Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Сторінка1/22
Дата26.09.2012
Розмір3.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


66-та

науково-технічна конференція

професорсько-викладацького складу,

науковців, аспірантів та студентів


Матеріали конференції

(5 – 8 грудня 2011 р.)


СЕКЦІЯ 5

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ


Одеса 2011


Програмний комітет конференції


Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор, голова програмного комітету;


^ Секція 1. Радіозв’язок і телебачення:

Голова: Іваницький А.М. – д.т.н., проф. каф ТЕД та СРЗ;

Члени: Ошаровська О.В. – к.т.н., доц., в.о. директора ННІ РТЕ;

Гофайзен О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБ та РМ;

Проценко М.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. ТЕД та СРЗ.


^ Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі:

Голова: Бондаренко О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ;

Члени: Хіхловська І.В. – к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС;

Лісовий І.П. – д.т.н., проф. каф. ТКС;

Ложковський А.Г. – д.т.н., проф., зав. каф. КС.


^ Секція 3. Сучасні інформаційні системи і технології:

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени: Стрелковська І.В. – д.т.н., проф., декан ф-ту ІМ;

Нікітюк Л.А. – к.т.н., проф., зав. каф. МЗ;

Загребнюк В.І. – к.т.н., доц., доц. каф. КІТ ПІВ.


^ Секція 4. Мережі і системи поштового зв’язку:

Голова: Ящук Л.О. – д.т.н., проф., керівник НДЦ ПЗ “Індекс”;

Члени: Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;

Осадчий Є.Д. – к.т.н., ст. викл. каф. М і СПЗ.


^ Секція 5. Економіка й управління:

Голова: Захарченко Л.А. – к.е.н., доц., директор ННІ Е та М;

Члени: Орлов В.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ;

Гранатуров В.М. – д.е.н., проф. каф. УП та СА;

Стрельчук Є.М. – к.е.н., проф., зав. каф. М та М.


^ Секція 6. Гуманітарні науки:

Голова: Сіленко А.О. – д.політ.н, проф., проректор з навчальної та
виховної роботи;

Члени: Шульган О.О. – к.філол.н., доц., проректор з навчальної роботи
та міжнародних зв’язків;

Пунченко О.П. – д.ф.н., зав. каф. філософії та українознавства;

Вєтрова С.С. – к.соц.н., доц. каф. політології.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова:

Каптур В.А.

 • к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени:


Баляр В.Б.

 • ст. викл. каф. ТБ і РМ;
Вєтрова С.С.

 • к.соц.н., доц. каф. політології;
Галан Л.В.

 • к.е.н., доц. каф М та М;
Данилевський В.О.

 • зав. відділом НТІ НДЧ;
Кріль С.С.

 • к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;
Кумиш В.Ю.

 • ст. викл. каф. КІТ ПІВ;
Ларін Д.Г.

 • к.т.н., доц. каф. ІТ;
Політова І.В.

 • к.е.н., начальник НДЧ;
Сумський І. М.

 • зав. лаб. ННВЛ СОРО;
Хіхловська І.В.

 • к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС.Адреса:

вул. Ковальська 1, м. Одеса, 65029 Україна

http://www.onat.edu.ua.

e-mail: onat @onat.edu.ua

тел. (048) 705-03-05


ЗМІСТ


^ СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ


Айзенберг А.Б.

Стимулирование инновационного процесса на промышленных предприятиях…….9

^ Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Мета промислової логістики…………………………………………………………….10

Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Особливості Інтернет-маркетингу………………………………………………………12

^ Бескровна Л.О., Заборська Н.К.

Фактори впливу на розвиток ринку Інтернет-комунікацій……………………………15

^ Бобровнича Н.С., Нікольський Д.В.

Методичні підходи оцінювання персоналу на підприємстві поштового зв’язку…..17

^ Бойченко О.В., Ончурова О.О.

Алгоритми інтелектуального аналізу даних інформаційно-аналітичних систем спеціального призначення……………………………………………………………….
21

^ Бондаренко О.М.

Екологічні інновації як складова регіональної економіки…………………………….23

Бондаренко О.М., Козак В.І.

Психологічні аспекти сприйняття особистістю інновацій в області управління персоналом………………………………………………………………………………..
25

^ Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.

Шляхи оптимізації операційних видатків ЦОВ………………………………………..27

^ Борисевич Є.Г, Жуковська Л.Е.

Реінжирінг бізнес-процесів як сучасний інструмент підвищення ефективності бізнесу..................................................................................................................................
29

^ Василевська А.О.

Сучасні інформаційні технології управління організаційними проектами у торгівлі31

^ Гавура В.О.

Особливості розрахунку інтегральних коефіцієнтів конкурентоспроможності регіону…………………………………………………………………………………….
33

^ Герасименко І.Є.

Бізнес-планування в роздрібній торгівлі……………………………………………….35

Гранатуров В.М., Кушнір М.Д.

Аналіз взаємозв’язку між рівнями конкурентоспроможності телекомунікаційного опеатора та послуг, які він виробляє……………………………………………………
36

^ Гранатуров В.М., Рогачевська К.В.

Проблеми аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності………………………...38

^ Друмова Г. І., Потапова-Сінько Н. Ю.,Захарченко Л.А.

Ефективність впровадження системи в економіку…………………………………….40

^ Жаданова Ю.О., Костолонова Л.В.

Чинники та резерви підвищення якості та конкурентоспроможності продукції приладобудівних підприємств…………………………………………………………..
42

^ Жаданова Ю.О., Костолонова Л.В.

Шляхи прискорення обертаємося оборотних засобів на переробних підприємствах45

^ Жуковська Л.Е., Борисевич Є.Г.

Методи обстеження системи електронного документообігу при реалізації сучасних бізнес-процесів……………………………………………………………………………
48

^ Журавльова Т.О.

До питання щодо формування фінансової незалежності місцевого самоврядування (на прикладі міста Іллічівськ)…………………………………………………………...
51

^ Заборська Н.К., Бескровна Л.А.

Оптимизация производственных процессов предприятия……………………………52

^ Зарицька Т.Є., Шпора А.С.

Проблеми страхування малого бізнесу в Україні……………………………………...55

Захарченко Л.А.

Инновационные подходы к формированию человеческого потенциала информационной экономики……..………..……………………………………………
57

^ Захарченко К.В., Смолінська О.М.

Обгрунтування ефективності надання нових послуг оператора зв’язку……………..60

^ Зернова С.Ф.

Приоритетные направления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе…………………………………………………………
61

^ Зяблов С.В., Орлов В.М., Кузнєцова О.В.

Соціально-економічні основи розвитку сучасних загальнодоступних телекомунікаційних послуг……………………………………………………………...
63

Ісайко Т.А., Жуковська Л.Е.

Стратегічний контроль у діяльності підприємства………………………...…………..66

^ Калінчак О.В., Ясенова І.Б.

Теоретичні аспекти податкового регулювання інноваційної діяльності підприємств………………………………………………………………………………
68

^ Капінус Т.М.

Модель компетенцій професіоналів операторів звязку………………………………70

Клєткіна М.О.

Інформаційні проблеми лізінгового кредитування в Україні та шляхи їх подолання71

^ Кліщова Н.Г.

Діяльність венчурних фондів в сфері телекомунікацій України……………………...73

Князева Е.А.

Проект “Электронное правительство” в Украине: проблемы и пути реализации…...75

^ Князєва О.А., Колесник Х.С.

Новітні підходи щодо оцінки якості телекомунікаційних послуг……………………77

^ Колеснік О.А.

Обґрунтування проблем та перспектив розвитку операторів на ринку телекомунікаційних послуг……………………………………………………………...
79

^ Кушнір І.В.

Обґрунтування моделі продовольчої безпеки України………………………………..81

Мазур І. М.

Удосконалення механізму стимулювання впровадження заходів із енергозбереження………………………………………………………………………...
83

^ Молочник Ю.Б.

Активізування діяльності працівників комунікаційної сфери промислових підприємств………………………………………………………………………………
86

^ Мирошниченко В.К.

Особенности формирования антикризисной стратегии предприятия в Украине……88

Михайлова Л.В.

Формування ефективної кадрової політики як необхідність забезпечення інформаційної безпеки підприємства…………………………………………………...
89

^ Михайловська О.В., Головач Ю.В.

Кадрова політика транснаціональних компаній в умовах зростаючої ролі людського фактора……………………………………………………………………….
92

^ Мягкова О.В.

Інвестиційно-інноваційні та соціальні пріоритети бюджетної політики……….…….94

Неглядова В.В.

Моделювання системи мотивації щодо сатисфакції лояльності персоналу підприємства……………………………………………………………………………...
98

^ Нікуліна О.В., Нікуліна Т.М.

Бюджетна система України та проблеми регіонального розвитку…………………..100

^ Орлов В.М., Гапанович Я.В

Особливості регуляторної політики держави в сфері зв’язку та інформатизації України……………………………………………………………………………………
102

^ Орлова О.В., Толкачева Г.В.

Галузь зв’язку як одна із ключових складових економіки України…………………..104

^ Павлюк Н.В.

Фактори, визначаючі взаємовідносини суб'єктів підприємницької діяльності на сучасному етапі розвитку економіки…………………………………………………...
108

^ Паюсова В.В.

Теоретичні аспекти ціноутворення на послуги зв’язку……………………………….


110

Потапова-Синько Н.Е.

Обеспечение регулирования в организации деятельности предприятий в условиях рыночных отношений………………………………………………..…………………..
112

^ Потапова-Синько Н.Е., Горбовских В.И., Харченко Т.

Роль налоговой политики государства в развитии и организации операторов связи в Украине…………………………………………………………………………………
114

^ Педченко Н.С., Біла Ю.В.

Сутністі підходи до рейтингової оцінки підприємств та організацій споживчої кооперації…………………………………………………………………………………
117

^ Педченко Н.С., Рогова О.С.

Уточнення сутності поняття фінансового потенціалу для підприємств та організацій споживчої кооперації………………………………………………………
119

Підлісна Л.Г., Сілакова Г.В.

Диверсифікація фінансових джерел відтворення основного капіталу підприємства121

^ Понежда А.І., Сілакова Г.В.

Забезпечення ефективності використання електронних платіжних карток у безготівкових розрахунках комерційного банку………………………………………
124

^ Редькін Д.О.

Шляхи розвитку малого бізнесу в Україні……………………………………………...127

Самойлик О.С.

Інтеренет як новий етап розвитку підприємницької діяльності………………………128

^ Селевко Є.О., Шкільов О.В.

Шляхи підвищення рівня життя сільського населення в регіоні……………………..129

^ Селезньова А.О., Потапова-Сінько Н.Ю.

Бюджетування як складова концепції процесно-орієнтованого управління діяльністю підприємств зв’язку…………………………………………………………
130

^ Сергейцев І.В., Уварова Т.В.

Використання інструментів внутрішнього PR як ефективний метод управління персоналом………………………………………………………………………………..
132

^ Скопенко Н.С.

Теоретичне обґрунтуванння доцільності формування інтегрованих структур в АПК……………………………………………………………………………………….
134

^ Спільна Н.П., Костолонова Л.В.

Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах137

^ Станкевич І.В., Карпічко О.Б.

Проблеми сегментації ринку інновацій………………………………………………...140

^ Станкевич І.В., Кулікова Н.О.

Значення методів генерації ідей в інноваційному процесі……………………………
142

^ Станкевич І.В., Ціомашко Ю.С.

Широкосмуговий доступ як інноваційна технологія надання телекомунікаційних послуг……………………………………………………………………………………..
144

^ Столярська К.М.

Проблеми розвитку управлінського персоналу оператора зв’язку…………………...146

Стрельчук Є.М., Ткачук Я.В.

Інформація і комунікація в сучасному суспільстві…………………………………….149

^ Тернавська І.Б.

Стратегічні напрями забезпечення продовольчої безпеки Черкащини………………150

Уманський І.І.

Науково-методичний підхід до планування фінансової складової інноваційного потенціалу оператора зв’язку…………………………………………………………..
152

^ Філон М.М.

Аналіз світового досвіду удосконалення дозвільної системи………………………...153

Чупринин В.Н.

Совершенствование расчета себестоимости услуги связи………………………...….156

^ Шкода Т.Н.,Чередніченко Л.П.

Кадрова політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства……………………………………………………………………………...
159

^ Яременко О.В.

Застосування методів прогнозування інвестиційної діяльності підприємтсв споживчої кооперації…………………………………………………………………….161


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів
Гуманітарні науки (філософські І соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українські, російські та романо германські...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції icon5-8 грудня 2011 року
...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи