Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/3
Дата20.08.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.І. Заіченко,

І.О. Мікуліна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201-“Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201-“Менеджмент організацій”) / Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2008. - 24с.


Укладачі: Заіченко Віктор Іванович, Мікуліна Ірина Олексіївна


Рецензент: Ю.І. Жигло


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 17 від 27.06.2008 р.

ЗМІСТ


Стор.

1.Загальні відомості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

2.Порядок виконання семестрового завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3.Зміст семестрового завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.Задача №1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.Задача №2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.Задача №3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.Задача №4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5.Задача №5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6.Задача №6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7.Задача №7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8.Задача №8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.9.Задача №9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10.Задача №10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

5

6

7

7

9

11

16

18

20

21

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма дисципліни “Охорона праці в галузі” на для студентів денної форми навчання напряму “Менеджмент” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Індивідуальне семестрове завдання є складовою частиною самостійної роботи студента на рівні підготовки спеціалістів і магістрів, воно сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.

Мета виконання індивідуального семестрового завдання (ІСЗ) – доповнення і закріплення знань, набутих при вивченні теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань створення безпечних та нешкідливих умов праці у виробничій діяльності.

Вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” здійснюється в 9-му семестрі навчання в академії, тобто на завершальному етапі перед роботою над дипломним проектом. Характерним для роботи над дипломним проектом є те, що студент самостійно вирішує чисельні питання, які потрібні для повноти і якості проекту. Тому ці методичні вказівки передбачають самостійне опрацювання студентами таких важливих питань, як управління охороною праці і її завдання на окремих об'єктах галузі, аналіз умов праці за показниками шкідливості й небезпечності, важкості й напруженості трудового процесу. В ході виконання індивідуального семестрового завдання студенти повинні навчитися обґрунтовувати за допомогою розрахунків вибір заходів і засобів захисту від шкідливостей і небезпечностей на потенційно небезпечних об'єктах.


^ 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ


Завдання студент виконує у позанавчальний час відповідно до цих методичних вказівок. Необхідні консультації надає викладач дисципліни “Охорона праці в галузі” згідно з розкладом консультацій кафедри “Безпека життєдіяльності”. Виконане ІСЗ здається на перевірку викладачеві не пізніше залікового тижня. Семестрове завдання виконують на скріплених паперових аркушах формату А-4, і воно повинно мати на обкладинці необхідні вихідні дані (назва міністерства і академії, кафедра, назва завдання, спеціальність, курс і група, прізвище та ініціали студента і викладача, який веде дисципліну). Виконання ІСЗ є формою поточного контролю.

Результати оцінки ІСЗ доводять до відома студента і беруться до уваги при підсумковому контролі за дисципліною. Без позитивно оціненого ІСЗ студент не допускається до підсумкового контролю з дисципліни “Охорона праці в галузі”.


^ 3. ЗМІСТ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ


3.1. Завдання № 1


Кількісно оцінити рівень травматизму за рік на підприємстві із середньосписочною кількістю робітників Р. Кількість нещасних випадків за рік складає п. Кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих нещасних випадків становить D.

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 1. Номер варіанта приймається згідно номеру у журналі групи.


Таблиця 1- Варіанти вихідних даних

п/п

Р

п

D

п/п

Р

п

D

1

1000

3

140

16

1180

8

300

2

1200

5

200

17

250

1

20

3

800

2

50

18

780

3

45

4

1250

4

270

19

900

5

40

5

950

7

240

20

245

2

90

6

1100

1

60

21

680

4

55

7

700

2

100

22

1165

6

325

8

860

5

85

23

1050

2

100

9

964

6

145

24

760

5

225

10

450

1

35

25

910

1

45

11

1325

4

165

26

120

2

65

12

560

2

76

27

240

1

70

13

685

1

55

28

360

2

42

14

320

2

50

29

830

3

120

15

1500

7

245

30

550

2

30


^ Вказівки до вирішення завдання:

Кількісну оцінку травматизму використовують при статистичному методі дослідження виробничого травматизму. Розраховують коефіцієнти частоти травматизму, тяжкості травматизму і непрацездатності. Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму на підприємстві, порівнювати його з іншими підприємствами.

1.Розрахувати коефіцієнт частоти травматизму, який показує кількість випадків травматизму, що припадають на 1000 робітників, за формулою

Кч=,

де п – кількість випадків травматизму за звітний період часу;

Р - середньоспискова кількість робітників на підприємстві за той же період часу.

2. Розрахувати коефіцієнт тяжкості травматизму, який показує скільки днів непрацездатності припадає на один нещасний випадок, за формулою

Кт=,

де D – кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих нещасних випадків за звітний період часу.

3. Розрахувати коефіцієнт непрацездатності:

Кв.вт= Кч ∙Кт .

4. Перелічити інші основні методи аналізу виробничого травматизму, в чому вони полягають і як впливають на загальний стан охорони праці на підприємстві. Зробити висновки.


3.2. Завдання №2


Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці на підприємстві, коли відомо, що всього на підприємстві працює Рср працівників, з яких Рш - зі шкідливими речовинами і Рпн чоловік – на роботах з підвищеною небезпекою.

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 2. Номер варіанта приймається згідно номеру у журналі групи.


Таблиця 2- Варіанти вихідних даних

з/п

Рср

Рш

Рпн

з/п

Рср

Рш

Рпн

з/п

Рср

Рш

Рпн

1

750

300

200

11

670

300

200

21

1250

405

480

2

800

280

250

12

1050

725

330

22

1300

580

170

3

600

150

150

13

1300

700

325

23

1135

600

85

4

940

400

260

14

556

220

230

24

1045

760

85

5

845

420

100

15

700

320

190

25

835

360

360

6

1254

720

310

16

860

255

140

26

915

455

125

7

1100

690

280

17

964

480

380

27

720

490

60

8

900

440

240

18

650

55

290

28

680

305

185

9

995

470

230

19

575

60

120

29

525

80

90

10

850

360

185

20

875

360

60

30

770

245

240


^ Вказівки до вирішення завдання:

1.Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці за формулою:

М= 2 + К· Рср / Ф,

де М – чисельний склад служби охорони праці;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, який дорівнює 1820 годинам, що враховує втрату робочого часу на можливі захворювання, відпустку та ін.

К – коефіцієнт, який враховує шкідливість й небезпечність виробництва:

К = 1 + (Рш + Рпн)/ Рср.

2. Зробити висновки.


3.3. Завдання №3.

Визначити кількість припливу повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення об'ємом V, м3, якщо в ньому працює n людей. Можливість природного провітрювання присутня.

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 3. Номер варіанта приймається згідно номеру у журналі групи.


Таблиця 3- Варіанти вихідних даних

п/п

V, м3

п, люд.

п/п

V, м3

п, люд.

1

150

3

16

118

8

2

140

6

17

250

13

3

200

12

18

78

3

4

145

7

19

90

7

5

190

7

20

245

12

6

225

15

21

80

4

7

170

6

22

165

6

8

100

5

23

150

11

9

95

8

24

260

15

10

146

10

25

110

4

11

156

9

26

120

8

12

105

4

27

240

11

13

135

8

28

360

18

14

170

10

29

130

10

15

150

9

30

230

12
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи