Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи icon

Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
Скачати 456.51 Kb.
НазваГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
Сторінка1/2
Дата21.08.2012
Розмір456.51 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


До друку

Перший проректор

Г.В. Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з вивчення курсу «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва», практичних занять і виконання контрольної роботи «Ремонт і реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» напрямку «Будівництво» спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво та господарство»)


^ ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва», практичних занять і виконання контрольної роботи «Технологія і організація капітального ремонту житлового будинку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності МБГ). Укл. Панченко В.О., Морковська Н.Г. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 32с.


Укладачі: В.О. Панченко,

Н.Г. Морковська


Рецензент: М.Г. Костюк


Рекомендовано кафедрою ТБВ і БМ, протокол № 7 від 9.03.07 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу

Приступаючи до вивчення курсу «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва», студент повинен чітко уявити мету та завдання курсу.

Метою курсу є вивчення методів обстеження будинків та технології і організації ремонтно-будівельних робіт, що виконують при їх ремонті й реконструкції.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

 • Оволодіти методами обстеження будинків;

 • Розвинути вміння і навички у використанні передових методів технології і організації ремонтно-будівельних робіт;

 • Вміти визначати обсяги ремонтних робіт, їх трудомісткість та вибирати основні машини і механізми для їх виконання;

 • Оволодіти навичками прийняття рішень з технології і організації робіт з

ремонту і реконструкції будинків.

 1. ^ РОЗДІЛ КУРСУ «ОБСТЕЖЕННЯ, РЕМОНТ І

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКІВ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА»

2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ БУДИНКІВ

Завдання обстеження будинків. Загальне і детальне обстеження. Неруйнівні методи випробування будівельних конструкцій. Обмірні роботи. Склад технічного висновку про стан конструкцій.

Фізичне і моральне зношення будинків.

Види ремонту будинків.

Склад проектної документації на ремонт чи реконструкцію будинків.

Види і причини пошкоджень конструктивних елементів.

Література: [3, с.11…21; 5, 9…11; 6, с. 125…223, 295…304]


^ Методичні вказівки

Знати мету і завдання обстеження будинків.

Треба чітко уявляти в чому полягає загальне і детальне обстеження будинків, хто їх виконує.

Вивчити неруйнівні методи випробовування будівельних конструкцій. Знати що містить, в собі технічний висновок про стан конструкцій, уявляти, як виконують обмірні роботи.

Необхідно знати в чому полягає фізичне і моральне зношення конструктивних елементів у будинках в цілому.

Вивчити види ремонтів і реконструкції будинків, знати силами яких організацій вони виконуються.

Ознайомитися зі складом проектної документації на ремонт або реконструкцію будинків, знати порядок її розробки.

Розглянути види й причини пошкоджень конструктивних елементів, знати

способи їх ліквідації.

Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягають мета і завдання обстеження будинків?

 2. Наведіть порядок проведення технічного обстеження будинків.

 3. Назвіть методи випробування міцності конструкцій.

 4. Що передбачають обмірні роботи?

 5. Як визначається фізичне і моральне зношення будинків?

 6. Яки види ремонтів і реконструкції будинків Ви знаєте?

 7. Опишіть порядок оформлення документації на капітальний ремонт будинків.

 8. Які особливості має технологія проектування ремонту будинків?

 9. Назвіть види і причини пошкоджень несучих конструктивних елементів будинків.

^ 2.2. Технологія розбирання і демонтажу конструкцій

Способи розбирання і демонтажу конструкцій.

Механічне, термічне руйнування конструкцій.

Механізація робіт при розбиранні й демонтажі конструкцій. Охорона праці.

Література [1, с. 117…145, 158…160; 2, с. 24…54; 3, с. 23…29]

^ Методичні вказівки

Розглянути й засвоїти способи розбирання і демонтажу конструкцій (поелементно і укрупненими блоками).

Знати черговість розбирання і демонтажу конструкцій і обладнання будинків.

Вивчити технологію руйнування конструкцій механічним і термічним способами, а також способом вибуху.

Знати засоби механізації робіт при розбиранні й демонтажі конструкцій

та заходи з охорони праці.

Запитання для самоперевірки

 1. Що таке розбирання і демонтаж конструкцій?

 2. В якій черговості виконують розбирання і демонтаж конструкцій та обладнання будинків?

 3. Як виконують руйнування конструкцій термічним способом?

 4. Опишіть технологію руйнування монолітних конструкцій способом вибуху.

 5. Які інструменти і пристрої застосовують для розбирання конструкцій?

 6. Які технологічні операції і в якій послідовності виконують при розбиранні елементів покрівлі?

 7. Наведіть технологію демонтажу дерев’яних перекриттів.

 8. Які схеми використовують при розбиранні цегляних або бетонних склепіннів?

 9. Наведіть основні заходи з охорони праці при виконанні демонтажних робіт.

^ 2.3. Технологія ремонту і реконструкції перекриттів

Види дефектів елементів перекриттів.

Ремонт дерев’яних і монолітних залізобетонних перекриттів.

Способи підсилення дерев’яних балок.

Заміна перекриттів з використанням велико- і мало розмірних збірних залізобетонних конструкцій.

Влаштування збірно-монолітних залізобетонних перекриттів.

Організація монтажних робіт у стиснених умовах.

Література: [2, с. 104…125; 3, с. 103…107; 5, с. 128…134, 187…192]

^ Методичні вказівки

Треба ознайомитися з видами дефектів елементів перекриттів і знати причини їх виникнення.

Вивчити технологію заміни прогнилих кінців балок за допомогою бокових дерев’яних накладок або металевих “протезів”. Знати склад і послідовність виконання робіт при ремонті монолітних залізобетонних перекриттів

Розглянути способи підсилення дерев’яних балок. Звернути увагу на конструкції шпренгелів.

Знати технологію монтажу перекриттів із збірних залізобетонних багатопустотних панелей з випускними ребрами і залізобетонних вкладишів, а також з панелей, що заводяться через дверні або спеціально влаштовані прорізи.

Ознайомитися і засвоїти процес зміни перекриттів з малорозмірних збірних залізобетонних конструкцій.

Вивчити технологію влаштування збірно-монолітних залізобетонних перекриттів.

Ознайомитися з особливостями розміщення будівельного господарства

при ремонті й реконструкції будівель.


Запитання для самоперевірки

 1. Наведіть види і причини виникнення дефектів у дерев’яних та монолітних перекриттях.

 2. Якими способами виконують заміну прогнилих кінців балок?

 3. Наведіть технологію підсилення дерев’яних балок за допомогою шпренгелів

 4. Як здійснюють монтаж перекриттів із збірних залізобетонних панелей з випускними ребрами?

 5. Наведіть технологію влаштування перекриттів із залізобетонних панелей, що заводяться через дверні прорізи.

 6. Як влаштовують перекриття з малорозмірних збірних залізобетонних конструкцій?

 7. У чому полягають особливості влаштування збірно-монолітних перекриттів?

 8. Наведіть особливості організації монтажних робіт у стиснених умовах.

^ 2.4. Технологія заміни балконів

Склад робіт підготовчого і основного періодів при заміні балконів.

Технологія і організація влаштування балконів Харківської, Одеської і Львівської конструкцій.

Монтаж балконів з великорозмірних елементів.

Література: [2, с. 150…158; 3, с. 107…110]

^ Методичні вказівки

Розглянути роботи підготовчого періоду. Звернути увагу на демонтаж існуючих балконів.

Вивчити технологію і організацію влаштування балконів харківської, одеської та львівської конструкцій.

Знати особливості монтажу балконів з великорозмірних елементів. звернути увагу на тимчасове кріплення балконних плит.


Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть роботи підготовчого періоду при влаштуванні балконів з малорозмірних елементів.

 2. Наведіть технологію влаштування балконів харківської конструкції.

 3. Чим відрізняється технологія влаштування балконів одеської конструкції від Харківської?

 4. У чому полягає характерна особливість балконів львівської конструкції?

 5. Як здійснюють монтаж балконів з великорозмірних елементів?

^ 2.5. Технологія ремонту покрівель

Види і причини пошкодження покрівель.

Види матеріалів і засоби механізації для ремонту покрівель.

Ремонт металевої черепичної і м’якої покрівлі, а також покрівлі із азбестоцементних листів.

Охорона праці при ремонті покрівлі.

Література: [3, с. 129…136; 5, с. 136…140; 6, с. 192…193]

^ Методичні вказівки

Ознайомитись з видами і причинами пошкодження металевих, м’яких покрівель і покрівель з черепиці та азбестоцементних листів.

Знати матеріали і застосовувані засоби механізації при ремонтних роботах.

Вивчити технологію ремонту металевих, черепичних, м’яких покрівель і покрівель з азбестоцементних листів.

Знати вимоги охорони праці при ремонті покрівель.

Запитання для самоперевірки

 1. Наведіть види і причини пошкоджень м’якої покрівлі.

 2. Які матеріали застосовують при ремонті металевої покрівлі?

 3. Наведіть схеми ремонту локальних руйнувань рулонної покрівлі.

 4. Як виконують ремонт азбестоцементної покрівлі?

 5. Перелічіть основні вимоги охорони праці при ремонті покрівель.

^ 2.6. Внутрішні опоряджувальні роботи при ремонті будинків

Види й причини пошкодження оздоблювальних покрить і підлоги.

Скляні роботи. Штукатурні роботи. Лицювальні роботи. Ремонт і заміна підлоги. Шпалерні роботи.

Матеріали і засоби механізації для опоряджувальних робіт.

Охорона праці при опоряджувальних роботах.

Література: [5, с. 151…173; 6, с. 223…225, 416…424]

^ Методичні вказівки

Вивчити види і причини пошкодження оздоблювальних покрить і підлоги.

Ознайомитися з матеріалами і засобами механізації для виконання ремонту внутрішніх опоряджувальних робіт.

Знати технологію проведення ремонту внутрішніх опоряджувальних робіт.

Вивчити вимоги охорони праці при виконанні опоряджувальних робіт.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть види і причини пошкодження оздоблювальних покрить і підлоги.

 2. У чому полягають особливості ремонту штукатурних, лицювальних поверхонь і поверхонь, що фарбуються?

 3. Які засоби механізації використовують при ремонті штукатурки, облицювальні та і фарбуванні поверхонь?

 4. Наведіть технологію ремонту підлог.

 5. Перелічіть основні вимоги охорони праці й техніки безпеки при ремонті

оздоблювальних покрить.

^ 2.7. Ремонт фасадів будинків

Ремонт штукатурки й облицювання фасадів.

Фарбування фасадів.

Механізми і пристрої для ремонту фасадів.

Охорона праці при ремонті фасадів.

Література [5, с. 173…178, 181…184; 6, с. 399…404]

^ Методичні вказівки

Ознайомитися зі складом робіт при ремонті фасадів з різними зовнішніми опорядженнями і технічними засобами. Засвоїти склади фасадних фарб і технологічні прийоми роботи з ними.

Вивчити існуючі системи уніфікованих риштовань та іншого інвентарю (пересувні підмости, вишки, колиски), що забезпечують безпеку робіт при ремонті

фасадів.

Запитання для самоперевірки

 1. Наведіть технологію ремонту штукатурки фасадів будинків.

 2. Як здійснюють ремонт облицювання фасадів?

 3. Які види матеріалів застосовують при ремонті фасадів?

 4. Які технічні засоби використовують при ремонті фасадів?

^ 2.8. Надбудови і пересування будинків

Види надбудови будинків і їхні особливості.

Виконання робіт при надбудові будинків.

Технологія пересування будинків.

Література: [5, с. 214…225]

^ Методичні вказівки

Знати види надбудови будинків. Вивчити технологію провадження робіт при надбудові будинків.

Ознайомитися з особливостями пересування будинків. Знати технологію ро-

біт підготовчого і основного періоду.

Запитання для самоперевірки

 1. Які застосовують види надбудови будинків?

 2. Наведіть технологію надбудови будинку, що спирається на самостійні конструкції.

 3. Як виконують пересування будинків?^ 2. Практичні заняття

Завдання. Виконати заміну дерев’яних перекриттів на збірні із залізобетонних плит за допомогою баштового крану. Розрахунок обсягів робіт і розробку організаційно-технологічних рішень з їх виконання вести відповідно до рис.1.

^ План поверху


Розріз 1-1


Практичне заняття № 1, 2

Визначення складу і обсягів робіт із заміни дерев’яних перекриттів

на збірні із залізобетонних плит.

Методичні вказівки

Склад робіт встановлювати у технологічній послідовності їх виконання (рис. 2):

а)


б)


в) 1


г) 1


Рис. 2 – Послідовність розбирання елементів міжповерхових перекриттів:

а – вид до розбирання; б – після зняття чистої підлоги з основою; в – після видалення засипки; г – після видалення настилу в момент відбивання підшивки стелі; 1 – тимчасовий настил

Обсяги робіт розраховувати, використовуючи дані рис. 1.

Одержані результати навести в табл. 1.

Таблиця 1 – Відомість обсягів робіт

№ п/п

Найменування робіт

Одиниця розміру

Кількість

Ескіз, формула підрахунку


Одиницю виміру робіт приймати згідно з параграфом ЕНіР.

При визначенні обсягів робіт прийняти:

 • Відстань між дерев’яними балками – 0,7 м;

 • Ширину залізобетонних плит – 1,2 м;

 • Розміри гнізд, які пробивають для звільнення кінців балок – 250×250 мм.

Контрольні запитання

  1. Наведіть технологічну послідовність робіт при розбиранні дерев’яних перекриттів.

  2. Як здійснюють віддалення дерев’яних балок?

  3. В яких стінах будинку пробивають борозни, від чого залежить їх довжина?

  4. Які роботи виконують при монтажу залізобетонних плит з випускними реб-

рами?

^ Практичне заняття № 3, 4

Вибір методів виконання робіт

Методичні вказівки

Користуючись даними додатків 1 і 2, розробити організаційно-технологічні схеми на розбирання дерев’яних перекриттів та влаштування нових із збірних залізобетонних плит із зазначенням черговості виконання демонтажно-монтажних робіт.

Знати технологію розбирання дерев’яних перекриттів, монтажу залізобе-

тонних плит з випускними ребрами і використанням прорізу у внутрішній стіні.

Контрольні запитання

 1. Наведіть схему організацію робочих місць при розбиранні засипки перекриттів.

 2. Наведіть технологію монтажу залізобетонних плит з випускними ребрами.

 3. У чому полягають особливості монтажу залізобетонних плит з використанням прорізу у внутрішній стінці?

 4. В якій послідовності виконують демонтажно-монтажні роботи при заміні

перекриттів по секціях будинку?

^ Практичне заняття № 5

Визначення машино-, трудомісткості й вартості робіт

Методичні вказівки

Відповідно до обсягів робіт та їх технологічної послідовності складають калькуляцію машино-, трудомісткості, вартості й працевитрат (табл. 2).

Таблиця 2 – Нормативні витрати часу роботи машин, працевтрати робітників і вартість працевтратп/п

Обґрунтування

Найменування робіт

Обсяг робіт

Норма часу, маш.-год

Витрати часу маш.-змін

Норма часу люд.-год

Витрати праці; люд.-днів.

Склад груп

Зарплата

одиниця

кількість

Фах, розряд

Кільк. працівників

розцінка на одиницю

вартість на весь обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Розцінку на одиницю обсягу робіт для механізованого процесу визначають підсумуванням розцінок для машиніста і робітників за ЕНіР.

Нормативну трудомісткість визначають множенням норми часу на обсяг робіт, а заробітну плату – множенням розцінки на обсяг праці.

Дані, отримані в калькуляції, використовують при побудові календарного

графіка.

^ Контрольні запитання

 1. Які нормативні документи використовують при визначенні норми часу й розцінки виконуваних робіт?

 2. Як визнають нормативні працевтрати та їх вартість?

^ Практичні заняття № 6

Розробка календарного графіка

Методичні вказівки

Графік розробляють у лінійній формі (табл. 3)

Таблиця 3 – Календарний графік
п/п

Обґрунтування

Найменування робіт

Обсяг робіт

Норма часу

Машиноємкість маш-змін

Трудоємкість люд-днів

Механізми

Склад ланок

Змінність праці

Довготривалість

Місяць

Дні

одиниця

кількість

маш.год.

люд. год

Нормат.

прийнятий

Нормат.

прийнятий

прийнятий

кількість

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Основні завдання, що повинні бути вирішенні при складанні календарного графіка:

 • На основі калькуляції зробити угрупування робіт за потоком з урахуівнням технологічної послідовності їх виконання;

 • Забезпечити безперервне і рівномірне використання людських та матеріальних ресурсів;

 • Максимально поєднати процеси з дотриманням технології їх ведення та діючих вимог.

Змінність робіт призначити, виходячи із специфіки робіт та прийнятої схеми

їх проведення.

Контрольні запитання

 1. Які вимоги необхідно врахувати при складанні календарного графіка?

 2. Як визначають кількісний склад кількісної бригади?

 3. За якими критеріями виконують оцінку побудованого графіка?

 4. Чим відрізняється нормативна і прийнята трудомісткість робіт?

 5. За якими критеріями виконують оцінку побудованого графіка?

 6. Як визначають тривалість робіт?
 1. ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи «Технологія і організація капітально-

го ремонту житлового будинку»

  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою виконання контрольної роботи є оволодіння студентом основами технології ремонтно-будівельних робіт при капітальному ремонті будівель. Крім того, студент повинен ознайомитись з методикою розробки основних документів проекту виконання робіт. До таких документів належить об’єктний календарний графік.

Основою для виконання контрольної роботи є завдання.

^ Склад контрольної роботи

Контрольна робота включає розрахунково-пояснювальну записку (аркуш формату А4) і графічну частину (аркуш міліметрівки формату

А1). Сторінки, рисунки й таблиці повинні мати наскрізну нумерацію.

  1. ^ ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Вступ

Перелічити основні завдання, що вирішуються при капітальному ремонті будівель, особливості ремонтно-будівельних робіт, визначити роль організаційно-технологічних рішень, що розробляються у контрольній роботі для

здійснення цих завдань.

^ Будівельна характеристика об’єкта

На основі завдання навести характеристику об’ємно-планувального та конструктивного вирішення будинку з вказівкою виконуваних ремонтних робіт.

^ Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт

Розробку цього розділу починають з визначення складу і об’ємів робіт, використовуючи дані завдання і додаток 3. Ці данні наводять у табл. 4.

Таблиця 4 – Відомість об’ємів робіт

№ п/п

Найменування робіт

Одиниця виміру

Кількість

Ескіз, формула підрахунку

На основі встановленої номенклатури робіт вибирають методи їхнього

виконання .

^ Вибір методів виконання робіт

Вибір методів виробництва для кожного виду потрібно здійснювати в їхній технологічній послідовності, супроводжуючи необхідними розрахунками й рисунками.

Вибір методу виконання ремонтно-будівельних робіт полягає у визначенні напрямку розвитку процесу, розмірів та кількості захваток, типу й кількості застосованих механізмів.

Прийняті методи виконання робіт повинні забезпечити проведення їх у належні строки, з високою якістю та найкращими техніко-економічними показниками. Це можливо за умови комплексної механізації робіт, застосування високопродуктивної техніки та прогресивних способів виконання процесів.

Вибір засобів механізації слід починати з того, що забезпечує виконання основного виду робіт, наприклад, крана для демонтажно-монтажних робіт.

Вибір монтажного крана здійснюють у два етапи:

I етап. Визначення технічних параметрів крана

 • вантажність. Вага найбільшого вантажу, що може бути піднятий краном при збереженні необхідного запасу стійкості й міцності його конструкції:

,

де g – найбільша вага демонтованого (монтованого) елемента, т; k – коефіцієнт, що враховує вагу вантажозахватних пристроїв та відхилення величини ваги демонтованого (монтованого) елемента, k = 1,08-1,12.

Після визначення найбільшої вантажності крана перевіряють відповідність потрібного вантажного моменту (на найбільшому й проміжних вильотах стріли крана) вантажному моменту обраного крана;

 • висота підйому гака (у м) (рис.3). Визначають за формулою

,

де h0 – перевищення опори демонтованого (монтованого) елемента над рівнем стоянки крана; h1 – запас за висотою, необхідний за умови демонтажно-монтажних робіт, для заведення конструкції до місця установки або її віддалення з опор; h1 = 0,5-1,0 м; h2 – висота елемента в монтажному положенні; h3 – висота вантажозахватних пристроїв.Рис. 3 – Визначення параметрів баштового крана

 • виліт стріли (у м). Для баштових кранів

,

де а – ширина підкранового шляху; b – відстань від підкранового шляху до стін будівлі; c – ширина будівлі; d – відстань від стін будівлі до середини найбільш виступаючого елемента.

Порівнюючи необхідні для демонтажу (монтажу) розрахункові параметри крана з робочими (додаток 4), вибирають три моделі крана з параметрами, найбільш близькими до розрахункових.

II етап. Порівняння варіантів кранів. Варіанти монтажних кранів порівняють за собівартістю:

,

де Е – одноразові витрати, пов’язані з перевезенням крана до об’єкта і назад, його монтаж і демонтаж, улаштування та розбирання підкранових шляхів (додаток 5); ЭГ - річні амортизаційні відрахування; Эсм – змінні експлуатаційні витрати на поточний ремонт; замінену оснастку, електроенергію, мастильні матеріали та заробітну плату машиніста;

Т – кількість змін роботи крана на об’єкті (за календарним графіком);

ТГ - нормативний термін експлуатації крана в рік (прийняти ТГ = 400 зм.).

Після розрахунку собівартості експлуатації можливих варіантів кранів вибирають монтажний кран з мінімальною собівартістю. Технічні характеристики крана наводять у табл. 5.

Таблиця 5 – Технічні характеристики крана

Модель крана

Виліт стріли, м

Макс. вантажність на вильоті стріли, т

Макс. висота підйому гака крана, м

Ширина колії крана, м

База крана, м

Сила електродвигуна, кВТ

Max

Min

  1   2

Схожі:

Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
«Технологія зведення спеціальних споруд», практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи «Влаштування заглиблених споруд...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
«Ремонт І реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» напрямку «Будівництво»...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи І мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Метрологія» / Укладач – канд техн наук, доц Б. К. Лопатченко. – Суми:...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи