Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Скачати 475.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Сторінка3/3
Дата20.08.2012
Розмір475.87 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Контрольні завдання


Завдання 3.9. Обчислити вартість спорудження фрагмента газопроводу середнього тиску довжиною 500 м, діаметром 133 мм.


Завдання 3.10. Використовуючи результати розрахунків діаметрів газопроводів за завданням 3.4, обчислити капітальні вкладення і експлуатаційні витрати на утримання газопроводу.


Завдання 3.11. Обчислити вартісні показники спорудження і експлуатації газопроводу міста для результатів виконання завдання 3.6.


Завдання 3.12. За результатами розрахунків завдання 3.7 обчислити вартісні показники спорудження і експлуатації газопроводу міста.


Завдання 3.13. Порівняти техніко-економічні показники варіантів спорудження газопроводу для вихідних даних завдань 3.7 і 3.8.


Література: [7; 8, с. 264-271; 9, с. 213-217].

^ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ


Вироблення електроенергії здійснюється на гідравлічних, теплових, атомних електростанціях та іншими джерелами. Транспортування енергії від електростанцій до споживачів відбувається по лініях електропередач з напругою електричного струму 10 кВ і більше. Перед вводом ліній передач у місто споруджують трансформаторні підстанції для зниження напруги. Споживачам електроенергії у житлових мікрорайонах необхідна напруга 220 В (побутове споживання) і 380 В (електродвигуни ліфтів, вентиляторів системи примусової вентиляції тощо). Для зниження напруги до вказаного рівня система електропостачання передбачає мікрорайонні трансформаторні підстанції.


^ Практичне заняття № 7

Розрахунок потреби в електричній енергії для районів забудови


Мета заняття – розглянути на прикладах розрахунків для ряду міських споживачів методику обчислення потреби в електроенергії.

Розрахункове навантаження житлових будинків складається з навантаження квартир і загальнобудинкових потреб.

Навантаження квартир можна орієнтовно визначити за формулою

N1=l1·z, (4.1)

де l1 – навантаження однієї квартири (прийняти рівним 3 кВт у разі обладнання квартир газовими кухонними плитами або 5 кВт при встановленні електричних плит); z – кількість квартир.

Потужність приладів електроспоживання загальнобудинкового користування (ліфти тощо) можна оцінити у частках від величини N1:

N2=(0,05÷0,1)·N1. (4.2)

Потужність приладів електроспоживання громадськими спорудами визначається за питомими показниками (додаток Д). Обсяг обслуговування та деякі інші показники для громадських споруд подані у [7, додаток 2].

Електричну потужність для освітлення вулиць, парків, скверів міста, а також на декоративне освітлення визначають за формулою

N4=Pп·lп·m·(1+Кз), (4.3)

де Pп – питома потужність світильників вуличного освітлення; lп – питома довжина вулиць; m - кількість мешканців міста; Кз – коефіцієнт, що враховує витрати електроенергії для освітлення парків, скверів, тощо.

Потужність електродвигунів для приводу насосів господарсько-побутового водопостачання залежить від витрати води, висоти підйому і визначається за формулою

N5=, (4.4)

де gx- норма витрати води на одну людину за годину найбільшого споживання; ηн – коефіцієнт корисної дії насосів.

Необхідний для водопостачання напір води можна орієнтовно визначити за формулою

Нх= 12+4·n, м вод. ст., (4.5)

де n – етажність забудови міста.

Потужність електродвигунів насосів для потреб водоканалізації орієнтовно можна визначити за формулою

N6=0,25·N5. (4.6)

Потужність електродвигунів для приводу насосів системи теплозабезпечення

N7=, (4.7)

де G – витрати сітьової води в теплових мережах; H – необхідний для надійного теплопостачання напір води; ηн – ККД сітьового насоса.


Контрольні завдання


Завдання 4.1. Визначити потребу в електроенергії житлових будинків для мікрорайону міста (рис. 4.1). Як вихідні дані використати наведені у табл. 2.2, 2.3 показники. Норму житла прийняти 18 м2/чол., а середню кількість мешканців в одній квартирі – 3. При розрахунках вважати, що квартири обладнані газовими кухонними плитами. Розміри мікрорайону 700х1000 м, забудова здійснена п’ятиповерховими будинками.


Рис. 4.1 - Фрагмент системи електропостачання міста:

ТП – трансформаторна підстанція; I…IV – номери мікрорайонів


Завдання 4.2. Визначити потребу в електроенергії для наведеної на рис. 4.1 схеми фрагменту міста, прийнявши розміри мікрорайонів за табл. 2.3, етажність забудови за табл. 2.2. При розрахунках вважати, що кухні будинків обладнані газовими плитами. Інші дані прийняти за завданням 4.1.


Завдання 4.3. Оцінити в порівнянні з результатами завдання 4.2, як зміниться потреба в електроенергії для наведеного на рис. 4.1 фрагменту міста, якщо кухні будинків обладнані електричними плитами.


Завдання 4.4. Визначити, як у порівнянні з результатами розв’язання завдання 4.1 зміниться потреба в електричній енергії при умові, що гаряча вода на господарсько-побутові потреби підігрівається у квартирних електричних водопідігрівниках. Норму витрати теплоти на гаряче водопостачання прийняти 407 Вт/чол.


Література: [8, с. 155-162; 9, с. 184-188].

^ Практичне заняття № 8

Якість електроенергії. Регулювання режиму електричних мереж. Техніко-економічні показники електропостачання міста


Мета заняття – аналіз впливу показників забудови території на вартісні показники електропостачання міста.

Капітальні вкладення у лінії електропередач визначають залежно від довжини ліній та питомої вартості (kl). Питома вартість залежить від матеріалу провідника, конструкції будівельної частини та способу прокладки (повітряна, кабельна). Для повітряних ліній kl визначається в основному конструкцією опор і кількістю проводів, що розміщені на опорах.

Вартість спорудження кабельної лінії складається з вартості кабеля, витрат на монтаж, будівельні роботи.

Розмір капітальних вкладень у трансформаторні підстанції залежить від кількості й потужності трансформаторів, кількості кабельних вводів, складу високовольтного обладнання, тощо.

Вартість міських трансформаторних підстанцій [8] наведена в табл. 4.1.


Таблиця 4.1 – Капітальні вкладення у спорудження міських трансформаторних підстанцій [8]

Підстанція

Потужність, кВ·А

Питома вартість,
грн./ кВ·А

Підстанції 110/6 ... 10 кВ

12000

16000

25000

30000

10,96

54,78

42,68

51,60

ТП 6 ... 10/0,4 кВ з кабельним вводом

400

630

800

1260

143,3

100,65

108,2

86,6


Експлуатаційні витрати на утримання міських електричних мереж розподіляють на умовно-постійну частину (амортизаційні відрахування, зарплата експлуатаційного персоналу, витрати на організацію і керування господарством мереж) та на умовно-перемінну частину (вартість втрат енергії в електричних мережах).

Контрольні завдання


Завдання 4.5. Для наведеної на рис. 4.1 схеми визначити капітальні вкладення і експлуатаційні витрати на систему електропостачання для параметрів, поданих в табл. 4.2, 4.3. Питомі капітальні вкладення у спорудження електромережі прийняти 7,6 грн./(кВ·А·км) для ділянок 10 кВ та 5,7 грн./(кВ·А·км) для ділянок 110 кВ.


Таблиця 4.2 – Довжина ділянок електромережі (км) фрагменту міста (до рис. 4.1)

Ділянка

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1-2

1,0

1,5

1,7

1,9

2,2

2,3

2,5

2,7

3,0

3,3

2-3

4,0

4,0

4,0

3,5

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

2,5

3-4

2,5

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5


Таблиця 4.3 – Потужність трансформаторних підстанцій (за схемою на рис. 4.1), кВ·АНайме-
нування
об’єкта

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Підстан-
ція

110/10кВ

10000

10000

11000

11000

14000

14000

18000

18000

20000

200002

3

4

5

ТП

10/0,4 кВ

для мікрор-нів

I

II

III

IV300

300

300

300300

340

400

450300

400

450

500350

400

500

600400

450

500

500400

500

600

600450

500

550

600500

550

600

700550

550

600

700600

550

650

800Завдання 4.6. Визначити експлуатаційні витрати на управління та загальні витрати на систему електропостачання міста в цілому, якщо витрати на утримання електромереж і підстанцій становлять величину, наведену в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Витрати на утримання електромереж (у відсотках від капітальних вкладень)

Величина

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Експлуатаційні витрати на електромережі (%)

6

6,1

6,3

6,4

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

Експлуатаційні витрати на підстанції (%)

11

10,8

10,6

10,4

10,2

10

11

10,8

10,6

10,4Література: [8, с. 189-192; 9, с. 216-219].

Додатки


Додаток А

Співвідношення деяких одиниць вимірювання міжнародної системи з

одиницями інших систем

Величина

Одиниці вимірювання

Тиск

Па=Н/м2=0,022 мм вод. ст.=1,02·10-5 ат(кг/см2)=

=7,5·10-3 мм рт. ст.

Робота, енергія, кількість теплоти

1 Дж=1 Н·м=0,239 ккал=0,238 кВт·год

Потужність, тепловий потік

1 Вт=1 Дж/с=0,862 ккал/год=0,102 кг·м/с

Теплоємкість

1 ккал/(кг·оС)=4,187 Дж//(кг·оС)

Додаток Б

Укрупнений показник максимальних витрат теплоти на опалення

житлових будівель [2], qо, Вт/м2

Етажність забудови

Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення tр.о., оС

-5

-10

-15

-20

-25

-30

3-4

90

97

103

111

119

128

5 і більше

65

69

73

75

82

88


Додаток В


Номограма для гідравлічного розрахунку теплових мережДодаток Г


Номограма для гідравлічного розрахунку газових мереж високого і середнього тискуДодаток Д


Орієнтовні показники електроспоживання громадських будівель

Назва підприємства (одиниця нормування)

Електрична потужність Рп, кВт

Витрата електроенергії ωп, кВт·год

Кн.м.

Ресторани (місце)

0,9/0,7*

2800/1600

1,0

Їдальні (місце)

0,9/0,7

2500/1500

0,8

Продовольчі магазини (робоче місце)

2,0

3000

1,0

Промтоварні магазини (робоче місце)

1,5

1000

1,0

Лікарні (місце)

0,8/0,5

1000/600

0,6

Поліклініки (відвідувань за зміну)

0,07

175

1,0

Школи (учні)

0,14/0,08

13/15

0,3

Дитячі садки (місце)

0,3/0,1

200/100

0,5/0,9

Пральні (тонн білизни за зміну)

20

50000

0,5

Готелі без ресторанів (місце)

0,12

270

1,0

Гуртожитки (місце)

0,15/0,1

500/200

1,0

Театри, будинки культури (місце)

0,2

400

1,0

Кінотеатри (місце)

0,12

200

1,0

* - у чисельнику вказані величини при встановленні електроплит, у знаменнику – газових плит.

Список літератури


1. Тихомиров К.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, тепло-, газоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1991. – 480 с.

2. Шульга Н.А., Алексахин А.А., Юхно И.Ф. Теплоснабжение и вентиляция зданий: Уч. пособие. – Харьков, ХГАГХ, 2002. – 145 с.

3. Алексахін О.О., Герасимова О.М. Приклади й розрахунки з теплопостачання та опалення: Навч. посібник. – Харків, ХДАМГ, 2000.

4. Теплопостачання міста. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни „Основи енергопостачання міста”, „Інженерне обладнання міста” (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”). – Харків, ХНАМГ, 2005. – 19 с.

5. Шульга М.О., Алексахін О.О. Теплопостачання та гаряче водопостачання: Навч. посібник. – Харків, ХДАМГ, 2002.

6. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 України 244-94. Керівний матеріал – норми та вказівки. Київ, 1995. – 636 с.

7. Алексахін О.О., Герасимова О.М. Газопостачання міста. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни „Основи енергозабезпечення міст” та „Інженерне обладнання” (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 6.05.0201 „Менеджмент організацій”). – Харків, ХНАМГ, 2006. – 19 с.

8. Таги-Заде Ф.Г. Энергоснабжение городов. – М.: Стройиздат, 1980. – 277 с.

9. Шульга М.О., Бережнов І.О. Енергопостачання міст. – К.: ІСДО, 1993. – 228 с.


Навчальне видання

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Основи енергозабезпечення” (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 - „Менеджмент організацій в будівництві”).


Укладач: Олександр Олексійович Алексахін


Відповідальний за випуск: А. О. Бобух


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2008 , поз. 230М

_______________________________________________________________________

Підп. до друку 11.05.2008 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 1,5

Тираж 50 прим. Зам. №

_______________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи