Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції icon

Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 54.64 Kb.
НазваРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Дата13.02.2014
Розмір54.64 Kb.
ТипРегламент

Орієнтовний регламент роботи

Міжнародної науково-практичної конференції:

15 листопада 2013 року (п’ятниця):

реєстрація – 1000 – 1030; вітальне слово, пленарне засідання – 1030 – 1300, обід – 1300 – 1400; робота секцій – 1400 – 1700; вечеря - 1800 – 1900

16 листопада 2013 року (субота):

робота секцій – 900 – 1100, підведення підсумків – 1100 – 1200, екскурсійна програма – 1200 – 1500


Інші умови участі

в конференції:

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила. Для учасників Міжнародної науково-практичної конференції є можливість поселення в готелі.

Організаційний внесок (крім докторів наук) в розмірі 200 грн. та додатково – 20 грн., якщо необхідно переслати тези відсутньому учаснику, за участь в конференції та для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів і збірника тез сплачується на картковий рахунок в Приватбанку: 6762 4667 5522 9992

Призначення платежу: Організаційний внесок на конференцію


Вимоги до оформлення тез:

 • тези подаються у електронному варіанті у форматі doc, docх або rtf;

 • орієнтовний обсяг – до 4 сторінок формату А-4;

 • поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;

 • шрифт – Tіmes New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5;
 • зверху по центру – ініціали та прізвище автора, нижче через інтервал – науковий ступінь, вчене звання, посада автора, нижче через інтервал – назва ВНЗ чи установи, де працює автор; нижче через два інтервали – назва тез виступу (напівжирний шрифт);

 • при наявності посилань на використані джерела, їх оформлення в тексті має бути у квадратних дужках, з вказівкою на позицію в списку використаних джерел та номером сторінки чи діапазоном сторінок (див. зразок).

 • текст має бути перевірений коректором;

 • файл повинен бути названий прізвищем учасника. Наприклад «заявка_Петриненко», «тези_Петриненко».


Зразок оформлення тез


Т.  Г. Петриненко

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

(Національний університет «Острозька академія»)


^ Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні


Текст текст текст [1, с. 15-16]. Текст текст текст.Список використаних джерел

1. Айвазовська О. Здобутки організацій громадянського контролю за 2008 рік / О. Айвазовська // Громадянське суспільство. − 2009. − № 3 (10) : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua.

2. …


Міністерство освіти і науки України

Національний університет

«Острозька академія»

Інститут права ім. І. Малиновського

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

Национальный исследовательский

Томский государственный университет

Южный федеральный университет

Міжнародна асоціація істориків права

ІІ-га Міжнародна науково-практична конференція


«Малиновські читання»


15-16 листопада 2013 року

м. Острог


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції

^ Малиновські читання


яка відбудеться 15-16 листопада 2013 року


в Національному університеті

"Острозька академія"

(вул. Семінарська, 2, м. Острог,

Рівненська обл., 35800)


Початок реєстрації –

15 листопада 2013 року, о 1000


^ Основні тематичні напрями конференції


 1. Академік І. Малиновський – науковець, правник, державний та громадський діяч

 2. Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень, філософія права

 3. Конституційне право, адміністративне право, фінансове право, інформаційне право, міжнародне публічне право

 4. Цивільне право, сімейне право, міжнародне приватне право, цивільний, господарський та адміністративний процес

 5. Трудове право та право соціального забезпечення, земельне право, аграрне право, екологічне право

 6. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право

 7. Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза

 8. Судоустрій, прокуратура, адвокатура


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська, польська

У науково-практичній конференції можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, магістранти, студенти старших курсів, працівники судових та правоохоронних органів, юристи-практики.

До початку проведення конференції буде видано та роздано збірник матеріалів. Учасникам, що не зможуть взяти участь у конференції особисто, збірник буде надіслано поштою.


^ Порядок направлення заявок та матеріалів на участь у науково-практичній конференції


Заявка на участь разом із матеріалами одночасно надсилаються електронною поштою

Е-mail: pravosuddia@oa.edu.ua (з поміткою "Малиновські читання-2013")

в строк до 1 листопада 2013 року (включно)


Учасники науково-практичної конференції, які планують приїзд, мають підтвердити свою безпосередню участь до 1 листопада 2013 року (включно)


^ Контактні телефони

для додаткової інформації:

Попелюшко Василь Олександрович,

голова Оргкомітету, д.ю.н., проф.

(067) 377-51-74

Герасимчук Олег Павлович, к.ю.н., доц.

(067) 380-12-32

Боржецька Наталія Леонідівна

(097) 246-07-04

Матвійчук Марія Анатоліївна

(03654) 2-39-30

ЗАЯВКА

на участь у ІІ-й

Міжнародній науково-практичній конференції

^ Малиновські читання

(м. Острог, 15-16 листопада 2013 року)

Прізвище _______________________________

Ім’я, по батькові _________________________

Науковий ступінь _______________________

Вчене звання ____________________________

Посада та місце роботи, навчання (повна назва організації) ______________________ _______________________________________

Телефони для контактів ____________________

Е-mail ___________________________________

Тема виступу _____________________________

Тематичний напрям (секція) _________________

Планую особистий приїзд __________________

Потребую поселення (період) з _____ по ______

Необхідне направлення персонального запрошення на участь в конференції _________

Не планую особисту участь, прошу надіслати

збірник матеріалів конференції на адресу ________________________________________

Додатки:

 • тези

 • стаття

 • квитанція про сплату організаційного внеску

 • рецензія або витяг з протоколу засідання кафедри (для аспірантів, здобувачів, магістрантів і студентів)


NB! Якщо матеріали виступу відповідатимуть вимогам фахової статті, вона, за бажанням автора, може бути БЕЗКОШТОВНО опублікована в електронному науковому фаховому виданні. Детальні умови оформлення – на сайті http://lj.oa.edu.ua/howto

Схожі:

Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconД. В. Табачник Учасникам Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система спортивної підготовки гімнастів»
Я радий щиро вітати учасників І гостей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система спортивної підготовки гімнастів»,...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи