Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи icon

Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
НазваГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
Сторінка1/2
Дата21.08.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Перший проректор

Г.В. Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з вивчення курсу «Технологія зведення спеціальних споруд»,

практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи

«Влаштування заглиблених споруд способом опускного колодязя»

(для студентів денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Бакалавр»,

напряму підготовки 0921 «Будівництво», спеціальності 6.092.100 «Міське будівництво та господарство»).


ХАРКІВ-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу «Технологія зведення спеціальних споруд», практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи «Влаштування заглиблених споруд способом опускного колодязя», (для студентів спеціальності 6.092.100 МБГ). Укл. Панченко В.О.-Харків: ХНАМГ, 2007-с.36


Укладач: В.О. Панченко


Рецензент: М.І. Котляр


Рекомендовано кафедрою ТБВ і БМ, протокол №7 від 9.03.07


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. До самостійного вивчення курсу

Першочерговим завданням покращення підготовки студентів згідно з Болонською деклорацією процесу, є перехід на переважно самостійні методи підготовки. Це повинно спонукати до підвищення творчих здатностей майбутніх спеціалістів. Однією з форм вирішення поставленого завдання є самостійна робота студентів.

Метою такої організації учбового процесу є підготовка студентів до самостійної творчої праці, навчання самостійній роботі з літературою, формування навичок, які дозволять вирішувати нестандартні завдання, виховання потребу до самоосвіти, постійному вдосконаленні професійних навичок.

Ці методичні вказівки базуються на використанні робочої програми

дисципліни «Технологія зведення спеціальних споруд».

^ 1.1. Планування та проведення самостійної роботи студентів

Беручись за вивчення курсу «Технологія зведення спеціальних споруд» студент повинен чітко представляти мету і завдання курсу.

Основні знання студент повинен отримувати, вивчаючи матеріал, викладений на лекції практичних заняттях, при самостійній та індивідуальній роботі під керівництвом викладача.

Найважливішою умовою самостійної роботи студентів є наявність тем, які підлягають самостійному вивченню з наданням питань і глибини їх напрацювання. Крім цього необхідна наявність індивідуальних завдань, потребуючих творчого підходу до їх виконання, складених з урахуванням практичної діяльності інженерно-технічного персоналу.

Самостійну роботу студент виконує у присутності й при участі викладача, який консультує і здійснює методичне керівництво за вивченням матеріалів як за навчальною літературою, так і за іншими джерелами інформації.

Про результати самостійної роботи студент повинен відзвітувати перед викладачем в установлені строки і захистити її підсумки:

  • практичні заняття – протягом семестру;

  • розрахунково-графічна робота – наприкінці семестру;

  • теоретичний матеріал – на екзамені.

^ 1.2. Мета і завдання курсу

У процесі вивчення курсу «Технологія зведення спеціальних споруд» студент повинен отримати необхідні відомості про організаційно-технологічні вирішення при виконанні будівельно-монтажних робіт на будівництві заглиблених споруд способами опускного колодязя, стіна у ґрунті і у відкритому котловані, а також монтажу веж, щогл, труб, металевих резервуарів та великопрогонних будівель і споруд.

Вивчення курсу має сформувати у студента творчий підхід до вирішення завдань удосконалення технології, механізації і організації будівельно-монтажних робіт.

^ 2. Розділ курсу «Технологія зведення спеціальних споруд»

2.1. Технологія зведення заглиблених споруд

Зведення заглиблених споруд методом опускного колодязя. Улаштування опускних колодязів з монолітного і збірного залізобетону. Устрій гідроізоляції стін і днища колодязів, способи занурення колодязів. Улаштування підготовки під днище і його бетонування.

^ Зведення заглиблених споруд способом «Стіна у ґрунті». Галузь застосування технології «стіна у ґрунті». Устрій монолітної та збірної стін у траншеї.

Зведення заглиблених споруд у відкритому котловані. Спорудження стан-цій метрополітену відкритим та напівзакритим способами. Способи кріплення котлованів і розробка ґрунту. Монтаж конструкцій колонних станцій. Зведення односклепінних станцій з монолітного та збірно-монолітного залізобетону. Гідроізоляція стін і перекриття станцій метрополітену.

Особливості монтажу ємнісних споруд прямокутної форми. Види стиків стінових панелей і способи їх улаштування. Улаштування днищ ємнісних споруд прямокутної та циліндричної форм. Особливості конструктивних рішень циліндричних ємнісних споруд. Методи монтажу залізобетонних резервуарів. Способи навивки на стіни циліндричних споруд кільцевої арматури. Гідравлічне випробування ємнісних споруд.

Література: [1, с. 293…297; 2, с. 113…117, 125, 129…130, 169…171, 194…195; 3, с. 133…135, 145…149, 166…169, 171, 174…178, 180; 4, с. 53…59, 61…72, 88…94, 171…181, 207…210, 226…235, 284…287; 8, с. 40…45; 10, с. 487…500, 502…510.]

^ Методичні вказівки

Необхідно вивчити види опускних колодязів і особливості їх застосування, склад підготовчих робіт та види тимчасових опор. Знати технологію влаштування монолітних колодязів (опалубочні, арматурні та бетонні роботи). Вив-чити технологію монтажу збірних залізобетонних опускних колодязів з застосуванням стаціонарного і консольно-поворотнього кондукторів. Звернути увагу на види і способи устрою гідроізоляції стін і днища колодязів. Вивчити технології занурення колодязів і влаштування монолітного днища. Знати суть технології «стіна у ґрунті», область її застосування і різновиди цього метода. Вивчити послідовність робіт при влаштуванні монолітних стін у траншеї і знати технологію їх виконання. Знати технологію спорудження збірних стін.

Ознайомитись з відкритим і напівзакритим способами спорудження станцій метрополітену. Вивчити способи кріплення котлованів і розробки ґрунту. Знати послідовність будівельно-монтажних робіт при зведенні колонних станцій метро із збірного залізобетону, будівельні машини і механізми, монтажні пристосування, що застосовують при виконанні цих робіт. Вивчити технологію будівництва односклепінних станцій з монолітного і збірно-монолітного залізобетону. Ознайомитись з технологією гідроізоляційних робіт при зведенні станцій метрополітену.

Ознайомитись з особливостями монтажу ємнісних споруд прямокутної форми, знати види стиків між стіновими панелями і днищем, способи їх улаштування. Вивчити технологію влаштування днищ ємнісних споруд прямокутної і округлої форм. Знати методи монтажу і послідовність монтажу прямокутних резервуарів. Вивчити способи навивки на стіни циліндричних споруд кільцевої арматури. Ознайомитися з торкретуванням поверхонь і гідравлічним випробуванням ємнісних споруд.

Запитання для самоперевірки

1. У чому полягають переваги й недоліки опускних колодязів круглої форми.

2. При якій умові виконують занурення опускного колодязя?

3. Які види тимчасових опор для опускних колодязів Ви знаєте?

4. Назвіть види опалубок, які використовують при влаштуванні монолітних опускних колодязів?

5. Як здійснюють бетонування стін опускних колодязів?

6. З допомогою яких кондукторів ведуть монтаж збірних опускних колодязів?

7. Які види гідроізоляції стін опускних колодязів Ви знаєте?

8. Як здійснюються зняття опускних колодязів з тимчасових опор?

9. Наведіть технологію розробки ґрунту «насухо» при зануренні опускних колодязів.

10. Як здійснюють контроль за зануренням опускних колодязів?

11. Наведіть технологію занурення опускних колодязів у тиксотропній сорочці.

12. Які варіанти армування днищ опускних колодязів Ви знаєте?

13. Наведіть технологію робіт при влаштуванні монолітних конструкцій способом «стіна у ґрунті».

14. Як здійснюють улаштування збірних стін заглиблених споруд, що зводяться способом «стіна у ґрунті»?

15. Які способи кріплення котлованів при будівництві станцій метро Ви знаєте?

16. Опишіть технологію розробки котлованів при будівництві станцій метро.

17. Наведіть технологічну послідовність зведення станцій метро зі збірного залізобетону у відкритому котловані.

18. У якій послідовності виконують роботи при будівництві односклепінних станцій метро з монолітного залізобетону?

19. Наведіть схему влаштування гідроізоляції оброблення станції метро.

20. Які види стиків застосовують для сполучення стінових панелей у прямокутних ємкісних спорудах?

21. Як здійснюють замонолічування стиків між стіновими панелями?

22. Наведіть схеми організації робіт при влаштуванні монолітного днища ємкісних споруд.

23. Які методи монтажу прямокутних резервуарів Ви знаєте?

24. Наведіть схему монтажу прямокутного резервуару кільцевим методом.

25. Як здійснюють сполучення плоских стінових панелей з днищем у циліндричних резервуарах?

26. 0пишіть технологічну послідовність монтажу циліндричного резервуара.

27. Наведіть технологію навивки на стіни циліндричних споруд кільцевої арматури.

28. Як здійснюють електротермічне обжимання стін циліндричних споруд?

29. Як здійснюють гідравлічне випробування ємнісних споруд?

^ 2.2. Технологія монтажу конструкцій великопрогонних

будівель і споруд

Особливості конструктивних вирішень великопрогонних будівель і споруд.

Методи монтажу конструкцій покриттів: балочних, рамного типу, арочних, структурних, вантових і мембранних.

Монтажні засоби і пристосування.

Охорона праці при виконанні монтажних робіт.

Література: [9, с. 22…24, 62…69, 73…83, 99…105, 108…112, 117…129, 148…154, 159…165]


^ Методичні вказівки

Розглянути особливості конструктивних рішень великопрогонних будівель і споруд.

Вивчити методи монтажу: монтаж окремих великопрогонних балочних елементів безпосередньо на опори і монтаж покриттів методом насування блоків конструкцій.

Знати наступні методи монтажу великопрогонних покриттів будівель і споруд рамного типу: складання ригелів рам в проектне положення на тимчасових опорах; укрупнювальне складання ригелів рам на землі і підйом їх в про-ектне положення; напівнавісне складання ригелів рам у проектному положенні.

Вивчити технології монтажу арок з затягуванням, двохшарнірних арок укрупненими блоками з насуванням, трьохшарнірних арок з елементами за допомогою пересувної опори.

Розглянути монтаж структурних покриттів окремими елементами за допомогою монтажних кранів, укрупненими балками за допомогою гідравлічної установки, укрупненими балками з насуванням.

Засвоїти монтаж куполів з використанням тимчасової стаціонарної опори, начіпним способом і способом монтажу у цілому виді.

Знати технологію вантової системи покриття з застосуванням плоских вантових ферм системи Яверта, а також вантового покриття з кріпленням ванти до зовнішнього і внутрішнього опорних кілець.

Ознайомитись з структурою мембранного покриття і засвоїти технологію монтажу укрупненого мембранного покриття і покриття у вигляді болонок

негативної гауссової кривизни.

Запитання для самоперевірки

1. Які види багатопролітних покриттів ви знаєте?

2. Назвіть методи монтажу балкових покриттів будинків і споруд.

3.Опишіть технологію монтажу багатопролітного покриття балочної конструкції безпосередньо на опорі.

4. Як здійснюють монтаж балочних покриттів методом насуву блоків конструкції?

5. За допомогою яких вантажопідйомних механізмів й устаткування виконують монтаж рамних конструкцій покриттів?

6. У чому складаються особливості монтажу арок із затягуванням?

7. Якими методами монтують двухшарнірні арки?

8. Наведіть технологію монтажу трьохшарнірної арки за допомогою пересувної опори.

9. Які методи монтажу структурних покриттів Ви знаєте?

10. Опишіть технологію монтажу структурного покриття укрупненими блоками насуванням.

11. Як здійснюють монтаж купольного покриття за допомогою трубчастої щогли?

12. У чому складається особливість будови куполів з ребристих плит оболонок двоякої кривизни?

13. Як виконують тимчасове кріплення панелей купола при начіпному методі його монтажу?

14. Як виконують натяг поясів плескатих вантових ферм?

15. Яка технологія виконання вантового покриття із кріпленням вант до зов-нішнього і внутрішнього опорних кілець?

16. Що собою представляє мембранне покриття?

17. Наведіть технологію монтажу укрупненого мембранного покриття.

18. Опишіть технологію устрою мембранного покриття у вигляді оболонок

негативної гауссової кривизни.

^ 2.3. Технологія монтажу висотних споруд

Види висотних споруд.

Методи монтажу металевих веж.

Монтаж металевих опор ліній електропередачі за допомогою шеврів.

Монтаж витяжних труб.

Монтаж металевих веж за допомогою кранів і вертольотів.

Монтаж радіощогл.

Монтажні крани і спеціальне обладнання.

Література: [1, с. 174…178; 6, с. 287…293, 296…302, 304…308; 8, с. 123…128]

^ Методичні вказівки

Вивчити технологію монтажу опор ліній електропередачі поворотом навколо шарніра: з допомогою падаючого і стаціонарного шеврів; із закріпленням і без закріплення шевра за опору (безанкерний спосіб підйому опор).

Навести технологію підйому витяжної труби за допомогою монтажного порталу, а також двох кранів і двох проміжних опорних стійок.

Знати технологію монтажу металевих веж методами: нарощування за допомогою підвісного крану; підрощування просторовими блоками; нарощування з підрощуванням.

Вивчити методи монтажу щогл.

Запитання для самоперевірки

1. Наведіть приклади висотних споруд.

2. Які методи монтажу металевих веж Ви знаєте?

3. Якими способами підйому поворотом монтують опори?

4. Наведіть приклади безанкерного підйому опор.

5. Як здійснюють монтаж веж за допомогою самопіднімального підвісного крана?

6. Яке допоміжне устаткування використовують для стикування блоків веж при установці їх вертольотом?

7. Як здійснюють зведення веж методом підрощування просторовими блоками?

8. У чому полягає особливість монтажу веж з переломним перетином їхнього стовбура методом підрощування?

9. Наведіть технологію монтажу труби – вежі комбінованим методом.

10. Якими методами монтують щогли?

11. Як здійснюють монтаж щогл за допомогою самопіднімального повзучого крана?

^ 2.4. Технологія монтажу металевих резервуарів

Область застосування і конструкції металевих резервуарів.

Монтаж вертикальних резервуарів.

Монтаж сферичних резервуарів.

Випробування резервуарів на герметичність.

Література: [6, с. 310…331]

^ Методичні вказівки

Ознайомитися і знати: область застосування металевих резервуарів та їх конструктивні схеми.

Знати склад підготовчих робіт, послідовність монтажу вертикальних резервуарів, механізми і пристосування, що застосовують.

Вивчити стадії випробування вертикальних резервуарів на герметичність.

Ознайомитися і засвоїти процес збирання сферичних резервуарів з екваторіально-мередіальним і паралельно-меридіальним розкроєм.

Знати порядок гідравлічного випробування сферичних резервуарів.

Запитання для самоперевірки

1. Які конструктивні схеми вертикальних резервуарів Ви знаєте?

2. Наведіть схеми розкрою стінки сферичних резервуарів.

3. У якій послідовності виконують роботи по зведенню вертикальних резервуарів?

4. Як здійснюють монтаж стінок рулонуємого резервуару?

5. Як здійснюють тимчасове кріплення щитів покриття резервуарів і послідовність їх встановлення?

6. Назвіть стадії випробування резервуарів на герметичність.

7. Яка послідовність зварювання швів при полистовому методі монтажу стін резервуару?

8. Назвіть способи збирання сферичних резервуарів.

9. Які типи маніпуляторів використовують при зварюванні стиків сферичних резервуарів (газгольдерів)?

10. Як здійснюють випробування сферичних резервуарів?


^ 3. Практичні заняття

Завдання. Відповідно до рис. 1 і табл. 1 визначити об’єми земляних, бетонних та монтажних робіт при зведенні станції метрополітену відкритим способом. Скласти калькуляцію витрат праці і машиного часу, розробити ка-

лендарний графік виконання робіт.

^ Методичні вказівки

Згідно із завданням станцію будують у котловані з вертикальними стінами, закріпленими металевими палями із затягуванням між ними дошками товщиною 50…70мм.

^ Улаштування котловану. Ширину котловану визначають з урахуванням робочого простору шириною 1,0 м між стінами конструкцій станції й кріпленням котловану. Глибина котловану наведена у завданні.

Металеві палі для кріплення стін котловану виконують із двотаврів №30, забиваючи їх дозель-молотом у попередньо просвердлині лідерни шпари з кроком 1,2 м.

Для виїмки ґрунту використовують екскаватори-драглайни з ковшем ємністю 0,65…1,0 м3. Розробку ґрунту виконують згідно схеми наведеної на рис.2.

Після розробки котловану на певну глибину, влаштовують розпірне кріплення його стін (монтують розстріли діаметром 400 мм із кроком 5 м).

У котлованах глибиною до 10 м ставлять один ряд розстрілів, а при більшій – два або три ряди.

Дно котловану вирівнюють бульдозером і вручну.

До початку монтажу збірних конструкцій станції виконують бетонне підготування товщиною 120 мм по ущільненому щебенем дну котловану. Зверху підготовки влаштовують вирівнюючи стяжку товщиною 25 мм, по якій виконують гідроізоляційне покриття з двох шарів гідросклоізолу. Гідроізоляцію захищають від можливих ушкоджень також цементо-піщаною стяжкою.Рис. 1 – План і розріз станції


Таблиця 1 – Характеристика збірних конструкцій

МаркаП1

ЗалізобетонП2

ЗалізобетонП3

ЗалізобетонБ1

ЗалізобетонБ2

ЗалізобетонБ3

Метал

№45, l=6000мм

Б4

ЗалізобетонК


СП

Залізобетон


Рис. 2 – Схема розробки грунта при свайно-розпірному кріпленні котловану(а) та черговість розробки котловану (б):

1 – металеві палі; 2 – паски; 3 – екскаватор-драглайн; 4 – бульдозер; 5 – розстріли; 6 – дошки затяжки; 7 – кутові розстріли; 8 – залізобетонна стіна (портал); 9 – автосамоскид; 10 – контур конструкції; 11 – перегінні тунелі; 12 – огорода котловану; І и IV – розробка грунта ексковатором; II и V – бульдозером; III и VI – вручну


У залежності від конструктивного рішення станції, її лоткова частина (днище) може бути виконана з монолітного або збірного залізобетону.

При монолітному варіанті одночасно з лотковою частиною бетонують фундаменти під колони і виконують пази для сполуки стінових блоків з днищем.

У випадку монолітної лоткової частини застосовують плоскі стінові блоки, а при збірній – стінові блоки з опорною п’ятою.

^ Монтаж конструкцій станції. Послідовність робіт з монтажу конструкцій зі збірних залізобетонних елементів показана на рис. 3. Монтаж збірного оброблення станції здійснюють знизу на гору за допомогою козлового крана «з коліс». Тим же краном й одночасно з обробленням збирають внутрішні конструкції станції. Роботи ведуть ділянками до 20 м.Рис. 3 – Схема зведення станції зі збірного залізобетону у котловані з пальовим кріпленням:

І – підготовка підстави; II – укладання лоткових блоків, башмаків під колони й установка стінових блоків; III – установка колон й елементів платформи; IV – установка прогонів; V – укладання плит перекриття; VI – зворотне засипання за стіни; VII – устрій гідроізоляції перекриття; VIII – зворотне засипання конструкції; 1 – фундаментний блок; 2 – стіновий блок; 3 – колона; 4 – розстріл; 5 – ригель; 6 – козловий кран; 7 – трейлер; 8 – плити перекриття; 9 – коток; 10 – візок для монтажу стінових блоків; 11 – візок для зварювальних робіт; 12 – лотковий блок; 13 – огородження котловану;14 – засипання місцевим ґрунтом; 15 – засипання піском; 16 – бульдозер


Спочатку на бетонну підготовку встановлюють фундаментні (башмаки під колони) і лоткові блоки. Потім знімають нижній ряд розстрілів у межах фронту робіт і ведуть монтаж стінових блоків. Блоки омонолічують між собою, зварюючи випуски арматури й укладаючи бетонну суміш у стики.

Користуючись вище наведеними вказівками, визначають номенклатуру та об’єм робіт (табл. 2).

Таблиця 2 – Відомість номенклатури та об’єму робіт

№ п/п

Найменування робіт

Од. виміру

Кількість

Ескіз або формула підрахунку

1

2

3

4

5


Відповідно до об’єму робіт та їхньої технологічної послідовності складають калькуляцію витрат часу роботи машини, працевтрати робітників та вартість працевтрат (табл. 3).

Таблиця 3 – Нормативні витрати часу роботи машин, працевтрати робітників та вартість працевтрат

№ п/п

Обґрунтування робіт

Найменування робіт

Обсяг робіт

Норма часу люд.-маш.

Норма часу люд.-год.

Витрати часу маш.-смін

Витрати праці, люд.-днів

Склад груп

Зарплата

одиниця виміру

кількість

фах, розряд

кількість працівників

розцінка на одиницю

вартість на весь обсяг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


  1   2

Схожі:

Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
«Ремонт І реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» напрямку «Будівництво»...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи
«Ремонт І реконструкція будівель» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» напрямку «Будівництво»...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи І мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Енергопостачання міст" (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Метрологія» / Укладач – канд техн наук, доц Б. К. Лопатченко. – Суми:...
Г. В. Стадник методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи