Г. В. Стадник методичні вказівки icon

Г. В. Стадник методичні вказівки
НазваГ. В. Стадник методичні вказівки
Сторінка1/9
Дата21.08.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

дозволяю

Перший проректор


_____________ Г. В.Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи

Робота з базами даних «MS Access»©

з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»), «Інформаційні системи і технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 7.050100 «Економіка і підприємництво»), «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» всіх спеціалізацій) та системи дистанційного навчання.


^ ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з базами даних MS Access®» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»), «Інформаційні системи і технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 7.050100 «Економіка і підприємництво»), «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» всіх спеціалізацій) та системи дистанційного навчання.


Укл.: Карпенко М. Ю. , Уфимцева В.Б., Гринчак М.В. , Гомза Н.І. — Харків: ХНАМГ, 2007.— 56 с.


Укладачі: М. Ю. Карпенко,

В. Б. Уфимцева,

М. В. Гринчак,

Н. І. Гомза


Рецензент: канд. екон. наук, доцент В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою «Прикладна математика та інформаційні технології», протокол № 7 від «13» березня 2007 р.Зміст


Створення бази даних, робота з таблицями 4

Створення бази даних (БД) 4

Створення таблиць 4

Створення зв'язків між таблицями 9

Робота з даними у режимі таблиці 10

Введення нових записів 10

Пошук і заміна даних у всіх записах 10

Копіювання даних 10

Видалення записів 11

Сортування даних 11

Формування запитів 11

Робота з однією таблицею 11

Запит, що відбирає дані з однієї таблиці за умовою 12

Підсумкові запити 13

Перехресний запит 15

Запити, що відбирають дані із декількох таблиць 16

Створення полів для обчислень 17

Формування підсумкового багатотабличного запиту 18

Формування запитів типу «Записи без підлеглих» 19

Модифікація даних за допомогою запитів 21

Запит на формування нових таблиць 22

Створення запитів на видалення даних 23

Будування форм 24

Створення форм для перегляду і введення даних 24

Створення форми з підлеглою формою 26

Конструктор форм 27

Формування звітів 29

Контрольні запитання 31

Варіанти індивідуальних завдань 32

Література 52
^

Створення бази даних, робота з таблицями

Створення бази даних (БД)


Запустіть програму Microsoft Access: «Пуск → Программы → Microsoft Access». У вікні , що з'явилося , виберіть «Новая база данных» і клацніть на «OK». Створити нову базу даних можна також, обравши пункт меню «Файл → Создать базу данных». У вікні «Файл новой базы данных» виберіть папку, в якій будете поміщати БД, а в нижній частині вікна вкажіть ім'я файлу «Бибилиотека.mdb» (розширення «mdb» Access додасть автоматично). Клацніть на кнопку «Создать». Відкриється вікно, у якому будуть присутні всі компоненти бази даних:

 • таблиці - об'єкти, в яких зберігається інформація про якусь предметну область (наприклад, робота бібліотеки, складального цеху і т.д.). У таблицях інформацію подано в стовпчиках, що називаються полями, і в рядках, що називаються записами. Кожне поле має ім'я, тип, розмір, заголовок, що задає користувач при створенні таблиць;

 • запити - вибірки з декількох таблиць, що задовольняють деяким умовам;

 • звіти - інформація з таблиць, підготовлена для друку;

 • форми - зображення даних із таблиць на екрані у формі зручної для запровадження, перегляду і коригування інформації;

 • макроси і модулі - програми обробки даних, що зберігаються в БД на мові VBA.
^

Створення таблиць


Створимо три таблиці, що містять інформацію про роботу бібліотеки університету:

 • «Книги» - містить інформацію про книги, що зберігаються в бібліотеці;

 • «ЧитКниги» - містить інформацію про книги, що одержані читачами;

 • «Читатели» - містить інформацію про читачів бібліотеки.

Для створення таблиці клацніть на кнопку «Создать» у вікні бази даних на вкладці «Таблицы». У вікні , що з’явиться виберіть пункт «Конструктор». У сучасних версіях Access є простіший шлях: на вкладці «Таблицы» вибрати пункт клацнути пункт «Создание таблицы в режиме конструктора» (рис. 1).

«Новая таблица» виберіть «Конструктор» і клацніть «OK». У вікні конструктора таблиць введіть інформацію, як показано на рис. 2.


Вам необхідно задати для кожного поля його властивості:

 • «
  Имя поля» може складатись з символів латиниці або кирилиці, цифр, спеціальних знаків та може містити символ «пробєл»;

 • «Тип данных поля» вибирають із списку, що розкривається;

 • «Размер поля» — це кількість символів для типу «Текстовый», або один з числових типів типу «Числовой»;

 • «Описание» містить коментар щодо призначення поля й інформації, що в ньому записана;

 • «Формат поля» впливає на зовнішній вигляд даних, що вводять;

 • «Подпись» дозволяє задати заголовок поля при відображенні таблиці на екрані; якщо заголовок не вказано, то виводиться ім'я поля;

 • «Условие на значение» містить логічні вирази для значень, які до нього вводять; наприклад; для поля «Стоимость» можна поставити логічний вираз «<100», якщо вартість книги не мусить перевищувати 100 гривень;

 • «Сообщение об ошибке» містить повідомлення, яке буде показане користувачу у разі введення помилкових значень.

Характеристики полів виберіть, виходячи із їх змісту.

Одне з полів таблиці може бути заявлене ключовим. Відразу після створення таблиці Access «запропонує» побудувати ключові поля. Але це можна зробити і пізніше у будь-який момент.

Значення в цьому полі однозначно вказують на запис. Ключове поле повинно бути «Обязательным» й «Индексированным(без повторений»). Таким полем у таблиці «Книги» є поле «Інв№». Щоб зробити його ключовим, виділіть поле, клацніть правою кнопкою миші й виберіть з контекстного меню (рис. 3) «Ключевое поле».

Порада. Кнопка для створення ключових полів є на панелі інструментів.

Закрийте вікно «Конструктора таблиц», щоб зберегти структуру таблиці надайте їй ім’я і натисніть у вікні запиту «ОК».

Тепер треба ввести дані в таблицю. Це можна зробити багатьма способами. Приведемо декілька найпростіших:

1) Перегляд і введення даних в режимі таблиці: для цього у вікні бази даних необхідно виділити таблицю і натиснути на кнопку «Открыть» (рис. 1). На екрані з’явиться порожня таблиця. Введіть до неї декілька записів про книги вашої бібліотеки як вказано у табл. 1.

2). Виділить таблицю «Книги», Використання «автоформи»: натисніть на кнопку «Новый объект» на панелі інструментів і виберіть «Автоформа».

3). Двічі клацніть лівою кнопкою миші на рядку з іменем таблиці. Таблицю буде відкрито у режимі введення даних.

Access побудує форму для перегляду і редагування записів і відкриє її у окремому вікні. Введіть щонайменше 10 записів в таблицю «Книги».

Створіть нову таблицю «ЧитКниги» з такими полями (рис. 4):

 • «Инв» інвентарний номер книги, виданої читачу;

 • «NB» – номер читацького квитка читача;

 • «Дата выдачи» - дата видачі книги читачу;

 • «Дата возврата» – дата повернення читачем книги до бібліотеки.

Виберіть відповідні до змісту типи полів і їх розміри. Поля «Інв№» і «NB» повинні бути індексованими й обов'язковими. У цій таблиці можна не призначати ключового поля. Заповніть таблицю даними про видані книги (табл. 2). Стежте за тим, щоб дані в таблицях були узгоджені, тобто не видавайте книг, котрих немає в бібліотеці.

Табл. 2. Список книг, що були видані (таблиця «ЧитКниги»)

Инв№

NB

Дата выдачи

Дата возврата

Прим.

1

700

03.01.07

14.02.07
2

830

20.01.07

13.02.07
3

830

02.02.07

06.03.07
6

830

21.02.07

23.03.07
5

700

03.02.07

04.04.07
3

1220

10.02.07

11.03.07
4

830

02.02.07

03.04.07
Створіть нову таблицю «Читатели» з полями:

 • «NB» - номер читацького квитка читача;

 • «Фамилия» - прізвище читача;

 • «Кафедра» - кафедра, де працює читач, або група, у якій він навчається;

 • «Телефон» - робочий телефон читача

^ Таблиця 1- Список книг з таблиці «Книги»

Инв №

Шифр

Автор

Название

Издат.

Город

Год

Ст-ть, грн.

Аннотация
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

681.3

Пинчук В.П.

Объектно-ориентированное программирование

ЗНТУ

Запорожье

2002

10,00

Конспект лекций для студентов по программированию.

7

681.3

Гарнаев А.

Самоучитель VBA. Технология создания пользовательских приложений.

БХВ

Санкт-Петербург

1999

14,00

Подробный справочник по VBA, самоучителем по VBA.

2

681.3

Белая Н.И.

Программирование на VBA.

ЗНТУ

Запорожье

2000

10,00

Конспект лекций

3

681.3

Гарнаев А.

Использование Excel в экономике и финансах.

БХВ

Санкт-Петербург

1997

23,00

Полный перечень функций и примеры их использования.

4

681.3

Вейскас Дж.

Эффективная работа с Microsoft Access 2000

Питер

Санкт-Петербург

2000

35,00

Новая версия системы управления базами данных.

5

681.3

Керри Н.Праг

Библия пользователя Microsoft Office 2000

Диалектика

Киев

2001

43,00

Описаны возможности Word, Excel, Access, Power Point, Outlook

6

681.3.

06

Бухвалов А.В., Идельсон А.В.

Финансовые вычисления для профессионалов.

БХВ

Санкт-Петербург

2001

23,00

Решения финансовых задач. методики вычислений в Excel.

Вигляд таблиці у режимі «Конструктора» показано на рис. 5.

Ключовим полем в останній таблиці є поле «NB», тому що саме воно однозначно визначає кожний запис. Це поле повинно бути індексованим і обов'язковим. Заповніть і цю таблицю даними із табл. 4. Стежте, щоб не видавати книг читачам, що не існують. У цьому випадку ви не зможете встановити необхідні зв'язки поміж таблицями.

Табл. 4. Список читачів до таблиці «Читатели»

NB

Фамилия

Кафедра

Телефон

700

Корнич В.Г.

Физика

2-92

890

Нечай И.С.

Физика

2-91

1220

Цокотун П.В.

ВМ

4-14

555

Романиченко Г.В.

ВМ

4-14

830

Белая Н.И.

ВМ

4-14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електробезпека” (для студентів денної І заочної форм Академії). Укл....
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Методи оцінки небезпечних І шкідливих виробничих чинників» (для студентів 4 курсу...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізичної хімії (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 092. 601; 092....
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії води (для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 070....
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Електротехнічні системи електроспоживання” та 050701 „Електротехніка та електротехнології”
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Електротехнічні системи електроспоживання” та 050701 „Електротехніка та електротехнології”
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Г. В. Стадник методичні вказівки iconГ. В. Стадник Газопостачання міста Методичні вказівки
Газопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін “Основи енергозабезпечення міст” та “Інженерне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи