Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія
Скачати 43.58 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія
Дата13.09.2012
Розмір43.58 Kb.
ТипДокументи

Програма фахового вступного випробування на навчання за ОКР бакалавра з напряму 6.030102 психологія

(навчання за інтегрованими навчальними планами)

Біологія

Загальна біологія


І. Основи цитології та біохімії.

1. Клітинні та неклітинні форми життя. Клітинна теорія.

2. Будова і функції клітини.

3. Хімічна організація клітини.

II. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.

1. Пластичний та енергетичний обмін.

2. Фотосинтез.

III. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів.

1. Поділ клітини.

2. Форми розмноження організмів.

3. Розвиток зародка.

IV. Основи генетики та селекції.

1. Основні закономірності спадковості.

2. Закони Менделя.

3. Закономірності мінливості.

4. Селекція рослин, тварин, мікроорганізмів.

V, Еволюційне значення та розвиток життя на Землі.

1. Загальна характеристика біології в додарвінський період.

2. Дарвінізм.

3. Закономірності розвитку органічного світу.

4. Розвиток життя на Землі.

5. Походження людини.

6. Основи екології.

7. Біосфера і людина.

Зоологія


VIII. Ознайомлення із будовою, життєдіяльністю та різноманітністю тварин.

1. Тип найпростіші;

а) клас Сорнодові;

б) клас Джгутикові;

в) клас Споровики;

г) клас інфузорії.

2. Тип

а) клас Гідрозої;

б) клас Сцифомедузи;

в) клас Каралові поліпи.

3. Тип плоскі черви:

а) клас Війчасті;

б) клас Стьожкові;

в) клас Сисуни.

4. Тип круглі черви:

1)Тип кільчасті черви.

2)Тип Молюски:

а) клас Черевоногі;

б) клас Двостулкові;

в) клас Головоногі.

3)Тип Членистоногі:

а) клас Ракоподібні;

б) клас Павукоподібні;

в) клас Комахи.

5. Ознайомлення з хребетними тваринами.

1) Тип Хордові;

2) клас Ланцетники;

3) клас Риби;

4) клас Земноводні;

5) клас Плазуни;

6) клас Птахи;

7) клас Ссавці.

Людина і її здоров'я


IX. Загальний огляд організму людини.

1. Опорно-рухова система.

2. Огляд м'язової системи людини.

3. Кров.

4. Кровообіг.

5. Дихання.

6. Травлення.

7. Вітаміни.

8. Виділення.

9. Шкіра.

X. Нервово-гуморальна регуляція організму.

1. Нервова система.

2. Вища нервова діяльність.

3. Аналізатори. Органи чуттів та їх значення.

4. Залози внутрішньої секреції.

5. Розвиток організму людини.


Література:

1. Мотузний B.C. Біологія для поступаючих у вузи. -К.,Вища школа,1991.

2. Богданова Т.Л, Биология. Задания и упражнения/ Пособие для поступающих в вузы. -М., Высшая школа, 1993.

3. Козлова М.С. Біологія тварин. Підручник для 7-8 класів середньої школи. -К.,Радянська школа,1991.

4. Цузмер Г.М. Біологія людини. Підручник для 9 класу середньої школи. –К.,1992.

5. Полянський Ю.І. Загальна біологія. Підручник для 10-11 класів середньої школи. -К., Радянська школа, 1989.

6. Корчагіна B.C. Біологія рослин. Підручник для 6-7 класів середньої школи. -К.,Радянська школа,1989.


Математика

Арифметика, алгебра і початки аналізу:


 1. Натуральні числа (N). Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільш спільний дільник. Найменше спільне кратне.

 2. Ознаки подільності на 2,3,5,9,10.

 3. Цілі числа (Z). Раціональні числа (Q), їх додавання, віднімання, множення і ділення. Порівняння раціональних чисел.

 4. Дійсні числа (R), їх представлення у вигляді десяткових дробів.

 5. Зображення чисел на прямій. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

 6. Числові вирази. Вирази зі змінними. Формули скороченого множення.

 7. Степінь з натуральними і раціональними показниками. Арифметичний корінь.

 8. Поняття функції. Способи завдання функції. Область визначення, множина значень функції. Функція, обернена даній.

 9. Графік функції. Зростання і спадання функції: періодичність, парність і непарність.

 10. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремума функції. Необхідна умова екстремума функції (теорема Ферма). Достатня умова екстремума. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 11. Означення і основні властивості функції: лінійної, квадратичної у=ах2+bx+c, степеневої y=axn(n є N), y=k/x, показникової y=ax, a>0, логарифмічної, тригонометричних функцій.

 12. Рівняння. Корені рівняння. Поняття про рівносильні рівняння.

 13. Нерівності. Розв’язки нерівностей. Поняття про рівносильні нерівності.

 14. Система рівнянь і нерівностей. Розв’язки системи.

 15. Арифметична і геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми перших n членів арифметичної прогресії.

 16. Тригонометричні тотожності.

 17. Визначення похідної. Її фізичний та геометричний зміст.

 18. Елементи комбінаторики.

 19. Початки теорії ймовірностей.

 20. Вступ до статистики.Література

 1. Алгебра і початок аналізу 10-11 (за ред. А.М.Колмогорова). – К.,1991.

 2. Геометрія. 6-11. О.В.Погорєлов. – К.,1993.

 3. Бевз Г.П. Математика 8. –К.,1994.

 4. Бевз Г.П. Математика 7. –К.,1994.

 5. Алексєєв В.М., Ушаков Р.П. Довідковий повторювальний курс. – К.:Вища школа,1992.

 6. Збірник задач з математики для вступників до ВТУЗів. За ред.М.І.Сканаві. – К.,1994.

 7. Крамор В.С. Алгебра і початок аналізу. Системи проведення занять на підготовчих відділеннях вузів. – М.,1981.

 8. Нагібін Ф.Ф., Канін Е.С. Математична шкатулка. – М.,1988.

 9. Вишенський В.А., Перестук М.О., Самойленко А.М. Задачі з математики. – К.,1985.

 10. Кордемський В.А., Акадов А.А. Дивний світ чисел. _ М.,1986.

 11. Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі. – К.:Рад. школа,1981.

 12. Шкіль М.І.,Єлепкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу 10-11. – К.,1995.

 13. Гетьманцев В.Д., Саушкін О.Ф. Математика. Алгебра і початки аналізу. –К.,1995.

 14. Гетьманцев В.Д., Саушкін О.Ф., Сіліч Н.М., Щетинський А.І. Математика. Контрольні індивідуальні завдання. –К.,1994.

 15. Вишенський В.А. Вибрані питання елементарної математики. – К.,1990.

 16. Павлов Є.О. Математика. Основні формули. – К.:Либідь,1996.Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит»
Фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія Загальна психологія
Еволюція сучасної психології. Історичні основи психології. Сучасні психологічні підходи
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050701 «Маркетинг»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи