Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи icon

Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
Скачати 376.38 Kb.
НазваГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
Дата21.08.2012
Розмір376.38 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Перший проректор

Г.В. Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

по вивченню курсу «Технологія зведення ремонту і реконструкції спеціальних споруд», практичних занять і виконання контрольної роботи «Ремонт і реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» напрямку «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство»)


^ ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до самостійної роботи по вивченню курсу «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд», практичних занять і виконання контрольної роботи «Ремонт і реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності МБГ). Укл. Панченко В.О., Костюк М.Г. – Харків: ХНАМГ, 2007. – С.


Укладачі: В.О. Панченко

М.Г. Костюк


Рецензент: Г.Г. Осташевська


Рекомендовано кафедрою ТБВ і БМ, протокол № … від 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу

Приступаючи до вивчення курсу «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд», студент повинен чітко уявити мету та завдання курсу.

Метою курсу «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд» є вивчення методів технології і організації ремонтно-будівельних та монтажних робіт при ремонті і реконструкції спеціальних споруд, а також при прокладанні і відновленні мереж водопостачання та водовідведення.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

 • розвити вміння і навички у використанні передових методів технології і організації при виконанні ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з ремонтом і реконструкцією спеціальних споруд;

 • знати технологію прокладання та відновлення мереж водопостачання і водовідведення;

 • вміти визначати обсяги виконуємих робіт, їх трудомісткість, а також вибирати основні машини і механізми для виконання цих робіт;

 • оволодіти принципами вибору методів виробництва ремонтних і монтажних робіт, знати шляхи зниження їх робото- та

енергоємності.

 1. Розділ курсу «Технологія зведення,

ремонту і реконструкції спеціальних споруд»

  1. ^ Загальні положення щодо організації

ремонту і реконструкції споруд

Різновиди ремонту і реконструкції будівель і споруд. Принципи організації реконструкції спеціальних споруд. Особливості проведення будівельно-монтажних робіт в умовах реконструкції споруд.

Література: [2, с. 5…15;7, с. 9…11]

^ Методичні вказівки

Знати види ремонтів та класифікацію видів реконструкції будівель і споруд за такими ознаками: характером будівельно-монтажних робіт (БМР); умовами складності виконання БМР; конструктивними особливостями будівель, що реконструюються; обмеженням, що накладається умовами виконання БМР.

Розглянути і засвоїти принципи організації реконструкції спеціальних споруд.

Необхідно знати особливості проведення будівельно-монтажних робіт в

умовах реконструкції споруд.

Запитання для самоперевірки

 1. Навести класифікацію видів реконструкції будівель і споруд.

 2. Навести основні принципи організації здійснення реконструкції спеціальних споруд.

 3. У чому полягають особливості проведення будівельно-монтажних

робіт при реконструкції споруд?

2.2. Технологія демонтажно-монтажних робіт при реконструкції

будівель і споруд

Вивішування металевих колон за допомогою гідродомкратів, низьких та високих порталів і переопиранням.

Заміна металевих колон.

Демонтаж залізобетонних колон.

Вивішування металевих ферм.

Заміна конструкцій покриття промбудівель блоками.

Технологія надбудови телевізійних веж за допомогою вертольота.

Демонтажно-монтажні роботи при ремонті димарів.

Особливості реконструкції підземних резервуарів зі збірного залізобетонна.

Література: [4, с. 124…130, 135…147,157…160; 5, с. 2…5; 7, с. 14…17; 10, с.

2…8]

^ Методичні вказівки

Вивчити способи вивішування металевих колон.

Знати технологію заміни металевих колон.

Вивчити роботи, що виконуються при демонтажі залізобетонних колон.

Розглянути способи вивішування металевих ферм. Знати технологію виконання робіт.

Докладно розглянути технологічні питання щодо зміни конструкцій покриття промислового будинку із застосуванням установника мостового типу.

Знати суть методів надбудови телевеж. Звернути увагу на уловлювачі, які застосовують для сполучення секцій веж.

Засвоїти способи вертольотного демонтажу димарів. Знати схеми стропування труб при їх заміни.

Ознайомитися з особливостями робіт при реконструкції збірних

залізобетонних резервуарів.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Навести технології вивішування металевих колон за допомогою гідродомкратів, низьких та високих порталів і переопиранням на суміжні колони.

 2. Як здійснюється заміна металевих колон?

 3. Якими способами здійснюється демонтаж залізобетонних колон?

 4. Навести схеми вивішування металевих ферм за допомогою тимчасових стояків і просторових опор.

 5. У чому полягають особливості заміни конструкцій покриття з використанням установ никрокранового типу?

 6. Наведіть схему укрупнення конструкцій надбудови телевізійної вежі.

 7. Як здійснюють сполучення секцій надбудови веж?

 8. Якими способами виконують демонтаж димових труб?

 9. Які схеми застосовують при стропуванні димових труб?

 10. В чому полягають особливості реконструкцій збірних залізобетонних резервуарів?

  1. Технологія зміцнення ґрунтів підвалин фундаментів

Причини порушення міцності ґрунтів підвалин фундаментів.

Технологія і організація зміцнення ґрунтів способами силікатизації та електросилікатизації. Занурення ін’єкторів. Обладнання для виконання робіт. Визначення розмірів заходок ґрунту, що закріплюється.

Література: [9, с. 52…57]

^ Методичні вказівки

Знати причини порушення міцності ґрунтів підвалин фундаментів.

Вивчити технологію закріплення ґрунтів підвалин фундаментів способами силікатизації та електросилікатизації. Знати у яких ґрунтах ці способи застосовують. Звернути увагу на суцільне і стовпчасте закріплення ґрунтів підвалин фундаментів. Вивчити схеми розташування ін’єкторів, вміти визначати величини заходок закріплюючого ґрунту.

^ Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть причини порушення міцності ґрунтів підвалин фундаментів.

 2. Для закріплення яких ґрунтів підвалин фундаментів застосовують одно- і дворозчинну силікатизацію, електросилікатизацію?

 3. Якими способами здійснюється занурення ін’єкторів у грунт?

 4. Навести схеми розташування ін’єкторів при закріпленні підвалин фундаментів.

 5. Викласти технологію закріплення ґрунтів підвалин фундаментів способом дворозчинної силікатизації.

 6. Навіщо пропускають електричний струм через ґрунт при електросилікатизації?

  1. ^ Технологія зміщення фундаментів

Причини пошкодження фундаментів.

Часткове і повне розвантаження фундаментів.

Зміщення фундаментів розширенням підошви: збірними і монолітними обоймами; монолітними банкетами; ін’єкційними палями.

Способи збільшення глибини закладання фундаментів.

Заміна фундаментів.

Література: [6, с. 56…57, 60…67; 9, с. 57…60]

^ Методичні вказівки

Знати причини пошкодження фундаментів.

Ознайомитися зі способами розвантаження фундаментів. Звернути увагу на черговість проведення робіт на ділянках.

Вивчити технологію зміцнення фундаментів за допомогою обойм, паль і монолітних банкетів.

Знати особливості виконання робіт при збільшенні глибини закладання фундаментів з одно- і двосторонньою розробкою ґрунту.

Вивчити технологію і організацію робіт при заміні фундаментів.

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть причини пошкодження фундаментів.

 2. Як виконується розвантаження фундаментів?

 3. Навести технологію зміцнення фундаментів збірною та монолітною обоймами.

 4. У чому полягає особливість зміцнення фундаментів монолітними банкетами?

 5. Як визначається черговість ділянок, за якими ведеться зміцнення, або заміна фундаментів на захватці?

 6. Перерахувати роботи при збільшенні глибини закладення фундаментів.

 7. Навести технологію устрою ін’єкційних паль.

^ 2.5. Технологія ремонту і зміцнення кам’яних конструкцій

Причини і ступені пошкодження кам’яної кладки.

Способи зашпаровування тріщин в кам’яних стінах. Укріплення кладки за допомогою металевих накладок.

Зміцнення кам’яних простінків армоцементною, монолітною та металевою обоймами. Розвантаження простінків. Виносні ліси.

Укріплення кам’яних стін при відхиленні їх від вертикалі.

Література: [6, с. 91…101; 9, с. 83…88]

^ Методичні вказівки

Знайти причини і ступені пошкодження кам’яної кладки.

Вивчити технологію зашпаровування тріщин в кам’яній кладці. Звернути увагу на укріплення кладки за допомогою металевих накладок.

Ознайомитися зі способами розвантаження простінків. Знати конструкцію виносних лісів.

Вивчити технологію зміцнення кам’яних простінків армоцементною, монолітною та металевою обоймами.

Знати технологію укріплення кам’яних стін при відхиленні їх від вертикалі.

Запитання для самоперевірки

 1. Навести причини і ступені пошкодження кам’яної кладки.

 2. Що таке “цегельний замок” і коли він виконується?

 3. Розкажіть про укріплення кам’яної кладки металевими накладками.

 4. Як здійснюється розвантаження простінків?

 5. Викласти технологію зміцнення кам’яних простінків армоцементною і монолітною обоймами.

 6. Наведіть технологію устрою металевих обойм.

 7. Як укріплюють кам’яні стіни при відхиленні від вертикалі?

  1. Технологія зміцнення залізобетонних і металевих

будівельних конструкцій

Зміцнення залізобетонних колон монолітною і металевою обоймами. Нарощування (одно- і двостороннє) перерізу колон сорочками.

Зміцнення залізобетонних пустотних і ребристих плит перекриття. Склад робіт.

Зміцнення металевих колон і ферм.

Література [2, с. 161…163, 174…180]

^ Методичні вказівки

Знати склад робіт при зміцненні залізобетонних колон монолітною і металевою обоймами та технологію їх виконання.

Ознайомитися з послідовністю робіт при нарощуванні перерізу колон сорочками. Звернути увагу на виконання бетонних робіт.

Вивчити технологію зміцнення плит перекриття.

Знати технологічний процес зміцнення металевих колон за допомогою додаткових елементів, що не напружені або напружуються;

Розглянути способи зміцнення металевих ферм: додатковими елементами які напружуються; попередньо-напруженими гнучкими затяжками;

підведенням нових опор. Знати технологію цих способів зміцнення ферм.

Запитання для самоперевірки

 1. Викласти технологію зміцнення залізобетонних колон монолітною обоймою.

 2. Наведіть способи зміцнення залізобетонних колон металевими обоймами.

 3. Як виконується зміцнення залізобетонних колон нарощуванням перерізу?

 4. Викласти суть способів зміцнення металевих колон за допомогою додаткових елементів.

 5. Як виконують зміцнення металевих ферм за допомогою шпренгельних

єлементів?

  1. Прокладення, ремонт і відновлення зовнішніх мереж

водопостачання та водовідведення

Способи прокладання напірних й безнапірних зовнішніх трубопроводів.

Види основ, на які укладають трубопроводи.

Прокладання трубопроводів за заданим напрямом і ухилом.

Улаштування трубопроводів з керамічних труб.

Монтаж азбестоцементних трубопроводів.

Монтаж бетонних і залізобетонних трубопроводів.

Прокладання трубопроводів з полімерних (пластмасових) труб.

Монтаж чавунних і сталевих трубопроводів.

Протикорозійний захист трубопроводів.

Випробування трубопроводів.

Захист трубопроводів водопостачання від внутрішньої корозії.

Особливості ремонту і відновлення мереж водовідведення.

Причини ушкодження залізобетонних трубопроводів водовідведення. Фактори, що впливають на довговічність залізобетонних труб.

Технологія ремонту мереж водовідведення (відкритий і закритий ремонт трубопроводів).

Література [1, с. 520…575, 619…624; 3, с. 5…10, 18…25, 32…38; 8, с.

22…24]

^ Методичні вказівки

Знати способи прокладання напірних і безнапірних зовнішніх трубопроводів, а також види основ, на які їх укладають.

Розглянути технологію прокладання трубопроводів за заданим напрямком і ухилом.

Вивчити технологію монтажу керамічних трубопроводів окремими трубами і укрупненими ланками.

Ознайомитися і засвоїти процес монтажу азбестоцементних трубопроводів: з труб малих діаметрів; на азбестоцементних двобуртних муфтах з гумовими кільцями круглого перерізу; на азбестоцементних муфтах САМ з гумовими кільцями фігурного перерізу, що самоущільнюються. Знати пристрої, які застосовують при з’єднуванні труб.

Вивчити технологію монтажу бетонних і залізобетонних труб (гладких і розтрубних). Знати пристрої і механізми, які застосовують при устрої стикових з’єднань труб.

Знати технологію монтажу трубопроводів з полімерних труб. Звернути увагу на схеми організації зварювально-монтажних робіт.

Засвоїти способи з’єднань пластмасових труб.

Вивчити технологію монтажу чавунних трубопроводів. Звернути увагу на способи устрою стиків труб з закладанням розтрубних стиків пасмом і з влаштуванням стиків на гумових манжетах.

Розглянути технологію монтажу сталевих трубопроводів. Засвоїти способи зварювання труб. Знати підготовчі роботи до зварювання труб, а також види центраторів для стикування трубопроводів.

Знати як виконується контроль зварених стиків сталевих трубопроводів.

Ознайомитися і засвоїти процес протикорозійного захисту металевих трубопроводів.

Знати способи укладання ізольованого трубопроводу у траншею.

Засвоїти процес випробування трубопроводів. Звернути увагу на гідравлічне й пневматичне випробування.

Знати технологію захисту трубопроводів системи водопостачання від внутрішньої корозії нанесенням цементно-піщаного покриття на внутрішню поверхню труби.

Ознайомитися з особливостями ремонту і відновлення мереж водовідведення. Знати тимчасове каналізування.

Вивчити причини ушкоджень мереж водовідведення.

Знати технологію ремонту мереж водовідведення відкритим і закритим

способами.

Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть способи прокладки трубопроводів.

 2. Перерахуйте типи основ, на які укладають системи водопостачання і водовідведення.

 3. Як здійснюють прокладку трубопроводів за заданим напрямком і ухилом?

 4. Як виконують стикування керамічних труб?

 5. Які пристрої застосовують для сполучення азбестоцементних труб двобуртними муфтами з гумовими кільцями?

 6. Як здійснюється сполучення азбестоцементних труб на муфтах САМ?

 7. Приведіть порядок робіт при монтажі напірних трубопроводів із залізобетонних розтрубних труб.

 8. Які пристрої для стикування залізобетонних розтрубних труб Ви знаєте?

 9. Як виконують монтаж трубопроводу з бетонних труб з муфтовими стиковими з’єднаннями?

 10. Назвіть основні схеми організації зварювально-монтажних робіт при прокладці трубопроводів з полімерних труб.

 11. Як здійснюють зварювання пластмасових труб у роструб?

 12. Наведіть технологічну послідовність робіт при монтажі чавунних труб на гумових манжетах.

 13. Які види центраторів для стикування сталевих трубопроводів Ви знаєте?

 14. Як виконують зварювання неповоротних стиків сталевих труб?

 15. Як здійснюють контроль стиків сталевих трубопроводів?

 16. Які види корозії сталевих труб Ви знаєте?

 17. Які основні типи ізоляційних покриттів застосовують при прокладці сталевих трубопроводів?

 18. Назвіть способи укладання ізольованого трубопроводу у траншею.

 19. Як виконують пневматичне випробування напірних трубопроводів?

 20. Наведіть технологію покриття внутрішньої поверхні труб водопостачання цементно-піщаним розчином.

 21. Приведіть основні причини ушкоджень мереж водовідведення.

 22. Які фактори впливають на корозію бетону і залізобетону в мережах водовідведення?

 23. Приведіть конструктивне рішення збірно-розбірної інвентарної кріпи траншеї.

 24. У чому полягає суть розривного методу заміни труб мережі водовідведення?

 25. Як здійснюється відновлення мереж водовідведення методом протягування вставок нових труб у старі?

 26. Які методи закритого ремонту трубопроводів водовідведення Ви знаєте?
 1. Практичні заняття

  1. Розробка організаційно-технологічних схем вивішування

металевих колон

Завдання. Навести склад та послідовність робіт при вивішуванні металевих колон за допомогою гідравлічних домкратів і низьких порталів (рис. 1), а також технологію їх виконання. Розробити схеми організації робочих місць на окремі види робіт (за вказанням викладача).

Рис. 1 – Схеми вивішування колон:

а – гідравлічними домкратами; б – за допомогою низьких порталів; 1- кроквяна ферма; 2 – колона, що вивішується; 3 – розчалювання; 4 – наддомкратний опорний пристрій; 5 – домкрат; 6 – підстава під домкрат; 7 – фундамент; 8 – низький

портал; 9 – підстава під фундамент

^ Методичні вказівки

Вивчити склад і технологію виконання робіт при вивішуванні металевих колон зазначеними способами.

Вміти розробляти схеми організації робочих місць при виконанні робот.

Знати основи пристосування, які застосовують при вивішуванні колон.

  1. ^ Зміцнення ґрунту підвалин фундаментів дворозчинною

силікатизацією

Завдання. Розробити календарний графік виконання робіт при зміцненні ґрунту підвалин фундаменту дворозчинною силікатизацією (Рис. 2), попередньо визначив їх склад та обсяг і склав калькуляцію трудових витрат.

бетонна підлога

стіна

відмостка

фундамент

закріплююмий ґрунт
План фундаменту

I…VI - заходи


Ін’єктори


Схема закріплення ґрунту

Рис. 2 – Схема стрічкового фундаменту


^ Методичні вказівки

Вміти визначити склад та обсяг робіт при закріпленні ґрунту способом дворозчинної силікатизації.

Знати технологію виконання робіт і обладнання, що застосовують.

Вміти складати калькуляцію трудових витрат та розробляти календарний

графік виконання робіт.

  1. ^ Зміцнення стрічкового фундаменту монолітною обоймою

Завдання. Визначити склад та обсяг робіт при зміцненні фундаменту (Рис. 2) монолітною обоймою, вибрати методи їх виконання, скласти

калькуляцію трудових витрат і розробити календарний графік.

^ Методичні вказівки

Навести технологічну схему виконання процесу зміцнення фундаменту монолітною обоймою.

Визначити склад та обсяг робіт.

Обґрунтувати прийняті методи виконання робіт.

Користуючись ЕНіР, скласти калькуляцію трудових витрат.

Збудувати календарний графік виробництва робіт.

 1. ^ Вказівки до виконання контрольної роботи

Метою виконання контрольної роботи є оволодіння студентом основ технології ремонтно-будівельних робіт при ремонті й реконструкції будівель і споруд. Крім того, студент повинен ознайомитися з методикою розробки основних документів проекту проведення робіт (ППР). До таких документів належить технологічні карти на різні види робіт.

Основою для виконання контрольної роботи є завдання (табл.. 1 і 2)

Контрольна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки (аркуш формату А4) що включає необхідний графічний матеріал у вигляді рисунків.

Сторінки, рисунки, таблиці та формули повинні мати наскрізну нумерацію.

^ 4.1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

4.1.1. Вступ

Перелічити основні завдання, що вирішуються при ремонті й реконструкції будівель і споруд, особливості ремонтно-будівельних робіт, відзначити роль організаційно-технологічних рішень, що розробляються у

контрольній роботі для здійснення цих завдань.

^ 4.1.2. Визначення складу та обсягів робіт

Склад і обсяги робіт визначають використовуючи дані завдання (табл.. 1,2).

Результати підрахунків наводять у відомості (табл. 3).

Таблиця 3. Відомість обсягів робіт

№ п/п

Найменування робіт

Одиниця виміру

Кількість

Ескіз або формула підрахунків

1

2

3

4

5При заповненні відомості необхідно звернути увагу на наступне:

 • найменування робіт та одиницю їх виміру брати відповідно до ЕНіР або ЕРК;

 • роботи заповнювати в технологічній послідовності виконання.

^ 4.1.3. Вибір методів виконання робіт

У цьому розділі пояснювальної записки наводять короткий аналіз існуючих методів проведення конкретного виду робіт. Описують технологію і організацію прийнятого методу.

Наводять схеми розвитку процесу, схеми організації робочих місць.

Прийняті методи виконання робіт повинні забезпечити їх виконання у визначенні строки, з високою якістю та найкращими техніко-економічними показниками. Це можливо за умови комплексної механізації робіт, застосування високопродуктивної техніки та прогресивних способів виконання

процесів.

Таблиця 1 - Варіанти завдання до контрольної роботи


Вид робіт

Ескіз

Варіант

Розміри, м

А

Б

а

h

H

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Посилення ґрунтів підвалин фундаментів способом однорозчинної силікатизаціїПлан фундаментів01

18

12.5

0.7

1.1

7.3

0.4

02

20

12.1

0.6

1.15

8.4

0.3

03

23

11.9

0.8

1.2

9.1

0.25

04

21

11.5

0.75

1.3

7.9

0.35

05

24

11.2

0.65

1.2

6.6

0.2

06

25

12.7

0.8

1.4

5.4

0.4

07

19

10.9

0.7

1.2

6.9

0.25

08

22

10.2

0.6

1.1

4.8

0.2

09

26

9.8

0.75

1.4

6.5

0.3

10

27

9.5

0.65

1.25

5.7

0.35
Зміцнення фундаментів збірною залізобетонною обоймоюПлан фундаментів
11

18

12.5

0.7

1.1

-

-

12

20

12.1

0.6

1.15

-

-

13

23

11.9

0.8

1.2

-

-

14

21

11.5

0.75

1.25

-

-

15

24

11.2

0.65

1.3

-

-

16

25

12.7

0.8

1.15

-

-

17

19

10.9

0.7

1.1

-

-

18

22

10.2

0.6

1.2

-

-

19

26

9.8

0.75

1.25

-

-

20

27

9.5

0.65

1.35

-

-

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Збільшення глибини закладення фундаментів (двостороння розробка ґрунту)План фундаментів21

19

12.1

0.75

1.25

0.6

-

22

20

12.8

0.7

1.2

0.65

-

23

21

11.6

0.6

1.15

0.85

-

24

22

11.2

0.65

1.1

1

-

25

23

10.8

0.8

1.15

0.9

-

26

24

10.4

0.75

1.1

0.8

-

27

25

9.7

0.7

1.2

0.7

-

28

26

9.3

0.65

1.25

1

-

29

27

12.4

0.6

1.15

0.65

-

30

28

11.9

0.7

1.2

0.6

-

31

29

10.2

0.8

1.25

1

-


Таблиця 2 - Варіанти завдань до контрольної роботи


Вид робіт

Ескіз

Варіант

Розміри, м

Товщина обойми

Кількість простінків

А

Б

а

h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зміцнення цегельних простінків монолітною обоймою
32

1.6

0.51

1.15

1.1

80

22

33

1.5

0.64

1.25

1.15

70

27

34

1.7

0.51

1.35

1.2

60

32

35

1.8

0.64

1.5

1.25

90

36

36

1.65

0.64

1.4

1.3

100

38

37

1.55

0.51

1.1

1.25

80

25

38

1.75

0.51

1.2

1.3

90

40

39

1.6

0.64

1.3

1.2

100

44

40

1.7

0.64

1.6

1.15

110

48


Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зміцнення цегельних простінків металевою обоймою
41

1.7

0.51

1.1

1.15

-

22

42

1.6

0.64

1.15

1.1

-

28

43

1.5

0.51

1.2

1.2

-

32

44

1.8

0.64

0.9

1.25

-

36

45

1.7

0.51

0.85

1.15

-

40

46

1.65

0.64

1.1

1.2

-

44

47

1.55

0.51

1.15

1.1

-

48

48

1.6

0.64

1.2

1.3

-

24

49

1.75

0.51

0.9

1.25

-

34

50

1.6

0.64

0.8

1.15

-

42Примітка: варіант завдання вибирають за останніми двома цифрами

шифру студента.

^ 4.2.4. Визначення нормативних витрат часу роботи машин,

трудомісткості та вартості трудовитрат

Потреба в технічних і трудових ресурсах, а також заробітну плату

робітників наводять у табл. 4

Таблиця 4 – Нормативні витрати часу роботи машин, трудомісткості робітників та заробітна плата

№ п/п

Обґрунтування

Найменування робіт

Обсяг робіт

Витрати часу роботи машини

Витрати праці

Склад ланки (фах, розряд, кількість)

Зарплата (грв.-коп.)

одиниця

кількість

На одиницю (маш.-год)

на весь обсяг (маш.-3м)

На одиницю (люд-год)

На весь обсяг люд-год

Розцінка на одиницю

Вартість на весь обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Витрати часу роботи машини і трудомісткість процесів визначають множенням норми часу (відповідно) на обсяг робіт, а зарплату – множенням розцінки на обсяг робіт.

Розцінку на одиницю обсягу робіт для механізованого процесу визначають підсумуванням розцінок для машиніста та робітників за ЕНіР.

Дані, отримані в калькуляції, використовують при розробці календарного

графіка.

^ 4.1.5. Розробка календарного графіка

Календарний графік розробляють у формі лінійного (табл. 5).

Таблиця 5п/п

Обґрунтування

Найменування робіт

Обсяг робіт

Норма часу

Машино ємкість

Трудо ємкість

Меха-

нізми

Склад ланок

Змінність праці

Довготривалість

Місяць

Робочі дні

1

2

3

4

5

одиниця

кількість

одиниця

кількість

одиниця

кількість

одиниця

кількість

одиниця

кількість
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Основні вимоги до розробки календарного графіка:

 • на основі калькуляції укрупнити роботи з урахуванням технологічної послідовності їх виконання;

 • забезпечити безперервне і розмірне використання людських та матеріальних ресурсів;

 • максимальне поєднання процесів з дотримання вимог технології їх виконання.

Змінність робіт визначають, виходячи із специфіки робіт та прийнятої схеми їх проведення.

Кількісний склад ланки, бригади визначають згідно з ЕНіР за видами робіт.

Довготривалість (у днях) робіт визначають за формулами:

 • для механізованих

,

де - нормативна машинність робіт, маш.-год.;

к – плановий коефіцієнт перевиконання норм виробітку, к=1,1;

а – кількість механізмів, що виконують даний процес;

n – змінність робіт;

8 – довготривалість робочої зміни. год;

 • для ручнихде - нормативна трудомісткість, люд.-год.;

к – 1,1-1,2;

m – кількість робітників, що виконують даний процес, за день.

Прийняті машино- і трудомісткість робіт визначають за формулами

;

.

Прийняті значення не повинні бути менше нормативних і не

перевищувати їх більше, ніж на 20%.

^ 3.2.6. Визначення техніко-економічних показників

Визначають такі техніко-економічні показники:

 • довготривалість робіт (дн.) за графіком;

 • загальну трудомісткість робіт (люд.-днів.) з табл. 5.

 • виробіток (В) на одну людину за день у фізичному вираженні (м2 /люд.-днів.)

,

де V – обсяг робіт.


Список літератури

  1. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004. – 759с.

  2. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных зданий. – К.: Вища шк., 1988. – 256с.

  3. Гончаренко Д.Ф., Клейн Е.Б., Коринько И.В. Ремонтно-восстановительные работы на канализационных сетях в водонасыщенных грунтах. – Х.: Прапор, 1999. – 157с.

  4. Давыдов В.А., Конторчик А.Я., Шевченко В.А. Монтаж конструкций реконструируемых промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1987. – 208с.

  5. Замена железобетонного покрытия подземного резервуара на стальное. Барвинко Ю.П. и др. Монтажные и специальные работы в строительстве. 2002, №10.с.2-5.

  6. Кушнарюк Ю.Г., Морин А.Л., Чернышев А.А. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий. – К.: Будивэльнык, 1989. – 256с.

  7. Морозов Е.П. Надстройка башни Шухова / Монтажные и специальные работы в строительстве. 2003, №5.с.14-17.

  8. Мялкин С.М., Шведов В.В., Горнев Ю.В. Восстановление трубопроводов методом цементно-песчаной облицовки с применением новых технологий / Монтажные и специальные работы в строительстве. 2000, №1, с. 22-24.

  9. Пальченко Л.О., Пічугіна Т.С., Панченко В.О. Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт. – Х.: Вид-во «Основа» при Харк. Ун-ті, 1992. – 272с.

  10. Солуянов Ю.М. Демонтаж дымовых труб с применением вертолетов / Монтажные и специальные работы в строительстве. 2003, №3.с.2-8

  11. Филимонов П.И. Технология и организация ремонтно-строительных работ, - М.: Высш. шк., 1988. – 479 с.ЗМІСТ

 1. Загальні вказівки до самостійного вивчення курсу……………………….

 2. Розділ курсу «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд………………………………………………………………………

  1. Загальні положення щодо організації ремонту і реконструкції споруд…

  2. Технологія демонтажно-монтажних робіт при реконструкції будівель і споруд…………………………………………………………………….

  3. Технологія зміцнення ґрунтів підвалин фундаментів…………………

  4. Технологія зміцнення фундаментів…………………………………….

  5. Технологія ремонту і зміцнення кам’яних конструкцій………………

  6. Технологія зміцнення залізобетонних і металевих будівельних конструкцій………………………………………………………………

  7. Прокладання, ремонт і відновлення зовнішніх мереж

водопостачання………………………………………………………….

 1. Практичні заняття…………………………………………………………..

  1. Розробка організаційно-технологічних схем вивішування металевих колон……………………………………………………………………..

  2. Зміцнення ґрунту підвалин фундаментів дворозчинною

силікатизацією………………………………………………………….

  1. Зміцнення стрічкового фундаменту монолітною обоймою…………

 1. Вказівки до виконання контрольної роботи ……………………………..

  1. Загальні положення…………………………………………………….

  2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки…………………………

Список літератури……………………………………………………………


^ Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійної роботи по вивченню курсу «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд», практичних занять і виконання контрольної роботи «Ремонт і реконструкція будівель» /для студентів рівня підготовки «спеціаліст, спеціальності МБГ/


Укладачі: Панченко Володимир Олексійович

Костюк Микола Георгійович

Редактор: М.З. Аляб’єв


План поз.

Підп. до друку

Друк на різографі

Тираж 100

Формат

Умовн. – друк. – арк.

Зам.№

Папір офісний

Облік. – вид. арк.

Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії і ОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
«Технологія зведення спеціальних споруд», практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи «Влаштування заглиблених споруд...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
«Ремонт І реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» напрямку «Будівництво»...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи І мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Метрологія» / Укладач – канд техн наук, доц Б. К. Лопатченко. – Суми:...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи