Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Скачати 475.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Сторінка2/3
Дата20.08.2012
Розмір475.87 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Контрольні завдання


Завдання 2.4. Визначити річні витрати електроенергії насосом, що забезпечує теплові мережі водою в кількості 32 кг/с, якщо напір на виході з насосу 70 м вод. ст., коефіцієнт корисної дії насосу 0,65, а кількість годин роботи насосної установки за рік становить 8400 годин.


Завдання 2.5. Використовуючи результати розв’язання завдань 2.1-2.3, визначити діаметри трубопроводів і питомі втрати тиску для ділянок теплової мережі, якщо припустимі втрати тиску на ділянках дорівнюють 40

Завдання 2.6. Використовуючи результати розв’язання завдання 2.5, визначити втрати тиску на ділянках мережі. Довжину ділянок прийняти за табл. 2.4, втрати тиску в місцевих опорах врахувати коефіцієнтом К=0,2.


Таблиця 2.4 – Довжина ділянок теплової мережі (l, м)

Номер ділянки

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1-2

50

100

125

150

175

200

250

275

300

350

2-3

50

50

50

100

100

100

125

125

50

50

3-4

200

200

150

150

100

100

100

50

50

50

4-5

500

500

600

600

700

700

700

1000

1500

2000


Література: [2, с. 78-87; 3, с. 90-101; 4; 5, с. 110-114].


^ Практичне заняття № 3

Техніко-економічне обґрунтування вибору варіантів виконання теплотраси


Мета заняття – проаналізувати вплив технічних показників теплової мережі (діаметр трубопроводу, втрати тиску) на вартість спорудження та експлуатації системи теплопостачання міста.

Витрати на влаштування і експлуатацію системи теплопостачання складаються з витрат на встановлене на джерелі теплоти обладнання та витрат на теплові мережі.

Якщо як джерело теплоти використовується котельня, витрати на обладнання складаються з витрат на котлоагрегати, установку хімічного очищення води, деаератори, сітьові насоси, допоміжне обладнання (теплообмінники тощо). Витрати на обладнання для теплоелектроцентралі, крім названих вище, включають витрати на парові турбіни, електрогенератор, сітьові підігрівники. У розрахункових завданнях здійснюється порівняння варіантів, в яких змінюється тільки потужність сітьових насосів.

Загальні витрати на насосні установки складаються з капітальних вкладень, пов’язаних з фінансовими витратами на придбання і монтаж, і експлуатаційних витрат, пов’язаних з фінансовими витратами, необхідними для забезпечення якісної роботи насосів (заробітна плата обслуговуючого персоналу, витрати на ремонт, вартість електроенергії для приводу електродвигунів насосних установок). Вартість насосів можна визначити за обчисленою потужністю насосів і укрупненим показником вартості одиниці встановленої потужності насосів, який орієнтовно можна прийняти 20,8 грн./кВт. Експлуатаційні витрати з достатньою точністю можна обчислити як вартість річних витрат електроенергії, спожитої електродвигунами, прийнявши вартість електроенергії 0,2 грн./(кВт·год.). Для обчислень можна скористатись наведеними у [4] формулами і довідковим матеріалом. Приклади розрахунків наведені в [5].


Контрольні завдання


Завдання 2.7. Для умов завдання 2.2 обчислити капітальні вкладення в насосні установки.


Завдання 2.8. Визначити, як у порівнянні з попереднім завданням зміняться капітальні вкладення в насосні установки, якщо величину припустимих втрат тиску на ділянках теплотраси прийняти R>100 Па/м.


Завдання 2.9. Для умов завдання 2.5 обчислити капітальні вкладення та експлуатаційні витрати для теплових мереж. Вартісні показники для теплових мереж прийняти за табл. 2.5.


Таблиця 2.5 – Техніко-економічні показники будівництва та експлуатації теплових мереж (на 1 м довжини двотрубної прокладки)

Матеріал труби ГОСТ

Діа-метр, мм

Прокладка в непрохідних каналах серії ИС-01-04

Безканальна прокладка з пінобетонною ізоляцією

Кп, грн..

Сп, грн./рік

Кп, грн..

Сп, грн./рік

Сталеві безкоштовні труби, ГОСТ 8731-74

57

222,0

22,4

106,8

10,8

83

27,6

23,2

114,0

11,6

108

284,0

29,6

277,2

27,6

133

311,2

32,0

288,0

28,6

168

323,6

34,8

324,0

32,4

229

590,4

50,8

380,8

36,2

273

625,2

54,0

440,8

42,0

325

658,0

60,4

505,2

43,2

Сталеві* ГОСТ 10707-73

376

714,8

64,8

540,8

44,0

426

922,0

68,4

641,6

50,0

530

1057,6

79,6

739,6

59,6

* - сталеві електрозварні труби з повздовжнім швом


Література: [4; 5, с. 191-197; 8, с. 230-234].

^ 3. ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ


Необхідна для газопостачання міста кількість природного газу надходить від родовища по магістральному газопроводу. На вході газу в місто споруджують газорозподільну станцію (ГРС), на якій відбуваються очищення газу, його одоризація, зниження тиску до високого (3÷12 ат) або середнього (не більше 3 ат), облік споживання газу. У житлових мікрорайонах для подальшого зниження тиску до низького, очищення і обліку споживання газу споруджують газорегуляторні пункти (ГРП). До будинків газ транспортують по мікрорайонних мережах низького тиску.


^ Практичне заняття № 4

Розрахунок потреби газу для міста


Мета заняття – розглянути приклади розрахунків витрати газу типовими споживачами в населеному пункті.

Річні витрати газу споживачами визначають залежно від норми витрати на одну людину (для об’єктів ЖКГ) чи на одиницю продукції (для промислових підприємств), загальної чисельності чи об’єму промислового виробництва, калорійності палива. Для розрахунків слід використовувати формули й фактичний матеріал, наведені в [7]. Вихідні дані для варіантів виконання завдання подані в табл. 3.1, 3.2.


Контрольні завдання


Завдання 3.1. Обчислити для плану міста, наведеного на рис. 2.1, річні й годинні витрати природного газу при умові, що в житлових мікрорайонах газ витрачається тільки на приготування їжі. Для визначення годинних витрат газу скористатись наданою в [7] таблицею для коефіцієнтів годинного максимуму споживання газу.


Завдання 3.2. Для тих самих вихідних даних, що й у завданні 3.1, обчислити річні й годинні витрати газу при умові, що в житлових мікрорайонах газ витрачається і на приготування їжі, і на гаряче водопостачання для господарсько-побутових потреб.


Завдання 3.3. Визначити, як у порівнянні із завданням 3.1 зміниться величина годинних витрат газу для міста, якщо завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів на котельні коефіцієнт корисної дії котлоагрегатів у порівнянні з даними табл. 3.2 збільшено у 1,15 раза.


Таблиця 3.1 – Характеристика міста (до рис. 2.1)

Показник

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Чисельність мешканців у мікрорайонах:

I м/район

II м/район

III м/район

IV м/район1500

5000

1000

5002300

8000

1500

7503000

1000

500

10001500

3000

4000

12502000

500

5000

15002800

9000

1000

1200500

10000

4000

20001750

8000

2000

22503000

11000

1500

25001500

12000

1000

3000

Витрати на теплопостачання міста, МВт

10

15

8

12

17

20

7

16

22

6Таблиця 3.2 – Коефіцієнт корисної дії (ККД) встановлених на котельні котлоагрегатів за варіантами

ККД

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82Література: [7; 8, с. 234-239; 9, с. 147-154].

^ Практичне заняття № 5

Визначення діаметрів газопроводів


Мета заняття – оволодіння навичками виконання гідравлічного розрахунку газопроводів високого й середнього тиску за допомогою номограми для гідравлічного розрахунку (додаток Г).

Як вихідні дані для розрахунків можна використати результати визначення потреби в газі для наведеного на рис. 2.1 плану міста за даними табл. 3.1, 3.2. Тиск газу на виході з газорозподільної станції (ГРС) прийняти за табл. 3.3, довжину розрахункових ділянок мережі – за табл. 3.4. Тиск у кінцевій точці головної магістралі (точка 1) прийняти рівним Рк=1,2 ат.


Таблиця 3.3 – Тиск газу на виході з ГРС

Показник

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тиск газу, ат (за рис. 2.1)

5,2

6,4

6,6

6,8

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2Таблиця 3.4 – Довжина розрахункових ділянок

Показник

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Фактична довжина ділянки за рис. 2.1 lф, км:

- ділянка 1-2

- ділянка 2-3

- ділянка 3-4

- ділянка 4-50,3

0,7

2,0

2,50,5

0,75

1,5

2,00,5

0,5

1,5

3,01,0

0,5

0,7

5,01,0

0,5

1,0

2,01,0

0,5

1,5

2,51,5

1,0

1,0

2,01,5

0,75

1,0

3,01,2

0,75

1,2

4,01,2

0,7

2,8

4,5Контрольні завдання


Завдання 3.4. Визначити діаметри газопроводу на ділянці траси (див. рис. 2.1), якщо витрати газу споживачами дорівнюють наведеним в табл. 3.5 величинам. Тиск у кінцевій точці магістралі (точка 1) прийняти рівним 1,2 ат.


Таблиця 3.5 – Годинні витрати газу споживачами (м3/год)Види споживання газу

Витрати газу, м3/год, для варіантів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Побутові потреби:

I м/район

II м/район

III м/район

IV м/район100

100

150

7575

100

125

15050

150

200

15075

120

200

24075

160

240

28075

75

100

150100

160

180

240120

120

200

300140

200

240

320160

240

300

200

2

Комунальні споживачі:

- пральня

- лазня

- котельні250

200

2100300

300

2400250

300

2600350

300

2700420

400

2800250

210

2000400

450

2750400

350

2600450

500

2600500

500

2900

3

Промислові споживачі:

Хлібозавод80909570856070809090Завдання 3.5. Проаналізувати, як для умов завдання 3.4 зміняться діаметри трубопроводів на ділянках газопроводу, якщо тиск у точці 1 мережі дорівнює 1,5 ат.


Завдання 3.6. Використовуючи результати розрахунків завдання 3.1, провести гідравлічний розрахунок газопроводу, прийнявши тиск газу в точці 1 магістралі Рк=1,2 ат.


Завдання 3.7. Виконати гідравлічний розрахунок газопроводу, прийнявши як вихідні дані результати розрахунків завдання 3.2 і величину тиску газу в точці 1 розрахункової схеми Рк=1,2 ат.


Завдання 3.8. Провести порівняння діаметрів газопроводу для варіантів виконання газопроводу за наведеною на рис. 2.1 схемою. Для першого варіанта прийняти вихідні дані завдання 3.1, для другого – 3.2. Тиск газу в точці 1 розрахункової схеми (рис. 2.1) для варіантів прийняти однаковим Рк=1,2 ат.


Література: [7; 8, с. 244-252; 9, с. 160-171].

Практичне заняття № 6

Техніко-економічне порівняння варіантів спорудження газопроводу


Мета заняття – проаналізувати вплив технічних показників газопроводу на вартість спорудження та експлуатації системи газопостачання міста.

При виконанні розрахункових завдань доцільно використати результати попередніх розрахунків варіантів виконання газопроводу міста.

У спрощеному вигляді капітальні витрати на систему газопостачання міста складаються з капітальних витрат на спорудження газопроводів та капітальних витрат на спорудження газорегуляторних пунктів. Останні витрати для одного пункту орієнтовно можна прийняти 70400 грн. Капітальні витрати на газопровід, залежно від величини тиску, діаметра трубопроводів та довжини, визначають за допомогою фактичного матеріалу, наведеного в табл. 3.6. Аналогічно, дані табл. 3.6 можна використати при визначенні експлуатаційних витрат на утримання газопроводу. Експлуатаційні витрати на утримання одного газорозподільного пункту прийняти орієнтовно 7040 грн./рік.


Таблиця 3.6. – Техніко-економічні показники спорудження та експлуатації газопроводів

Діаметр d, мм

Газопровід середнього тиску

Газопровід високого тиску

Маса 1 м труби без ізол.

К, грн./м

С, грн./м

К, грн./м

С, грн./м

54

40,6

4,06

43,4

4,30

4,0

83

49

4,90

52,5

5,25

7,7

108

58,1

5,80

61,6

6,16

10,66

133

66,5

6,65

70,0

7,00

12,73

168

74,2

7,70

77,7

8,40

20,1

219

105

10,5

109

11,2

31,52

273

128

12,6

132,3

13,3

39,51

325

151,2

15,4

158,9

16,1

47,2

377

189

18,9

196

19,6

54,9

426

226,8

23,1

241,5

24,5

82,46

530

266

26,6

295

29,4

102,96


1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи