До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І icon

До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І
НазваДо курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І
Сторінка1/10
Дата21.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до курсового і дипломного проектування

з курсів


«Світлотехнічні установки та системи» і


«Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних установок»


(для студентів 4,5 курсів денної

та 5,6 курсу заочної форм навчання

спеціальності

6.090600 – Світлотехніка і джерела світла)


Харків – ХНАМГ – 2007
Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки і системи» і «Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних установок» (для студентів 4,5 курсів денної і 5,6 курсів заочної форм навчання спец. 6.090600 – Світлотехніка і джерела світла).

Укл.: Ільїна Н.О., Лісна О.І., Ляшенко О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 55 с.


Укладачі: Н.О. Ільїна,

О.І. Лісна,

О.М. Ляшенко


Рецензент: д.т.н., проф. Г.Г. Жемеров (НТУ “ХПІ”)


Рекомендовано кафедрою світлотехніки і джерел світла, протокол № 2 від 19.09.2006р.
Дипломний проект є логічним завершенням УІРС. Проектування освітлювальних установок (ОУ) – один з напрямків роботи дипломників, у ході якого закріплюються та поглиблюються теоретичні знання студентів і набуваються практичні навички зі спеціальності.

Під час розробки ОУ необхідно враховувати специфіку освітлюваних будівель, а також ознайомитись з номенклатурою наявних елементів ОУ з метою вибору найбільш оптимального проектного рішення освітлювання.

Спроектована ОУ повинна забезпечувати комфортне кольорово-світлове середовище, сприяти підвищенню продуктивності праці та зниженню стомлюваності зорового аналізатора. Крім того, установка має бути зручною та безпечною при використанні, енерго- та матеріалоекономічною, органічно вписуватися в інтер’єр.

У цих методичних вказівках даються рекомендації з проектування ОУ та мереж живлення, а також розглянуті інженерні методи розрахунку кількісних та якісних характеристик ОУ і мереж електропостачання при курсовому і дипломному проектуванні. 1. рекомендації ЩОдо оформлення дипломного проекту
  1. ^ Необхідні дані для проектування оу та порядок розрахунку електричного освітлення


Починаючи проектування ОУ й мережі її електропостачання, необхідно мати перелік об’єктів, для яких ведеться проектування з вказанням їх основного призначення, площі та висоти приміщень, поверховості будівель. Для проектування внутрішнього освітлення необхідні архітектурно-будівельні плани й розрізи будівель з вказанням призначення приміщень, креслення металевих конструкцій, технологічні плани й розрізи, креслення санітарно-технічних комунікацій, відомості про характер середовища у приміщенні, відомості про особливості технологічного процесу та інші дані.

При проектуванні освітлювальних установок виділяють світлотехнічну й електротехнічну частини проекту.

Виділення світлотехнічної та електротехнічної частин є досить умовним, тому що освітлювальна установка функціонально

являє собою єдине ціле, містить електрообладнання та конструкції для його розміщення. Проектно-кошторисна документація на ОУ (креслення, специфікації, відомість матеріалів, кошториси) видається, як правило, в одному комплекті з робочою документацією щодо електропостачання об’єкта.

У світлотехнічній частині проекту вибирають освітленість та показники якості освітлення, систем, види та засоби освітлення, типи джерел світла та освітлювальних приладів, виконують світлотехнічні розрахунки, в результаті яких виявляють тип, потужність та розташування освітлювальних приладів.

В електротехнічній частині вибирають джерела живлення, вирішують питання компенсації реактивної потужності для установок з розрядними лампами (РЛ), намічають способи управління освітленням, вибирають типи магістральних і групових щитків та іншого електрообладнання, виявляють способи доступу до освітлювальних приладів для обслуговування.

З урахуванням вищесказаного приблизний порядок розрахунку освітлювальних установок може бути таким:

 1. На основі аналізу виду зорових робіт проводять вибір виду та системи освітлення, а також нормованих значень освітленості (мінімальна або середня) та якісних характеристик освітлення (показники засліпленості та дискомфорту, циліндрична освітленість, коефіцієнт пульсації освітленості).

 2. На основі аналізу даних про особливості технологічного процесу, відомостей про умови середовища в приміщеннях, віднесення приміщень до виділеного класу вибухо- та електробезпеки вибирають тип світлових приладів та застосованих в них ламп.

 3. Світлотехнічний розрахунок ОУ, метою якого є визначення кількості освітлювальних приладів, їх розміщення та необхідна потужність.

 4. Перевірка розрахованої ОУ щодо відповідності нормативним вимогам до якості освітлення (розрахунок показника дискомфорту (засліпленості), циліндричної освітленості та коефіцієнта пульсації освітленості), а також розрахунок освітленості, яку створює ОУ в контрольних точках (у центрі приміщення, під світильником, в місці, найбільш віддаленому від світильників).

 5. Проектування електричної освітлювальної мережі: вибір напруги та джерел живлення; вибір схеми живлення ОУ; захист мереж та управління освітленням.

 6. Розрахунок електричної освітлювальної мережі: розрахунок навантажень; вибір перерізу дротів; розрахунок мереж дистанційного управління.

 7. Виконання освітлювальних мереж: вибір способу монтування електропроводок та світильників; вибір електромонтажних матеріалів та виробів.

 8. Розгляд питань охорони праці на стадії проектування ОУ.

 9. Економічне обгрунтування ефективності даного варіанта ОУ.

 10. Оформлення проекту освітлювальної установки.
  1. Зміст пояснювальної записки


реферат

вступ

 1. аналітичний огляд літератури

 2. світлотехнічна частина

  1. коротка технічна характеристика будівлі

  2. аналіз зорових завдань.

  3. вибір виду й системи освітлення.

  4. вибір нормованих значень освітленості і коефіцієнта запасу.

  5. вибір джерел світла.

  6. вибір світлових приладів.

  7. розміщення світлових приладів.

  8. світлотехнічний розрахунок.

  9. перевірочні розрахунки кількісних і якісних характеристик.

   1. Розрахунок освітленості, яка створюється освітлювальною установкою, що спроектована.

   2. розрахунок показника дискомфорту (для суспільних будівель).

   3. розрахунок показника засліпленості (для промислових будівель).

   4. перевірка коефіцієнту пульсації.

 3. Електротехнічна частина.

  1. Проектування електричної освітлювальної мережі.

   1. вибір напруги та джерел живлення.

   2. вибір категорії надійності.

   3. вибір схеми живлення.

   4. компоновка групової мережі.

   5. вибір роду проводки і способів прокладки живлячої і групової мережі.

   6. вибір апаратів захисту мереж та управління освітленням.

  2. Розрахунки електричних мереж.

   1. визначення розрахункових навантажень.

   2. вибір допустимих втрат напруги мережі.

   3. розрахунок мереж за втратами напруги і на мінімальні витрати напівпровідникового матеріалу.

   4. перевірка на відповідність вибраних апаратів захисту струмам навантаження.

  3. компенсація реактивної потужності в мережах з газорозрядними лампами.

  4. розробка технічних засобів і способів обслуговування ОУ.

 4. Охорона праці.

 5. Економічна частина.

Висновки.

Список літератури.

Додатки.


 1. рекомендації ЩОдо проектування ОУ будівель різного призначення


^ 2.1. Особливості освітлення виробничих і складських будівель

Систему комбінованого освітлення слід, як правило, застосовувати для освітлення точних і особливо точних робіт:

у приміщеннях, де виконуються зорові роботи, що відносяться до розряду I, Ia та Iiб;

у приміщеннях, де виконуються зорові роботи, що відносяться до розряду Iiв, Iiг, III та IV і пов’язані:

а) з розрізненням об’ємних об’єктів спостерігання для створення на них сприятливого мікророзподілу яскравості, наприклад, при складанні приладів високої і середньої точності, на операціях ОТК і т. ін;

б) з роботами на блискучих поверхнях металів, скла та інших матеріалів, коли пристрій місцевого освітлення дозволяє знизити або виключити відображену блискість.

При цьому для місцевого освітлення повинні передбачатися світильники з непросвічуваними відбивачами, які мають захисний кут не менше 30. Допускається застосування світильників місцевого освітлення з відбивачем, захисний кут якого 10-30, при розташуванні їх на робочому місці нижче рівня очей працюючого.

Освітленість робочої поверхні, яка створена світильниками загального освітлення в системі комбінованого освітлення, повинна становити 10% нормованої для комбінованого освітлення при використанні тих джерел світла, які застосовані для місцевого освітлення, при цьому найбільша і найменша освітленість повинна прийматися згідно з табл. 1 (п.1). У приміщеннях без природного світла освітленість робочої поверхні створена світильниками загального освітлення в системі комбінованого освітлення, також повинна прийматися згідно з табл. 1 (п.2).


Таблиця 1 – Освітленість робочої поверхні створена світильниками загального освітлення в системі комбінованого освітлення


Приміщення і розряд зорової роботи
^

Освітленість, лк, при лампах


розрядних

розжарювання

 1. З природним світлом,

(I-VIII) розряди

150-300

50-100

 1. Без природнього світла,
^

Iа, Iб, Iв, Iiа, Iiб


Iiв, IIIа

Iг, Iiг, IIIб, IIIв, IIIг, IV, Vа, Vб

500

400

200

200

150

100
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconМетодичні вказівки з курсового І дипломного проектування " Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням"
Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування “Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням”...
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconКонспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»
«Світлотехнічні установки та системи» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701...
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconЮ. О. Васильєва Світлотехнічні установки та системи Конспект
Світлотехнічні установки та системи: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 090....
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconМетодичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних
Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування на тему “Розрахунок параметрів повітряних холодильних машин, які працюють...
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки з курсового І дипломного проектування “Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням”...
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconМіського господарства
Методичні вказівки для виконання курсового І дипломного проектів "Проектування електричного освітлення вулиць І доріг" з курсу "Освітлення...
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconМетодичні вказівки до курсового, дипломного проектування та самостійної роботи з дисципліни "Організація будівництва" для студентів спеціальності 092101 пцб, 092103 мбг, усіх форм навчання
До курсового, дипломного проектування та самостійної роботи з дисципліни “Організація будівництва” для студентів спеціальності 092101...
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комп’ютерна програма «Розрахунок очисних споруд» для курсового та дипломного проектування
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Назва розробки. Комп’ютерна програма «Розрахунок очисних споруд» для курсового та дипломного проектування
До курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комп’ютерний комплекс «Тепловий розрахунок рекуперативного теплообмінного апарату типу «Труба в трубі» для курсового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи