Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата21.08.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання професійного напряму 0502 - «Менеджмент» спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «технічна експлуатація готелів і туристських комплексів» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання професійного напряму 0502 - «Менеджмент» спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)/. Укл.: В.І. Абєлєшов. – Харків: ХНАМГ, 2007, 48 с.


Укладач: В.І. Абєлєшов


Рецензент: О.О. Алексахін, к.т.н., доцент кафедри теплохолодопостачання


Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання, протокол № 1

від 29. 08.2006


Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення знань з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів», набуття досвіду з організації, планування й контролю заходів з технічної експлуатації будівельних конструкцій та інженерних систем, розрахунку кількості робітників, які займаються даним процесом, ознайомлення з довідковою літературою, нормативною документацією, існуючими методиками планування заходів.

^ 1. ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Розрахунково-графічне завдання виконують згідно з індивідуальним завданням, яке містить розрахунково-пояснювальну записку, що складається з наступних розділів: загальні положення, організація і планування заходів з технічної експлуатації будівель (складання річного плану проведення загальних і профілактичних оглядів елементів будівель, складання акту загального огляду будівлі, складання дефектного акта поточного ремонту будівлі, складання перспективного плану капітальних ремонтів елементів будівель), визначення часу початку аварійно-відновлювальних робіт при ремонті системи опалення будівлі, розрахунок кількості робітників і службовців, займаних технічною експлуатацією інженерного обладнання будівель, знос будівлі.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Технічна експлуатація будівель - це комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження будівель, їх елементів, інженерних систем і обладнання. Вказана система повинна забезпечити нормальне функціонування будівель протягом усього періоду їх використання за призначенням і є безперервним динамічним процесом. При цьому повинні бути забезпечені оптимальні витрати на технічну експлуатацію будівель.

До основних інженерних систем будівель відносять: холодне водопостачання, гаряче водопостачання, каналізація, опалення, газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря, видалення диму, пожежогасіння, видалення сміття, видалення пилу, вертикальний транспорт (ліфт, ескалатор), електропостачання, зв'язок (телефон, радіо, телебачення, пожежна і охоронна сигналізація, комп'ютерні мережі), трубопроводи білизни та ін.

Технічна експлуатація будівлі включає наступні три основні взаємопов'язані заходи: технічне обслуговування; ремонти; реконструкцію. Система включає матеріальні, трудові й фінансові ресурси, а також необхідну нормативну й технічну документацію.

^ Технічне обслуговування - це комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівлі або заданих параметрів і режимів роботи технічного обладнання.

До складу технічного обслуговування будівель входять наступні заходи: огляди; усунення несправностей, що вимагають негайного виконання; підготовка будівель до сезонної експлуатації (у весняно-літній і в осінньо-зимовий періоди); інші роботи.

Планування технічного обслуговування кожної будівлі здійснюють шляхом розробки за встановленим переліком робіт річних планів-графіків.

Огляди бувають:

  1. планові (загальні і профілактичні), які відомі наперед і здійснюються відповідно до встановленої періодичності;

  2. непланові (непередбачені, позачергові).

Загальні огляди проводять на підставі наказу з періодичністю двічі на рік залежно від кліматичних умов, як правило, навесні (квітень) і восени (вересень).

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією всіх елементів, інженерних систем і устаткування будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення їх технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, визначення готовності будівлі до експлуатації в подальший період.

Профілактичні огляди окремих елементів будівель, інженерних систем і устаткування здійснюють робітники відповідних спеціальностей відповідно до графіка, який затверджує керівник організації.

Профілактичне обслуговування будівель полягає у виявленні несправностей, встановленні їх причин, в усуненні незначних несправностей елементів будівлі й устаткування, а також перевірці, наладці й регулюванні технічних пристроїв з метою забезпечення їх безперебійної роботи.

Позапланові огляди, що викликані стихійними явищами, аваріями, особливими умовами експлуатації, які здатні нанести шкоду окремим елементам будівлі, а також заявами користувачів про виникнення несправностей в будівлі або устаткуванні передбачають обстеження будівлі, їх елементів і устаткування.

Роботи, що виконують при підготовці будівель до сезонної експлуатації, проводять 2 рази на рік.

^ Ремонт будівлі - це комплекс загально будівельних і спеціальних робіт, організаційно-технічних заходів щодо зниження фізичного і морального зносу, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників будівлі, з метою відновлення справності об'єкта і ресурсів конструкційних елементів і технічного устаткування.

Ремонт інженерного устаткування будівлі - це відновлення працездатності інженерних систем шляхом:

1) заміни,

2) ремонту на місці зношених або зруйнованих вузлів і деталей.

Виділяють наступні типи ремонту будівель:

  1. поточний (плановий і неплановий);

  2. капітальний (вибірковий і комплексний).

Поточний ремонт полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт щодо попередження передчасного зносу елементів і інженерного устаткування будівель, усунення незначних несправностей, що виникають в процесі експлуатації будівель, забезпеченні безвідмовної роботи інженерних систем.

Поточний плановий ремонт кількісно виявляють і планують наперед за об'ємом і часом виконання відповідно до п'ятирічних планів з встановленою періодичністю і з урахуванням результатів оглядів. Він передбачений нормативною документацією, по суті, є профілактичним. Без його проведення інтенсивність несправностей різко зростає, збільшуються фізичний і моральний знос і витрати на капітальний ремонт.

Поточний неплановий ремонт кількісно виявляють в процесі експлуатації і виконують, як правило, негайно після виявлення несправностей або відмови інженерного устаткування. Він полягає в терміновому усуненні несправностей, які не могли бути виявлені й усунені при поточному плановому ремонті або виникли після його проведення.

Капітальний ремонт полягає в заміні й відновленні окремих елементів або цілих інженерних систем будівлі у зв'язку з їх зносом або руйнуванням. Капітальний вибірковий ремонт охоплює окремі елементи й інженерні системи будівель. Капітальний комплексний ремонт охоплює будівлю в цілому або окремі його значні частини.

Реконструкція будівлі - це комплекс загальнобудівельних і спеціальних робіт, організаційно-технічних заходів, пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників, який здійснюють з метою поліпшення умов мешкання і якості обслуговування, іноді із зміною функціонального призначення будівлі.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Річний план проведення оглядів (загальних і профілактичних) елементів і інженерного устаткування будівель складають у вигляді табл. 3.1.


Таблиця 3.1 - Річний план проведення оглядів
Найменування елементів і інженерного обладнання будівель

Кількість профілак-тичних оглядів на рік

Місяці

1

с

2

л

3

б

4

к

5

т

6

ч

7

л

8

с

9

в

10

ж

11

л

12

г

1.

Кам'яні конструкції


1

2.

Залізобетонні конструкції

1

3.

Панелі повнозбірних будівель і стики між панелями

1

4.

Дерев'яні конструкції й столярні вироби

1-2*

5.

Покрівлі

2-4*

6.

Підлога

1

7.

Внутрішнє і зовнішнє оздоблення

1-2*

8.

Поручні й захисні сітки на вікнах і сходах

2

9.

Системи холодного водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання

2-4*

10.

Системи центрального опалення:

- у квартирах (готельних номерах)2-4**
- на горищах, у підвалах, на сходових клітках

6

11.

Теплові введення, котли і котельне устаткування

6

12.

Внутрішній водостік

2

13.

Дворова каналізація

2

14.

Вентиляційні канали

1

15.

Газоходи

2-4*

16.

Системи видалення диму і гасіння пожежі

12

17.

Сміттєпроводи

12

18.

Радіообладнання і телевізійне обладнання

- на дахах,

- на горищах, на сходових клітках12


6

19.

Домофони

12

20.

Електроустаткування

6-12*

21.

Кухонні електроплити

2

22.

Ліфти

12


Примітки:

*- конкретну періодичність профілактичних оглядів у межах встановленого інтервалу визначає експлуатаційна організація, виходячи з технічного стану будівлі, інженерного устаткування, а також місцевих умов;

** - профілактичні огляди системи центрального опалення в квартирах (готельних номерах) проводять тільки в опалювальний період;

О - загальний огляд;

П - профілактичний огляд.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи