Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова icon

Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова
НазваХарківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова
Сторінка1/5
Дата20.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О. Є. Власова, С. В. Кравцова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання практичних завдань


з курсу


«Податковий облік»


(для студентів денної форми навчання спеціальності

7.8.050106 – «Облік і аудит»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Податковий облік» (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.8.050106 – «Облік і аудит») / Укл.: О.Є. Власова, С.В. Кравцова – Харків: ХНАМГ, 2008. – 56 с.


Укладачі: О.Є. Власова,

С.В. Кравцова


Рецензент: канд. екон. наук, доц. М.Ю. Карпушенко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 6 від 10 січня 2008 р.

Зміст

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………..4

Тема 1. Принципи побудови податкової системи в Україні…………………....8

Тема 2. Сутність податкового обліку та його основні завдання……………….11

Тема 3. Принципи побудови податкового обліку ПДВ…………………...…….20

Тема 4. Порядок відображення в податковому обліку податку

на прибуток підприємств……………………………………………………..…...29

Тема 5. Особливості організації податкового обліку основних засобів…….....40

Тема 6. Особливості організації податкового обліку виробничих запасів….....49

Тема 7. Особливості організації податкового обліку процесу

нарахування заробітної плати…………………………………………………….55

Вступ


Облік операцій щодо правильності нарахування податків та платежів до бюджету завжди вважався досить містким та проблемним. При розрахунку податків необхідно чітко та ретельно дотримуватися законів, інструкцій інших норма- тивних актів, які регламентують порядок нарахування податків та термін їх сплати до бюджету. Податковий облік визначає належні до сплати податків та допомагає здійснювати контроль за правильністю їх обчислення, що забезпечує відсутність фінансових санкцій збоку органів державної податкової служби.


Тема 1. Принципи побудови податкової системи в Україні


Питання для самоконтролю


1. Дати визначення системи оподаткування.

2. Принципи побудови системи оподаткування в Україні.

3. Сутність та поняття податків і зборів.

4. Функції податків. Як вони проявляються ?

5. Дайте ознаки класифікації податків.

6. Види прямих і непрямих податків.

7. Відмінності прямих податків від непрямих.

8. Хто є фактичним платником непрямих податків?

9. Класифікація податків за економічним змістом об’єкта оподаткування.

10. Методи обчислення податків.

11. Елементи системи оподаткування.

12. Склад загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових) платежів.

13. Склад місцевих податків і зборів.

14. Які можуть бути джерела сплати податків?

15. Назвіть форми податкової звітності.

16. Дайте характеристику фінансовим санкціям, що накладаються органами державної податкової служби.

17. За які види правопорушень платники податків притягаються до адміні-стративної відповідальності?

18. За наявності яких умов настає карна відповідальність за порушення норм податкового законодавства?


Практичні завдання


Завдання 1

У процесі проведення аудиторської перевірки ТОВ «Вогник» 01.05.2007 р. було виявлено заниження зобов'язань по комунальному податку за травень 2005 р., грудень 2006 р. і жовтень 2006 р.(за кожен звітний період на суму 27,10 грн.).


Розрахувати розмір штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до підприємства у зв'язку з таким заниженням за умови, що звітним періодом є квартал.


Завдання 2

У процесі проведення аудиторської перевірки ТОВ «Вогник» 01.05.2007 р. було виявлене заниження зобов'язань по комунальному податку за травень 2005 р., грудень 2006 р. і жовтень 2006 року (за кожен звітний період на суму 27,10 грн.).


Розрахувати розмір штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до підприємства у зв'язку з таким заниженням за умови, що звітним періодом є квартал.

Завдання 3

Підприємство в період з серпня по листопад 2007 р. не подавало декларації з ПДВ. Сума податкового зобов'язання за серпень, яка не була задекларована у відповідний податковий період, дорівнює 1250,0 грн., за вересень – 5710,0 грн., за жовтень – 3980,0 грн., за листопад – 9210,0 грн.

20 грудня 2007 р. підприємство представило до податкової інспекції за своїм місцезнаходженням декларації з ПДВ за всі періоди.


Необхідно визначити:

1. Граничний термін подачі декларації по ПДВ за умови, що звітний період дорівнює місяцю.

2. Розмір штрафних санкцій, які можуть бути накладені податковою інспекцією на підприємство податків.


Завдання 4

Узгоджена сума податкового зобов'язання – 12000,0 грн. Фактичну сплату цієї суми проведено в розмірі 9600,0 грн. із затримкою на 16 календарних днів і в розмірі 2400,0 грн. – на 40 календарних днів від останнього дня граничного терміну податкового зобов'язання.


Розрахувати розмір штрафних санкцій за загальну затримку сплатити податків до бюджету.


Завдання 5

Підприємство «Альтаїр» не подало у встановлені строки податкової декларації з ПДВ, тому податкові органи самостійно визначили суму податкового зобов'я- зання у травні 2007 р.: за лютий 2007 р. – 300,0 грн.; за листопад 2006 р. – 10000,0 грн. (податковий період – місяць).


За наведених умов розрахувати розмір штрафних санкцій, які будуть накладені на підприємство.


Завдання 6

Платник податків 20.02.2007 р. здійснює сплату платежу до бюджету в сумі 2900,0 грн. При цьому платник має податковий борг, який виник у зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2007 року.

Сума податкового боргу платника податків за станом на 10.02.2007 р. без врахування наявної в нього пені складає 3000,0 грн. Суми несплаченої пені платник податків за станом на 10.02.2007 р. не має.


Визначити суму податкового боргу і пеню.


Завдання 7

Підприємство «Арго» протягом вересня 2007 р. здійснювало реалізацію алкогольних напоїв і пива на суму 180 000 грн., у зв'язку з чим було нараховано й сплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в сумі 1800,0 грн. У звіті сума реалізації і сума збору були відображені відповідно по рядках 1 і 2. У листопаді 2007 р. бухгалтер підприємства знайшов заниження виручки, отриманої від продажу зазначеного товару, на суму 32000,0 грн., що призвело до заниження податкових зобов’язань. У цьому ж місяці виявлену помилку виправлено бухгалтером самостійно.


Розрахувати суму недоплати збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за вересень 2007 р. й суму штрафних санкцій, що сплачується при самостійному виявленні помилки.


Завдання 8

Підприємство «А» протягом вересня 2007 р. здійснювало реалізацію алко- гольних напоїв і пива на суму 240 000 грн., у зв'язку з чим було нараховано і сплачено збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в сумі 2400,0 грн. У листопаді 2007 р. бухгалтер підприємства знайшов заниження виручки на суму 42000 грн, отриманої від продажу зазначеного товару.


Розрахувати суму штрафних санкцій у таких випадках:

а) помилку виявлено платником податків самостійно;

б) помилку не виявлено і не виправлено платником податків самостійно, а виявлена вона була при документальній перевірці контролюючим органом. Подат- кове повідомлення отримане підприємством 18.11.2007 р. Підприємство сплачує податковий борг наступного дня після одержання податкового повідомлення, тобто 19.11.2007 р.


Завдання 9

Узгоджена сума податкового зобов'язання в квітні 2007 р. – 12000,0 грн. Фактичну сплату цієї суми проведено в розмірі 9600,0 грн. із затримкою на 16 календарних днів і в розмірі 2400,0 грн. – на 40 календарних днів від останнього дня граничного терміну податкового зобов'язання.


Розрахувати суму штрафних санкцій і пені, яка повинна бути нарахована підприємством.


Тема 2. Сутність податкового обліку та його основні завдання


Питання для самоконтролю


1. Види й сутність різних видів обліку на підприємствах України.

2. Основні критерії співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку.

3. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з обов'язковості їхнього ведення.

4. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з мети ведення обліку й методологічної основи.

5. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з видів користувачів вихідної інформації та її типу.

6. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи із загальної регламентації ведення обліку.

7. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з періодичності й термінів представлення інформації зовнішнім користувачам.

8. Співставлення податкового, фінансового та управлінського обліку, виходячи з відповідальності підприємства за неведення або неправильне ведення обліку.

9. Розбіжності у формулюванні поняття «дохід» при веденні податкового, фінансового та управлінського обліку.

10. Розбіжності у формулюванні поняття «витрати» при веденні податкового, фінансового та управлінського обліку.

11. Розбіжності у формулюванні понять «податкові зобов'язання» та «податковий кредит» при веденні податкового, фінансового та управлінського обліку.

12. Основні завдання податкового обліку.


Завдання для практичних заняттях


Завдання 1

Виявити розбіжності в методиці відображення у бухгалтерському й подат- ковому обліку операцій з поставки товарів, як на умовах передплати, так й з оплатою після отримання товарно-матеріальних цінностей.


Подати результати у вигляді таблиці.


Завдання 2

Сформулювати основні принципи відображення у бухгалтерському й подат- ковому обліку операцій з нарахування амортизації основних засобів і розрахувати економічний ефект від використання різних способів амортизації та їхнього впливу на результат господарської діяльності, відображеного у фінансовій та податковій звітності.


Завдання 3

На основі наведених в таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліку:


Господарська операція

Податковий облік

Фінансовий облік

1. Здійснена попередня оплата постачальникам2. Проведена модернізація основних засобів3. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва4. Нарахована орендна плата за взяті в оперативну оренду основні засоби
Завдання 4

На основі наведених у таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліках:


Господарська операція

Податковий облік

Фінансовий облік

1. Відвантажена продукція, не оплачена покупцями2. Отримані штрафи за невиконання умов договору3. Безкоштовно отримані матеріали4. Списані витрати на здійснення обов'язкового аудиту

Завдання 5

На основі наведених в таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліках:


Господарська операція

Податковий облік

Фінансовий облік

1. Нараховано роялті (винагороду)2. Прийнятий до оплати рахунок постачальника за отримані матеріали3. Списані витрати на відрядження, які підтверджені відповідними документами4. Здійснене відрахування на соці- альні заходи за чинними тарифамиЗавдання 6

На основі наведених у таблиці господарських операцій зазначте, як відобра- жають кожну з господарських операцій у податковому й фінансовому обліках:


Господарська операція

Податковий облік

Фінансовий облік

1. Отримані від постачальника матеріали, оплачені раніше2. Списують капітальний доход3. Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж обладнання4. Отримано прибуток від реалізації основних засобів
Завдання 7

Виявити розбіжності в методиці застосування у бухгалтерському й подат- ковому обліку штрафних санкцій і осіб, які мають відповідні повноваження для їхнього застосування до підприємства.

Подати результати у вигляді таблиці.


Тема 3. Принципи побудови податкового обліку ПДВ


Питання для самоконтролю


1. Платники податку на додану вартість.

2. Об’єкт, база оподаткування та ставки податку.

3. Операції, що не є об’єктом оподаткування.

4. Звільнення операцій щодо оподаткування ПДВ.

5. Поняття податкового зобов’язання і порядок його визначення.

6. Поняття податкового кредиту і право платника на податковий кредит.

7. Порядок обчислення й сплати податку. Податкові періоди.

8. Поняття бюджетного відшкодування, методи відшкодування з бюджету. При яких умовах платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування?

9. Податкова накладна. Податкова декларація з ПДВ.

10. При яких умовах платник податків повинен бути зареєстрованим платником

ПДВ.

11. Основні особливості оподаткування операцій щодо імпорту товарів на митну територію України. Податковий вексель.

12. Особливості оподаткування операцій з експорту товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.

13. Яку відповідальність несуть платники ПДВ у зв'язку з представленням недо- стовірних даних щодо ПДВ, а також несвоєчасним обчисленням та внесенням податку до бюджету.

14. Умови отримання податкового векселя та його категорії.


Завдання для практичних занять


Завдання 1

Підприємство «Апекс» виконало продаж товарів харчування.

10.12.2007 р. підприємство виконало поставку товарів харчування (цукор) ТОВ «Евентів» (покупець) й виписало рахунок – фактуру № 11 для оплати постав- леної продукції.


Скласти податкову накладну й описати подальші дії бухгалтерів постачаль- ника й покупця з метою відображення в податковому обліку поставки товарів харчування (цукор).


Довідкові дані:

Номер податкової накладної в реєстрі:

14

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:

- підприємство «Апекс» (продавець)

145783225781

- ТОВ «Евентів» (покупець)

234567891012

Номер свідоцтва платника ПДВ:

- підприємство «Апекс» (продавець)

26717900

- ТОВ «Евентів» (покупець)

26718301

Кількість реалізованого цукру

5 мішків

Ціна 1 мішка (без ПДВ)

250,0 грн.

Завдання 2

ТОВ «Плюс» заходиться на загальній системі оподаткування. Згідно з обліко- вими даними за січень 2008 р. Воно здійснило наступні операції:

- 15.01.2008 р. згідно з договором № 1 від 12.01.2008 р. було відвантажено електротоварів приватній фірмі «Ганг» (покупцю) на 54875,0 грн. (в тому числі ПДВ) надана податкова накладна від 15.01.2008 р., а гроші на поточний рахунок було отримано 28.03.2008 р.;

- 20.01.2008 р. було отримано від замовника ПФ «Вектор» попередню оплату за надання послуг з ремонту побутової техніки у сумі 12458,00 грн. (в тому числі ПДВ) надана податкова накладна від 20.01.2008 р., згідно з актом виконаних робіт послуга надана 10.02.2008 р.

- 25.01.2008 р. відвантажено готову продукцію згідно з договором № 111 від 27.12.2007 р. ПФ «Юлія» на суму 25879,00 грн. (в тому числі ПДВ) надана податкова накладна від 25.01.2008 р, оплата за товар здійснена 28.12.2007 р.;

- 28.01.2008 р. надано послуги ПФ «Консул», що оподатковуються за ставкою 0%. Виписано податкову накладну 28.01.2008 р.;

- 31.01.2008 р. в касу підприємства отримано готівку від СПД Іванова А.В. в сумі 5245,00 грн. (в тому числі ПДВ) за ремонт офісної техніки і виписано податкову накладну 31.01.2008 р.


Визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ за січень 2008 р. й запов- нити розділ ІІ реєстру виданих податкових накладних. Форма реєстру отриманих і виданих податкових накладних наведена у додатку 1.


Довідкові дані:

Номер останньої податкової накладної в реєстрі станом на 01.01.2008 р.

218

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:

- ТОВ «Плюс» (продавець)

985712364852

- покупці:

приватна фірма «Ганг»

158967235784

ПФ «Вектор»

123456789258

ПФ «Юлія»

187536952125

ПФ «Консул»

126846789523

СПД Іванова А.В.

254789543687

Номер свідоцтва платника ПДВ:

- ТОВ «Плюс» (продавець) (від 15.09.2005 р)

236857421


Завдання 3

Приватне підприємство «НКУ» в грудні 2007 р. здійснило наступні госпо-дарські операції:

- 05.12.2007 р. підприємство перерахувало з поточного рахунку грошові кошти за договором купівлі, укладеним з ТОВ «Спецтехніка», на загальну суму 200000,00 грн. (в тому числі ПДВ) за 100 персональних комп’ютерів, які були поставлені підприємству 06.12.2007 р. (приходна накладна № 12 від 06.12.2007 р.);

- 10.12.2007 р. отримано послуги з ремонту офісної меблі від СПД Іванова В.Д. (неплатник ПДВ), які підтверджені актом виконаних робіт на суму 556,00 грн.;

- 15.12.2007 р. працівник підприємства подав разом зі звітом про кошти, видані на відрядження залізничний квіток на суму 250,00 грн (в тому числі ПДВ), рахунок з готелю на суму 5 650,0 грн. (в тому числі ПДВ);

- 15.12.2007 р. придбано у фірми «Лекфарм» (Росія) засоби зв'язку для викорис- тання в господарській діяльності. Оформлено вантажно-митну декларацію (ВМД) на суму 12 354,00 грн.;

- 23.12.2007 р. отримано розрахунок коригування до податкової накладної № 15 від ТОВ «Сілк» на суму поверненого товару 1200,00 (в тому числі ПДВ);

- 25.12.2007 р. придбано у фірми «Star» (Великобританія) ТМЦ для використання в господарській діяльності. При цьому оформлено вантажно-митну декларацію № 25411 на суму 123 600,00 грн. й виписано податковий вексель на суму нарахо- ваного ПДВ.


Визначити суму податкового кредиту з ПДВ за грудень 2007 р. та запов- нити розділ І реєстру отриманих податкових накладних. Форма реєстру отриманих і виданих податкових накладних наведена в додатку 1.


Довідкові дані:

Номер останньої податкової накладної в реєстрі станом на 01.12.2007 р.

126

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:

- Приватне підприємство «НКУ» (покупець)

234578123574

- продавці:

ТОВ «Спецтехніка»

125784123454

Укрзалізниця

179256135458

ОАО «Національ» (готель)

254889643482

ТОВ «Сілк»

151968236783

Номер свідоцтва платника ПДВ:

- Приватне підприємство «НКУ» (покупець)

від 22.12.2004 р.

214536751


Завдання 4

Заповнити реєстр отриманих і виданих податкових накладних підприємства «Апекс» на основі таких даних з урахуванням операцій, відображених у завданні 1.
п/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

(без ПДВ)

1

Прийнято до оплати рахунок-фактуру № 125 від 19.12.2007 р. Харківської РЕС за спожиту електроенергію в листопаді. До рахунку-фактури додається податкова накладна № 116 від 19.12.2007 р.

720,0

2

Прийнято до оплати рахунок № 90 від 20.12.2007 р., виданий ВАТ «Ватра» за отримані 92 шт. заготовок до світильника РК-31. До рахунку-фактури додається податкова накладна № 170 від 20.12.2007 р.

3900,0

3

Виставлено рахунок № 10 від 07.12.2007 р. МП «БОК» за поставку 10 шт. світильників РК-31. За фактом поставки була виписана подат- кова накладна №12 від 07.12.2007 р.

1860,0

4

На поточний рахунок підприємства «Апекс» надійшов аванс від ТОВ «Спецтехприлад» за встановлення двохріжкових зовнішніх світильників. На суму авансу виписана податкова накладна № 13 від 08.12.2007 р.

12600,0

5

Прийнято до оплати рахунок-фактуру № 30 від 01.12.2007 р. від ВАТ «Текстерно» за 1000 м2 тканини. До рахунку додають податкову накладну № 190 від 01.12.2007 р.

8000,0

6

Виставлено рахунок-фактуру № 12 від 11.12.2007 р. за реалізовані ТОВ «Орбіта» триріжкових зовнішніх світильників – 22 шт.

На основі рахунку-фактури, а також видаткової накладної виписана податкова накладна № 15 від 11.12.2007 р.

840,0

7

Прийнято до оплати рахунок-фактуру № 178 від 18.12.2007 р. від ВАТ «АТП-1961» м. Харків за перевезення зовнішніх світильників. До рахунку додають податкову накладну № 145 від 18.12.2007 р.

420,0

8

З поточного рахунку 20.12.2007 р. був перерахований аванс ВАТ «Світло» за 100 м. мідного дроту на підставі рахунку-фактури. Від заводу отримана податкова накладна № 700 від 20.12.2007 р.

660,0

9

Виставлено рахунок № 13 від 23.12.2007 р. за реалізований ТОВ «Ім-пульс» токарний верстат. 23.12 2007 р. видана податкова накладна № 16.

4200,0

10

Прийнято до оплати рахунок № 111 Укртелекому за телефонні пере-говори за листопад від 02.12.2007 р. До рахунку додають податкову накладну № 1900 від 02.12.2007 р.

900,0


Довідкові даніп/п

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

1

Підприємство «Апекс»

145783225781

2

^ ВАТ «ВАТРА»

211334457891

3

Укртелеком

123456789101

4

ТОВ «Орбіта»

234567891012

5

МП «БОК»

145678910123

6

Харківська РЕС

156789101234

7

ТОВ «Спецтехприлад»

167891012345

8

^ ВАТ «АТП-1961»

178910123456

9

ВАТ «Тек стерно»

189101234567

10

ТОВ «Імпульс»

191012345678

11

ВАТ «Світло»

187654321091


Завдання 5

Підприємство «Техніка» придбало 300 відеомагнітофонів по 350 грн. (в тому числі ПДВ) кожний. Потім 70 % відеомагнітофонів було реалізувало по 400 грн. за кожний, а залишок – по 380 грн. за кожний.

У звітному періоді також отримано фінансову допомогу на зворотній основі в сумі 250 000,0 грн. і визнана безнадійна заборгованість за придбані товарно-матеріальні цінності, які були використані в господарській діяльності підприємства в сумі 300,0 грн.


Визначити розмір ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Завдання 6

ВАТ «Злагода» у травні 2007 р здійснено наступні операції:

- 02.05.2007 р. перераховано з поточного рахунку 15964,00 (в тому числі ПДВ) ТОВ «Техніка» за 10 телевізорів, які були отримані 25.04.2007 р. Отримано подат- кову накладну № 17;

- 05.05.2007 р. підприємством здійснена покупка товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Імпульс». Вартість товарів складає 12000,0 грн. (з ПДВ);

- 15.05.2007 р. перераховано передплату за товар ТОВ «Амперс» в розмірі 25 487,00 грн (в тому числі ПДВ). На момент здійснення авансу податкова накладна отримана не була. Поставка товарів відбулася 01.06.2007 р. На момент поставки постачальником була представлена податкова накладна № 176 від 01.06.2007 р.;

- 18.05.2007 р. надано послуги з виконання ремонтних робіт ТОВ «Орбіта» на суму 18 000,0 грн. (в тому числі ПДВ). 25.05.2007 р. підписано акт виконаних робіт та виписана податкова накладна № 226;

- 20.05.2007 р. один телевізор з придбаних 02.05.2007 р. було вирішено подару- вати робітнику підприємства у зв'язку з ювілеєм;

- 25.05.2007 р. проведена зміна вартості раніше проданого товару ТОВ «Універ-2» у зв'язку з виявленими недоліками. У момент здійснення зміни вартості проданого товару виписано розрахунок коригування до податкової накладної № 186 від 10.04.2007 р. на суму 1800,00 (в тому числі ПДВ);

- 28.05.2007 р на поточний рахунок підприємства надійшла передплата за товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Універсал» у сумі 36000,00 грн. (в тому числі ПДВ). У момент отримання авансу підприємством виписана податкова накладна № 198 від 29.05.2007р.;

- 30.05.2007 р. відвантажено основні засоби ТОВ «СВС» на суму 18000,00 грн. (в тому числі ПДВ);

- 30.05.2007 р. на склад підприємства поступили товари на загальну суму 125 400,00 грн. згідно з договором відповідального зберігання від 30.05.2006 р. № 45, укладеним з ТОВ «Імпульс».


На підставі представлених господарських операцій необхідно:

- заповнити реєстр отриманих і виданих податкових накладних;

- визначити суму податкового зобов’язання і податкового кредиту з ПДВ, а також суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за травень 2007 р.;

- заповнити декларацію з ПДВ за відповідний період.

Довідкові дані:

Номер останньої податкової накладної в реєстрі станом на 01.12.2007 р.

126

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ:

- ВАТ «Злагода»

235896478945

- ТОВ «Техніка»

125784123454

ТОВ «Імпульс»

191012345678

ТОВ «Амперс»

245871236417

ТОВ «Орбіта»

234567891012

ТОВ «Універ 2»

258746987547

ТОВ «Універсал»

257985236486

^ ТОВ «СВС»

256782358743

Номер свідоцтва платника ПДВ:

- ВАТ «Злагода» від 12.11.2003 р.

235874568


Завдання 7

Підприємство придбало 110 холодильників по 530,0 грн. з ПДВ за кожний. Випустило й реалізувало 100 шт. запчастин за ціною реалізації 8,0 грн. за одиницю (в тому числі ПДВ). У кінці кварталу було продано 85% холодильників по 535,0 грн. за кожен (в тому числі ПДВ), у звітному періоді один холодильник було викра- дено, винні в нестачі на день подання податкової декларації не встановлені.


Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Завдання 8

Магазин «Спорттовари» разом з торговельною діяльністю рекламує товари фірми «Пума». За вересень магазин реалізував товари і отримав дохід (в тому числі ПДВ) 1050,0 грн., а також ввів у експлуатацію придбане обладнання, яке використовується для надання реклами й основної діяльності вартістю 850,0 грн. (без ПДВ). Від рекламних послуг отримано доходів на суму 1800,0 грн. (в тому числі ПДВ). Податок з реклами сплачено.


Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Завдання 9

Магазин «Техніка» реалізує побутову техніку. Станом на 01.01 поточного року в магазині на обліку нараховувалось 50 пральних машин, які були придбані по 1900,0 грн. (в тому числі ПДВ) кожна. На початок місяця було отримано ще 60 пральних машин по 2100,0 грн. (в тому числі ПДВ) кожна. У кінці місяця 102 пральні машини були продані по 2200,0 грн. (в тому числі ПДВ) кожна. Також 8 пральних машин вартістю 450 дол. США за кожну було експортовано за бартерним контрактом (курс НБУ 5,3 грн. за 1,0 дол. США).


Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Завдання 10

23 квітня 2005р.підприємство-резидент одержало від нерезидента товар на суму 2000 євро. Товар вперше підпадає під режим митного контролю 22 квітня. Курс НБУ на дату оформлення вантажно-митної декларації складав 7, 10 грн./євро. Курс Національного банку України, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому товар підпадає під режим митного контролю, складає 7 грн./євро. Митні збори нараховані (умовно) в розмірі 90 грн. Ввізне мито 20%.


Визначити суму ПДВ.


Завдання 11

Підприємство резидент України в лютому 2008 р. експортує в Росію партію обладнання власного виробництва. За умовами договору поставка обладнання здійснюється на умовах попередньої сплату вартості контракту. Контрактна вартість обладнання становить 200,0 тис. євро.

Вартість доставки автомобільним транспортом покупцю – 30,0 тис. грн. (в тому числі 15 тис. грн. – оплата руху транспорту на території України, ПДВ у сумі 3,0 тис. грн.).

Послуги митного брокера становлять 4,2 тис. грн. з ПДВ.

Вартість монтажних робіт в Росії складає 15,0 тис. євро. Оплата монтажних послуг здійснюється після їхнього представлення згідно з актом виконаних послуг.

Валютний курс НБУ становить:

- на дату передоплати 6,90 грн./євро;

- на дату подання рахунку за виконані роботи 6,80 грн./євро;

- на дату оплати виконаних робіт 7,0 грн./євро .


Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті при виконанні умов постачання обладнання.


Завдання 12

Підприємство «Веста» передало легковий автомобіль і виробниче облад- нання підприємству «DDD» як внесок до статутного фонду. Балансова вартість обладнання становить 26,0 тис. грн. (погоджена вартість 3,0 тис. грн. з ПДВ).

Балансова вартість легкового автомобіля дорівнює погодженій вартості 48,0 тис. грн. з ПДВ.


Визначити суму податкових зобов'язань з ПДВ, яку повинно нарахувати підприємство «Веста» при здійсненні внеску до статутного фонду.


Завдання 13

Підприємство «Омега» 20.05.07 р. імпортувало товари на територію України.

При здійсненні митного оформлення товарів підприємство надало митним органам податковий вексель на суму 24,0 тис. грн.

У зв'язку з подання податкового векселя підприємство «Омега» додатково понесло такі витрати:

- вартість бланків 15,0 грн. (з ПДВ);

- державне мито за бланк векселя 5,1 грн.;

- вартість винагороди банку за здійснення авалювання векселя 3000,0 грн.

Визначити суму податкових зобов’язань та податкового кредиту в подат- кових деклараціях з ПДВ при умові, що:

а) вексель погашено достроково;

б) вексель погашено в визначений законодавством строк.


Завдання 14

Підприємство «Веста» є платником ПДВ (щомісячна звітність) у листопаді 2005 р. видало три податкових векселя на загальну суму 21,0 тис. грн.:

- № 001 від 07.11.2007 р. на суму 5,0 тис. грн. з терміном погашення 05.12.2007 р.;

- № 002 від 25.11.2007 р. на суму 6,0 тис. грн. з терміном погашення 23.12.2007 р.;

- № 003 від 31.11.2007 р. на суму 10,0 тис. грн. з терміном погашення 29.11.2007 р.

У декларації за жовтень підприємством «Веста» задекларовано суму бюд- жетного відшкодування в розмірі 7,0 тис. грн., яка на момент подання декларації за листопад залишилася без змін.

До подання декларації за жовтень ні сум бюджетного відшкодування, ні сум податкового боргу в картці особового рахунку платника не обліковувалося.

31.10.2007 р. платником подано заяву про погашення виданих ним подат- кових векселів за рахунок бюджетного відшкодування, яке облікується на особо- вому рахунку підприємства в ДПІ.


Визначити податкові векселя, сума яких може бути погашена за рахунок бюджетного відшкодування.

Визначити механізм відображення в податковій декларації факту видачі й погашення податкових векселів.

Визначити момент виникнення права на податковий кредит за даними податковими векселями.


Завдання 15

На основі наведених у таблиці даних про господарські операції ВАТ «Прайм» за II квартал 2007 р. заповнити податкові накладні, визначити суми податкових зобов'язань і податкового кредиту, обчислити суму ПДВ належну до сплати в бюджет.

Додаткові дані:

1. Відвантажено згідно з товарно-транспортною накладною № 002119 від 17.04.2007 р. СП «Оріель» світильники в кількості 18 шт. на суму 4800,0 грн. (в тому числі ПДВ) і «Лотос» у кількості 30 шт. на суму 9000,0 грн. (в тому числі ПДВ).

2. Отримано від ТОВ «Віта» за податковою накладною № 14 від 10.04.2007 р. сталь листову на суму 73000,0 грн. (в тому числі. ПДВ).

3. Відвантажено згідно з товарно-транспортною накладною № 002116 від 12.05.2007 р. ЗАТ «Авекс» світильники в кількості 6 шт. за ціною 1020,0 грн. (з ПДВ) за кожну.Назва підприємства

№ свідоцтва платника

Індивідуальний податковий № платника ПДВ

Юридична адреса

1

ВАТ «Прайм»

25679054

140345679185

м. Харків,

вул. Клочківська, 46

2

СП «Оріель»

33171810

011346793540

м. Київ, вул. Карпенка, 17

3

ЗАТ «Авекс»

26511314

221715834115

м. Харків, вул. Шевченка, 3


Примітка: Остання податкова накладна виписана за номером 19.


Завдання 16

На основі наведених даних необхідно:

а) заповнити податкову накладну;

б) обчислити суми податкового зобов'язання та податкового кредиту;

в) визначити суму ПДВ, належну до сплати в бюджет;

д) заповнити відповідний додаток до податкової накладної.


Додаткові відомості:

1. Підприємство ЧП «Термокомпозит» придбало 05.11.07 100 шт. колб для виготовлення термосів СП «Яверекс» на суму 1700,0 грн. (з ПДВ).

Частина колб виявилися нестандартними і за домовленістю сторін вартість усієї партії було зменшено на 13%.

Здійснене коригування зайво нарахованого ПДВ на суму 36,79 грн.


2. 11.12.07 р. ЧП «Термокомпозит» придбало матеріали вартістю 21 560,0 грн. (з ПДВ), які за умовами поставки були попередньо сплачені (у листопаді 2007 р.). Податкова накладна була представлена покупцю.


3. Прийнято 17.11.07 р. до оплати рахунок підрядної організації за проведений капітальний ремонт обладнання на суму (з ПДВ) 18 000,0 грн. До рахунку додають податкову накладну.


Довідкові даніНазва підприємства

№ свідоцтва платника

Індивідуальний податковий № платника ПДВ

Юридична адреса

1

ЧП «Термокомпозит»

21809113

233311245678

м. Харків,

вул. Винниченка, 8

2

СП «Яверекс»

33111819

001113149915

м. Львів,

вул. Дністровська, 5


Примітка: Остання податкова накладна виписана за номером 62.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи