Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/14
Дата21.08.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


М.П. Бурак, Т.Д. Рищенко


БУДІВЕЛЬНЕ


МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО


Навчальний посібник


Харків – ХНАМГ – 2007


УДК 691


Будівельне матеріалознавство: Навч. посібник (для студентів рівня підготовки “Бакалавр” напряму підготовки 0921 “Будівництво”).


/ М.П.Бурак, Т.Д.Рищенко . − Харків: ХНАМГ, 2007. − 126 с.


Друкується як навчальний посібник за рішенням Вченої ради ХНАМГ, рішення № 9 від 25.05.2007 р.


У навчальному посібнику наведено основні дані про традиційні й сучасні будівельні матеріали, про їх властивості та основи виробництва. Структура посібника відповідає програмі дисципліни «Будівельне матеріалознавство», яка є частиною навчального плану підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів будівництва. Наведено короткий словник термінів, який дає можливість оперативно пов’язати вивчений матеріал із знаннями , які отримані раніше, при ознайомленні фундаментальними дисциплінами.

Призначений як посібник для студентів будівельних спеціальностей.


Рис. − 16. Табл. – 14. Бібліогр. – 5 назв.


Рецензенти: д.т.н. проф. Кондращенко О.В., ХНАМГ,

к.т.н. доц. Бондар В.А., ХДТУБіА


© М.П. Бурак, Т.Д. Рищенко, ХНАМГ, 2007 р.
ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА ................................................................................................8

Розділ 1. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО».

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. БУДОВА, СКЛАД ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ...........................................................................................10

  1. Значення курсу « Будівельне матеріалознавство».................... 10

  2. Загальні відомості........................................................................ 11

1.2.1. Стандартизація будівельних матеріалів...................................... 11

1.2.2. Класифікація будівельних матеріалів........................................ 12

1.3. Будова та склад матеріалів............................................................. 13

1.3.1. Будова матеріалів......................................................................... 13

1.3.2. Склад матеріалів.......................................................................... 13

1.4. Властивості будівельних матеріалів.............................................. 14

1.4.1. Фізичні властивості матеріалів.....................................…......... 14

1.4.2. Механічні властивості матеріалів.............................................. 17

1.4.3. Хімічні й технологічні властивості матеріалів......................... 20

Контрольні запитання.......................................................................... 20

Розділ 2. ПРИРОДНІ БУДІВЕЛЬНІ.МАТЕРІАЛИ............................. 21

2.1. Гірські породи й мінерали............................................................. 21

2.1.1. Магматичні гірські породи........................................................ 22

2.1.2. Осадові гірські породи................................................................ 24

2.1.3. Метаморфічні гірські породи.................................................... 25

2.1.4. Природні кам’яні матеріали....................................................... 26

2.1.5. Техногенні відходи……………………………………………... 27

2.2. Лісові матеріали………………………………………………….. 27

2.2.1. Загальні відомості……………………………………………… 27

2.2.2. Будова і склад деревини………………………………………... 28

2.2.3. Загальні властивості деревини………………………………… 27


2.2.4. Деревні породи………………………………………………….. 29

2.2.5. Вади деревини…………………………………………………... 30

2.2.6. Захист деревини від гниття, ураження комахами і загоряння... 31

2.2.7. Матеріали й вироби з деревини………………………………... 32

Контрольні запитання…………………………………………………. 34

Розділ 3. КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ.........................…... 35

3.1. Загальні відомості…………………………………………………. 35

3.2. Сировина для виробництва керамічних матеріалів…………… 36

3.3. Загальна схема технології виробництва керамічних матеріалів.. 37

3.4. Керамічні матеріали й вироби…………………………………... 38

3.4.1. Стінові керамічні матеріали…………………………………... 38

3.4.2. Вироби для облицювання фасадів……………………………. 40

3.4.3. Плитки для внутрішнього облицювання……………………... 40

3.4.4. Вироби для покрівлі й перекриттів…………………………... 41

3.4.5. Санітарно-технічна кераміка й керамічні вироби

спеціального призначення…………………………………….... 42

Контрольні запитання………………………………………………… 43

Розділ 4. СКЛО І МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ………................................................................................ 44

4.1. Загальні відомості………………………………………………... 44

4.2. Основи виробництва скла……………………………………….. 44

4.3. Властивості скла і скловиробів…………………………………. 45

4.4. Різновид скляних виробів………………………………………. 46

4.5. Сітали, шлакосітали і сіталопласти……………………………... 49

Контрольні запитання………………………………………………... 49

Розділ 5. МЕТАЛИ Й МЕТАЛІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ,

ЗАСТОСОВУВАНІ В БУДІВНИЦТВІ …………………………….. 50

5.1. Загальні відомості…………………………………………………..50

5.2. Класифікація металів……………………………………………. 50

5.3. Основи технології чорних металів…………………………….. 51

5.3.1. Виробництво чавуну…………………………………………... 51

5.3.2. Виробництво сталі та її застосування у будівництві………... 51

5.4. Кольорові метали і сплави………………………………………. 53

Контрольні запитання………………………………………………... 54

Розділ 6. НЕОРГАНІЧНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ…………………... 55

6.1. Загальні відомості……………………………………………….. 55

6.2. Повітряні в’яжучі речовини…………………………………….. 55

6.2.1 Гіпсові в’яжучі речовини……………………………………… 55

6.2.2. Повітряне вапно……………………………………………….. 57

6.2.3. Магнезіальні в’яжучі………………………………………….. 59

6.3. Гідравлічні в’яжучі речовини…………………………………... 59

6.3.1. Гідравлічне вапно……………………………………………... 59

6.3.2. Портландцемент……………………………………………….. 60

6.3.3. Спеціальні види портландцементу………………………….... 62

Контрольні запитання ……………………………………………….. 65

Розділ 7. ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН........................................... 66

7.1. Матеріали й вироби на основі портландцементу……………... 66

7.2. Залізобетон……………………………………………………….. 67

7.3. Азбестоцементні вироби та конструкції………………………... 71

7.4. Матеріали й вироби на основі вапняних в’яжучих речовин……. 74

7.5. Матеріали й вироби на основі гіпсових в’яжучих речовин…… 75

Контрольні запитання………………………………………………… 75

Розділ 8. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ РОЗЧИНІВ І. БЕТОНІВ..................76

8.1. Функції заповнювачів у бетонах і розчинах. Класифікація заповнювачів…………………………………………………………... 76

8.2. Оцінка якості дрібного заповнювача…………………………..... 77

8.3. Оцінка якості великого заповнювача…………………………… 78

8.4. Пористі заповнювачі……………………………………………... 79

Контрольні запитання………………………………………………… 79

Розділ 9. БЕТОНИ....................................................................................80

9.1. Загальні відомості. Класифікація бетонів……………………….. 80

9.2. Властивості бетонної суміші…………………………………….. 81

9.3. Основи технології бетону………………………………………... 82

9.4. Твердіння бетону…………………………………………………. 86

9.5. Основні властивості важкого бетону…………………………… 86

9.6. Легкі бетони……………………………………………………… 89

9.6.1.. Легкі бетони на пористих заповнювачах…………………... 90

9.6.2. Ніздрюваті бетоні……………………………………………… 91

9.6.3. Крупнопористі бетони………………………………………… 93

9. 7. Спеціальні види бетонів………………………………………... 93

Контрольні запитання………………………………………………... 94

Розділ 10. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ Й СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ…………........................................................................... 95

10.1. Загальні відомості……………………………………………… 95

10.2. Будівельні розчини……………………………………………... 95

10.2.1. Матеріали для виготовлення розчинних сумішей………… 96

10.2.2. Властивості розчинних сумішей і затверділих розчинів….. 97

10.2.3. Підбір складу, готування і транспортування розчинів…….. 98

10.2.4. Види будівельних розчинів………………………………….. 99

 1. 3. Сухі будівельні суміші………………………………………… 100

10.3.1. Характеристика сухих будівельних сумішей фізичного призначення............................................................................................. 100

10.3.2. Характеристика сухих будівельних сумішей різного

призначення............................................................................................ 101

Контрольні запитання………………………………………………..... 103

Розділ 11. БІТУМНІ Й ДЬОГТЬОВІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ,

МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ. ОСНОВІ....................................................... 104

11.1. Загальні відомості……………………………………………...... 104

11.2. Властивості бітумних і дьогтьових в’яжучих............................ 105

11.3. Застосування бітумних і дьогтьових в’яжучих........................ 107

11.4. Асфальтобетони і розчини........................................................... 109

Контрольні запитання……………………………………………....… 111

Розділ 12. ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ.................................................. 112

12.1. Загальні відомості……………………………………………...... 112

12.2. Класифікація полімерних речовин…………………………....... 112

12.3. Склад і властивості пластмас………………………………….... 113

12.3.1. Склад пластмас……………………………………………….... 113

12.3.2. Властивості пластмас................................................................. 113

12.4. Технологія виробництва пластмас............................................... 114

12.5. Застосування полімерних матеріалів і виробів.......................... 115

12.5.1. Конструкційні полімерні матеріали........................................... 115

12.5.2. Опоряджувальні полімерні матеріали...................................... 116

12.5.3. Полімерні матеріали для покриттів підлог............................... 116

12.5.4. Теплоізоляційні полімерні матеріали....................................... 117

Контрольні запитання…………………………………………….…… 118

Розділ 13. ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ........................................... 119

13.1. Загальні відомості......................................................................... 119

13.2. Основні компоненти лакофарбової композиції.......................... 119

13.3. Маркування лакофарбових матеріалів........................................ 122

13.4. Види лакофарбових матеріалів.................................................... 122

13.5 Контрольні запитання…………………………...........….……… 124

Короткий словник спеціальних термінів , що використовуються

для вивчення курсу « Будівельне матеріалознавство»............................. 125

Список літератури................................................................................... 127


ПЕРЕДМОВА


Будівництво є частиною матеріальної культури суспільства, за ним можна судити про прогрес науки і техніки, особливості побуту, національні традиції.

Людина почала будувати перші житла ще в епоху неоліту (3 тис. років до н.е.), використовуючи природні матеріали: камені, шматки дерева, глину. Приблизно 7000 років тому, з використанням природного каменю в Древньому Єгипті вже будувалися ансамблі храмових і палацевих будинків, величезні піраміди-гробниці фараонів, багато хто з них збереглися до наших днів не тільки як архітектурні пам'ятники, але і як свідчення нерозривного зв'язку людини і будівельного матеріалу. На зорі своєї будівельної діяльності людина, обмазуючи глиною дерев'яними, заплетеними суками каркас одержував досить міцну стіну, підсушуючи на сонце приготовлені з глиняного тесту кубики - цегла – сирець, навчивши обпалювати виробу з глиняного тесту - міцну і довговічну кераміку. Так почали з'являтися штучні будівельні матеріали – не взяті готовими в природи, а виготовлені руками майстрів. Згодом будівельними матеріалами стали стекло, метал, бетон, пластмаси.

Сучасні масштаби будівництва й різноманіття архітектурних рішень стимулюють розвиток ряду галузей знань, висуваючи перед наукою і технікою нові практичні завдання. Побудувати будинок, здатний прослужити людині століття, не так просто, це вимагає великих знань і рівня розвитку техніки. Вітчизняна наука відіграє важливу роль у розвитку будівельного матеріалознавства. Створені нашими вченими технології виробництва цементу, металу, бетону, кераміки, теплоізоляційних і композиційних матеріалів використовують багато країн. За минуле десятиліття побудовані нові міста, зведені унікальні об'єкти, такі, як гідротехнічні споруди, промислові підприємства, атомні електростанції, наукові, навчальні й культурні центри. Завдяки союзу науки і будівельної інженерії створюються технології одержання нових, високоефективних, екологічно чистих матеріалів функціонального призначення. Виробництво цих матеріалів засновано на безвідходних і енергозберігаючих технологіях. З використанням теорії і технології композиційних матеріалів стрімко росте виробництво композитів, які володіють питомою міцністю, що перевищує аналогічну характеристику сталі в 15 разів. Сьогодні в Україні великою популярністю користуються системи «сухого будівництва», що з успіхом заміняють традиційні штукатурку і цегельну кладку. Цікаві дослідження пов’язані з розробкою високоміцніх бетонів(90...800Мпа) за рахунок використання мікронаповнювачів, суперпластифікаторів, полімерів та дісперсного армування.

З огляду на бурхливий розвиток науки і техніки фахівці припускають, що основними будівельними матеріалами в майбутньому також будуть метал, бетон і залізобетон, кераміка, скло, деревина, полімери. Нові будівельні матеріали будуть створюватися на тій же сировинній основі, але із застосуванням більш прогресивних технологічних прийомів і безвідходних технологій. Потік нових матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками, довговічністю і надійністю буде збільшуватися. Основним критерієм при виборі матеріалу буде екологічний.

Розділ 1. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ « БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»


^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. БУДОВА, СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ


1.1. Значення курсу «Будівельне матеріалознавство»


Курс «Будівельні матеріали» є однією з основних інженерних дисциплін, що формує базу знань студента, необхідних для вивчення курсів: будівельні конструкції, технологія будівельного виробництва, економіка й організація будівництва, архітектура та ін.

Будівельне матеріалознавство пов’язане з технологією виготовлення матеріалів і базується на використанні таких дисциплін, як загальна й фізична хімія, хімічна термодинаміка та процеси хімічної технології.

Роль і значення матеріалів розглядаються в нерозривному зв'язку з їхньою роботою і поводженням у конструкціях і спорудах за тривалий період експлуатації в реальних умовах. Але розвиток теоретичної бази будівельного матеріалознавства не тільки змінює погляд фахівців на вибір відповідних матеріалів для будівництва споруд різного функціонального призначення, а також ефективно впливає на удосконалення методів, що використовуються при проектуванні будівельних конструкцій.

Завдяки розвитку теоретичних основ будівельного матеріалознавства відмічається поступовий перехід від традиційних проблем, пов’язаних з вивченням технічних характеристик будівельних матеріалів та оцінкою їхньої поведінки в різних умовах експлуатації , до встановлення фізико-хімічних закономірностей утворення матеріалів з наперед заданими властивостями та розкриття механізмів їх руйнування.

Завданням курсу є :

- вивчення фундаментальних властивостей будівельних матеріалів та їхньої зміни в умовах експлуатації;

- вивчення асортименту будівельних матеріалів та технології їхнього одержання;

- вивчення особливостей взаємозв'язку « склад – структура − властивості», а також закономірностей їхньої зміни при фізико-хімічних, фізичних, механічних та інших впливах;

- виявлення шляхів ефективного використання будівельних матеріалів поліфункціонального призначення.

З
10
начення курсу «Будівельні матеріали» у підготовці фахівців важливе тому, що жодну споруду не можна правильно спроектувати, побудувати й експлуатувати без наявності відповідних будівельних матеріалів і всебічного знання їхніх властивостей. Вартість матеріалів у загальних витратах на будівництво складає не менше половини, тому знання функціональних особливостей кожного матеріалу дозволяє вирішувати питання, пов'язані не тільки з економією в будівельному виробництві, але і дає можливість фахівцю:

 • зробити і професійно обґрунтувати вибір матеріалу з урахуванням експлуатаційних характеристик;

 • правильно застосувати прийоми його обробки та укладання в споруди;

 • при необхідності замінити одні матеріали іншими без зниження якості споруди;

 • організувати правильне транспортування та зберігання матеріалу.

Вивчення цієї дисципліни дозволяє вирішити широкий спектр проблем:

 • створення нових матеріалів за рахунок використання раціональних рецептур з урахуванням ймовірнісних показників якості й надійності;

 • розширення вимог до матеріалів з урахуванням умов експлуатації;

 • керування якістю матеріалів за рахунок ускладнення рецептури при введенні коригуючих добавок.


^ 1.2. Загальні відомості


1.2.1. Стандартизація будівельних матеріалів


Стандартизаціясистема єдиних загальноприйнятих нормативів за типами, параметрами, розмірами і якістю виробів, за величинами вимірів показників, методами випробування, контролю, правилами пакування, маркування і зберігання продукції. Стандартизація сприяє встановленню певного граничного рівня якості готової продукції.

Стандарт – нормативно-технічний документ, що встановлює певний комплекс норм, правил і вимог до об’єкта стандартизації і затверджений у встановленому порядку.

В Україні діє державна система стандартизації.

Основні вимоги до якості матеріалів, виробів і готових конструкцій масового застосування встановлюються Державними стандартами Україні (ДСТУ), галузевими стандартами (ГСТ), технічними умовами (ТУ).

ДСТУ і ТУ розробляються на основі новітніх досягнень науки і техніки і містять: точне визначення матеріалу, класифікацію за марками й сортами, технічні умови на виготовлення, методи випробування, умови зберігання і транспортування.

ДСТУ і ТУ – документи, які встановлюють, що даний матеріал чи вироб схвалені для виробництва і застосування при визначеній його якості. ДСТУ і ТУ мають силу закону.

Основні положення будівельного проектування і виробництва будівельних робіт регламентуються Будівельними нормами і правилами (БНІП) і Державними будівельними нормами України (ДБН).

У их документах вимоги до властивостей матеріалів виражені у вигляді марок на ці матеріали.

Марка будівельного матеріалу – умовний показник, установлюваний за найголовнішими експлуатаційними характеристиками чи комплексом найголовніших властивостей матеріалу. Так, існують марки за міцністю, щільністю, морозостійкістю, вогненатиском.

Той самий матеріал має кілька марок за різними властивостями. Так, для цегли, основними показниками якості є міцність на стиск і вигин, а також морозостійкість. Наприклад, ДСТУ встановлені такі марки керамічної цегли за міцністю на стиск і вигин: М75-М300. Цифра вказує мінімально допустиму межу міцності матеріалу, виражену в кгс/см2.


^ 1.2.2. Класифікація будівельних матеріалів


Виходячи з умов роботи матеріалу в споруді, будівельні матеріали поділяють за призначенням на:

 • матеріали для несучих конструкцій (конструкційні), призначені для сприйняття та передачі навантаження: природні камені, бетони, розчини, кераміка, скло, ситали, метали;

 • оздоблювальні матеріали та вироби, призначені для надання декоративних властивостей будівельним конструкціям, а також для захисту матеріалів цих конструкцій від впливу зовнішніх факторів(архітектурно-будівельне скло, вироби на основі полімерів і цементу, гірські породи, синтетичні фарби, шаруваті пластики, деревно-волокнисті плити, облицювальні керамічні плитки, вологостійкі шпалери та плівки, суха гіпсова штукатурка і т.п.);

 • теплоізоляційні, основне призначення яких - зведення до необхідного рівня втрат тепла крізь будівельні конструкції із забезпеченням потрібного теплового режиму (мінераловатні вироби, теплоізоляційні пластмаси, піноскло і т.п.);

 • акустичні матеріали й вироби, звукопоглинаючі й звукоізоляційні, призначені для зниження рівня «шумового забруднення» помешкання до регламентованих меж;

 • гідроізоляційні й покрівельні матеріали для створення водонепроникних прошарків у будинках та спорудах, які піддаються впливу води та водяної пари: покрівельне залізо, азбоцементні плити (шифер),рулонні матеріали на основі полімерних, бітумних в’яжучих,

 • герметизуючи – для обробки стиків різних конструкцій.


В основу класифікації матеріалів також покладено походження, у зв'язку з чим матеріали можуть бути:

- неорганічними (природні камені, цементи, кераміка, стекло);

- органічними (деревина, полімери, бітуми, дьогті).

За способом виготовлення матеріали поділяють на:

 • природні(деревина, природне каміння), які піддають тільки механічній обробці;

 • безвипалювальні – матеріали,які твердіють у звичайних умовах, а також матеріали автоклавної обробки;

 • отримані за допомогою теплової обробки та при випалюванні зі спіканням (кераміка, мінеральні в’яжучі);

 • отримані плавленням – скло, метали.

^ 1.3. Будівля та склад матеріалів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи