Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 414.09 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата21.08.2012
Розмір414.09 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчання курсу

«Механізація та автоматизація будівництва

і ремонтно-будівельних робіт» та виконання практичних завдань

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр», напряму підготовки «Будівництво»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до самостійного вивчання курсу «Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт» та виконання практичних завдань (студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр», напряму підготовки «Будівництво»). Укл.: Качура А.О., Костюк М.Г. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 32 с.


Укладачі: к.т.н., доц. А.О. Качура,

к.т.н., доц.. М.Г. Костюк


Рецензент: В.О. Панченко


Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва

та будівельних матеріалів,

протокол №2 від 30.08.2006 р.


© А.О. Качура, ХНАМГ, 2007


ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………..

4

Теми з курсу та методичні вказівки до їх вивчання ……………………….

4

Тема 1 Комплексна механізація будівництва………………..

4

Тема 2 Комплексна механізація транспортних процесів…...

4

Тема 3 Комплексна механізація земляних робіт…………….

5

Тема 4 Комплексна механізація бурових і пальових робіт…

6

Тема 5 Комплексна механізація демонтажно-монтажних робіт при зведенні і ремонті будівель і споруд……..

7

Тема 6 Комплексна механізація і автоматизація бетонних робіт……………………………………………………

8

Тема 7 Комплексна механізація та автоматизація опоряджувальних робіт……………………………….

8

Практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання …….……….

11

Практичне завдання №1 на тему: «Розрахувати основні параметри механізмів баштових кранів і навести розрахункову схему»…………………….…...….........................

11

Практичне завдання №2 на тему: «Розрахувати основні механізми крану» …….…………………………………..……...

14

Практичне завдання №3 на тему: «Розрахунок і вибір параметрів вантажної лебідки баштового крана»……..………

19

Практичне завдання №4 на тему: «Визначення продуктивності баштового крану»……..………………………

22

Практичне завдання №5 на тему: «Визначення продуктивності одноковшового екскаватора»…………………

23

Практичне завдання №6 на тему: «Визначення продуктивності скрепера»…………….…………………………

24

Додаток .………………………………………………………………………

26

Список літератури…………………………………………………………….

31ВСТУП


Курс «Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт» передбачає вибір і застосування прогресивних комплектів машин та механізмів з урахуванням сучасних методів технології зведення будівель і споруд.

У результаті опрацювання навчального матеріалу, в процесі самостійної роботи за темами курсу та при виконанні практичних завдань студенти освоюють теоретичні основи сучасних форм впровадження комплексної механізації будівельних процесів при зведенні, ремонті й реконструкції будівель та споруд і набувають практичні навички з їх застосування.

На сучасному рівні механізація і автоматизація будівництва пов'язані з ростом обсягів робіт підвищеної трудомісткості, особливо на об'єктах ремонту та реконструкції.

Впровадження машин для виконання будівельних робіт може здійснюватися за такими формами, як часткова і комплексна механізація, автоматизація і роботизація процесів.

Здобуті знання і вміння студенти використовують при виконанні курсових і дипломних проектів за спеціальністю.

Для більш ефективного опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи слід підготувати письмові відповіді на контрольні запитання з тем і виконати практичні завдання.


^ ТЕМИ З КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЇХ ВИВЧАННЯ


Тема 1. Комплексна механізація будівництва


Методичні вказівки


Слід знати: загальні положення комплексної механізації і автоматизації будівництва і ремонтно-будівельних робіт; структуру комплектів машин. Вміти виконувати вибір комплектів та давати оцінку рівня комплексної механізації і автоматизації. Слід знати форми впровадження машин будівництва, методики розрахунку продуктивності комплектів машин.

Література: [1, с. 5-25; 6, с. 2-10].


Тема 2. Комплексна механізація транспортних процесів


Методичні вказівки


Слід знати: механізацію та методи доставки будівельного вантажу, транспортні, тягові й базові машини, автомобілі й причепи, автомобілі само розважувачі. Вміти виконувати раціональний вибір комплектів машин, ведучих й допоміжних машин, оцінювати рівень механізації транспортних процесів. Вивчити методики розрахунку продуктивності.

Література: [1, с. 25-32; 5, с. 73-75].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань та умінь


 1. Наведіть основні форми впровадження машин у будівництво.

 2. Поясніть поняття: комплексна механізація і автоматизація окремих видів робіт; комплект машин; ведуча, допоміжна і резервна машини.

 3. Як оцінюють рівень комплексної механізації робіт ?

 4. Вибір транспортних засобів для перевезення будівельного вантажу.

 5. Наведіть формули й схеми тягового розрахунку автомобільного транспорту.


Тема 3. Комплексна механізація земляних робіт


3.1. Механізація підготовчих та планувальних робіт. Основні й допоміжні машини.


Методичні вказівки


Вміти виконувати: вибір машин з урахуванням різновиду робіт (очищення будівельного майданчика, знос старих будівель, розпушування твердих порід, мерзлих ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод та інші). Вибирати базові машини в комплекті, оцінювати універсальність машини (кущорізи, розпушувачі, викорчовувачі). Виконувати тягові розрахунки та продуктивність комплектів машин. Знати використання екскаваторів-планувальників, скреперів, бульдозерів-розпушувачів, вміти обґрунтовувати вибір раціональних комплектів.

Література: [6, с. 5-65; 5, с. 147-183].


3.2. Комплексна механізація закритих способів розробки ґрунтів, гідромеханічні способи розробки.


Методичні вказівки


Знати класифікація безтраншейних (закритих) способів розробки ґрунтів (прокол, продавлювання, горизонтальне буріння та ін.), комплексну механізацію робіт. Знати вимоги до машин і механізмів, використання домкратів, лебідок, бульдозерний спосіб, використання устаткування горизонтального буріння (УГБ). Вміти вибирати комплекти машин та механізмів, виконувати розрахунки продуктивності та основних технічних показників. Ознайомитись з комплексною механізацією земляних робіт з використанням потужності потоку води, з вибором механізмів, вміти обґрунтовувати використання комплектів машин.

Література: [8, с. 74-80].

3.3. Комплексна механізація робіт при розробці скальних, напівскальних і мерзлих ґрунтів


Методичні вказівки


Слід знати механізацію розпушування ґрунтів, машини статичної і динамічної дії, розпушувачі основні й допоміжні, вибір, технічні показники, використання. Ознайомитися з гідравлічними екскаватори та зі змінним робочим обладнанням (гідромолоти, шар-молоти, зубо-розпушувачі, клинове навісне обладнання). Вивчити фрезерні й бурові машини для розпушування ґрунтів, обґрунтування для використання.

Література: [1, с. 91-98; 5, с. 151-164; 6, с. 180-189; 8, с. 80-85].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань та умінь


 1. Наведіть схеми механізації земляних робіт при виконанні підготовчих та планувальних робіт.

 2. Перелічіть особливості виконання земляних робіт при розробці мерзлих і скальних ґрунтів. Вибір комплектів машин, основні вимоги до робочих механізмів.

 3. Вибір комплектів машин і механізмів при закритих способах розробки ґрунтів (прокол, продавлювання, вібропрокол та ін).

 4. Наведіть класифікацію схеми закритих способів розробки ґрунтів.

 1. Обґрунтуйте використання машин статичної і динамічної дії при виконанні робіт, пов'язаних з розробкою міцних ґрунтів.


Тема 4. Комплексна механізація бурових і пальових робіт


4.1. Особливості механізації бурових робіт.


Методичні вказівки


Вивчити використання бурильно-кранових машин для утворення отворів у ґрунті. Знати використання робочого обладнання, гідравлічних бурильних штанг, вміти оцінювати основні технічні показники й виконувати вибір і розрахунок продуктивності комплектів машин.


4.2. Механізація пальових робіт.


Методичні вказівки


Знати вибір комплектів машин, вибір транспорту для подачі, підйому, установки і заглиблення паль, оцінювати універсальність машини. Ознайомитися з використанням копрів і копрового обладнання, вивчити класифікацію і види машин для пальових робіт. Вміти оцінювати основні експлуатаційні параметри, продуктивність, тривалість циклу. Вивчити механізацію робіт при заглибленні паль пальовими заглибниками (молоти, вібраційні машини та ін.), комплексну механізацію робіт при утворенні буро-набивних паль, вміти вибирати комплекти машин, знати спеціальне обладнання при бетонуванні набивних паль. Ознайомитись з механізацію занурення паль загвинченням і послідовністю виконання робіт.

Література: [1, с. 107-152; 5, с. 200-210; 8, с. 85-91].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань і вмінь


 1. Наведіть класифікацію машини для бурових робіт.

 2. Обґрунтуйте використання бурильно-кранових машин.

 3. Обґрунтуйте особливості комплексної механізації робіт при заглибленні паль.

 4. Наведіть формули для розрахунку основних технічних показників копрів (продуктивність, тривалість).

 5. Опишіть механізацію робіт при встановленні буро-набивних паль.


Тема 5. Комплексна механізація демонтажно-монтажних робіт
при зведенні й ремонті будівель і споруд


Методичні вказівки


Слід знати: особливості комплексної механізації демонтажно-монтажних робіт у стислих умовах, основні процеси механізації. Вивчити різновиди вантажопідйомних машин і механізмів при демонтажно-монтажних роботах. Вміти виконувати вибір кранів і оцінювати основні технічні й експлуатаційні параметри. Ознайомитися з самохідними кранами, їх використанням, з типами легких кранів, пристроїв і обладнанням для демонтажно-монтажних робіт при ремонті й реконструкції будівель. Вміти виконувати розрахунок продуктивності, знати техніку безпеки використання.

Література: [1, с. 202-240; 5, с. 111-117; 11, с. 1-61].


Контрольні запитання до самостійної перевірки знань і вмінь


 1. Перелічіть основні вимоги до машин і обладнання при зведенні, ремонті й реконструкції будівель та споруд.

 2. Механізація демонтажних робіт при ремонті й реконструкції будівель та споруд.

 3. Обґрунтуйте вибір баштових кранів при виконанні демонтажно-монтажних робіт.

 4. Обґрунтуйте вибір самохідних кранів при зведенні й ремонті будівель, типи кранів.

 5. Класифікація і вибір такелажного обладнання для демонтажно-монтажних робіт.


Тема 6. Комплексна механізація і автоматизація бетонних робіт


Методичні вказівки


Слід знати: класифікацію машин, машини для приготування, транспортування, подачі й розподілу бетонних сумішей в опалубках. Вміти вибирати комплекти машин, виконувати розрахунок основних показників. Знати стрічкові конвеєри, їх типи, вміти виконувати розрахунок продуктивності бетоноукладальних комплексів. Знати особливості їх використання, основні технічні показники. Ознайомитися з насосами, бетонопроводами, вміти виконувати вибір, оцінювати продуктивність, обґрунтовувати використання. Вивчити ущільнення бетонних сумішей, вибір машин і обладнання з урахуванням властивостей бетонних сумішей, продуктивність.

Література: [11, с. 158-194; 6, с. 225-251].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань і умінь


 1. Наведіть класифікацію обладнання для приготування бетонних сумішей.

 2. Обґрунтуйте способи, машини і механізми для транспортування бетонних сумішей.

 3. Поясніть використання і принцип дії насосів для подачі бетонних сумішей, наведіть конструктивні схеми.

 4. Наведіть схеми конвеєрів, опишіть будову, принцип дії, обґрунтуйте використання та основні технічні показники.

 5. Обґрунтуйте використання бетоноукладальних комплексів при виконанні бетонних робіт, наведіть схеми, формули розрахунку продуктивності.


Тема 7. Комплексна механізація і автоматизація опоряджувальних робіт


7.1. Вибір машин і механізмів для механізації опоряджувальних робіт.


Методичні вказівки


Знати класифікацію машин, методику вибору комплектів машин (основну (ведучу) і допоміжні машини). Знати залежність комплекту машин від інтенсивності спеціалізованого потоку. Вміти оцінювати експлуатаційну продуктивність машин та рівень комплексної механізації при виконанні складних процесів. Знати автоматизацію, застосування роботів і маніпуляторів, визначення основних техніко-економічних показників при постійному й змінному складі машин у комплекті.

Література: [9, с. 3-29].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань і умінь 1. Визначіть зміст комплексної механізації, наведіть основні схеми механізації опоряджувальних робіт.

 2. Як визначити рівень комплексної механізації та автоматизації?

 3. Як класифікують будівельно-опоряджувальні машини?

 4. Як визначити конструктивну, технічну та експлуатаційну продуктивність машин?

 5. За якими принципами підбирають комплекти машин для забезпечення комплексної механізації опоряджувальних робіт.


7.2. Штукатурні роботи й засоби механізації.


Методичні вказівки


Ознайомитись з централізованим приготуванням розчинових сумішей, вивчити технологічні схеми вузлів приготування розчинів, вивчити механізацію доставки розчинів на об'єкт (авторозчиновози, автоцементовози). Ознайомитись з пересувними штукатурними станціями, їх конструкціями, використанням, технічними показниками. Знати штукатурно-змішувальні агрегати, конструктивні схеми, вміти розраховувати продуктивність комплектів. Вивчити розчинонасоси, типи, призначення, кінематичні схеми. Вміти вибирати комплекти машин й ручні механізми. Ознайомитись з роботизованою технологією виконання штукатурних робіт.

Література: [9, с. 29-83].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань і умінь


 1. Які машини та інструмент входять до складу механізованого комплекту штукатурних робіт?

 2. Наведіть і охарактеризуйте основні схеми комплексної механізації штукатурних робіт.

 3. Який склад комплектів механізованого виконання одношарової штукатурки?

 4. Охарактеризуйте основні техніко-економічні показники штукатурно-затиральних машин.

 5. У чому суть роботизованої технології виконання штукатурних робіт?


7.3. Комплексна механізація малярних і декоративно-опоряджувальних робіт


Методичні вказівки


Знати склад комплексного процесу малярних робіт, вміти вибирати комплекти машин і механізмів, ведучу й допоміжну машину. Вивчити схеми комплексної механізації, на базі гвинтових насосів, з використанням малярних станцій. Знати перспективні методи виконання малярного опорядження.

Література: [9, с. 174-180].


7.4. Комплексна механізація декоративно-опоряджувальних робіт


Методичні вказівки


Знати механізацію робіт зовнішнього і внутрішнього опоряджування будинків. Ознайомитись з теризитовою, кам'яною та багатоколірною штукатуркою сграфіто, під шагрень, вміти вибирати комплекти машин для опоряджувальних робіт.

Література: [9, с. 180-195].


Контрольні запитання для самостійної перевірки знань і умінь


 1. Перелічіть способи й машини для приготування малярної продукції.

 2. Охарактеризуйте схеми комплексної механізації малярних робіт.

 3. Обґрунтуйте використання малярних станцій.

 4. Перерахуйте ручні машини та інструмент для виконання малярних робіт, наведіть схеми.

 5. Опишіть механізацію робіт при декоративно-малярному опорядженні будинків.

^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


Практичні завдання виконують в лабораторії. Результати обговорюють і захищають в кінці заняття. При підготовці до виконання практичних завдань необхідно:

 • ознайомитись з рекомендованими літературними джерелами за даними темами;

 • проаналізувати особливості комплексної механізації робіт;

 • проаналізувати основні експлуатаційні характеристики машин та механізмів;

 • вивчити методики розрахунку основних параметрів машин та механізмів.

Метою виконання практичних завдань є оволодіння студентом основами розрахунку основних параметрів механізмів будівельних машин, визначення основних технічних параметрів кранів, машин для земляних робіт, вибору комплектів машин та механізмів, з урахуванням виду робіт.

Основами для виконання практичних завдань є таблиця варіантів, основні кінематичні схеми механізмів кранів, поліспастів, лебідок, основні технічні показники екскаваторів, скреперів і відповідний довідковий матеріал.


^ Практичне завдання №1

Тема «Розрахувати основні параметри механізмів баштових кранів і навести розрахункову схему»

Згідно з варіантом завдання (табл. 1) визначити: потрібну висоту підйому гака крана (^ Н), вантажопідйомність крана (QK), необхідну для монтажу елементів заданої маси (Qв).

За знайденою висотою піднімання гака Н масою вантажу Qв, що піднімається, користуючись табл. 2 і додатком 1, вибрати кран. Навести розрахункову схему прийнятого крана.

Для встановлення потрібних технічних параметрів монтажних кранів потрібно розглянути базові моделі і їх модифікації з усіма типами робочого обладнання, підйомними й балочними стрілами, баштово-стріловим обладнанням (рис. 2, 3, 4, додаток 1)


Таблиця 1

Ва-ріант

Маса ван- тажу Qв,(т)

h1,

м

h2,

м

h3,

м

Тривалість ручних операцій, хв.

Кут повороту крана,

α°

Довжи-на перес., м

l

Виліт стріли крана, м.

L

t1

t2

t3

0

3,2

20

1,0

4,0

1,5

8,5

0,5

40

10

20

1

3,0

20

0,7

3,0

1,5

7,5

0,6

40

20

18

2

6,0

18

1,0

2,5

1,5

8,5

0,6

40

15

ЗО

3

2,5

16

1,0

3,0

1,0

7,5

0,5

45

20

16

4

3,0

15

0,6

2,0

1,5

8,0

0,5

45

ЗО

35

5

2,5

24

1,0

2,5

1,0

7,5

0,6

45

20

23

6

2,8

15

1,0

3,0

1,5

8,5

0,5

35

10

20

7

4,5

25

0,7

2,0

1,0

7,5

0,6

35

20

ЗО

8

4,2

15

1,0

3,0

1,0

7,5

0.5

35

ЗО

21

9

3,1

16

0,6

4,0

1,5

8,5

0,6

60

20

36Примітка: маса вантажу Qв(т) враховує масу елемента, що монтується, масу оснащення і масу строповочних пристроїв.

^ Методика розрахунку технічних параметрів

Вантажопідйомність Qк крана, прийнятого для монтажу елементів, визначається співвідношенням

,

де Qв - вантажопідйомність крана, необхідна для монтажу елементів, т (кН);

М - вантажний момент кН м;

L - виліт стріли, необхідний для установки елемента, м;


де m1 - маса елемента, що монтується, т;

m2 - маса оснащення, встановленого на конструкціях до їх підйому, т;

m3 - маса строповочних пристроїв, т;

Qв - приймається згідно із завданням (табл. 1).

Необхідна висота підйому гака крана, м (рис. 1, табл.1) визначається за формулою

,

де h1 - позначення монтажного рівня (від основи крана), м;

h2- запас по висоті, необхідний за умовами безпеки монтажу,

h2=0,5-1 м;

h3 - висота або товщина елемента, що монтується, м;

h4- висота вантажозахватних пристроїв (строп або траверс), м;

h4 = 0,8-2,2 м.Рис. 1 – Розрахункова схема баштового крана


^ Практичне завдання №2

Тема «Розрахувати основний механізм кранів»

Користуючись табл. 2 і додатком 1, описати будову й накреслити конструктивну схему прийнятого крана, навести кінематичні схеми основних механізмів. (Основні кранові механізми показані на рис. 2,3,4).

Згідно з кінематичними схемами прийнятого крана визначити робочі швидкості основних рухів крана і передаточні числа механізмів.

^ Методика розрахунку

а) механізму підйому вантажу;

б) механізму зміни вильоту стріли крана, м/хв.

Швидкість підйому вантажу Vв (або стріли крана) визначається так:

,м/хв,

де VK - швидкість намотування канатів на барабан вантажної або стрілової лебідки, м/хв.;

іn - кратність поліспаста (i = 2 – 4) підйому вантажу;

м/с;


де Dб. - діаметр барабана вантажної або стрілової лебідки, мм;

nб - частота обертання барабана вантажної або стрілової лебідки, хв.-1.де n – частота обертання вала двигуна вантажної або стрілової лебідки, хв.-1;

і - передаточне число редуктора вантажної або стрілової лебідки.


Таблиця 2 - Технічні характеристики баштових пересувних кранів

Показники

КБ 100.3

КБ-401 КБ-160.2

КБ-502 КБК-250

КБ-503 КБ-503А

КБ-308

Вантажність, т

4-8

5-8

5-Ю

7,5 - 10

3,2-8

Виліт стріли, м

(lmin-lmax )

12,5-25

13-25

8,5 - 40

7,5 - 35

4,5 - 25

Висота піднімання, м (Н)

48-33

60,6-46,1

77-53

67,5 - 53

42-32,5

Максимальний вантажний момент, кН м (М)

980

1250

2400

2800

1000

Швидкість піднімання та опускання, 10-2, м/с

46, 23

37

43, 116

50

30,60

Швидкість посадки, 10-2 м/с

8; 4

8

5; 8

5

8; 4

Швидкість пересування крана, 10-2 м/с

48

ЗО

ЗО

20

ЗО

Швидкість пересування вантажного візка, 10-2 м/с

-

-

26

11,5; 46

27; 113,3

Частота обертання, хв.-1

0,7

0,6

0,48

0,6

0,6

Потужність електродвигунів, кВт

41,5

58

65,3

140

88,6

Загальна маса крана, т

84,4

78

132

145

84

Конструктивна маса крана, т

32

48

97

98

90Примітка: Конструктивні схеми кранів див. додаток 1.Рис. 2 - Кінематичні схеми механізмів баштового крана КБ-100.3

а - вантажна лебідка; б - стрілова лебідка; в - механізм пересування крана
Рис. 3 - Кінетична схема механізмів баштового крана КБ-160,2; (КБ-401)

а - вантажна лебідка; б - стрілова лебідка; в - механізм повороту; г - механізм пересування (Dk = 500мм)Рис. 4 - Кінематичні схеми механізмів баштового крана КБК-250; (КБ-502):

а - монтажна стрілова лебідка; б - вантажна лебідка; в - лебідка вантажного візка; г - механізм пересування; д - механізм повороту


При визначенні передаточних чисел механізмів піднімання вантажу і зміни стріли крана, а також інших механізмів слід пам'ятати, що загальне передаточне число ступінчастих передач визначається якде - передаточні числа окремих передач;

- кількість зубців веденого колеса;

- кількість зубців ведучої шестерні.

в) розрахувати механізм повороту крана

Частота обертання, (хв.-1) механізму повороту крана


де - частота обертанні вала двигуна механізму повороту, хв.-1;

і - передаточне число редуктора механізму повороту крана.

г) розрахувати механізм пересування вантажного візка

Швидкість пересування вантажного візка


де V1 - швидкість намотування канатів на барабан, м/с.;


де - діаметр барабану лебідки вантажного візка, мм;

- частота обертання барабана лебідки вантажного візка;

- передаточне число черв’ячного редуктора.


де - число зубців колеса,

- число заходів черв'яка (Z1 = 1, 2, 3,4).

якщо Z1=1 - черв'як однозахідний;

Z1=2, 3, 4 - черв'як багатозахідний.

д) розрахувати механізм пересування крана по рейках:

Швидкість пересування крана, м/хв.,де - діаметр ходових коліс крана, м;

- частота обертання коліс, хв.-1де - частота обертання вала двигуна, хв.-1;

- передаточне число механізму пересування.


^ Практичне завдання №3
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи