Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Сторінка1/7
Дата26.09.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


66-та

науково-технічна конференція

професорсько-викладацького складу,

науковців, аспірантів та студентів


Матеріали конференції

(5 – 8 грудня 2011 р.)


СЕКЦІЯ 2


ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ

СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


Одеса 2011

Програмний комітет конференції


Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор, голова програмного комітету;


^ Секція 1. Радіозв’язок і телебачення:

Голова: Іваницький А.М. – д.т.н., проф. каф ТЕД та СРЗ;

Члени: Ошаровська О.В. – к.т.н., доц., в.о. директора ННІ РТЕ;

Гофайзен О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБ та РМ;

Проценко М.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. ТЕД та СРЗ.


^ Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі:

Голова: Бондаренко О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ;

Члени: Хіхловська І.В. – к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС;

Лісовий І.П. – д.т.н., проф. каф. ТКС;

Ложковський А.Г. – д.т.н., проф., зав. каф. КС.


^ Секція 3. Сучасні інформаційні системи і технології:

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени: Стрелковська І.В. – д.т.н., проф., декан ф-ту ІМ;

Нікітюк Л.А. – к.т.н., проф., зав. каф. МЗ;

Загребнюк В.І. – к.т.н., доц., доц. каф. КІТ ПІВ.


^ Секція 4. Мережі і системи поштового зв’язку:

Голова: Ящук Л.О. – д.т.н., проф., керівник НДЦ ПЗ “Індекс”;

Члени: Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;

Осадчий Є.Д. – к.т.н., ст. викл. каф. М і СПЗ.


^ Секція 5. Економіка й управління:

Голова: Захарченко Л.А. – к.е.н., доц., директор ННІ Е та М;

Члени: Орлов В.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ;

Гранатуров В.М. – д.е.н., проф. каф. УП та СА;

Стрельчук Є.М. – к.е.н., проф., зав. каф. М та М.


^ Секція 6. Гуманітарні науки:

Голова: Сіленко А.О. – д.політ.н, проф., проректор з навчальної та
виховної роботи;

Члени: Шульган О.О. – к.філол.н., доц., проректор з навчальної роботи
та міжнародних зв’язків;

Пунченко О.П. – д.ф.н., зав. каф. філософії та українознавства;

Вєтрова С.С. – к.соц.н., доц. каф. політології.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова:

Каптур В.А.

 • к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени:


Баляр В.Б.

 • ст. викл. каф. ТБ і РМ;
Вєтрова С.С.

 • к.соц.н., доц. каф. політології;
Галан Л.В.

 • к.е.н., доц. каф М та М;
Данилевський В.О.

 • зав. відділом НТІ НДЧ;
Кріль С.С.

 • к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;
Кумиш В.Ю.

 • ст. викл. каф. КІТ ПІВ;
Ларін Д.Г.

 • к.т.н., доц. каф. ІТ;
Політова І.В.

 • к.е.н., начальник НДЧ;
Сумський І. М.

 • зав. лаб. ННВЛ СОРО;
Хіхловська І.В.

 • к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС.Адреса:

вул. Ковальська 1, м. Одеса, 65029 Україна

http://www.onat.edu.ua.

e-mail: onat @onat.edu.ua

тел. (048) 705-03-05


ЗМІСТ


^ СЕКЦІЯ 2. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЦНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


Балашов В.А., Артемчук А. В.

Технология абонентского широкополосного доступа по проводам электропроводки…………………………………………………………………………
6

^ Балашов В.А., Шенькар О.В.

Tехнологія широкосмугового доступу по стандарту IEEE 802.16e…………………..8

Барба И.Б.

Энергетические свойства найквистовых передаточных функций……………………10

^ Бойко І.Г.

Аналіз методів та пристроїв мультиплексування оптичних цифрових сигналів у ВОСП……………………………………………………………………………………...
13

^ Брескин В.А., Мазур А.Д., Розенвассер Д.М.

Оценка ухудшения защищенности ВОСП при переходе от кода NRZ к коду RZ…..14

^ Варава Ю. В., Арбузников В. А., Рудый Е.М.

Точный стационарный режим параметрического модулятора телевизионного малошумящего камерного видеоусилителя……………………………………………
16

^ Гончар І.В., Лісовий І.П.

Аналіз шляхів переходу до мереж настуного покоління……………………………...19

^ Долгов М.Ю., Лісовий І.П.

Аналіз забезпечення безпеки корпоративних мереж на обладнанні CISCO SYSTEMS…………………………………………………………………………………
21

^ Захарченко Н.В., Гаджиев М.М.

Оптимизация опорных сигналов при корреляционном приёме и воздействии аддитивной помехи……………………………………………………………………….
23

^ Захарченко Н.В., Ильин Д.Ю.

Таймерные сигнальные конструкции с компактным спектром………………………..25

^ Захарченко Н.В., Кильдишев В.Й., Корчинский В.В.

Оптимизация параметров ТКС в системах передачи с РОС…………………………..27

^ Захарченко Н.В., Корчинский В.В., Радзимовский Б.К.

О возможности организации многопользовательского доступа в системах передачи с хаотическими сигналами……………………………………………………………...
30

^ Захарченко Н.В., Корчинский В.В., Радзимовский Б.К.

Синтез сигнально-кодовых конструкций на основе хаотических и таймерных сигналов…………………………………………………………………………………..
32

^ Захарченко Н.В., Севастеев Е.А., Русаловская А.А.

Прием в целом в системе остаточных классов…………………………………………


35

^ Захарченко М.В., Хомич С.В.

Порівняльний аналіз i-кратної передачі сигнальних кодових конструкцій РЦК і таймерних кодів………………………………………………………………………….
36

^ Захарченко Н.В., Хомич С.В., Белова Ю.В.

Корреляционный метод декодирования таймерных сигнальных конструкций……..38

Іванова А.В., Лісовий І.П.

Оптимізація проектування ЦСП СЦІ з резервуванням лінійних трактів…………….40

^ Ильин Д.Ю., Хомич С.В., Кучеренко Н.П.

Цикл лабораторных работ “Распределённые сервисные системы”………………….42

^ Кадацкий А.Ф., Кочетков А.В., Швец О.В.

Электрические процессы импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами понижающего типа с граничным режимом функционирования……………………………………………………………
43

^ Камінський Д.А., Белека І.А.

Технології прокладання кабелю через шосейні перешкоди…………………………..47

^ Киреев И.А., Корчинский В.В.

Программное моделирование дискретного канала…………………………………….48

^ Кондратьєва Н.В., Кононович В.Г.

Дослідження методик оцінювання захищеності систем інформаційної безпеки…….51

^ Константинова М.П., Лісовий І.П

Аналіз шляхів побудови сучасних мереж доступу…………………………………….52

^ Крестянов А.М

Дослідження особливостей організації IP-телефонії у корпоративних мережах……54

Ляховецький Л.М., Орєшков В.І.

Реконструкція сільської телефоної мережі на базі технології SHDSL……………….55

^ Макаренко О.К., Белека І.А.

Дослідження небезпечного впливу ліній електропередач на оптичний кабель з металевими елементами на ділянці зближення поблизу міста Львів………………...
58

Повх Л.Ю.

Аналіз методів і пристроїв модуляціі оптичної несучої частоти в ВОСП…………...60

Репно О. О.

Аналіз методів та пристроїв компенсації дисперсії в ВОСП…………………………61

^ Чернєв Ю.М., Белека І.А.

Технології прокладання кабелю через водні перешкоди……………………………...62

Ящук С.А.

Аналіз квантових волоконно-оптичних підсилювачів………………………………...


64


СЕКЦІЯ 2

^ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


Голова – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ Бондаренко О.В

Секретар – викл. каф. ВОЛЗ Багачук Д.Г.


Балашов В.А., Артемчук А.В.

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова


^ ТЕХНОЛОГИЯ АБОНЕНТСКОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ПО ПРОВОДАМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ


Аннотация. В докладе рассмотрены технология PLC, физический уровень технологии по стандарту HomePlug AV, диапазон частот в котором функционирует система передачи, скорость передачи данных в зависимости от характеристик проводки. Так же приведены преимущества и недостатки данной технологии, формулируются задачи по выбору характеристик систем передачи и оптимизации скорости передачи.


В области современных телекоммуникаций проблема “последней мили” остается одной из самых актуальных. От решений, применяемых операторами связи, во многом зависит как эффективность функционирования сетей доступа, так и успешность бизнеса. Использование силовых электрических сетей для высокоскоростной передачи данных (технология Power Line Communication, PLC) является альтернативным решением проблемы широкополосной “последней мили” решаемой с помощью других технологий. PLC-проводная технология, позволяющая использовать сети электроснабжения (внутридомовой проводки) для передачи голоса и данных. В основу технологии PLC положен принцип OFDM модуляции, в соответствии с которым высокоскоростной поток данных разделяется на несколько составляющих потоков с более низкой скоростью, причем каждый из них передается на отдельной поднесущей частоте. На выходе происходит объединение поднесущих в один сигнал. Стимулируют исследования и разработку PLC такие факторы: повсеместная распространенность электрических сетей 0,2-0,4 кВ и отсутствие необходимости в строительстве дорогостоящей канализации (пробивки стен, прокладки кабелей связи и пр.)[1,2].

Первые системы передачи данных по линиям электросети, ^ PLC-технологии, появились более 70 лет назад. Качественный сдвиг в развитии PLC-технологии произошел в XX-XXI веках, благодаря появлению высокоскоростных DSP процессоров [3].

Технология PLC, основанная на использовании силовых электросетей для информационного обмена, – предлагает следующее решение данной проблемы [4,5,6]. Питающие здание электрические кабели служат “последней милей” для связи с телекоммуникационной сетью, а электропроводка внутри здания играет роль “последнего дюйма”. Разделение между внешней (наружной) системой (Outdoor) и внутренней (Indoor) позволяет им обоим работать одновременно и независимо друг от друга, используя одну и ту же передающую среду и различные несущие частоты.

На физическом уровне PLC технология (стандарт HomePlug AV) использует OFDM-модуляцию (ортогональное мультиплексирование с частотным разделением). В выделенной полосе (1,8–30 МГц) располагаются 1155 несущих частот с шагом 24,4 кГц. Каждая из несущих модулируется по амплитуде и фазе и может нести от одного до десяти информационных бит (соответственно получается модуляция от BPSK до 1024 QAM). Кадры повторяются с привязкой к синусоиде электросети, один на каждые два периода (таким образом, для 50 и 60 Гц частота кадров разная, но она компенсируется разной же их длительностью и на пропускную способность не влияет). Максимально возможная скорость передачи данных в данной технологии 200 Мбит/с.

Приводимые 200 Мбит/с – это скорость физического канала, не учитывающая служебную информацию самого HomePlug AV (издержки на заголовки пакетов, избыточность для коррекции ошибок и шифрование AES 128 бит). Информационная же скорость канала составляет 150 Мбит/с, причем без учета издержек на протоколы верхнего уровня – ^ IP, TCP/UDP и прочие. Указанный частотный диапазон используется не полностью, в спектре кадра присутствует восемь неиспользуемых интервалов. Если измерить начальную и конечную частоты пакета, то полученные значения, будут отличатся от теоретических, а именно – 2 и 28 МГц. В результате от теоретических 1155 несущих у нас остается всего 917, а от теоретических 200 Мбит/с пропускной способности физического канала – примерно 158 Мбит/с. Информационному же каналу частотный план оставляет всего 118,5 Мбит/с. Таким образом, чистая пропускная (без учета сетевых протоколов) способность около 120 Мбит/с.

Сеть ^ PLC строится следующим образом: в трансформаторной подстанции, как правило, устанавливается управляющее устройство внешней сети (Outdoor Master), которое обеспечивает связь местной сети и глобальной. Именно здесь сигнал, поступивший из Интернета или АТС, преобразуется для передачи его по электрическим кабелям. Для достижения максимальной гибкости при планировании сети передачи данных система Ascom позволяет свободно выбирать место расположения промежуточной приемо-передающей точки. Это означает, что абсолютно необязательно размещать ее в трансформаторной подстанции. Этот принцип позволяет располагать такое устройство в географически центральной точке сети. При минимальной скорости передачи, без регенераторов, может быть покрыто расстояние 200-300 метров. Расстояние сокращается примерно в два раза для высших значений скоростей передачи. В доме (квартире) каждого пользователя возле счётчика электроэнергии устанавливается устройство доступа к внешней сети (Outdoor Access Point), которое является посредником между внешней и внутренней сетью PLC. Непосредственно в электрическую розетку подключается модем, через который к сети может быть подключен компьютер, телефон, факс или другое коммуникационное оборудование.

Преимущества PLC-технологии в сравнении с существующими технологиями передачи данных заключаются в следующем[6]:

 • не требует наличия сети кабельного телевидения или телефонной сети и, следовательно, дорогостоящих работ, связанных с прокладкой дополнительного кабеля;

 • очень быстрое развертывание и возможность поэтапного наращивания по мере необходимости;

 • обеспечивает предоставление услуг практически во всех местах, где есть электропроводка;

 • предполагает низкие начальные капиталовложения;

 • обеспечивает возможность предоставления не только высокоскоростного доступа в Интернет, но и телефонной связи (локальной, с выходом в городские телефонные сети);

 • дает возможность предоставления энергетических услуг и услуг по управлению “интеллектуальным домом” (автоматическое снятие показаний различных счетчиков, дистанционный мониторинг, сигнализация и др.);

 • возможность комплексного предоставления энергетических и телекоммуникационных услуг одним поставщиком.

 • Недостатками PLC-технологии являются[6]:

 • Нарушение радиоприема в помещениях, где работают PLC-модемы, особенно на средних и коротких волнах, но на очень небольшом расстоянии порядка 3-5 метров от модема.

 • Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми её участниками. Например, если в одной Powerline-сети две пары адаптеров активно обмениваются информацией, то скорость обмена для каждой пары будет составлять примерно по 50% от общей пропускной способности.

 • На стабильность и скорость работы PLC влияет качество выполнения электропроводки, наличие стыков из разных материалов (например, медного и алюминиевого проводника), а также просто количество соединений проводника.

 • Не работает через сетевые фильтры и ИБП, не оборудованные специальными розетками “PLC READY”.

 • На качество связи могут оказывать отрицательное влияние дешевые энергосберегающие лампы, импульсные блоки питания и зарядные устройства.

 • Максимальное влияние на скорость в сети перечисленные устройства оказывают при подключении в непосредственной близости от PLC-модема.

Заключение

Широкое распространение низковольтных электрических сетей 0,22...0,38 кВ, отсутствие необходимости проведения дорогостоящих работ по строительству траншей и пробивке стен для прокладки кабелей стимулируют повышенный интерес к этим сетям как к среде передачи данных. Потенциальные преимущества передачи данных по проводам электросети огромны. Фактически сеть может быть развернута на любом участке, на котором имеются линии электроснабжения, но особенно привлекательна эта технология для домашних сетей и небольших офисов.


Список литературы:

 1. Добрин П.С. Технологические предпосылки внедрения PLC решений/П.С. Добрин, В.И. Демчишин//Электронное научное специализированное издание – журнал – “Вестник связи”,2006. – № 7.

 2. Информация предоставлена компанией Antares Group Ltd

 3. Охрименко В. PLC-технологии. Часть 1//Электронное научное специализированное издание – журнал –“Электронные компоненты”, 2009 г. – №10.

 4. https://www.homeplug.org

 5. Охрименко В. PLC-технологии. Часть 2//Электронное научное специализированное издание – журнал – “Электронные компоненты”, 2010 г. – №4.

 6. PLC-уже не экзотика / А.Ф.Савин // Вестник связи. 2004. №9. – С. 14-16Балашов В.А., Шенькар О.В.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів
Гуманітарні науки (філософські І соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українські, російські та романо германські...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції icon5-8 грудня 2011 року
...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи