Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Скачати 417.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Сторінка4/4
Дата21.08.2012
Розмір417.38 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Додаток 2Форма Н-1
ЗАТВЕРДЖУЮ_______________________________________________(посада роботодавця або керівника, який призначив комісію)
_____________ ____________________________________(підпис) (ініціали та прізвище)____ _____________ 20_ р.МП

АКТ № ________

про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
(місце проживання потерпілого)1. Дата і час настання нещасного випадку

(число, місяць, рік)(год., хв.)
2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий
Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:Автономна Республіка Крим, область


район


населений пункт


Форма власностіОрган, до сфери управління


якого належить підприємство


Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:
реєстраційний номер страхувальника


дата реєстрації


найменування основного виду діяльності


та його код згідно з КВЕД 

встановлений клас професійного ризику виробництва


Найменування і місцезнаходження підприємства,де стався нещасний випадок
Цех, дільниця,


місце, де стався нещасний випадок


3. Відомості про потерпілого:стать: чоловіча, жіночачисло, місяць, рік народженняпрофесія (посада)


розряд (клас)стаж роботи загальний


стаж роботи за професією(посадою)


ідентифікаційний код4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:
навчання за професією чи роботою, під час виконання якої
стався нещасний випадок

(число, місяць, рік)проведення інструктажу:


вступного

(число, місяць, рік)первинного

(число, місяць, рік)повторного

(число, місяць, рік)цільового


(число, місяць, рік)перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)

(число, місяць, рік)
Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів ________________________

5. Проходження медичного огляду:
попереднього


(число, місяць, рік)

періодичного

(число, місяць, рік)6. Обставини, за яких стався нещасний випадокВид події


Шкідливий або небезпечний


фактор та його значення


7. Причини нещасного випадку:


основна:


супутні:


8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація

яких призвела до нещасного випадку
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство–виготовлювач)
9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою
лікувально-профілактичного закладу


Перебування потерпілого в стані алкогольного
чи наркотичного сп’яніння


(так, ні)
10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці:
(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада, підприємство,
порушення вимог законодавства про охорону праці із


ДНАОП
зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)
11. Свідки нещасного випадку(прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання)12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадкуп/п

Найменування

заходу

Строк

виконання

Виконавець

Відмітка про виконання
Голова комісії(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Члени комісії(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
____ ______________ 20_ р.


^ ПОЯСНЕННЯ
для заповнення актів форми Н-1


Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих, галузевих класифікаторів з використанням установлених термінів.

Коди зазначають у клітинках.

Кодування відомостей актів форми Н-1 обов’язкове.

Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік – двома останніми цифрами, наприклад:

дата “1 грудня 1998 р.” кодується так:

0

1

1

2

9

8

У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад:

час “22 год. 30 хв.” кодується так:

2

2

3

0

Пункт 2. Найменування підприємства кодується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Адреса підприємства кодується відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора “Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74.001”.

Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а якщо його немає, зазначається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.

Стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча.

Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.


Наприклад:

45 років –

45

Професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003-95).

У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.

Зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою), на яку оформлений потерпілий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок.

Наприклад:

20 років –

20
15 років –

15
5 років –

5

Якщо стаж не досягає року, в текстовій частині зазначається кількість місяців (днів), а кодується, наприклад, так:

9 місяців 2 дні -

00

Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці, дата кодується, як у пункті 1.

Наприклад:

04.12.95 – дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажу, останньої

перевірки знань з охорони праці –

0

4

1

2

9

5У разі відсутності даних для заповнення будь-якої позиції навпроти
неї ставляться нулі –

00
Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Дата кодується, як у пункті 1.

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.

Відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу
1 наведеного нижче класифікатора.

Відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначаються відповідно до ГОСТ 12.0.003 “Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація” (див. додаток 1).

Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора № 6, затвердженого наказом МОЗ.

Пункт 7. Зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 наведеного нижче класифікатора. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині акта.

Пункт 8. Устаткування кодується відповідно до розділу 3, наведеного нижче класифікатора.

Наприклад:

верстати металорізальні –

381

устаткування гірничошахтне –

314

Пункт 9. Діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров’я (МХК-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного

сп’яніння кодується –

1
Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, працівники іншого підприємства або сторонні особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до п. 7).

Закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту заходи щодо накладення стягнень.


Додаток 3

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 – дорожньо-транспортна пригода,

у тому числі:

01.1 – наїзд транспортних засобів,

02 – падіння потерпілого,

у тому числі:

02.1 – під час пересування,

02.2 – з висоти,

02.3 – в колодязь, ємність, яму тощо,

03 – падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо,

у тому числі:

03.1 – обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів,

03.2 – обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо,

04 – дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються,

у тому числі:

04.1 – дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів,

04.2 – дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі,

05 – ураження електричним струмом,

у тому числі:

05.1 – у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів,

06 – дія підвищених температур (крім пожеж),

07 – дія шкідливих і токсичних речовин,

08 – дія іонізуючого випромінювання,

09 – показники важкості праці,

10 – показники напруженості праці,

11 – ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори,

12 – утоплення,

13 – асфіксія,

14 – навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою,

15 – стихійне лихо,

16 – пожежа,

17 – вибух,

18 – інші види.


^ 2. Причини нещасного випадку

Технічні:

01 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва,

02 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів,

03 – неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо,

04 – неякісне виконання будівельних робіт,

05 – недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки,

06 – незадовільний технічний стан:

06.1 – виробничих об’єктів, будинків, споруд, території,

06.2 – засобів виробництва,

06.3 – транспортних засобів,

07 – незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів),

08 – інші.

Організаційні:

09 – незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці,

10 – недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,

у тому числі:

10.1 – відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 – допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці,

11 – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність,

12 – відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці,

13 – порушення режиму праці та відпочинку,

14 – відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору),

15 – невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними,

16 – виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо,

17 – залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією),

18 – порушення технологічного процесу,

19 – порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо,

20 – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

21 – порушення правил дорожнього руху

22 – незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)

23 – незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)

24 – порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі:

24.1 – невиконання посадових обов’язків,

24.2 – невиконання вимог інструкцій з охорони праці,

25 – інші.

Психофізіологічні:

26 – алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння,

27 – низька нервово-психічна стійкість,

28 – незадовільні фізичні дані або стан здоров’я,

29 – незадовільний психологічний клімат у колективі,

30 – травмування внаслідок протиправних дій інших осіб,

31 – інші причини.
^

Навчальне виданняМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності 6.092600   “Водопостачання та водовідведення ”).


Укладачі: Жигло Юрій Іванович,

Дмитрієв Сергій Львович


^

Редактор: М.З. Аляб’єв
План 2007, поз. 52-М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 27.11.2006.

Формат 60 х 84 1/16.

Папір офісний

Друк на ризографі.

Умовн.-друк. арк. 1,0.

Обл.-вид. арк. 1,4

Тираж 150 прим.

Замов. №
____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів
Охорона праці І бжд” та “Охорона праці” (для студентів денної форми навчання спеціальностей 092600 – “Водопостачання та водовідведення”...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства
В. Е. Абракітов. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи