанта (номер варіанта проставляють за останньою цифрою залікової книжки), студент відповідає на поставлене теоретичне питання.

У другому розділі обґрунтовується концепція реального ІП, наводяться його основні характеристики, орієнтири подальшого розвитку підприємства, доцільність інвестування і розробляються основні розділи бізнес-плану ІП.

У процесі виконання роботи студент повинен знати:

- напрями інвестиційної політики держави, фірми;

- стадії інвестиційної діяльності;

- зміст і процедуру бізнес-планування;

- ступені ризику інвестиційних проектів;

- методи оцінки і аналізу бізнес-планів ІП;

- основні критерії, що використовуються в оцінці проектів, область їх вживання;

- джерела фінансування;

- дивідендну політику;

- структуру інвестиційного проекту і методику розрахунку його розділів.

Студент повинен вміти:

- розробляти основні розділи бізнес-плану ІП;

- застосовувати різні методи оцінки і аналізу ІП в умовах ризику;

- проводити аналіз ІП;

- оцінювати реальну величину необхідних інвестицій;

- формулювати послідовність дій з досягнення поставлених цілей;

- розраховувати потребу компаній у фінансових ресурсах;

- складати прогнозні витрати;

- планувати прибуток і його розподіл;

- працювати з фінансовою звітністю.


Роботу виконують за допомогою комп’ютера, або пишуть розбірливим почерком на одному боці аркуша білого паперу формату А-4. Поля: зверху, знизу й ліворуч – не менше 20 мм, праворуч – 25 - 30 мм.

Розмір шрифту 14 кегель, текст друкується через 1,5 інтервала.

Нумерують сторінки арабськими цифрами внизу посередині.

Титульний аркуш є першою сторінкою, він включається до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не ставлять.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconВ. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки
...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconІнвестиційний проект у сфері паливно-енергетичного комплексу (структура бізнес-плану проекту)
Резюме проекту (короткий огляд змісту кожного розділу, як правило готується після розробки усіх інших розділів проекту)
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Андрєєва В. М., Гнатенко М. К. Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconВ. М. Андрєєва М. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconОбсяг годин 108 Триместр викладання
Фінансовий менеджмент це наука, яка вивчає процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconВ. М. Андрєєва М. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconГораль Л. Т., д е. н., доц. Перевозова І. В
В процесі реалізації функцій фінансового менеджменту постає за необхідне об’єднання воєдино різноманітних аспектів контролю фінансових...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconМетодичний інструментарій
Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: часова вартість грошей в інвестуванні: Опорний конспект лекцій з дисципліни...
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconВ. М. Андрєєва М. К. Гнатенко методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “маркетинг”
Для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 – “Менеджмент”
В. М. Андрєєва, М. К. Гнатенко Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 000013 “Бізнес-адміністрування” денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи