Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу icon

Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу
НазваБондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу
Дата03.03.2014
Розмір42 Kb.
ТипДокументи

Бондаренко А.Ф.

кандидат технічних наук


ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ


Інновації (нововведення) передбачають освоєння нової продуктивної лі­нії (а саме: сукупність контрактів на збут продукції і забезпечення покупни­ми ресурсами, а також необхідних матеріальних і нематеріальних активів), заснованої за спеціально розробленою фінансовою технологією, яка спро­можна вивести на ринок продукт, що задовольняє не забезпечені існуючою пропозицією потреби.

Інновації можуть бути радикальними – і тоді вони являють собою сут­тєве оновлення бізнес-ліній підприємства. Інновації можуть також бути інкрементальними, тобто мати характер лише окремих удосконалень (продуктів, процесів, матеріалів, способів збуту і постачання), тоді вони виступають як часткове оновлення бізнес-ліній підприємства.

Для окремо взятого підприємства інновації зовсім не обов'язково озна­чають, що заново освоювані підприємством бізнес-лінії та їх елементи – но­ві продукти, процеси, канали постачання і збуту і т. ін. – є новими для рин­ку (споживача) або галузі.

Під інноваціями можна розуміти запозичення уже утворених і ос­воєних вітчизняними чи зарубіжними піонерними інвесторами продуктів і технологій.

Доступ до піонерних нововведень у порядку так званої передачі техноло­гій забезпечується придбанням ліцензій (на ноу-хау, патентних ліцензій із супровідними послугами з технологічної допомоги в освоєнні нововведень і навчанні персоналу), розміщенням підрядних договорів на розробку нововведень та інженерії з одночасним створенням нових видобувних потужнос­тей, закупівлею комплектного спеціального технологічного устаткування та оснащення, а також в інших формах, наприклад, запрошення на роботу від­повідних спеціалістів – носіїв ноу-хау.

Інновації – основний засіб підвищення вартості підприємства і відпо­відно його оцінки. Останнє у значній мірі відноситься до методу дисконт­ного грошового потоку, де ринкова вартість підприємства визначається як сума оцінок ринкової вартості бізнес-ліній підприємства плюс нефункціонуючі активи.

Освоєння нових продуктивних ліній здебільшого називають інновацій­ним бізнесом.

Інноваційний бізнес може здійснюватись як багатопродуктивним диверсифікованим, так і однопродуктивним спеціалізованим підприємством.

У строгому значенні інноваційний бізнес припускає створення нового підприємства (так званого Start-up), спеціально призначеного для освоєння нової продуктивної лінії, тому що саме воно спроможне привернути інвесто­рів, які бажають інвестувати кошти не стільки в ту чи іншу фірму, скільки саме в освоювану продуктивну лінію чи проект із значно більшими гарантія­ми того, що їх інвестиції не будуть використані таким підприємством для підтримки продуктивних ліній (виробників, операцій, робочих місць), які не розглядаються інвестором як перспективні.

Здебільшого фінансування нових продуктивних ліній чи розширення раніше освоєних виробництв на базі новітніх технологій може здійснюватися в основному з наступних джерел:

1. Самофінансування:

 • самофінансування із накопичених капіталізованих прибутків за рахунок фонду розвитку фірми;

 • самофінансування із накопиченого амортизаційного фонду і поточних амортизаційних відрахувань;

 • використання резервного фонду для покриття тимчасових поточних збитків підприємства на період до виходу підприємства на проектні показ­ники обсягів випуску і продажу, що перевищують обсяги беззбиткового ви­пуску і продажу;

 • фінансування із власного капіталу підприємства, що відноситься до статутного фонду фірми (при перевищенні ним діючого нормативу підтрим­ки певної величини статутного капіталу).

2. Позикові кошти:

 • банківські кредити, передусім довгостроковий і середньостроковий інвестиційні кредити;

 • позикові кошти, виручені від розміщення на біржовому чи небіржовому фондових ринках спеціально випущених облігацій підприємства;

 • комерційний кредит постачальників матеріальних купівельних ресурсів (запасів сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, послуг контр­агентів та ін.) при закупівлі цих ресурсів у розстрочку чи з відстроченим платежем;

 • лізинг спеціально замовленого устаткування з відстроченим викупом його після того, як воно буде поставлено протягом певного часу, і з використанням цього устаткування на умовах оренди, при цьому можливий пря­мий, оперативний, фінансовий та ін. різновиди лізингу.

3. Залучення коштів:

 • залучені кошти акціонерів – засновників (пайщиків) і тих (у відкри­тих акціонерних товариствах), хто придбав акції підприємства додаткових емісій (випусків акцій);

 • кошти, залучені від розміщення на фондовому ринку нових випусків акцій, чи ті, які надходять від додаткових нових пайщиків, якщо мова йде про неакціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю, чий статутний фонд при їх перереєстрації може збільшуватися за рахунок внесків у нього від додатково прийнятих членів.

4. Інші змішані чи нетрадиційні джерела фінансування, наприклад, випуск і розміщення конвертованих одна в одну акцій та облігацій, інноваційний кредит, отримання форвардних контрактів на поставку освоюваної про­дукції із значно відстроченим терміном постачання, але за наявності від за­мовника значних, аж до певної оплати за зниженою ціною, авансових плате­жів і т. ін.

Таким чином, джерел фінансування інноваційного бізнесу не так уже й багато.

Головними із них є, по суті, два:

 • кошти самих засновників підприємства для освоєння нової продук­тивної лінії, а також пов'язаних із ними осіб, а саме: родичів, друзів, співав­торів розробки нововведення (для приватних засновників) чи інших підконт­рольних тим же інвесторам фірм (для інституціональних засновників);

 • кошти сторонніх спеціалізованих (венчурних) інвесторів і кредиторів, що достатньо глибоко і на основі додатково представленої ними інформації техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану) аналізують можливий ступінь довіри як до самих ініціаторів проекту інновації, так і до даного проекту.

Схожі:

Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconМо­но­гра­фія Су­ми "Ви­дав­ництво Сум­ДУ"
М. В. Погорєлов – кандидат медичних наук; В.І. Бумейстер – доктор біологічних наук; Г. Ф. Ткач – кандидат медичних наук; С. Д. Бончев;...
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconДоцент, кандидат технічних наук
Кандидат технічних наук за спеціальністю “Машини та процеси лісівничого комплексу” – 2006 р
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconА. А. Семенов Теоретичні основи та принципи побудови технічних засобів служби авіаційної безпеки навчальний посібник
Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук Б. Й. Міщенко – начальник спецкафедри №12 Національної академії Служби безпеки України,...
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconХмелько Юрій Михайлович професор кафедри радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук, доцент
...
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconСлужби авіаційної безпеки
Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук Б. Й. Міщенко – начальник спецкафедри №12 Національної академії Служби безпеки України,...
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconИ. Г. Денисов когнитивная теория происхождения языка
О. В. Бондаренко – кандидат социологических наук, доцент, зав кафедрой философии знту
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconА. Ф. Бондаренко
А. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц., Українська академія банківської справи нбу
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconА. Ф. Бондаренко
А. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
Бондаренко А. Ф. кандидат технічних наук джерела фінансування інноваційного бізнесу iconА. Ф. Бондаренко
А. Ф. Бондаренко, канд техн наук, доц., С. В. Дубовик, двнз українська академія банківської справи нбу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи