О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук icon

О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук
НазваО. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук
Сторінка4/5
Дата05.03.2014
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
Висновки.Отже, подальший розвиток страхового ринку України

залежатиме від розвитку вітчизняного фондового ринку і послуг, які

будуть на ньому пропонуватись, та стабільності функціонування

банківської системи і спільного регулювання банківського та

небанківського ринку фінансових послуг.

Таким чином, проблеми, про які наголошували учасники страхового

ринку та наглядові органи протягом всього періоду розвитку

вітчизняного страхового ринку, постали найбільш гостро саме в період

економічного спаду та зниження платоспроможного попиту з боку

страхувальників.

Безумовно, стверджувати однозначно про неконтрольований розвиток

страхового ринку протягом 19962008 років було б неправильно.За

даний період державними органами контролю за страховим ринком,

саморегулівними організаціями та суб’єктами страхового ринку були

здійснені певні кроки щодо покращення нагляду за страховою діяльністю,

реєстрації і ліцензування учасників страхового ринку та розвиткупевних

видів страхування. Але темп і межі даних зрушень не відповідали

сучасному конкурентному середовищу глобальної економіки і

викликам, які вона спричиняє перед національними суб’єктами ринку

фінансових послуг.

На жаль, прагнення до швидкої інтеграції нашої держави в

міжнародніфінансово-економічні відносини не відповідає заходам, які

здійснюють органи законодавчої і виконавчої влади. Дана ситуація може

призвести не тільки до неспроможності рівної конкуренції між

учасниками страхових ринків різних країн світу, але й до затягування

інтеграційних процесів між нашою державою та світовою спільнотою.

Це, по своїй суті, є набагато більшою проблемою і може вплинути як на

скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій та темпи адаптації

вітчизняного законодавства до норм ЄС, так і зупинити розвиток ринку

фінансових послуг в Україні на невизначений термін.

Велике значення, на думку Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг в Україні, при виході страхового ринку з кризи

матиме удосконалення механізмів регулювання фінансових установ

шляхом запровадження таких заходів:

внесення змін до Закону України Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг,які суттєво розширюють по-

вноваженняДержфінпослуг у запровадженні тимчасовоїадміністрації

в небанківських фінансових установах. Рівень таких повноважень і їх

повнота з внесенням відповідних змін повинні статиадекватноюрівню

впливу Національного банку України в частині його повноважень

щодо введення тимчасової адміністрації в банках;

доопрацювання нормативно-правових актів Держфінпослуг, які

регулюють процедури відбору та запровадження тимчасових

адміністраторів, зупинення повноважень керівництва фінансових

установу період дії тимчасових адміністрацій, підвищення вимог до

сертифікаціїтимчасових адміністраторів тощо;

розробка з метою захисту прав споживачів, механізму передавання

страховою компанією або пенсійним фондом власного портфеля іншій

страховій компанії або іншому пенсійному фонду;

запровадження механізму злиття або приєднання однієї фінансової

установи до іншої, орієнтованого на захист прав споживачів;

утворення в структурі Держфінпослуг спеціального департаменту,

функціями якого є координація робіт із запровадження тимчасових

адміністрацій, вдосконалення механізмів злиття та поглинання

фінансових установ з метою поновлення платоспроможності та

виконання взятих на себе зобов’язань, забезпечення інтересів

споживачів небанківських послуг;

підготовка пропозицій щодо усунення множинності органів державного

регулювання у сфері недержавного пенсійного забезпеченнята

суміщення діяльності з адміністрування недержавних пенсійнихфондів

з діяльністю з управління активами недержавних пенсійнихфондів;

підготовка проектів законодавчих актів по наданню права

регуляторам фінансових ринків запроваджувати тимчасовий мораторій

на внесення установ до відповідних реєстрів та видачу ліцензій.

Таким чином, можна спрогнозувати два шляхи подальшого розвитку

страхового ринку України: песимістичний і оптимістичний. За умови

незначних перетворень законодавчого поля та збереження існуючихумов

діяльності суб’єктів страхових відносин страховий ринокУкраїни і в

подальшому буде розвиватися лише за допомогою перевищеннятемпів

зростання премій над виплатами, щобуде можливо за рахунокосвоєння

нової клієнтської бази, демпінгу тарифів на страхові послугита прийняття

на законодавчому рівні обовязковості деяких видів страхування едичне

страхування). Але за умови зменшення економічного зростання

вищенаведена політика буде неможливою і призведе доневиконання

страховиками взятих на себе зобовязань.

Такий сценарій не призведе до суттєвих перетворень на страховому

ринку, що в результаті ще більше поглибить кризу. Збільшення обсягів

невиплат страхових відшкодувань і банкрутство страхових компаній

спричинить втрату довіри до страхування в цілому.

Але слід відмітити, що потенційно страховий ринок України має

значні можливості для розвитку і збільшення обсягів. Успішність

розвитку буде залежати від вирішення питань стосовно збільшення вимог

доорганізації страхової діяльності (рівня сплаченого статутного фонду,

цін на ліцензії, встановлення походження капіталу та осіб, якіє

власниками страхової компанії). Це відкриє можливості для

запобіганнявиходу на ринок кептивних і схемних страхових компаній.

До того жслід запровадити практику заборони на відкриття власниками

збанкрутілогостраховика нових страхових компаній.

Жорстке регулювання рівня ліквідності і справедливої вартості

активів страхових компаній сприятиме збільшенню капіталізації

вітчизняного страхового ринку. Збільшити можливості страхових компаній

покривати значні за розмірами ризики надасть можливість політика самих

страховиків та жорстке регулювання щодо розміщення страховихрезервів.

Стратегічним завданням повинна стати зміна системи оподаткування

страховиків і переведення їх на загальну систему стягуванняподатків, що

зупинить схемне страхування та методи оптимізації оподаткування.

Для страхових компаній велике значення матиме розвиток інституту

брокерства в Україні, актуарна підготовка працівників страхових

компаній.

Передумовою розвитку українського страхового ринку в наступні

роки повинна стати співпраця субєктів страхового ринку з іншими

учасниками ринку фінансових послуг та виконавчими і законодавчими

органами влади. Це забезпечить всебічний контроль за страховими

відносинами, надасть можливість страховим компаніям покращувати кон-

курентніпереваги.

Врахування і реалізація перерахованих та інших рекомендацій щодо

удосконалення вітчизняного страхового ринку забезпечитьсправжній

захист інтересів суб’єктів господарювання і фізичних осіб у разі настання

несприятливих подій різного роду. Таким чином, тільки заумови

стратегічного розвитку страхових відносин і відповідних змін

вітчизняний страховий ринок може стати конкурентоспроможнимі дієвим

механізмом не тільки захисту суспільних і господарськихінтересів, але

й інструментом стимулювання розвитку економіки країни в цілому.

1   2   3   4   5

Схожі:

О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconО. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу" практика реструктуризації проблемних банків в умовах фінансової кризи
О. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconО. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу" світова практика антикризових заходів: уроки для україни
О. В. Костюк, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconЄ. О. Балацький, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу" контроль за виконанням бюджету міста
О. Балацький, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconФ. О. Журавка, д-р екон наук, проф., А. В. Колдовський
Ф. О. Журавка, д-р екон наук, проф., А. В. Колдовський, аспірант, двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconУдк 336. 71 І.І
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconМ. І. Макаренко, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Тут залишається гострим питання: грошово-кредитна політика у переддень кризи була стабілізуючим чинником чи, навпаки, послужила розгортанню...
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconФ.І. Шпиг дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи україни
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу", Ф.І. Шпиг
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconО. П. Бойко, двнз “Українська академія банківської справи нбу”© фактор культури в економічній сфері
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: двнз “уабс нбу”,...
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconО. М. Костюк, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Базеля ІІІ як комплексної програми зі стабілізації банківської системи у світі, є основним вектором розвитку банківського регулювання...
О. В. Козьменко,д-р екон наук, проф.,Двнз “Українська академія банківської справи нбу”; Г. В. Кравчук iconМ. І. Макаренко, д-р екон наук, проф., Двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Цінову стабільність в різних іпостасях вважали провідною метою діяльності Європейський центральний банк, центральні банки 28 країн,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи