До друку 1 в світ icon

До друку 1 в світ
Скачати 397.17 Kb.
НазваДо друку 1 в світ
Сторінка1/4
Дата21.08.2012
Розмір397.17 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку 1 в світ


Затверджую

Перший проректор

Г. В. Стадник

"____" ______________2002 р.


РОЗРАХУНКИ МІКРОРАЙОННИХ МЕРЕЖ

ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Методичні вказівкидо курсового проекту "Теплопостачання і гаряче водопостачання" (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")


Харків – ХДАМГ – 2002

Розрахунки мікрорайонних мереж гарячого водопостачання. Методичні вказівки до курсового проекту "Теплопостачання і гаряче водопостачання" (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель"). Уклад. О. О. Алексахін. І. Л. Деркач. – Харків, ХДАМГ, 2002.-24 с.


Укладачі: О. О. Алексахін,. І. Л. Деркач.


Рецензент І. П. Юхно.


Мета курсового проекту – закріплення знань з дисципліни "Теплопостачання і гаряче водопостачання будівель". Студенти набувають досвід з підбору схем енергопостачання, їх елементів, знайомляться з існуючими методиками розрахунків, довідковою та нормативною літературою.


^ 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ


Курсовий проект виконують за індивідуальним завданням для житлових, громадських будівель або комунально-побутових підприємств, розташованих в мікрорайоні.

Проект складається з розрахункової частини і креслень. Пояснювальна записка містить в собі вихідні умови до проектування, характеристики будівель , розрахунки витрат теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання. Має бути розроблена принципова схема розміщення обладнання, аксонометрична схема внутрішніх трубопроводів будівлі, а при наявності центрального теплового пункту (ЦТП) – також розподільчі мережі мікрорайону. За результатами гідравлічних розрахунків розподіляючих та циркуляційних трубопроводів обирають діаметри труб, циркуляційні насоси, елементи системи регулювання, ємкість баків-акумуляторів.

До пояснювальної записки додаються креслення в обсязі 1 аркуша, на якому має бути відображено план мікрорайону з тепловими мережами від ЦТП до споруд, конструкція каналу для прокладання теплової мережі, схема приєднання водопідігрівної установки; план ЦТП; аксонометрична схема трубопроводів системи гарячого водопостачання, на якій показують місця встановлення регулюючої арматури та інших елементів.


^ 2. РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ


2.1. Вибір системи гарячого водопостачання та вирішення принципової схеми.


Вирішення принципової схеми гарячого водопостачання треба виконувати згідно з вимогами, викладеними в /1-5/. За умов централізованого гарячого водопостачання будівель мікрорайону треба передбачити улаштування, частіше, закритої системи теплопостпчання і підігрів води у спеціальниих теплообмінних апаратах – водопідігрівниках. Систему гарячого водопостачання необхідно проектувати як таку, що має нижне розподілення трубопроводів. Вибір схеми підігрівву води належить виконувати згідно з рекомендаціями /3, 5/. Спосіб приєднання водопідігрівників визнічають в залежності від співвідношення максимальної витрати теплоти на гаряче водопостачання і опалення . Система повинна мати насосну циркуляцію води і рециркуляційний трубопровід. Від ЦТП до споруд необхідно проектувати чотиритрубну канальну або безканальну теплову мережу (подавальний і зворотній трубопровід для потреб опалення і гарячого водопостачання).


2.2. Розрахунок витрат тепла і води.


а) максимальна кількість теплоти, Вт для потреб опалення житлових і громадських будівель /3/

;

б) максимальна кількість теплоти, Вт на потреби вентиляції громадських будівель /3/

;

в) середній тепловій потік, Вт, на потреби гарячого водопостачання /3/

, або ;

г) максимальний тепловий потік, Вт, на потреби гарячого водопостачання житлових та громадських будівель /3/

.

У наведених рівняннях - максимальний тепловий потік на опалення житлових будівель на 1 м2 загальної площі (додаток 1); А – загальна площа житлових будівель; - коефіціент обліку теплового потоку на опалення громадських будівель (при відсутності даних норми пропонують ); - коефіціент обліку теплового потоку на вентиляцію громадських будівель, ; - кількість людей; - норма споживання води на гаряче водопостачання в житлових будівлях на одну людину на добу; - норма споживання води на гаряче споживання в громадських будівлях; - температура холодної води (під час періоду опалення слід брати С); - укрупнений показник середнього теплового потоку на гаряче водопостачання на одну людину; - питома теплоємкість води.

При застосуванні закритої схеми теплопостачання системи гарячого водопостачання приєднують до теплових мереж за незалежною схемою за допомогою теплообмінних апаратів. Схему приєднання вибірають згідно з співвідношенням навантажень гарячого водопостачання та опалення /3/. Якщо застосовують одноступінчату схему приєднання. У цьому разі водопідігрівник приєднують до закритої системи теплопостачання паралельно з системами опалення. Двоступінчасту схему доцільно застосовувати, якщо витрати на гаряче водопостачання менші, ніж на опалення, тобто .


^ 3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ВОДИ


Витрати теплоносія визначають як суму витрат

.

Складові рівняння встановлюють згідно з формулами /3/:

а) на потреби опалення

, ;

б) на потреби вентиляції

, ;

в) на потреби гарячого водопостачання для закритих схем:

  • середній для умов паралельної схеми приєднання водопідігрівників

, ;

- максимальний для умов паралельної схеми

, ;

- середній, при застосуванні двоступінчатої схеми приєднання водопідігрівників

, ;

- максимальний, при застосуванні двоступінчатої схеми

, ;

, - температура води у подавальному і зворотньому трубопроводі, відповідно;

- температура холодної води під час періоду опалення (за відсутностю даних слід брати С);

- температура води у подавальному трубопроводі теплової мережі в точці зламу груфіка температур (С);

- теж саме в зворотньому трубопроводі теплової мережі після системи опалення будівель (С);

- температура води після паралельно встановленого водопідігрівника в точці зламу графіка температур. Згідно з /3/ слід брати С;

- коефіціент обліку частки середньої витрати води на гаряче водопостачання при регулюванні відповідно до теплового навантаження на опалення (прийняти рівним 1).

Задаючись питомими втратами тиску на тертя за допомогою номограм (додаток 5) для відомих витратах теплоносія визначають діаметр (Т1=Т2) трубопроводів та уточняють фактичну питому втрату тиску на тертя для означених витрат теплоносія і діаметра.


^ 4. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ МІКРОРАЙОНУ


За результатами гідравлічного розрахунку одержують відповідь на питання, трубопроводи яких діаметрів слід вживати і які при цьому втрати тиску теплоносія мають місце. Передусім обирають схему гарячого водопостачання, мережу розподіляють на розрахункові ділянки. Розрахунок систем гарячого водопостачання умовно можна розподілити на етапи:

  1. Визначення втрат тиску і діаметрів трубопроводів квартирної підводки.

  2. Гідравлічний і тепловий розрахунки секційного вузла.

  3. Гідравлічний і тепловий розрахунки мікрорайонних мереж.


4.1. Розрахунки квартирної підводки.


Розрахунок слід виконувати від диктуючого приладу (точка 1 рис.1) до місця підключення до водорозбірного стояка (точка 4). Вірогідність дії санітарно-технічних пристроїв визначають за формулою

, (1)

де

- норма витрат води одним споживачем за годину найбільшого споживання води (див. додаток 2); - кількість споживачів; - витрати води водорозбірним пристроєм (для житлових будинків квартирного типу прийняти л/с); - кількість пристроїв на ділянці.
Рис.1. Аксонометрична схема секційного вузла

Для визначення максимальних витрат води на ділянці застосовують формулу

, л/с (2)

Коефіціент для ділянки системи знаходять у залежності від загальної кількості водорозбірних пристроїв на ділянці і вірогідності їх дії за таблицями (додатки 3, 4). Згідно з економічно доцільними значеннями швидкості води в трубопроводі /5/ та розрахунковими витратами води за допомогою номограм (додаток 5) обирають стандартні діаметри трубопроводів. Швидкість води в трубопроводах не повинна бути бульше 1,5 м/с, а в підводках до водорозбірних пристроїв - 2,5 м/с.

Втрати тиску на ділянці обчислюють за рівнянням

, (3)

де - питомі втрати тиску (визначають за номограмою (додаток 5);

- довжина ділянки; - коефіціент, що враховує втрати тиску в місцевих опірах ( - для подавальних і циркуляційних розподільчих трубопроводів; - для трубопроводів в межах теплових пунктів, а також для трубопроводів водорозбірних стояків з пристроями для сушіння рушників; - для трубопроводів водорозбірних стояків без пристроїв для сушіння рушників і циркуляційних стояків).

Дані розрахунків заносять до таблиці за наведеним зразком (табл. 1).


Таблиця 1 - Гідравлічний розрахунок трубопроводів квартирної підводки системи гарячого водопостачання.№ ділянки

Довжина

l, м

N, шт

N*PВитрати , л/с

Діаметр d, мм

, м/с

Втрати тиску

Питомі Па/м

На ділянці Па
  1   2   3   4

Схожі:

До друку 1 в світ iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій / Укладач Д. О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с
До друку 1 в світ iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Видавничі системи”/Укладач В. В. Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 83 с
До друку 1 в світ iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Видавничі системи”/Укладач В. В. Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 79 с
До друку 1 в світ iconМіністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв
До друку 1 в світ iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
До друку 1 в світ iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
До друку 1 в світ iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
До друку 1 в світ iconЧарівний світ книги
Чарівний світ книги [Текст] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2005. – №21. – С. 1–120
До друку 1 в світ iconВимоги до оформлення тез доповідей
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані...
До друку 1 в світ iconЛюдина І світ з методикою пояснювальна записка. Курс „Людина І світ”
Це сприяє формуванню світоглядної позиції студента, І дає змогу не тільки для успішної професійної діяльності на засадах гуманізму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи