Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка4/4
Дата21.08.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
,


де .- фізичний знос обстеженого елемента (%), m – кількість ознак зносу елемента (ділянки), - фізичний знос елемента за даною ознакою (ділянкою)(%), .- розмір несправної ділянки (довжина, площа, об’єм), - загальний розмір даного елемента (довжина, площа, об’єм).

Фізичний знос будівлі (%) визначають як суму добутків зносу окремих елементів і їх питомої вартості.


,


де - фізичний знос будівлі (%), - фізичний знос окремих обстежених елементів будівлі (%), - питома вартість окремих обстежених елементів будівлі (%) (частка вартості по відношенню вартості всієї будівлі), n – кількість обстежених елементів будівлі (повинно бути не менш 9 елементів).

Частки відновлювальної вартості окремих обстежених елементів будівлі в загальній відновлювальній вартості будівлі визначають:

  1. за укрупненими показниками відновлювальної вартості будівель, що затверджені у встановленому порядку;

2) для елементів та інженерного обладнання будівель, що не мають затверджених показників, за їх кошторисною вартістю.

Таблиця 5.1 - Вихідні дані:

Обстежені елементи будівлі

Номер варіанта (кінцева цифра шифру залікової книжки)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

Li,%

Ri,%

RiLi

1.Фундамент

7

10

70

6

11
8

12
7

13
6

14
8

15
7

16
6

17
8

18
7

19
2. Стіни і перегородки

40

15

600

41

16
39

17
40

18
41

19
39

20
40

21
41

22
39

23
40

24
3. Перекриття

10

30

300

11

31
9

32
10

33
11

34
9

35
10

36
11

37
9

38
10

39
4. Дах

3

35

105

2

36
4

37
3

38
2

39
4

40
3

41
2

42
4

43
3

44
5. Підлога

6

25

150

5

26
7

27
6

28
5

29
7

30
6

31
5

32
7

33
6

34
6. Вікна і двері

4

20

80

5

21
3

22
4

23
5

24
3

25
4

26
5

27
3

28
4

29
7. Внутрішнє оздоблення

8

30

240

9

31
7

32
8

33
9

34
7

35
8

36
9

37
7

38
8

39
8. Зовнішнє оздоблення

4

10

40

3

11
5

12
4

13
3

14
5

15
4

16
3

17
5

18
4

19

9. Сходи

3

20

60

4

21
2

22
3

23
4

24
2

25
3

26
4

27
2

28
3

29
10. Інженерне обладнання


12

35

420

11

36
13

37
12

38
11

39
13

40
12

41
11

42
13

43
12

44
11. Інші елементи

3

20

60

3

21
3

22
3

23
3

24
3

25
3

26
3

27
3

28
3

29Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100


Σ=


Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=

Σ=100
Σ=Метод за строками служби. Даний метод використовують для приблизних розрахунків величини фізичного зносу будівлі.

Якщо будівля відслужила свій нормативний строк, але ще придатна для використання за призначенням і її з якихось причин неможливо ретельно обстежити, можна використати таку залежність:

; ,

де - фактичний строк служби будівлі, років; - нормативний строк служби будівлі, років; - залишковий строк служби будівлі, років (визначають експертним шляхом методами інструментального обстеження).

Якщо будівля не відслужила свій нормативний строк і її з якихось причин неможливо ретельно обстежити, можна використати таку залежність:

; .

Для більш точної оцінки стану елементів будівлі необхідно використати результати інструментального обстеження.

Вартісне відбиття фізичного зносу будівлі можна визначити за залежністю: С = В ,

де В – відновлювальна вартість будівлі, гривень; R – фізичний знос будівлі, %.

Фізичний знос будівлі протягом часу підвищує свою інтенсивність. Особливо різко він інтенсифікується після досягнення будівлею приблизно 75% розрахункового (нормативного) строку служби. Тому максимальне значення фізичного зносу будівлі повинно бути не більш 75%. Відповідно зростають і витрати на зменшення фізичного зносу будівлі. Так, витрати на ремонт при фізичному зносі 65% у 30 разів більш, ніж при фізичному зносі 10%. Це пов’язано зі збільшенням темпу старіння будівлі: в середній період служби будівлі її фізичний знос складає приблизно 0,35% на рік, а на кінцевий період служби будівлі її фізичний знос складає приблизно 1-1,5% на рік (у 3-5 разів більше).

На інтенсивність фізичного зносу впливає багато чинників: зовнішні впливи, внутрішні впливи, помилки, що допущені при проектуванні і будівництві будівлі, недоліки та порушення правил технічної експлуатації будівель, а також тип будівлі, матеріали елементів будівлі, розміри будівлі, людський фактор й ін. Навіть будівлі, що були збудовані однією організацією за одним проектом в один рік, можуть суттєво відрізнятися за величиною фізичного зносу. Це викликано тим, що при інших однакових умовах головний вплив на інтенсивність фізичного зносу має рівень технічної експлуатації будівель.

При комбінації позитивних чинників і ефективній технічній експлуатації будівель можна досягти «гальмування» фізичного зносу, а також зменшення фізичного зносу, збільшення фактичного строку служби будівлі.

Але прогнозувати інтенсивність фізичного зносу будівлі на значний період часу можливо тільки приблизно, тому що вельми важко оцінити вплив різноманітних чинників на фізичний знос конкретної будівлі.

Зменшення фізичного зносу будівлі після ремонту можна визначити повторним розрахунком методом безпосереднього обстеження елементів будівлі.

Але навіть при високоякісному капітальному комплексному ремонті будівлі зменшення фізичного зносу будівлі є не більш 50-70%, тому що в будівлі залишаються деякі елементи, що не замінювалися.

Технічна експлуатація будівель потребує постійних витрат ресурсів.

Моральний знос.

Відрізняють дві форми морального зносу.

Моральний знос 1- ї форми – це зниження вартості протягом часу існуючої будівлі по відношенню вартості будівництва аналогічної нової будівлі. Це викликано розвитком науки і техніки, що викликає зменшення частки суспільно необхідного труда на будівництво аналогічної будівлі на момент оцінки. Таким чином, приймають тезу, що вартість будівництва аналогічної будівлі в сучасних умовах менша за первісну вартість будівництва існуючої будівлі, яку було споруджено колись. Ця теза є вельми дискусійною, бо далеко не завжди вартість будівництва аналогічної будівлі в сучасних умовах є меншою за первісну вартість будівництва існуючої будівлі. Це пов’язано з підвищенням вартості енергоресурсів, матеріалів, заробітної платні й ін. Моральний знос 1- ї форми (зменшення вартості існуючих будівель) має невелику практичну цінність, його зменшення можливе лише на стадії проектування, що вельми складно, він не пов’язаний із суттєвими додатковими витратами.

Вартість морального зносу 1- ї форми можна визначити за такою залежністю:

М1 = ,

де - первісна вартість будівлі; - відновлювальна вартість будівлі.

Моральний знос 2- ї форми – це невідповідність будівлі (чи елемента) зміненим експлуатаційним і соціальним вимогам (сучасні вимоги до комфорту вищі за ті, що були колись під час будівництва існуючої будівлі); втрата будівлею певної частки технологічної відповідності її призначенню, відновлення якої пов’язане з додатковими витратами. Цю форму морального зносу оцінюють відносними витратами, що пов’язані з усуненням цього зносу для конкретних елементів (перепланування квартир, забезпечення відсутніми інженерними системами та інженерним обладнанням та ін.) для досягнення існуючих сучасних вимог. Моральний знос 2- ї форми потребує значних додаткових витрат. Зі зменшенням цієї форми зносу припадає постійно стикатися на практиці. Він виникає як стрибок при зміні вимог до будівлі й комфорту, які зараз змінюються кожні 10-15 років. Зниження морального зносу 2- ї форми здійснюється під час капітального ремонту і реконструкції.

Вартість морального зносу 2- ї форми можна визначити за такою залежністю:

М2 = ,

де - відновлювальна вартість будівлі; - вартість нової будівлі, спорудженої відповідно до сучасних вимог.

Значення морального зносу 2- ї форми існуючої будівлі не повинна перевішувати витрат на нове будівництво аналогічної будівлі, що відповідає сучасним вимогам (М2<1).

Індекс якості будівлі враховує і фізичний, і моральний знос:

Ія = 1- ,

де - фізичний знос будівлі; - моральний знос будівлі.

Якщо Ія < 0,2 , то необхідно припинення експлуатації будівлі.


^ 6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ СИСТЕМ МЕХАНIЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦIЇ Й КОНДИЦIЮВАННЯ ПОВIТРЯ

Вихідні дані:

Параметр

Номер варіанта (кінцева цифра шифру залікової книжки)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Кiлькiсть приладів для прийому чи випуску повітря

5

6-10

11-15

16-20

21-25

>25

11-15

16-20

21-25

>25

Система вентиляцiї будівель призначена для виведення забрудненого i подачі чистого повітря для забезпечення нормальних санiтарно-гiгiєнiчних умов у примiщеннях.

Система кондиціювання повітря призначена для автоматичної підтримки в закритих приміщеннях всіх чи окремих параметрів повітря (температури, вiдносної вологості, чистоти, швидкості) з метою забезпечення метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей і проведення технологічних процесів.

Експлуатацію систем механiчної вентиляцiї й кондиціювання повітря проводять на основі системи робіт, що містить: планове міжремонтне обслуговування, перiодичнi планові огляди, чистки, поточний i капітальний ремонти, планові технiчнi випробування.

Планове міжремонтне обслуговування виконують чергові слюсарі під час робочої зміни. Воно включає: пуск, регулювання, виключення установок, нагляд за роботою обладнання, контроль за параметрами повітря, усунення дрібних дефектів i виявлення інших несправностей обладнання.

Перiодичнi планові огляди здійснюють за графіком слюсарi-ремонтники. Під час оглядів визначають технічний стан обладнання, виявляють дефекти, що підлягають усуненню при черговому ремонті, проводять часткову чистку i змащення окремих деталей та вузлiв. Результати оглядів із зазначенням несправностей реєструють в журналі експлуатацiї установки.

Періодичну чистку обладнання згідно з графіком здійснюють чергові слюсарі чи слюсарi-ремонтники вiдповiдно до робочої iнструкцiї, в якій вказано місце i час виконання робіт, порядок збирання i розбирання обладнання, рекомендацiї по використанню механiзмiв й iнструменту.

Поточний ремонт включає: герметизацію нещiльностей, лiквiдацiю незначних несправностей, заміну несправних i зношених деталей, а також чистку обладнання.

Капітальний ремонт включає: розбирання всіх основних вузлів установок, їх ремонт чи заміну, а також фарбування. Капітальний ремонт завершують регулюванням систем i виведенням їх на проектний режим. Результати випробувань реєструють в паспортах установок.

Планові технiчнi випробування здійснюють згідно з графіком працівники експлуатуючої чи спецiалiзованої органiзацiї. Перiодичнiсть випробувань: щонайменше один раз на рік у випадку вiдсутностi виділення шкідливих газів, пари, пилу; щонайменше один раз у квартал при видiленнi шкідливих газів, пари, пилу. У випадку теплових виділень в приміщеннях планові технiчнi випробування виконують в теплий період року. Результати випробувань реєструють в паспортах установок.

Планування заходів з технiчної експлуатацiї систем механiчної вентиляцiї та кондиціювання повітря здiйснюють на пiдставi вихідних даних табл. 6.1.


Таблиця 6.1 - Характеристики систем механiчної вентиляцiї

Тип приміщення будiвлi

Система механiчної вентиляцiї

Типи вентиляційних установок і їх обладнання

Кiлькiсть обладнання

Кiлькiсть приладів для прийому чи випуску повітря

Режим роботи (кiлькiсть змін)

1

2

3

4

5

6

Гарячий цех i пельменна ресторану

Припливна

П - 1:

- вентилятор вiдцентровий

- фільтр

1

Згідно з варіантом завдання

3

Обідній зал ресторану, адмiнiстративнi приміщення

Припливна

П - 2:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
2

Приміщення для прасування

Припливна

П - 3:

- вентилятор вiдцентровий

- фiльтр

1
2

Камера фруктів

Припливна

П - 4:

- вентилятор вiдцентровий

- фільтр

1
3

Критий спортивний зал з тенісним кортом

Припливна

П - 5:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
2

Комори

Припливна

П - 6:

- вентилятор вiдцентровий

- фільтр

1
3

Склади

Припливна

П - 7:

- вентилятор вiдцентровий

- фільтр

1
3

Інвентарні та ремонтні майстерні

Припливна

П - 8:

- вентилятор вiдцентровий

- фільтр

1
2

Холи поверхові

Припливна

П - 9:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
3

Зал атракціонів

Припливна

П - 10:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
2

Бібліотека

Припливна

П - 11:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
2

Пункт побутового обслуговування (ремонт і прасування одягу, ремонт і чищення взуття, хімчистка)

Припливна

П - 12:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
2

Камера схову

Припливна

П - 13:

- вентилятор вiдцентровий

- фільтр

1
3

Адмiнiстративнi приміщення

Припливна

ПО - 1

- опалювально-вентиляцiйний агрегат з вентилятором вiдцентровий

- фільтр

1
2
Виробничі приміщення

Витяжна

В - 1:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Санiтарнi вузли

Витяжна

В - 2:

- вентилятор вiдцентровий

1
3

Пельменний зал

Витяжна

В - 3

- вентилятор на покрiвлi

1
2

Обiднiй зал

Витяжна

В - 4

- вентилятор на покрiвлi

1
2

Гарячий цех

Витяжна

В - 5:

- вентилятор вiдцентровий

1
3

Кондитерський цех

Витяжна

В - 6:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Головний вхід

Повiтряно-теплова завіса (витяжна)

В - 7:

- вентилятор вiдцентровий

- калорифер

- фільтр

1
3

Ресторан національної кухні

Витяжна

В - 8:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Ресторан європейської кухні

Витяжна

В - 9:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Ресторан східної кухні

Витяжна

В - 10:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Кафе

Витяжна

В - 11:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Бар

Витяжна

В - 12:

- вентилятор вiдцентровий

1
3

Буфет

Витяжна

В - 13:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Приміщення для подавання сніданків, обідів і вечерь у готельні номери

Витяжна

В - 14:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Плавальний басейн

Витяжна

В - 15:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Пральня

Витяжна

В - 16:

- вентилятор вiдцентровий

1
2

Приймальний вестібюль

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
3

Адмiнiстративнi приміщення

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Читальний зал

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Конгрес-зал

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Кіноконцертний зал

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Конференц-зал

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Приміщення для секційних засідань при конференц-залі

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Музичний та танцювальний салон

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Виставковий салон

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Аптека

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Кегельбан

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
3

Більярдна

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
3

Нічний клуб

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
3

Тренажерний зал

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Медичний пункт

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
3

Магазини

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Перукарня з двома залами

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Бюро заказування білетів (транспорт, театр, екскурсії)

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Відділення зв’язку з телефоном

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Пункт обміну валют й інших банківських послуг

Припливна

БК:

- кондиціонер автономний

1
2

Річний план заходів з технічної експлуатації систем механічної вентиляції доцільно скласти у вигляді табл. 6.2.


Таблиця 6.2 – Річний план заходів з технічної експлуатації вентиляційних установок будівлі

Тип установки (відповідно до табл. 6.1)

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

С

Л

Б

К

Т

Ч

Л

С

В

Ж

Л

Г

При цьому слід враховувати періодичність міжремонтних і міжоглядових робіт для різних типів вентиляційних установок (табл. 6.3), періодичність чисток (табл. 6.4) і технічних випробувань (сказано вище).

При складанні річного плану заходів слід рівномірно розподіляти чотири різні заходи: огляди (О), поточні ремонти (ПР), чистки (Ч), технічні випробування (ТВ) за місяцями року, щоб загальний обсяг робіт у кожному місяці був приблизно однаковим.


Таблиця 6.3 – Періодичність міжремонтних і міжоглядових робіт для вентиляційних установок

Характеристика шкідливих речовин

Періодичність робіт (у місяцях)*

міжремонтних

міжоглядових

Витяжні установки

Припливні установки

Витяжні установки

Припливні установки

Теплові виділення, гази не корозійної дії

6/8

8/11

3/4

4/5

Волога, пил, гази і пара корозійної дії

4/6

8/11

2/3

4/5

Примітка:

* - у чисельнику – дані при роботі установок у три зміни, в знаменнику – дані при роботі установок у дві зміниТаблиця 6.4 – Періодичність чисток

Характеристика приміщень будівлі

Кількість чисток за рік

Витяжна вентиляція

Припливна вентиляція

Службово-адміністративного та побутового призначення

1

1

Призначені для громадського харчування

4

1


Кількість робітників ^ Р, займаних технічною експлуатацією систем механічної вентиляції будівлі, визначається за формулою


Р = Р0 + Рр, (6.1)

де Р0- кількість робітників, займаних плановим міжремонтним обслуговуванням;

Рр- кількість робітників, займаних плановими ремонтами, оглядами, чистками

Р0 = , (6.2)

де k- коефіцієнт змінності роботи обладнання, приймають згідно з табл. 6.1;

η- сума ремонтних одиниць усього обладнання систем механічної вентиляції будівлі, приймають за даними табл. 6.5;

H1- норматив міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну (кількість ремонтних одиниць), який може бути прийнятий 900 – 1200.


Pp=, (6.3)

де η0TЧ - відповідно до кількості ремонтних одиниць (табл. 6.5.) обладнання, що підлягає оглядам, поточним ремонтам, чисткам згідно з річним планом заходів (табл. 6.2);

n0,nT,nЧ - відповідно до кількості обладнання, яке підлягає плановим оглядам, поточним ремонтам, чисткам (табл. 6.1 і 6.2);

τ0T,τЧ- відповідно до нормативам часу (в годинах) на одну ремонтну одиницю для планових оглядів, поточних ремонтів, чисток (табл. 6.6);

Ф- річний часовий фонд одного робітника, може бути прийнятий – 2070 годин;

К1- коефіцієнт переробки норм, приймають 1,15 – 1,25.

Розрахункові дані для визначення кількості робітників, займаних технічною експлуатацією систем механічної вентиляції і кондиціювання повітря доцільно навести у вигляді табл. 6.7.


Таблиця 6.5 – Середні укрупнені категорії складності ремонту вентиляційних установок (без електродвигунів) в ремонтних одиницях

Вид установки (пристрою)

Категорія складності ремонту однієї установки (у ремонтних одиницях) при кількості приладів для прийому чи випуску повітря (штук)

5

6-10

11-15

16-20

21-25

>25

1

2

3

4

5

6

7

Вентилятор на покрівлі

1

2,5

4,5

6

8

13

Повітряно-теплова завіса

3

4

5

9

10

13

Витяжна установка без фільтрів

4

6

9

14

16

20

Витяжна установка з касетними фільтрами

5

6

9

12

15

20

Припливна установка без фільтрів з калорифером і випуском повітря через розподілювачі повітря

3

4

6

10

12

16

Фільтр

0,2

0,5

0,7

1

1,5

2

Опалювально-вентиляційний агрегат з вентилятором:Осьовий

2

3

4

6

-

-

Відцентровий

-

-

5

7

-

-

Кондиціонер автономний

3,5

7,2

9,2

10

11,5

13,5Таблиця 6.6 – Середні норми часу (в годинах) на одну ремонтну одиницю

Тип вентиляційної установки

Поточний ремонт

Огляд

Чистка

1

2

3

4

Повітряно-теплова завіса

6

1,1

1

Витяжна установка без фільтрів

7

0,9

1,3

Витяжна установка з фільтрами

7

0,8

1,2

Припливна установка без фільтрів з калорифером

6

1,1

1

Опалювально-вентиляційний агрегат з вентилятором:


Осьовий

6

0,9

0,9

Відцентровий

6

1

1

Кондиціонер автономний

7

1,1

1,3

Таблиця 6.7 – Кількість робітників, займаних технічною експлуатацією систем механічної вентиляції будівлі


Типи вентиляційних установок та їх обладнання

Кількість ремонт-них одиниць η

Огляд

Поточний ремонт

Чистка

η0

τ0

η0 . n0 . τ0

ηT

τT

ηT . nT . τT

ηЧ

τЧ

ηЧ nЧτЧ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Згідно з

табл. 6.1∑η=
∑(η0n0τ0)
∑(ηTnTτT)
∑(ηЧ nЧτЧ)


^ 7. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ, ЗАЙМАНИХ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ


На стадії планування, техніко-економічних обґрунтувань, складання бізнес-планів необхідно мати, наряду з іншими витратами, дані про заробітну плату робітників для визначення термінів окупності й економічної ефективності використання будівлі в цілому.

Існують деякі труднощі при розрахунку чисельності робітників, займаних технічною експлуатацією інженерних систем будівель. Найбільш прийнятним є варіант розрахунку чисельності відповідно до категорій ремонтної складності інженерного обладнання.

Методика розрахунку чисельності робітників, займаних технічною експлуатацією інженерних систем будівель стосується слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, слюсарів, займаних технічною експлуатацією систем вентиляції, кондиціювання повітря й опалення, слюсарів, займаних технічною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електромонтерів, займаних технічною експлуатацією електричного обладнання.

Розподіл робітників за професіями і робочими місцями здійснює адміністрація залежно від виробничої необхідності і фактичного навантаження робітників, але в межах загальної нормативної чисельності з додаванням 5-10% на невраховані професії.

Чисельність робітників, займаних технічним обслуговуванням і поточним ремонтом інженерних систем будівель, залежить загалом від кількості одиниць ремонтної складності інженерного обладнання будівлі й кількості місць у готелі. Основна складність при визначенні чисельності робітників є в обчисленні ремонтної складності, тому що сучасні будівлі дуже насичені складним різноманітним інженерним обладнанням.

Для визначення чисельності робітників, займаних технічною експлуатацією інженерних систем будівель (слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, слюсарів, займаних технічною експлуатацією систем вентиляції, кондиціювання повітря та опалення, слюсарів, займаних технічною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів й автоматики, електромонтерів, займаних технічним обслуговуванням електричного обладнання, електромонтерів, займаних ремонтом електричного обладнання та ін.) необхідно:

1) скласти повний перелік усього інженерного обладнання будівлі й прилеглої території, що обслуговують робітники даних професій, з зазначенням його технічних характеристик;

2) перелічити все інженерне обладнання в умовні одиниці ремонтної складності й визначити загальну кількість одиниць ремонтної складності за усім переліком обладнання. У разі наявності в будівлі інженерного обладнання, яке не знайшло свого відображення в таблиці, категорію ремонтної складності визначають за іншими джерелами інформації чи за аналогією з подібним по конструкції і складності ремонту обладнанням;

3) визначити чисельність робітників за професіями щодо переліку за формулою

×,

де - чисельність робітників за переліком;

- чисельність робітників нормативна явочна (робітників за добу), визначають згідно з таблицею, виходячи з встановленої загальної кількості одиниць ремонтної складності й кількості місць у готелі;

- коефіцієнт, що враховує заплановані для даного підприємства невиходи робітників на роботу.

визначають за формулою ,

де - встановлена тривалість робочої зміни, годин;

Т – кількість днів роботи на рік;

- тривалість робочого дня для робітників даної професії, годин;

А – кількість неробочих днів на рік у середньому на одного робітника визначають за формулою

А = О + Р + Б + М + Г + В,

де О – кількість днів чергової і додаткової відпустки, яку передбачено законодавством для робітників даної професії;

Р – кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю і родами (за звітними даними за минулий рік);

Б - кількість днів через хворобу (звітні дані за минулий рік);

М - кількість неробочих днів матерів, які годують, і підлітків у зв’язку зі скороченням робочого дня (звітні дані за минулий рік);

Г – кількість днів виконання державних і суспільних обов’язків (звітні дані за минулий рік);

В – кількість вихідних днів ( включають до формули при безперервній роботі).

^ СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ


  1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение, евроремонт, эксплуатация. – К.: Дакор., К.: Вира-Р.,2003.

  2. Белецкий Б.Ф.Санитарно-техническое оборудование зданий. - М.: Стройиздат, 2002 -512 с.

  3. Богуславский М.С. Эксплуатация инженерного оборудования общественных зданий. – М.: Стройиздат, 1990 – 239 с.

  4. Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1993 – 208 с.

  5. Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України /КДП-204/12 – Україна 193-91.

  6. Порывай Г. А. Техническая эксплуатация зданий. – М.: Стройиздат, 1990 – 368 с.

  7. Системы вентиляции и кондиционирования. Теорія и практика. – М.: Евроклимат, 2000 – 416 с.

  8. Шульга Н.А. Ремонт инженерных систем зданий: Учебное пособие – К.: Вища школа, 1991 - 263 с.

^ Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання професійного напряму 0502 - «Менеджмент» спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»).


Укладач: Володимир Iллiч АБЄЛЄШОВ


Вiдповiдальний за випуск: А. О. Бобух


Редактор: З. М. Москаленко

Коректор: З. І. Зайцева


План 2007, поз. 41

____________________________________________________________________

Пiдп. до друку 14.05.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.–друк. арк. 2,1 Обл.-вид. арк.2,5

Тираж 100 прим. Замовл. №

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи