Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Скачати 417.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Сторінка3/4
Дата21.08.2012
Розмір417.38 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4Пояснення до виконання задачі
 1. ^

  Умови задачі та вихідні дані викладаються згідно з варіантом по табл. 2.1 та табл. 2.2 із текстовим розшифруванням літерних скорочень, які наведені в табл. 2.2.

 2. При визначенні відсотків провини слід пам’ятати, що у пов’язаному з виробництвом нещасному випадку максимальний відсоток провини потерпілого не може перевищувати 50 %.


 3. Складаючи акт Н -1, необхідно:

 • керуватися нормативними термінами інструктажів та перевірки знань з охорони праці працюючих (п.4) [6];

 • вибирати по класифікаторах Порядку [4] види події (п.6) та причини (п.7) нещасного випадку (додаток 3 до МВ) і вказувати їх коди;

 • пропонувати у розроблюваних заходах (п.12) тільки такі, що сприяють усуненню наведених в акті причин нещасного випадку.
 1. Визначаючи види компенсацій, що будуть виплачуватися Фондом для умов задачі, і розраховуючи їх розміри, необхідно керуватися наступним переліком цих компенсацій [5]:
 1. ^

  Стовідсоткова оплата лікарняного листка (перші п’ять днів – підприємство за рахунок коштів страхових внесків, всі наступні дні – Фонд).
 1. ^

  Оплата всіх видів лікарняних та соціальних послуг потерпілому. До них відносяться :

 • оплата перебування потерпілого у лікарні (при цьому студент самостійно приймає вартість одного дня перебування у лікарні);


 • оплата відвідин потерпілим амбулаторних процедур (приймається вартість одного дня відвідин);

 • вартість путівки до санаторію, проїзд, оплата особі, що супроводжує (якщо потрібна) по розцінках відряджень, вартість ліків, протезування, засобів пересування тощо;

 • затрати на догляд за потерпілим із стійкою втратою професійної працездатності, не менше: постійний догляд – 0,5 мінімальної зарплати; побутовий (вбирання, прання білизни тощо) – 0,25 мінімальної зарплати; спеціальний (уколи, масаж тощо) – 1,0 мінімальна зарплата.
 • Разова виплата потерпілому або утриманцям загиблого. У зв’язку з тим, що наслідки нещасного випадку бувають трьох видів (повне поновлення працездатності, стійка втрата професійної працездатності, смерть потерпілого), варіанти підходу до разової виплати різні.
3.1 При повному поновленні працездатності Фонд (згідно Закону про страхування [5]) не надає потерпілому разової компенсації, але вона може бути виплачена підприємством, якщо це передбачено розділом “Охорона праці” колективного договору. При цьому розміри разової виплати, що рекомендуються, залежать від кількості днів непрацездатності: до 10 днів – 0,2 середньомісячного заробітку потерпілого; 10 днів – до одного місяця – 0,5 заробітку; від 1 до 2 місяців – 1,5 заробітку; від 2 до 4 місяців – 3 середньомісячних заробітки. Якщо при розслідуванні нещасного випадку встановлена провина потерпілого, розмір виплати зменшується на відсоток провини.

3.2 При стійкій втраті професійної працездатності разова виплата потерпілому дорівнює середньомісячному заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати професійної непрацездатності (наприклад, втрата працездатності 40%, виплата – сорок середньомісячних заробітків потерпілого). Але сума цієї виплати не повинна перевищувати чотирьох граничних місячних зарплат, встановлених для розрахунку страхового внеску підприємства. На 1.01.06 р. ця гранична зарплата становила 4830 грн.

^

З цього виду компенсації також утримується відсоток провини в нещасному випадку.


3.3 При загибелі або смерті потерпілого від нещасного випадку разова виплата становить п’ять середньорічних заробітків померлого на сім'ю та по одному його середньорічному заробітку на кожного утриманця. Зменшення цієї суми на відсоток провини померлого не передбачається.

 1. При стійкій втраті професійної працездатності Фонд здійснює також щомісячну виплату за відповідний відсоток втрати працездатності ( наприклад, місячний заробіток 500 грн., втрата працездатності 40%, щомісячна виплата 500×0,4= 200 грн.) Розмір виплати не залежить від розміру подальшого заробітку потерпілого і може змінюватися тільки в двох випадках: при зміні тарифної ставки по професії потерпілого та при зміні відсотка втрати професійної працездатності після чергового опосвідчення.

 2. Щомісячна пенсія потерпілому за встановлену медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) групу інвалідності (І, ІІ, ІІІ групи) або пенсія за втрату годувальника.

 3. Оплата ритуальних послуг на поховання померлого за регіональними розцінками.

 4. Компенсація моральної шкоди потерпілому. Ця компенсація носить разовий характер і може бути виплачена тільки за наслідками нещасних випадків, які закінчилися повним поновленням професійної працездатності потерпілого, але привели до стійкого порушення його нормальної життєдіяльності (наприклад, понівечення зовнішнього вигляду). Рішення про необхідність виплати такої компенсації приймається судом при наявності необхідних документів (висновок МСЕК, акти Н-1 та Н-5, заява потерпілого тощо). Максимальний розмір компенсації моральної шкоди становить 200 мінімальних заробітних плат.

Підрахувавши всі види компенсацій потерпілому для умов варіанту задачі, необхідно визначити загальну суму виплат потерпілому (або сім'ї та утриманцям померлого) за рік.


^

Список літератури

  1. Жидецький В.Д. Основи охорони праці. Підручник. - Львів.: Афіша, 2004.

  2. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

  3. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (від 25.08.2004 р. № 1112).

  4. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру (від 22.03.2001 р. № 270).

  5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (від 23.09.1999 № 1105-XIV).

  6. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (від 26.01.2005 №15).Додаток 1

ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные

производственные факторы. Классификация.


1. Фізично небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

 • машини, що рухаються, та механізми;

 • рухомі частини виробничого устаткування;

 • вироби, що пересуваються, заготівки, матеріали;

 • конструкції, що руйнуються;

 • гірські породи, що обрушуються;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвукових коливань; підвищений рівень ультразвуку;

 • підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;

 • підвищена чи знижена вологість повітря;

 • підвищена чи знижена рухливість повітря;

 • підвищена, чи знижена іонізація повітря;

 • підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

 • підвищена напруженість електричного поля;

 • підвищена напруженість магнітного поля;

 • відсутність чи недостача природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • знижена контрастність;

 • пряма і відбита блискість;

 • підвищена пульсація світлового потоку;

 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;

 • гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів, устаткування;

 • розташування робочого місця на значній висоті щодо пове­рхні землі (підлоги);

 • невагомість;

 • підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини.

^ 2. Хімічно небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Група підрозділяється на дві підгрупи.

2.1 – за характером впливу на організм людини:

 • загальнотоксичні (окис вуглецю, сірководень, метил­овий спирт, сурикові фарби, етилований бензин та ін.);

 • дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та ін.);

 • сенсибілізуючі - діючі як алергени (різні розчинники на основі нітросполук та ін.);

 • канцерогенні - які викликають ракові захворювання (нікель і його з'єднання, окисли хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли та ін.);

 • мутагенні, що приводять до зміни спадкоємної інфор­мації (свинець, марганець, радіоактивні речовини та ін.).

^ 2.2 – за шляхом проникнення в організм людини:

 • через дихальні шляхи;

 • через травний тракт;

 • через шкіру.

3. Біологічно небезпечні й шкідливі виробничі фактори.
Ця група включає об'єкти, вплив яких викликає травми чи захворювання:

 • мікроорганізми (бактерії, віруси, риккетсії, спіро­хети, гриби, найпростіші);

 • макроорганізми (рослини, тварини).


^ 4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі фактори:

 • фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);

 • нервово-психічні перевантаження (розумове переван­таження, перевантаження аналізаторів, монотонність праці та емоційні перевантаження).1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів
Охорона праці І бжд” та “Охорона праці” (для студентів денної форми навчання спеціальностей 092600 – “Водопостачання та водовідведення”...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства
В. Е. Абракітов. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи